Notice: Undefined offset: 1 in /home/ascal/public_html/plugins/system/k2/k2.php on line 702
Higher Education Institutions https://www.ascal.al Wed, 26 Jan 2022 10:06:11 +0100 Joomla! - Open Source Content Management sq-al EPITECH ALBANIA https://www.ascal.al/en/hei-list/hei/epitech-albania-2 https://www.ascal.al/en/hei-list/hei/epitech-albania-2

EPITECH ALBANIA

Licensing Document: UMAS Nr. 326, date 08.06.2017
Category: University
Type: Private
Status: Closed
Address: Rruga e Rinasit, Tirana Business Park (TBP), Ndertesa 7, Tirane
Tel: (+355) 042 204 104
Email: infobalkans@epitech.eu
Website: https://www.epitech.al/
No. Study program Information
1 Bachelor Teknologji e Informacionit HEI Unit:
2 Master of Science Ekspert i Teknologjise dhe Informacionit HEI Unit:

]]>
info@ascal.al (Jonida Xhaferi) Institucionet Private Tue, 18 Aug 2020 01:37:22 +0200
Tirana Esthetics & Style School https://www.ascal.al/en/hei-list/hei/tirana-esthetics-style-school-3 https://www.ascal.al/en/hei-list/hei/tirana-esthetics-style-school-3

Tirana Esthetics & Style School

Licensing Document: VKM Nr. 483, date 31.07.2018
Category: Higher Education College
Type: Private
Status: Active
Address: Rr "Gjeneral Nikols" Pallati Shushica, Kati i parë
Tel: +355694000014
Email: info@tess.al
Website: www.tess.al
 1. Akreditim institucional
Diplomë profesionale Make Up Artist
Diplomë profesionale Esthetics
Diplomë profesionale Hair Artist
No. Study program Information
1 Professional diploma Make Up Artist HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 19 datë 24-01-2020 Vlefshmëria 01-24-2020 deri më 01-23-2026
2 Professional diploma Estetikë HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr.56, date 27.11.2020 Vlefshmëria 11-27-2020 deri më 11-26-2026
3 Professional diploma Hair Artist HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr.55, date 27.11.2020 Vlefshmëria 11-27-2020 deri më 11-26-2026
4 Professional diploma Menaxhimi i SPA-ve dhe Biznesit të Bukurisë HEI Unit:

]]>
info@ascal.al (Jonida Xhaferi) Institucionet Private Tue, 18 Aug 2020 00:48:43 +0200
Universiteti i Tiranës https://www.ascal.al/en/hei-list/hei/universiteti-i-tiranes-2 https://www.ascal.al/en/hei-list/hei/universiteti-i-tiranes-2

Akreditim institucional në shqip

University of Tirana

Licensing Document: VKM Nr. 201, datë 30.05.1957
Category: University
Type: Public
Status: Active
Address: Sheshi Nënë Tereza, Tiranë
Tel: +355 4 222840
Email: info@unitir.edu.al
Website: www.unitir.edu.al
 1. Akreditim institucional
 1. Akreditim institucional
No. Study program Information
1 Executive Master Kriminologji HEI Unit: Faculty of Law
2 Continuing education Çështje të mbrojtjes së fëmijëve HEI Unit: Faculty of Social Sciences
3 Bachelor 4 year Mësues i Gjuhës Gjermane HEI Unit: Faculty of Foreing Languages
4 Bachelor 4 year Turizëm HEI Unit: Faculty of Economics
5 Bachelor 4 year Statistikë dhe Kompjuter HEI Unit: Faculty of Economics
6 Bachelor 4 year Filozofi-Sociologji HEI Unit: Faculty of Social Sciences
7 Bachelor Teknologji Informacioni dhe Komunikimi HEI Unit: Department of Informatics
8 Bachelor Bioteknologji HEI Unit: Department of Biotechnology
9 Bachelor Fizikë HEI Unit: Department of Physics
10 Bachelor Biologji HEI Unit: Department of Biology
11 Bachelor Kimi HEI Unit: Department of Chemistry
12 Bachelor Kimi Industriale e Mjedisore HEI Unit: Department of Industrial Chemistry
13 Bachelor Kimi dhe Teknologji Ushqimore HEI Unit: Department of Industrial Chemistry
14 Bachelor Informatikë HEI Unit: Department of Informatics
15 Bachelor Matematikë HEI Unit: Department of Mathematics
16 Bachelor Inxhinieri Matematike dhe Informatikë HEI Unit: Department of Applied Mathematics
17 Bachelor Drejtësi HEI Unit: Faculty of Law
18 Bachelor Gjuhë Angleze me profile; gjuhë angleze, përkthim dhe interpretim, studime britanike dhe amerikane HEI Unit: Department of English
19 Bachelor Gjuhë Frënge me profile; gjuhë dhe komunikim, gjuhë letërsi dhe qytetërim frëng, përkthim dhe interpretim HEI Unit: Department of French Language
20 Bachelor Gjuhë Gjermane me profile; gjuhë dhe komunikim, gjuhë letërsi dhe qytetërim gjermanishtfolës, përkthim dhe interpretim HEI Unit: Department of German Language
21 Bachelor Gjuhë Italiane me profile; gjuhë dhe komunikim, gjuhë , letërsi dhe qytetërim italian, përkthim dhe interpretim HEI Unit: Department of Italian Language
22 Bachelor Gjuhë Turke me profile; gjuhë, letërsi dhe qytetërim turk, përkthim dhe interpretim HEI Unit: Department of Balkan Slavic Language
23 Bachelor Gjuhë Ruse me profile; gjuhë, letërsi dhe qytetërim rus, përkthim dhe interpretim HEI Unit: Department of Balkan Slavic Language
24 Bachelor Gjuhë Spanjolle me drejtim gjuhë-letërsi dhe qytetërim hispanik HEI Unit: Department of Spanish Language
25 Bachelor Histori HEI Unit: Department of History
26 Bachelor Gjuhë Letërsi HEI Unit: Faculty of History and Philology
27 Bachelor Gjeografi HEI Unit: Department of Geography
28 Bachelor Gazetari HEI Unit: Department of Journalism and Comunication
29 Bachelor Punë Sociale HEI Unit: Department of Labour and Social Policy
30 Bachelor Psikologji HEI Unit: Department of Pedagogy-Psychology
31 Bachelor Shkenca Politike HEI Unit: Department of Political Science
32 Bachelor Administrim dhe Politikë Sociale HEI Unit: Department of Labour and Social Policy
33 Bachelor Filozofi HEI Unit: Department of Philosophy
34 Bachelor Sociologji HEI Unit: Department of Sociology
35 Bachelor Financë HEI Unit: Department of Finance
36 Bachelor Ekonomiks HEI Unit: Department of Economix
37 Bachelor Informatikë Ekonomike HEI Unit: Department of Statistics and Applied Informatics
38 Bachelor Administrim Biznesi HEI Unit: Department of Management
39 Bachelor Arkeologji HEI Unit: Department of Archaeology and Cultural Heritage
40 Bachelor Gjuhë Angleze HEI Unit: Saranda Branch of Tirana University
41 Bachelor Gjuhë Angleze HEI Unit: Subsidairy of Kukës
42 Bachelor Infermieri e Përgjithshme HEI Unit: Subsidairy of Kukës
43 Bachelor Administrim Biznesi HEI Unit: Saranda Branch of Tirana University
44 Bachelor Administrim Biznesi HEI Unit: Faculty of Economics
45 Bachelor Financë HEI Unit: Faculty of Economics
46 Bachelor Drejtësi HEI Unit: Faculty of Law
47 Bachelor Histori (PT) HEI Unit: Faculty of History and Philology
48 Bachelor Gjeografi (PT) HEI Unit: Faculty of History and Philology
49 Bachelor Gjuhë Letërsi (PT) HEI Unit: Faculty of History and Philology
50 Bachelor Gjuhë Greke me profile; gjuhë, letërsi dhe qytetërim grek, përkthim dhe interpretim HEI Unit:
51 Bachelor Gjuhë Angleze me profile; gjuhë angleze HEI Unit: Faculty of Foreing Languages
52 Bachelor Gjuhë italiane me profil; letërsi dhe qytetërim italian HEI Unit: Faculty of Foreing Languages
53 Bachelor Biologji HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
54 Bachelor Marketing HEI Unit: Faculty of Economics
55 Bachelor Administrim Biznesi HEI Unit: Subsidairy of Kukës
56 Professional Master Përkthim profili: Përkthyes HEI Unit: Faculty of Foreing Languages
57 Professional Master Inxhinieri Matematike dhe Informatike HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
58 Professional Master Bioteknologji Mjedisore HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
59 Professional Master Informatikë Biznesi HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
60 Professional Master Teknologji Informacioni HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
61 Professional Master E Drejtë Civile HEI Unit: Faculty of Law
62 Professional Master E Drejtë Penale HEI Unit: Faculty of Law
63 Professional Master E Drejtë Publike HEI Unit: Faculty of Law
64 Professional Master Punë Sociale e Avancuar me profil "Punë Sociale në Arsim" HEI Unit: Faculty of Social Sciences
65 Professional Master Punë Sociale e Avancuar me profil "Punë Sociale në Shëndetësi" HEI Unit: Faculty of Social Sciences
66 Professional Master Mësuesi për AM në Lëndët Shkenca Sociale HEI Unit: Faculty of Social Sciences
67 Professional Master Administrim Biznesi HEI Unit: Saranda Branch of Tirana University
68 Professional Master Përkthim profili: Përkthim Teknik HEI Unit: Faculty of Foreing Languages
69 Professional Master Përkthim profili: Përkthim Audiovizual HEI Unit: Faculty of Foreing Languages
70 Professional Master Interpretim profili: Interpret HEI Unit: Faculty of Foreing Languages
71 Professional Master Gjuhësi me profil: Gjuhë Antike Greke HEI Unit: Faculty of Foreing Languages
72 Professional Master Teknologji e Informacionit në Menaxhimin e Proceseve të Biznesit HEI Unit: Faculty of Economics
73 Professional Master Financë, Kontabilitet dhe Auditim HEI Unit: Faculty of Economics
74 Professional Master Administrim Biznesi HEI Unit: Faculty of Economics
75 Professional Master Administrim Publik HEI Unit: Faculty of Economics
76 Professional Master Financat e Ndërmarrjeve HEI Unit: Faculty of Economics
77 Professional Master Kontabilitet HEI Unit: Faculty of Economics
78 Professional Master Marketing HEI Unit: Faculty of Economics
79 Professional Master Studime Ekonomike Evropiane HEI Unit: Faculty of Economics
80 Professional Master Menaxhim Turizmi HEI Unit: Faculty of Economics
81 Professional Master Sisteme Informacioni në Ekonomi HEI Unit: Faculty of Economics
82 Professional Master Administrim Biznesi në Sipërmarrje HEI Unit: Faculty of Economics
83 Professional Master Administrim Biznesi HEI Unit: Faculty of Economics
84 Professional Master Administrim Publik HEI Unit: Faculty of Economics
85 Professional Master Financat e Ndërmarrjeve HEI Unit: Faculty of Economics
86 Professional Master Kontabilitet HEI Unit: Faculty of Economics
87 Professional Master Marketing HEI Unit: Faculty of Economics
88 Professional Master Studime Ekonomike Evropiane HEI Unit: Faculty of Economics
89 Professional Master Menaxhim Turizmi HEI Unit: Faculty of Economics
90 Professional Master E Drejtë Publike HEI Unit: Faculty of Law
91 Professional Master E Drejtë Penale HEI Unit: Faculty of Law
92 Professional Master E Drejtë Civile HEI Unit: Faculty of Law
93 Professional Master EU Business Law HEI Unit: Department of Public Law
94 Professional Master Guidë Turistike HEI Unit: Faculty of History and Philology
95 Professional Master Biologji HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
96 Professional Master Biologji HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
97 Professional Master Sociologji edukimi HEI Unit: Faculty of Social Sciences
98 Professional Master Pedagogji e specializuar sociale HEI Unit: Faculty of Social Sciences
99 Professional Master Administrimi i Institucioneve Sociale në Sistemin e Drejtësisë HEI Unit: Faculty of Social Sciences
100 Professional Master Marketing dhe marrëdhënie me publikun HEI Unit: Faculty of Economics
101 Professional Master Menaxhim Turizmi HEI Unit: Saranda Branch of Tirana University
102 Professional Master Qeverisja dhe Politikat Publike HEI Unit: Faculty of Social Sciences
103 Professional Master Këshillim Psikologjik HEI Unit: Faculty of Social Sciences
104 Professional Master Orientim Profesional HEI Unit: Faculty of Social Sciences
105 Professional Master Filozofi Praktike dhe Humane HEI Unit: Faculty of Social Sciences
106 Professional Master Analizë e Politikës Sociale HEI Unit: Faculty of Social Sciences
107 Professional Master Redaktori HEI Unit: Faculty of History and Philology
108 Professional Master Arkivistikë HEI Unit: Faculty of History and Philology
109 Professional Master Mësuesi, për arsimin e mesëm, në lëndët gjuhë - letërsi HEI Unit: Faculty of History and Philology
110 Professional Master Mësuesi, për arsimin e mesëm, në lëndën histori HEI Unit: Faculty of History and Philology
111 Professional Master Mësuesi, për arsimin e mesëm, në lëndën gjeografi HEI Unit: Faculty of History and Philology
112 Professional Master "Sistemi i Informacionit Gjeografik të Aplikuar" HEI Unit: Department of Geography
113 Professional Master "Psikologji Ligjore" HEI Unit: Faculty of Social Sciences
114 Professional Master "Zgjidhje e konflikteve me ndërmjetësim" HEI Unit: Faculty of Social Sciences
115 Professional Master Kontabilitet dhe Auditim HEI Unit: Faculty of Economics
116 Professional Master "Gazetari Investigative" HEI Unit: Department of Journalism and Comunication
117 Master of Science Biologji Molekulare HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
118 Master of Science Biologji Mjedisore HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
119 Master of Science Mësuesi në Biologji për Arsimin e Mesëm e të Lartë HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
120 Master of Science Bioteknologji Molekulare dhe Industriale HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
121 Master of Science Fizikë HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
122 Master of Science Mësuesi në Fizikë për Arsimin e Mesëm të Lartë HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
123 Master of Science Informatikë HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
124 Master of Science Inxhinieri Matematike dhe Informatike HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
125 Master of Science Inxhinieria e Proceseve Kimike HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
126 Master of Science Kimia Industriale dhe Mjedisore HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
127 Master of Science Kimi me profil: Analiza Kimike dhe Vetitë e Lëndës HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
128 Master of Science Mësuesi në Kimi për Arsimin e Mesëm të Lartë HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
129 Master of Science Matematikë HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
130 Master of Science Mësuesi në Matematikë për Arsimin e Mesëm të Lartë HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
131 Master of Science Shkencat dhe Teknologjitë Ushqimore HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
132 Master of Science Teknologji Informacioni HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
133 Master of Science Drejtësi me profil: Civile HEI Unit: Faculty of Law
134 Master of Science Drejtësi me profil: Penale HEI Unit: Faculty of Law
135 Master of Science Drejtësi me profil: Publike HEI Unit: Faculty of Law
136 Master of Science Gjuhë dhe Komunikim Ndërkulturor e Turistik HEI Unit: Faculty of Foreing Languages
137 Master of Science Përkthim Teknik - Letrar dhe Interpretim HEI Unit: Faculty of Foreing Languages
138 Master of Science Gjuhësi me profile: a. Gjuhësi e sotme; b. Gjuhësi historike HEI Unit: Faculty of History and Philology
139 Master of Science Histori HEI Unit: Faculty of History and Philology
140 Master of Science Arkeologji HEI Unit: Faculty of History and Philology
141 Master of Science Trashëgimi Kulturore HEI Unit: Faculty of History and Philology
142 Master of Science Marrëdhënie ndërkombëtare HEI Unit: Faculty of History and Philology
143 Master of Science Gazetari me profile: a. Marrëdhënie publike; b. Gazetari evropiane dhe ndërkombëtare; c. Komunikimi ndërkulturor; ç. Marketing mediatik; d. Drejtimi dhe menaxhimi i mediave HEI Unit: Faculty of History and Philology
144 Master of Science Studime Letrare me profilet: a. Teori letërsie dhe kritikë letrare; b. Letërsi e përgjithshme dhe letërsi e krahasuar; c. Studime letrare shqiptare dhe antropologji kulturore HEI Unit: Faculty of History and Philology
145 Master of Science Gjeografi HEI Unit: Faculty of History and Philology
146 Master of Science Sociologji e Zhvillimeve Shoqërore HEI Unit: Department of Sociology
147 Master of Science Punë Sociale me profile: a. Drejtim Klinik; b. Organizim Komunitar; c. Politikë Sociale HEI Unit: Department of Labour and Social Policy
148 Master of Science Psikolog Shkollor/Organizacional HEI Unit: Faculty of Social Sciences
149 Master of Science Psikolog Klinik i Zhvillimit dhe Marrëdhënieve HEI Unit: Faculty of Social Sciences
150 Master of Science Shërbime Sociale në Drejtësinë Penale HEI Unit: Faculty of Social Sciences
151 Master of Science Administrim i Shërbimeve Sociale HEI Unit: Faculty of Social Sciences
152 Master of Science Studime Rajonale Politike HEI Unit: Faculty of Social Sciences
153 Master of Science Çështje të Fëmijëve dhe të Familjes HEI Unit: Faculty of Social Sciences
154 Master of Science Komunikim për Ndryshim Social dhe të Sjelljes HEI Unit: Faculty of Social Sciences
155 Master of Science Përkatësi Gjinore dhe Zhvillim HEI Unit: Faculty of Social Sciences
156 Master of Science Sisteme Informacioni në Ekonomi HEI Unit: Department of Statistics and Applied Informatics
157 Master of Science Kontabilitet dhe Auditim HEI Unit: Department of Accounting
158 Master of Science Financë me profile: a. Drejtues financiar; b. Ndërmjetës bankar; c. Ndërmjetës jobankar HEI Unit: Faculty of Economics
159 Master of Science Ekonomiks HEI Unit: Department of Economix
160 Master of Science Administrim Publik HEI Unit: Faculty of Economics
161 Master of Science Administrim Biznesi me profile: a. Menaxhim; b. Menaxhim i burimeve njerëzore HEI Unit: Department of Management
162 Master of Science Kërkimet Operacionale HEI Unit: Faculty of Economics
163 Master of Science Marketing HEI Unit: Department of Tourism Marketing
164 Master of Science Menaxhim Turizmi HEI Unit: Faculty of Economics
165 Master of Science Politika dhe Drejtim Arsimi HEI Unit: Faculty of Social Sciences
166 Master of Science Informatikë ligjore HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
167 Master of Science Mësuesi Informatike për Arsimin e Mesëm të Lartë HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
168 Master of Science Aktuaristikë HEI Unit: Faculty of Economics
169 Master of Science Legjislacion dhe institucionet evropiane HEI Unit: Department of Legislation and European Institutions
170 Master of Science Politika dhe qeverisja në Europë HEI Unit: Department of Legislation and European Institutions
171 Master of Science Diplomacia dhe marrëdhëniet ndërkombëtare të Bashkimit Evropian (BE) HEI Unit: Department of Diplomacy and International Relations
172 Master of Science Mësuesi, për arsimin e mesëm të lartë në gjuhë angleze HEI Unit: Faculty of Foreing Languages
173 Master of Science Mësuesi, për arsimin e mesëm të lartë në gjuhë frënge HEI Unit: Faculty of Foreing Languages
174 Master of Science Mësuesi, për arsimin e mesëm të lartë në gjuhë gjermane HEI Unit: Faculty of Foreing Languages
175 Master of Science Mësuesi, për arsimin e mesëm të lartë në gjuhë italiane HEI Unit: Faculty of Foreing Languages
176 Master of Science Kimi HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
177 Master of Science Shkenca të Edukimit HEI Unit: Faculty of Social Sciences
178 Master of Science Filozofi sociale HEI Unit: Faculty of Social Sciences
179 Master of Science Etika në institucione dhe lidership HEI Unit: Department of Philosophy
180 Master of Science Shkenca politike, me profilin "Teoritë politike" HEI Unit: Faculty of Social Sciences
181 Master of Science Mësuesi në arsimin e mesëm në lëndët Shkencat Sociale HEI Unit: Faculty of Social Sciences
182 Master of Science Siguria e Informacionit HEI Unit: Faculty of Economics
183 Master of Science Psikologji, me profil: Psikologji Klinike HEI Unit: Department of Pedagogy-Psychology
184 Master of Science Psikologji, me profil: Psikologji Organizacionale HEI Unit: Faculty of Social Sciences
185 Master of Science Psikologji, me profil: Psikologji Shkollore HEI Unit: Faculty of Social Sciences
186 Master of Science Shkenca Politike-Integrimi dhe Qeverisja HEI Unit: Department of Political Science
187 Master of Science "Menaxhim Risku" HEI Unit: Department of Management
188 Master of Science "Statistika Zyrtare" HEI Unit: Faculty of Economics
189 Master of Science "Mësuesi në gjuhën turke për arsimin e mesëm të lartë" HEI Unit: Faculty of Foreing Languages
190 Master of Science "Mësuesi në gjuhën greke për arsimin e mesëm të lartë" HEI Unit: Faculty of Foreing Languages
191 Master of Science "Diversiteti, Mundësitë e Barabarta dhe Përfshirja Sociale" HEI Unit: Department of Labour and Social Policy
192 Master of Science Drejtësi Tranzitore HEI Unit: Department of Sociology
193 Master of Science(IP) Drejtësi HEI Unit: Faculty of Law
194 Phd Biologji e Ruajtjes HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
195 Phd Biologji Molekulare HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
196 Phd Fizikë HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
197 Phd Bioteknologji Bimore HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
198 Phd Elektrokimi e Zbatuar dhe Dukuritë Sipërfaqësore HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
199 Phd Analiza Kimike e Lëndës dhe Mjedisit HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
200 Phd Teknologjia dhe mikrobiologjia e ushqimeve dhe vlerësimi i sigurisë dhe cilësisë HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
201 Phd Proceset e trajtimit kimik të lëndëve të para natyrore dhe të mbeturinave industriale urbane HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
202 Phd Analizë dhe Algjebër HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
203 Phd Metodat probabilitare, statistike dhe metodat e analizës numerike HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
204 Phd Informatikë HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
205 Phd Shkenca Juridike Civile HEI Unit: Faculty of Law
206 Phd Shkenca Penale HEI Unit: Faculty of Law
207 Phd E Drejtë Publike HEI Unit: Faculty of Law
208 Phd Shkenca gjuhësore HEI Unit: Faculty of Foreing Languages
209 Phd Letërsi botërore HEI Unit: Faculty of Foreing Languages
210 Phd Kërkime Gjuhësore HEI Unit: Faculty of History and Philology
211 Phd Studime Letrare HEI Unit: Faculty of History and Philology
212 Phd Shkenca Komunikimi me profile: a. Komunikim Informim; b. Komunikim Masiv HEI Unit: Faculty of History and Philology
213 Phd Filozofi HEI Unit: Faculty of Social Sciences
214 Phd Sociologji HEI Unit: Faculty of Social Sciences
215 Phd Pedagogji HEI Unit: Faculty of Social Sciences
216 Phd Psikologji HEI Unit: Faculty of Social Sciences
217 Phd Punë Sociale HEI Unit: Faculty of Social Sciences
218 Phd Shkenca Politike HEI Unit: Faculty of Social Sciences
219 Phd Legjislacion dhe Institucionet Europiane HEI Unit: Institute of European Studies
220 Phd Politika dhe Qeverisja në Europë HEI Unit: Institute of European Studies
221 Phd Diplomacia dhe Marrëdhëniet Ndërkombëtare HEI Unit: Institute of European Studies
222 Phd Kontabilitet HEI Unit: Faculty of Economics
223 Phd Menaxhim HEI Unit: Faculty of Economics
224 Phd Kërkime Operacionale HEI Unit: Faculty of Economics
225 Phd Financë HEI Unit: Faculty of Economics
226 Phd Sistemet e Informacionit në Ekonomi HEI Unit: Faculty of Economics
227 Phd Statistikë HEI Unit: Faculty of Economics
228 Phd Marketing HEI Unit: Faculty of Economics
229 Phd Ekonomiks HEI Unit: Faculty of Economics
230 Phd Kërkime Operacionale HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
231 Phd Histori me drejtime: a. Histori; b. Arkeologji; c. Marrëdhënie Ndërkombëtare; d. Trashëgimi Kulturore HEI Unit: Faculty of History and Philology
232 Phd Gjeografi HEI Unit: Faculty of History and Philology
233 MND Matematikë Teorike HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
234 MND Sisteme Informatike të Avancuara HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
235 MND Fizikë me profile: a. Fizikë Teorike LLogaritëse; b. Fizikë e Aplikuar; c. Biofizikë HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
236 MND Fizikë dhe Kimi Materialesh HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
237 MND Inxhinieri e Proceseve Kimike HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
238 MND Teknologjitë dhe Mikrobiologjitë e Ushqimeve HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
239 MND Analiza Kimike dhe Instrumentale HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
240 MND Biologji me profile: a. Biologji Shtazore; b. Biologji Bimore; c. Edukim Biologjik HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
241 MND Biologji Eksperimtale me profile: a. Biologji Qelizore; b. Gjenetikë e Popullatave ; c. Mikrobiologji HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
242 MND EU Business Law HEI Unit: Faculty of Law
243 MND Shkenca Juridike Civile HEI Unit: Faculty of Law
244 MND Shkenca Penale HEI Unit: Faculty of Law
245 MND E Drejta Kushtetuese, e Krahasuar dhe Europiane HEI Unit: Faculty of Law
246 MND Shkenca Gjuhësore HEI Unit: Faculty of Foreing Languages
247 MND Letërsi Botërore HEI Unit: Faculty of Foreing Languages
248 MND Histori HEI Unit: Faculty of History and Philology
249 MND Arkeologji HEI Unit: Faculty of History and Philology
250 MND Trashëgimi Kulturore HEI Unit: Faculty of History and Philology
251 MND Marrëdhënie Ndërkombëtare HEI Unit: Faculty of History and Philology
252 MND Gjuhësi HEI Unit: Faculty of History and Philology
253 MND Studime Letrare HEI Unit: Faculty of History and Philology
254 MND Shkencë e Bibliotekave HEI Unit: Faculty of History and Philology
255 MND Gjeografi me drejtime: a. Gjeografi Fizike dhe Mjedisore; b. Gjeografi Humane dhe Rregullim Territori HEI Unit: Faculty of History and Philology
256 MND Gjeografi Humane dhe Rregullim Territori HEI Unit: Faculty of History and Philology
257 MND Kërkime në Edukim HEI Unit: Faculty of Social Sciences
258 MND Kërkim Psikologjik HEI Unit: Faculty of Social Sciences
259 MND Kërkim Shkencor në Punë Sociale HEI Unit: Faculty of Social Sciences
260 MND Legjislacion dhe Institucionet Europiane HEI Unit: Institute of European Studies
261 MND Politika dhe Qeverisja në Europë HEI Unit: Institute of European Studies
262 MND Diplomacia dhe Marrëdhëniet Ndërkombëtare të Bashkimit Evropian HEI Unit: Institute of European Studies
263 MND Administrim Biznesi HEI Unit: Faculty of Economics
264 MND Administrim Publik HEI Unit: Faculty of Economics
265 MND Financë HEI Unit: Faculty of Economics
266 MND Kontabilitet HEI Unit: Faculty of Economics
267 MND Marketing HEI Unit: Faculty of Economics
268 MND Studime Ekonomike Europiane HEI Unit: Faculty of Economics
269 MND Kimi me drejtim: Elektrokimia e Korrozionit dhe Dukuritë Sipërfaqësore HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
270 MND Kimi Industriale dhe Mjedisore HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
271 MNP Mësuesi për AM në Lëndën Gjuhë Angleze HEI Unit: Faculty of Foreing Languages
272 MNP Mësuesi për AM në Lëndën Gjuhë Frënge HEI Unit: Faculty of Foreing Languages
273 MNP Mësuesi për AM në Lëndën Gjuhë Gjermane HEI Unit: Faculty of Foreing Languages
274 MNP Mësuesi për AM në Lëndën Gjuhë Italiane HEI Unit: Faculty of Foreing Languages
275 MNP Redaktori HEI Unit: Faculty of History and Philology
276 MNP Gjeomorfologji HEI Unit: Faculty of History and Philology
277 MNP Arkivistikë HEI Unit: Faculty of History and Philology
278 MNP Mësuesi për AM në Lëndën Gjuhë Letërsi HEI Unit: Faculty of History and Philology
279 MNP Mësuesi për AM në Lëndën Histori HEI Unit: Faculty of History and Philology
280 MNP Mësuesi për AM në Lëndën Gjeografi HEI Unit: Faculty of History and Philology
281 MNP Mësuesi për AM në Lëndën Kimi HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
282 MNP Mësuesi për AM në Lëndën Biologji HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
283 MNP Mësuesi për AM në Lëndën Fizikë HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
284 MNP Mësuesi për AM në Lëndën Matematikë HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
285 MNP Drejtim dhe Administrim Arsimi HEI Unit: Faculty of Social Sciences
286 MNP Qeverisja dhe Politikat Publike HEI Unit: Faculty of Social Sciences
287 MNP Këshillim Psikologjik HEI Unit: Faculty of Social Sciences
288 MNP Orientim Profesional HEI Unit: Faculty of Social Sciences
289 MNP Punë Sociale HEI Unit: Faculty of Social Sciences
290 MNP Filozofi Praktike dhe Humane HEI Unit: Faculty of Social Sciences
291 MNP Analizë e Politkës Sociale HEI Unit: Faculty of Social Sciences
292 MNP Mësuesi për AM në Lëndën Gjuhë Letërsi HEI Unit: Faculty of History and Philology
293 MNP Mësuesi për AM në Lëndën Histori HEI Unit: Faculty of History and Philology
294 MNP Mësuesi për AM në Lëndën Gjeografi HEI Unit: Faculty of History and Philology

 

]]>
info@ascal.al (Super User) Institucionet Publike Mon, 18 Sep 2017 10:15:43 +0200
Universiteti Politeknik i Tiranës https://www.ascal.al/en/hei-list/hei/universiteti-politeknik-i-tiranes-2 https://www.ascal.al/en/hei-list/hei/universiteti-politeknik-i-tiranes-2

Polytechnic University of Tirana

Licensing Document: VKM Nr. 215, datë 15.07.1991
Category: University
Type: Public
Status: Active
Address: Sheshi Nënë Tereza, Tiranë
Tel: +35542278159
Email:
Website: www.upt.al
 1. Akreditim institucional
No. Study program Information
1 Bachelor Inxhinieri Ndërtimi HEI Unit: Faculty of Civil Engineering
2 Bachelor Inxhinieri Hidroteknike HEI Unit: Faculty of Civil Engineering
3 Bachelor Inxhinieri Mjedisi HEI Unit: Faculty of Civil Engineering
4 Bachelor Gjeodezi HEI Unit: Faculty of Civil Engineering
5 Bachelor Inxhinieri Fizike HEI Unit: Faculty of Mathematics and Physical Engineering
6 Bachelor Inxhinieri Matematike HEI Unit: Faculty of Mathematics and Physical Engineering
7 Bachelor Inxhinieri Ekonomike HEI Unit: Department of Production and Management
8 Bachelor Inxhinieri Gjeologjike HEI Unit: Faculty of Geology and Mining
9 Bachelor Inxhinieri e Burimeve Natyrore HEI Unit: Faculty of Geology and Mining
10 Bachelor Inxhinieri Gjeoinformatikë HEI Unit: Faculty of Geology and Mining
11 Bachelor Inxhinieri Gjeomjedisi HEI Unit: Faculty of Geology and Mining
12 Bachelor Inxhinieri Elektronike HEI Unit: Department of Electronics and Telecommunication
13 Bachelor Inxhinieri Informatike HEI Unit: Department of Computer Engineering
14 Bachelor Inxhinieri të Telekomunikacioneve HEI Unit: Department of Electronics and Telecommunication
15 Bachelor Inxhinieri Materiale HEI Unit: Department of Production and Management
16 Bachelor Inxhinieri Mekanike HEI Unit: Department of Mechanics
17 Bachelor Inxhinieri Tekstile e Modë HEI Unit: Department of Textile and Fashion
18 Bachelor Inxhinieri Elektrike HEI Unit: Faculty of Electrical Engineering
19 Bachelor Inxhinieri Mekatronike HEI Unit: Department of Automation
20 Bachelor Arkitekturë Interieri dhe Dizajn HEI Unit: Faculty of Architecture and Urbanism
21 Bachelor Inxhinieri e Burimeve Minerare HEI Unit: Faculty of Geology and Mining
22 Bachelor Inxhinieri e Naftës dhe Gazit HEI Unit: Faculty of Geology and Mining
23 Bachelor Inxhinieri Elektrike profili, Automatizim i Industrisë HEI Unit: Department of Automation
24 Bachelor Inxhinieri Elektrike profili, Energjitikë HEI Unit: Department of Electric Power Systems
25 Professional Master Planifikimi i Sistemeve të Transportit, Menaxhimi i Trafikut dhe Siguria Rrugore HEI Unit: Faculty of Mechanical Engineering
26 Professional Master Inxhinieri Fizike në Mjekësi HEI Unit: Faculty of Mathematics and Physical Engineering
27 Professional Master Inxhinieri Matematike në Analiza Sistemesh HEI Unit: Faculty of Mathematics and Physical Engineering
28 Professional Master Inxhinieri Ndërtimi HEI Unit: Faculty of Civil Engineering
29 Professional Master Inxhinieri Mjedisi HEI Unit: Faculty of Civil Engineering
30 Professional Master Inxhinieri Hidroteknike HEI Unit: Faculty of Civil Engineering
31 Professional Master Gjeodezi HEI Unit: Faculty of Civil Engineering
32 Professional Master Teknologji Informacioni HEI Unit: Faculty of Information Technology
33 Professional Master Inxhinieri Informatike HEI Unit: Faculty of Information Technology
34 Professional Master Inxhinieri Gjeomjedisi HEI Unit: Faculty of Geology and Mining
35 Professional Master Inxhinieri Gjeologjike, me profil Mineralogji – Gjeokimi – Petrologji – Statigrafi HEI Unit: Faculty of Geology and Mining
36 Professional Master Inxhinieri e Burimeve Minerare - profili "Inxhinieri Minerare" HEI Unit: Faculty of Geology and Mining
37 Professional Master Inxhinieri Elektrike - Profili Automatizimi i Industrisë HEI Unit: Faculty of Electrical Engineering
38 Professional Master Inxhinieri Mekatronike HEI Unit: Faculty of Electrical Engineering
39 Professional Master Inxhinieri Transporti HEI Unit: Faculty of Mechanical Engineering
40 Professional Master Inxhinieri Mekanike - Profili Energjitikë HEI Unit: Faculty of Mechanical Engineering
41 Professional Master Inxhinieri Materiale HEI Unit: Faculty of Mechanical Engineering
42 Professional Master Inxhinieri Matematike me profil Aktuaristikë HEI Unit: Faculty of Mathematics and Physical Engineering
43 Professional Master Inxhinieri Informatike HEI Unit: Faculty of Information Technology
44 Professional Master Inxhinieri Elektronike HEI Unit: Faculty of Information Technology
45 Professional Master Inxhinieri Telekomunikacioni HEI Unit: Faculty of Information Technology
46 Professional Master Restaurim monumentesh kulture HEI Unit: Faculty of Architecture and Urbanism
47 Professional Master Teknologji Mekanike HEI Unit: Faculty of Mechanical Engineering
48 Professional Master Inxhinieri Tekstili dhe Modë HEI Unit: Faculty of Mechanical Engineering
49 Professional Master Elektroenergjetikë HEI Unit: Faculty of Electrical Engineering
50 Professional Master Konstruksion HEI Unit: Faculty of Mechanical Engineering
51 Professional Master Inxhinierine e Burimeve Minerare - profili "Pasurimi i Mineraleve dhe Riciklimi i Mbetjeve" HEI Unit: Faculty of Geology and Mining
52 Professional Master Inxhinieri e Burimeve Minerare - profili "Gjeomatikë" HEI Unit: Faculty of Geology and Mining
53 Professional Master Inxhinierinë e Naftës dhe Gazit HEI Unit: Faculty of Geology and Mining
54 Professional Master Inxhinieri Gjeologjike - profili Gjeoinformatikë HEI Unit: Faculty of Geology and Mining
55 Professional Master Inxhinieri Gjeologjike - profili Gjeologji e Vendburimeve Hidrokarbure HEI Unit: Faculty of Geology and Mining
56 Professional Master Inxhinieri Gjeologjike - profili Gjeologji Inxhinierike dhe Hidrogjeologji HEI Unit: Faculty of Geology and Mining
57 Professional Master Inxhinieri Gjeologjike - profili Vendburimet e Mineraleve të Dobishme - Petrologji HEI Unit: Faculty of Geology and Mining
58 Master of Science Inxhinieri tekstili dhe mode HEI Unit: Faculty of Mechanical Engineering
59 Master of Science Inxhinieri Materiale me profile: Materiale; Metalurgji dhe fonderi HEI Unit: Faculty of Mechanical Engineering
60 Master of Science Inxhinieri Mekanike, me profile: Energjetikë; Konstruksion Makinash dhe Mjete Lëvizëse; Prodhim dhe Menaxhim Industrial HEI Unit: Faculty of Mechanical Engineering
61 Master of Science Inxhinieri elektrike me profil: Automatizimi i industrisë; Energjetikë HEI Unit: Faculty of Electrical Engineering
62 Master of Science Inxhinieri Gjeologjike, me profile: a. Gjeoinformatikë; b. Gjeologji inxhinierike dhe hidrogjeologji; c. Gjeologjia e vendburimeve të hidrokarbureve; d. Mineralogji – Gjeokimi – Petrologji – Statigrafi; e. Vendburimet e mineraleve të dobishme - Petrologji HEI Unit: Faculty of Geology and Mining
63 Master of Science Inxhinieri Ndërtimi me profil: a. Ndërtim dhe Administrim; b. Strukturist; c. Infrastrukturë e Transportit HEI Unit: Faculty of Civil Engineering
64 Master of Science Inxhinieri Ndërtimi profili gjeoteknik HEI Unit: Faculty of Civil Engineering
65 Master of Science Inxhinieri Mjedisi me profile: Trajtim Uji; Energjetikë HEI Unit: Faculty of Civil Engineering
66 Master of Science Inxhinieri Hidroteknikë HEI Unit: Faculty of Civil Engineering
67 Master of Science Inxhinieri Gjeodezi HEI Unit: Faculty of Civil Engineering
68 Master of Science Inxhinieri elektronike HEI Unit: Faculty of Information Technology
69 Master of Science Inxhinieri telekomunikacioni HEI Unit: Faculty of Information Technology
70 Master of Science Inxhinieri informatike HEI Unit: Faculty of Information Technology
71 Master of Science Inxhinieri Fizike HEI Unit: Faculty of Mathematics and Physical Engineering
72 Master of Science Inxhinieri Matematike HEI Unit: Faculty of Mathematics and Physical Engineering
73 Master of Science Inxhinieri e Burimeve Natyrore, me profile: a. Inxhinieri e burimeve të energjisë; b. Përpunim mineralesh dhe mbetjesh; c. Gjeomatikë; d. Gjeoinxhinieri HEI Unit: Faculty of Geology and Mining
74 Master of Science Inxhinieri e Gjeomjedisit HEI Unit: Faculty of Geology and Mining
75 Master of Science Inxhinieri Gjeofizike HEI Unit: Faculty of Geology and Mining
76 Master of Science Inxhinieri Ekonomike HEI Unit: Faculty of Mechanical Engineering
77 Master of Science Menaxhim Energjie HEI Unit: Faculty of Mechanical Engineering
78 Master of Science Inxhinieri GIS dhe Modelim Minerar HEI Unit: Faculty of Geology and Mining
79 Master of Science Inxhinieri Industriale HEI Unit: Faculty of Geology and Mining
80 Master of Science Inxhinieri Fizike me profile "Fizikan Mjekësor" dhe "Inxhinier Fizik" HEI Unit: Faculty of Mathematics and Physical Engineering
81 Master of Science Inxhinieri e Burimeve Minerare profili "Inxhinieri Minerare dhe Markshajderi" HEI Unit: Faculty of Geology and Mining
82 Master of Science Inxhinieri e Burimeve Minerare profili "Inxhinieri Minerare dhe Markshajderi" HEI Unit: Faculty of Geology and Mining
83 Master of Science Inxhinieri e Burimeve Minerare profili "Pasurimi i Mineraleve dhe riciklimi i mbetjeve" HEI Unit: Faculty of Geology and Mining
84 Master of Science Inxhinieri e Naftës, dhe Gazit HEI Unit: Faculty of Geology and Mining
85 Master of Science Inxhinieri Mekatronike HEI Unit: Department of Automation
86 Master of Science(IP) Arkitekturë me profile: a. Arkitekturë; b. Urbanistikë HEI Unit: Faculty of Architecture and Urbanism
87 Phd Gjeoshkencat, Burimet dhe Mjedisi HEI Unit: Faculty of Geology and Mining
88 Phd Arkitekturë - Urbanistikë HEI Unit: Faculty of Civil Engineering
89 Phd Inxhinieri Ndërtimi me profil: a. Inxhinieri Ndërtimi; b. Inxhinieri Mjedisi; c. Inxhinieri Hidroteknike HEI Unit: Faculty of Civil Engineering
90 Phd Teknologjitë e Informacionit dhe Komunikimit HEI Unit: Faculty of Information Technology
91 Phd Inxhinieri Informatike HEI Unit: Faculty of Information Technology
92 Phd Inxhinieri Matematike HEI Unit: Faculty of Mathematics and Physical Engineering
93 Phd Inxhinieri Fizike HEI Unit: Faculty of Mathematics and Physical Engineering
94 Phd Inxhinieri Mekanike me profil: a. Inxhinieri Mekanike; b. Inxhinieri Materiale HEI Unit: Faculty of Mechanical Engineering
95 Phd Gjeodezi HEI Unit: Faculty of Civil Engineering
96 Phd Inxhinieri Elektrike profili: a. Elektroenergjitikë; b. Automatizimi i Industrisë; c. Elektroteknikë HEI Unit: Faculty of Electrical Engineering
97 Phd Arkitekturë-Urbanistikë HEI Unit: Faculty of Architecture and Urbanism
98 MND Inxhinieri Mekanike me profile: a. Sistemet e Prodhimit dhe Proceset Teknologjike; b. Sistemet e Energjisë dhe Proceset Termike; c. Sistemet e Transportit dhe Menaxhimi i Trafikut HEI Unit: Faculty of Mechanical Engineering
99 MND Automatikë dhe Teknologjitë e Kontrollit HEI Unit: Faculty of Electrical Engineering
100 MND Materiale me profile: a. Materiale Metalike dhe Alternative; b. Materiale Tekstile HEI Unit: Faculty of Mechanical Engineering
101 MNP Tekstil dhe Stilim Mode HEI Unit: Faculty of Mechanical Engineering
]]>
info@ascal.al (Super User) Institucionet Publike Mon, 18 Sep 2017 10:04:19 +0200
Universiteti Bujqësor i Tiranës https://www.ascal.al/en/hei-list/hei/universiteti-bujqesor-i-tiranes-2 https://www.ascal.al/en/hei-list/hei/universiteti-bujqesor-i-tiranes-2

Agriculture University of Tirana

Licensing Document: VKM Nr. 548, datë 28.07.1951
Category: University
Type: Public
Status: Active
Address: Rr. Pajsi Vodica Kodër Kamëz, Tiranë
Tel: +355 4 2227804
Email: fsallaku@ubt.edu.al
Website: www.ubt.edu.al
 1. Akreditim institucional
 1. Akreditim institucional
Master i shkencave Agro-Environment Engineering
Master profesional Enterprise Management with profile: Agribusiness Enterprises Management
Master i shkencave Agribusiness Management with profiles: a. Management of Enterprises; b. Marketing
Master i shkencave Forest Engineering
Master i shkencave Agrifood Engineering with profile: a. Viticulture - Oenology; b. Agrifood Technology
Bachelor Agribusiness Management
Bachelor Finance and Accounting
Bachelor Rural Tourism Management
Bachelor Agrarian Engineering with profile Plant Protection
Bachelor Agrarian Engineer in Horticulture
Bachelor Agro-Environment Engineering
Bachelor Agrifood Engineering with profile Agrifood Technology
Master i shkencave Plant Medicine
Master profesional Landscape Architecture
Master i shkencave(PI) Veterinary Medicine
Bachelor Applied Economics
Bachelor Business Informatics
No. Study program Information
1 Executive Master Planifikim dhe zhvillim ekonomik territorial i zonave rurale HEI Unit: Faculty Economics and Agribusiness
2 Professional diploma Menaxhim Veterinar HEI Unit:
3 Professional diploma Menaxhim Veterinar HEI Unit: Faculty of Veterinary Medicine
4 Professional diploma Teknolog Agroushqimore me profile: a. Teknik i larte i prodhimit te vajit dhe konservimit te fruta-perimeve; b. Teknik i larte i veres HEI Unit: Faculty of Biotechnology and Food
5 Professional diploma Zooveterinari HEI Unit: Rectorate
6 Professional diploma Kopshtari HEI Unit: Rectorate
7 Professional diploma Agroturizëm dhe Mikpritje HEI Unit: Faculty Economics and Agribusiness
8 Professional diploma Teknolog Bujqësor HEI Unit: Faculty of Agriculture and Environment
9 Professional diploma Menaxhim Sistemesh Informacioni HEI Unit: Faculty Economics and Agribusiness
10 Bachelor Menaxhim Agrobiznesi HEI Unit: Department of Agribusiness Management

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 92 datë 01-11-2019 Vlefshmëria 11-01-2019 deri më 09-30-2024
11 Bachelor Ekonomi dhe Politikë Agrare HEI Unit: Department of Economy and Rural Developement Policy
12 Bachelor Financë – Kontabilitet HEI Unit: Department of Finance and Accounting

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 95 datë 01-11-2019 Vlefshmëria 11-01-2019 deri më 09-30-2024
13 Bachelor Menaxhimi i Turizmit Rural HEI Unit: Department of Rural Tourism Management

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 91 datë 01-11-2019 Vlefshmëria 11-01-2019 deri më 10-31-2025
14 Bachelor Ekonomi dhe Agrobiznes, me profile: a. Ekonomiks i Aplikuar; b. Informatikë Biznesi HEI Unit: Faculty Economics and Agribusiness
15 Bachelor Inxhinieri Agrare profili: Mbrojtje Bimësh HEI Unit: Department of Plant Protection

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 83 datë 05-10-2019 Vlefshmëria 10-05-2019 deri më 09-30-2025
16 Bachelor Inxhinieri Agrare profili: Hortikulturë HEI Unit: Department of Horticulture and Landscape Architecture

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 84 datë 05-10-2019 Vlefshmëria 10-05-2019 deri më 09-30-2025
17 Bachelor Hortikulturë HEI Unit:
18 Bachelor Inxhinieri Agrare profili: Prodhim Bimor HEI Unit:
19 Bachelor Inxhinieri Agrare profili: Zootekni dhe Biznes Blegtoral HEI Unit: Department of Animal Production
20 Bachelor Inxhinieri Agromjedisi HEI Unit: Department of Agrienvironment and Ecology

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 87 datë 05-10-2019 Vlefshmëria 10-05-2019 deri më 09-30-2025
21 Bachelor Inxhinieri Agrare - Agromekanizim HEI Unit: Faculty of Agriculture and Environment
22 Bachelor Mbrojtje Bimësh HEI Unit:
23 Bachelor "Inxhinieri Agroushqimore" me profil "Teknologji Agroushqimore" HEI Unit: Department of Agrifood Technology

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 06 datë 24-01-2020 Vlefshmëria 01-24-2020 deri më 01-23-2026
24 Bachelor Inxhinieri Agroushqimore profili: Vreshtari Enologji HEI Unit: Department of Agrifood Technology
25 Bachelor Mbarështim Pyjesh HEI Unit: Department of Forest
26 Bachelor Përpunim Druri HEI Unit: Department of Wood Industry
27 Bachelor Inxhinieri Agrare profili; Prodhim Bimor HEI Unit: Faculty of Agriculture and Environment
28 Bachelor Inxhinieri Agrare profili; Mbrojtje Bimësh HEI Unit: Faculty of Agriculture and Environment
29 Bachelor Inxhinieri Agrare profili; Hortikulturë HEI Unit: Faculty of Agriculture and Environment
30 Bachelor Inxhinieri Agrare profili Zootekni dhe Biznes Blegtoral HEI Unit: Faculty of Agriculture and Environment
31 Bachelor Inxhinieri Agromjedisi profili Agromjedis dhe Ekologji HEI Unit: Faculty of Agriculture and Environment
32 Bachelor Inxhinieri Agrare profili; Akuakulturë dhe Menaxhim Peshkimi HEI Unit: Department of Aquaculture and Fishing
33 Bachelor Menaxhim Agrobiznesi HEI Unit: Faculty Economics and Agribusiness
34 Bachelor Ekonomi dhe Politikë Agrare HEI Unit: Faculty Economics and Agribusiness
35 Bachelor Financë - Kontabilitet HEI Unit: Faculty Economics and Agribusiness
36 Bachelor Teknologji Agroushqimore HEI Unit: Faculty of Biotechnology and Food
37 Bachelor Vreshtari - Enologji HEI Unit: Faculty of Biotechnology and Food
38 Bachelor Mbarështim Pyjesh HEI Unit: Faculty of Forest Sciences
39 Bachelor Përpunim Druri HEI Unit: Faculty of Forest Sciences
40 Bachelor Menaxhim Agrobiznesi HEI Unit:
41 Bachelor Financë Kontabilitet HEI Unit:
42 Bachelor Drejtimi i Fermave dhe Agrobiznesit HEI Unit:
43 Bachelor Inxhinieri Agrare - Agromekanizem HEI Unit: Faculty of Agriculture and Environment
44 Bachelor Inxhinieri Agrare në Hortikulturë dhe Mbrojtja Bimësh HEI Unit: Faculty of Agriculture and Environment
45 Bachelor "Shkenca mjedisore", profili "Menaxhim i burimeve natyrore" HEI Unit: Department of Agrienvironment and Ecology
46 Bachelor "Shkencat e Ushqimit dhe të Ushqyerit" HEI Unit: Department of Food Science and Biotechnology
47 Bachelor "Inxhinieri përpunim druri", profili "Dizajn i mobiljeve dhe interierit" HEI Unit: Department of Wood Industry
48 Bachelor "Inxhinieri agrare", profili "Arkitekturë peizazhi" HEI Unit: Department of Horticulture and Landscape Architecture
49 Bachelor "Zootekni dhe Siguria e Produkteve Blegtorale" HEI Unit: Faculty of Agriculture and Environment
50 Bachelor "Inxhinieri Agrare", profili "Agronomi" HEI Unit: Faculty of Agriculture and Environment
51 Bachelor Biologji Marine dhe Akuakulturë HEI Unit: Department of Aquaculture and Fishing
52 Bachelor Ekonomiks i Aplikuar HEI Unit: Department of Economy and Rural Developement Policy

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 25 datë 19.02.2021 Vlefshmëria 02-19-2021 deri më 02-18-2027
53 Bachelor Informatikë Biznesi HEI Unit: Department of Informatics and Mathematics

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 26 datë 19.02.2021 Vlefshmëria 02-19-2021 deri më 09-30-2026
54 Bachelor Ekonomi dhe Politikat e Zhvillimit Rural HEI Unit: Department of Economy and Rural Developement Policy
55 Bachelor Agrobiologji HEI Unit: Faculty of Agriculture and Environment
56 Bachelor Bioteknologji Zooveterinare HEI Unit: Faculty of Agriculture and Environment
57 Professional Master Menaxhim Mjedisi HEI Unit: Department of Agrienvironment and Ecology
58 Professional Master Teknologji e Avancuar në Hortikulturë HEI Unit: Department of Horticulture and Landscape Architecture
59 Professional Master Teknologjia e Kultivimit të Bimëve HEI Unit:
60 Professional Master Mbrojtja Kimike dhe Fitofarmacia HEI Unit: Department of Plant Protection
61 Professional Master Biznes Blegtoral HEI Unit: Department of Animal Production
62 Professional Master Menaxhim i Ndërmarjeve profili: Menaxhim i Ndërmarjeve të Agrobiznesit HEI Unit: Department of Agribusiness Management

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 94 datë 01-11-2019 Vlefshmëria 11-01-2019 deri më 10-31-2025
63 Professional Master Ekonomi dhe politikë agrare, me profil Ekonomi dhe politikë agrare HEI Unit: Department of Economy and Rural Developement Policy
64 Professional Master Ekonomi dhe Agrobiznes profili: Financë Kontabilitet HEI Unit: Faculty Economics and Agribusiness
65 Professional Master Zhvillim Rural dhe Mjedisor i Qëndrueshëm HEI Unit: Department of Agrienvironment and Ecology
66 Professional Master Arkitekturë Peisazhi HEI Unit: Department of Horticulture and Landscape Architecture

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 90 datë 01-11-2019 Vlefshmëria 11-01-2019 deri më 09-30-2024
67 Professional Master Drejtim Agrobiznesi HEI Unit: Faculty Economics and Agribusiness
68 Professional Master Financë - Kontabilitet HEI Unit: Department of Finance and Accounting
69 Professional Master Cilësia dhe Siguria Ushqimore HEI Unit: Department of Agrifood Technology
70 Professional Master Shëndeti Publik Veterinar HEI Unit: Faculty of Veterinary Medicine
71 Professional Master Analizat e Ushqimeve HEI Unit: Department of Chemistry
72 Professional Master Komunikim dhe Ekstension Bujqësor HEI Unit:
73 Professional Master Menaxhim Informacioni në Agrobiznes HEI Unit: Department of Informatics and Mathematics
74 Professional Master Menaxhim i Turizmit Rural HEI Unit: Department of Rural Tourism Management
75 Professional Master Menaxhim i Integruar i Pyjeve me Bazë Komuniteti HEI Unit: Department of Forest
76 Professional Master Konstruksione druri HEI Unit: Department of Wood Industry
77 Professional Master Kontabilitet dhe Auditim HEI Unit: Department of Finance and Accounting
78 Professional Master Teknologjitë e Prodhimit në Akuakulturë HEI Unit: Department of Aquaculture and Fishing
79 Professional Master Financë Bankë HEI Unit: Department of Finance and Accounting
80 Master of Science Inxhinieri Agromjedisi HEI Unit: Department of Agrienvironment and Ecology

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 88 datë 05-10-2019 Vlefshmëria 10-05-2019 deri më 09-30-2025
81 Master of Science Inxhinieri Agrare me profile: a. Hortikulturë; b. Mbrojtja e Bimëve; c. Prodhimi Bimor; d. Zootekni; e. Akuakulturë HEI Unit: Faculty of Agriculture and Environment
82 Master of Science Menaxhim Agrobiznesi me profil: a. Administrim i Ndërmarjeve; b. Marketing HEI Unit: Department of Agribusiness Management

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 93 datë 01-11-2019 Vlefshmëria 11-01-2019 deri më 10-31-2025
83 Master of Science Ekonomi dhe Agrobiznes HEI Unit: Faculty Economics and Agribusiness
84 Master of Science Ekonomi dhe Politika Agrare me profile: a. Zhvillim Rural i Integruar; b. Ekonomia dhe Politikat e Zhvillimit Agrar HEI Unit: Department of Economy and Rural Developement Policy
85 Master of Science Financë - Kontabilitet me profile: a. Financë; b. Kontabilitet HEI Unit: Department of Finance and Accounting
86 Master of Science Inxhinieri përpunim-druri HEI Unit: Department of Wood Industry
87 Master of Science Inxhinieri Pyjore HEI Unit: Department of Forest

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 89 datë 05-10-2019 Vlefshmëria 10-05-2019 deri më 09-30-2025
88 Master of Science Inxhinieri Agroushqimore me profil: a. Vreshtari - Enologji; b. Teknologji Agroushqimore HEI Unit: Department of Agrifood Technology

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 07 datë 24-01-2020 Vlefshmëria 01-24-2020 deri më 01-23-2026
89 Master of Science Menaxhimi i Kullimit, Ujitjes dhe Mekanizimit HEI Unit:
90 Master of Science Resurset Gjenetike të Bimëve HEI Unit:
91 Master of Science Mjekësi Bimore HEI Unit: Department of Plant Protection

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 85 datë 05-10-2019 Vlefshmëria 10-05-2019 deri më 09-30-2025
92 Master of Science Bioteknologji Ushqimore HEI Unit: Department of Food Science and Biotechnology
93 Master of Science Energjitë e rinovueshme HEI Unit:
94 Master of Science Inxhinieri Agrare me profile: a. Hortikulturë; b. Mbrojtja e Bimëve; c. Shkencat Agronomike; d. Zootekni dhe siguria e produkteve blegtorale; e. Akuakulturë HEI Unit: Faculty of Agriculture and Environment
95 Master of Science Menaxhim i Burimeve Natyrore HEI Unit: Faculty of Agriculture and Environment
96 Master of Science(IP) Mjekësi Veterinare HEI Unit: Faculty of Veterinary Medicine

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 86 datë 05-10-2019 Vlefshmëria 10-05-2019 deri më 09-30-2023
97 Phd Bujqësia dhe Mjedisi, me drejtimet: a. Shkencat Mjedisore; b. Shkencat e Hortikulturës; c. Shkencat Agronomike; d. Shkencat e Mbrojtjes së Bimëve; e. Shkencat e Prodhimit Shtazor HEI Unit: Faculty of Agriculture and Environment
98 Phd Ekonomi dhe Agrobiznes, me drejtimet: a. Drejtim Agrobiznes; b. Ekonomi dhe Politikë Agrare; c. Financë - Kontabilitet HEI Unit: Faculty Economics and Agribusiness
99 Phd Shkencat Pyjore me drejtime: a. Qeverisja e Qëndrueshme e Burimeve Pyjore dhe Kullosore; b. Teknologjia e Drurit HEI Unit: Faculty of Forest Sciences
100 Phd Mjekësi Veterinare HEI Unit: Faculty of Veterinary Medicine
101 Phd Shkencat dhe Bioteknologjia Ushqimore HEI Unit: Faculty of Biotechnology and Food
102 Phd Shkenca Mjedisore HEI Unit: Faculty of Agriculture and Environment
103 Phd Shkenca dhe Bioteknologjia Ushqimore HEI Unit: Faculty of Biotechnology and Food
104 MND Teknologji Mjedisi HEI Unit: Faculty of Agriculture and Environment
105 MND Hortikulturë e Qëndrueshme HEI Unit: Faculty of Agriculture and Environment
106 MND Menaxhimi i Resurseve dhe Përmirësimi Gjenetik i Bimëve HEI Unit: Faculty of Agriculture and Environment
107 MND Kontrolli i Integruar i Parazitëve në Bimë HEI Unit: Faculty of Agriculture and Environment
108 MND Shkencat e Prodhimit Shtazor HEI Unit: Faculty of Agriculture and Environment
109 MND Ekonomi dhe Agrobiznes me profile: a. Menaxhimi i Ndërmarjeve; b. Ekonomi dhe Politika Agrare; c. Zhvillimi Rurai i Integruar; d. Menaxhim Financiar HEI Unit: Faculty Economics and Agribusiness
110 MND Mjekësi Veterinare me profile: a. Diagnozë Laboratorike; b. Klinikë Veterinare HEI Unit: Faculty of Veterinary Medicine
]]>
info@ascal.al (Super User) Institucionet Publike Mon, 18 Sep 2017 10:04:19 +0200
Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani" https://www.ascal.al/en/hei-list/hei/universiteti-i-elbasanit-aleksander-xhuvani-2 https://www.ascal.al/en/hei-list/hei/universiteti-i-elbasanit-aleksander-xhuvani-2

University of Elbasan, Aleksander Xhuvani

Licensing Document: VKM Nr. 414, datë 12.11.1991
Category: University
Type: Public
Status: Active
Address: Rruga "Ismail Zyma", Elbasan
Tel: +355 54 52593
Email: info@uniel.edu.al
Website: www.uniel.edu.al
 1. Akreditim institucional
No. Study program Information
1 Professional diploma Teknologji Laboratori HEI Unit: Department of Chemistry
2 Professional diploma "Logjistikë" HEI Unit: Department of Mathematic
3 Professional diploma "Sekretarë të specializuar dhe administrativë" HEI Unit: Department of Albanian Language
4 Professional diploma "Mekatronikë" HEI Unit: Department of Physics
5 Professional diploma Edukatorë për fëmijët (0-3 vjeç) HEI Unit: Department of Teaching Methodology
6 Professional diploma Teknik Mjedisi HEI Unit: Department of Biology
7 Professional diploma Operator Turistik në Gjuhë Gjermane HEI Unit: Department of English and German Language
8 Professional diploma Operator turistik HEI Unit: Faculty of Human Sciences
9 Bachelor 4 year Mësues i Gjuhës Gjermane HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
10 Bachelor Gjuhë Shqipe Letërsi HEI Unit:
11 Bachelor Gjuhë Frënge HEI Unit: Department of Italian and French Language
12 Bachelor Histori - Gjeografi HEI Unit: Department of History and Geography
13 Bachelor Histori dhe Gjuhë Gjermane HEI Unit: Department of History and Geography
14 Bachelor Gjeografi dhe Gjuhë Italiane HEI Unit: Department of History and Geography
15 Bachelor Gjuhë Angleze HEI Unit:
16 Bachelor Gjuhë Gjermane HEI Unit: Department of English and German Language
17 Bachelor Gazetari dhe Gjuhë Angleze HEI Unit: Department of Literature and Journalism
18 Bachelor Biologji - Kimi HEI Unit: Department of Biology
19 Bachelor Matematikë - Fizikë HEI Unit: Department of Mathematic
20 Bachelor Teknologjitë e Informacionit HEI Unit: Department of Informatics
21 Bachelor Fizikë Kompjuterike HEI Unit: Department of Physics
22 Bachelor Matematikë Informatikë HEI Unit: Department of Mathematic
23 Bachelor Infermieri e Përgjithshme HEI Unit: Department of Nursing
24 Bachelor Infermieri - Mami HEI Unit: Department of Nursing
25 Bachelor Fizioterapi HEI Unit: Department of Preclinical and Clinical Subjects
26 Bachelor Logopedi HEI Unit: Department of Preclinical and Clinical Subjects
27 Bachelor Imazheri HEI Unit: Department of Preclinical and Clinical Subjects
28 Bachelor Teknik Laboratori HEI Unit: Department of Preclinical and Clinical Subjects
29 Bachelor Mësuesi për Arsimin Fillor Kl. I-VI HEI Unit: Department of Teaching Methodology
30 Bachelor Mësuesi për Arsimin Parashkollor HEI Unit: Department of Teaching Methodology
31 Bachelor Edukim Qytetar HEI Unit: Department of Citizenship Education
32 Bachelor Punonjës Social HEI Unit:
33 Bachelor Filozofi - Sociologji HEI Unit: Department of Citizenship Education
34 Bachelor Psikologji HEI Unit: Department of Psychology
35 Bachelor Edukim Fizik dhe Sporte HEI Unit: Department of Physical Education and Sports
36 Bachelor Administrim - Biznesi, profili Specialist Marketingu HEI Unit: Department of Business Administration
37 Bachelor Gjuhë Shqipe dhe Rome HEI Unit: Department of Albanian Language
38 Bachelor Financë - Kontabilitet HEI Unit: Department of Finance Accounting
39 Bachelor Ekonomia dhe e Drejta HEI Unit: Department of Law
40 Bachelor Informatikë Ekonomike HEI Unit: Department of Economics
41 Bachelor Ekonomi Turizmi HEI Unit: Department of Marketing and Engineering
42 Bachelor Administrim Biznesi dhe Inxhinieri HEI Unit: Department of Marketing and Engineering
43 Bachelor Shkenca Juridike në Biznes HEI Unit: Department of Law
44 Bachelor Shkenca Juridike në Sektorin Publik HEI Unit: Department of Law
45 Bachelor Gjuhë Shqipe dhe Frënge HEI Unit: Department of Albanian Language
46 Bachelor Biologji Kimi HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
47 Bachelor Matematikë Fizikë HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
48 Bachelor Teknologji Informacioni HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
49 Bachelor Gjuhë Italiane HEI Unit: Department of Italian and French Language
50 Bachelor Gazetari HEI Unit: Department of Literature and Journalism
51 Bachelor Gjuhë Shqipe Letërsi HEI Unit: Faculty of Human Sciences
52 Bachelor Histori Gjeografi HEI Unit: Department of History and Geography
53 Bachelor Administrim Biznesi HEI Unit: Department of Business Administration
54 Bachelor Financë Kontabilitet HEI Unit: Department of Finance Accounting
55 Bachelor Ekonomia dhe e Drejta HEI Unit: Department of Law
56 Bachelor Infermieri e Përgjithshme HEI Unit: Faculty of Technical Medicine Sciences
57 Bachelor Mësuesi për Arsimin Fillor HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
58 Bachelor Mësuesi për Arsimin Parashkollor HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
59 Bachelor Edukim Qytetar HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
60 Bachelor Punonjës Social HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
61 Bachelor Filozofi Sociologji HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
62 Bachelor Psikologji HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
63 Bachelor Informatikë Ekonomike HEI Unit: Faculty of Economics
64 Bachelor Studime mjedisore HEI Unit: Department of Biology
65 Professional Master Redaktim HEI Unit: Department of Albanian Language
66 Professional Master Gazetari Sportive HEI Unit: Department of Literature and Journalism
67 Professional Master Mësuesi për CLAB në Lëndën Gjuhë Angleze HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
68 Professional Master Gjuhë shqipe dhe frënge HEI Unit: Faculty of Human Sciences
69 Professional Master Histori dhe Gjuhë Gjermane HEI Unit: Faculty of Human Sciences
70 Professional Master Gjeografi dhe Gjuhë Italiane HEI Unit: Faculty of Human Sciences
71 Professional Master Mësuesi për AMU për Gjuhë Shqipe-Letërsi HEI Unit: Department of Teaching Methodology
72 Professional Master Mësuesi për CLAB në Lëndët Biologji - Kimi HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
73 Professional Master Mësuesi për CLAB në lëndën gjuhë italiane HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
74 Professional Master Mësuesi për CLAB në lëndën gjuhë gjermane HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
75 Professional Master Mësuesi për CLAB në lëndën gjuhë frënge HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
76 Professional Master Mësuesi për CLAB në Lëndët Matematikë - Fizikë HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
77 Professional Master Mësuesi për CLAB në Lëndët Matematikë - Informatikë HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
78 Professional Master Mësuesi për CLAB në Lëndët Histori Gjeografi HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
79 Professional Master Mësuesi për CLAB në Lëndët Edukate Qytetare dhe Gjeografi HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
80 Professional Master Mësuesi për CLAB në Lëndët Edukatë Qytetare dhe Histori HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
81 Professional Master Punonjës Social me Fëmijët dhe Familjen HEI Unit: Department of Social Sciences
82 Professional Master Psikolog në Institucione HEI Unit: Department of Psychology
83 Professional Master Marketing HEI Unit: Department of Marketing and Engineering
84 Professional Master Menaxhim Infermieror HEI Unit: Department of Nursing
85 Professional Master Shërbim Prove HEI Unit: Department of Social Sciences
86 Professional Master Mesuesi AMU Matematikë Fizikë me profil Minor në Informatikë HEI Unit: Department of Teaching Methodology
87 Professional Master Mesuesi AMU Matematikë Informatikë me Profil Minor në Fizikë HEI Unit: Department of Teaching Methodology
88 Professional Master Mesuesi AMU Biologji Kimi me Profil Minor në Edukim Shëndetsor dhe Mjedisor HEI Unit: Department of Teaching Methodology
89 Professional Master Mesuesi AMU Gjuhë e Huaj Anglisht me Profil Minor në Gjuhë Shqipe HEI Unit: Department of Teaching Methodology
90 Professional Master Mesuesi AMU Gjuhë e Huaj Frëngjisht me Profil Minor në Gjuhë Shqipe HEI Unit: Department of Teaching Methodology
91 Professional Master Mesuesi AMU Gjuhë e Huaj Italisht me Profil Minor në Gjuhë Shqipe HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
92 Professional Master Mesuesi AMU Gjuhë e Huaj Gjermanisht me Profil Minor në Gjuhë Shqipe HEI Unit: Department of Teaching Methodology
93 Professional Master Mesuesi AMU Histori - Gjeografi me profil minor në Edukatë Qytetare HEI Unit: Department of Teaching Methodology
94 Professional Master Mesuesi AMU Edukatë Qytetare-Histori me Profil Minor në Gjeografi HEI Unit: Department of Teaching Methodology
95 Professional Master Mesuesi AMU Edukatë Qytetare Gjeografi me Profil Minor në Histori HEI Unit: Department of Teaching Methodology
96 Professional Master Teknologji Informacioni HEI Unit: Department of Informatics
97 Professional Master Analist Prodhimi HEI Unit: Department of Chemistry
98 Professional Master Gazetar Reporter HEI Unit: Department of Literature and Journalism
99 Professional Master Ekonomia dhe e Drejta në Sektorin Publik HEI Unit: Department of Law
100 Professional Master Financë HEI Unit: Department of Finance Accounting
101 Professional Master Kontabilitet HEI Unit: Department of Finance Accounting
102 Professional Master Administrim Biznesi HEI Unit: Department of Business Administration
103 Professional Master Informatikë Ekonomike HEI Unit: Department of Economics
104 Professional Master Infermieri Kirurgjikale HEI Unit: Department of Nursing
105 Professional Master Mësuesi në Edukim Fizik dhe Sporte me Profil Minor në Edukim Shëndetësor HEI Unit: Department of Teaching Methodology
106 Professional Master Drejtim dhe Administrim Arsimi HEI Unit: Department of Teaching Methodology
107 Professional Master Mesuesi AMU Matematikë Fizikë me profil Minor në Informatikë(KP) HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
108 Professional Master Mesuesi AMU Matematikë Informatikë me Profil Minor në Fizikë (KP) HEI Unit: Department of Teaching Methodology
109 Professional Master Mesuesi AMU Biologji Kimi me Profil Minor në Edukim Shëndetsor dhe Mjedisor (KP) HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
110 Professional Master Mesuesi AMU Gjuhë e Huaj Anglisht me Profil Minor në Gjuhë Shqipe (KP) HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
111 Professional Master Mesuesi AMU Gjuhë e Huaj Frëngjisht me Profil Minor në Gjuhë Shqipe (KP) HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
112 Professional Master Mesuesi AMU Gjuhë e Huaj Italisht me Profil Minor në Gjuhë Shqipe (KP) HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
113 Professional Master Mesuesi AMU Gjuhë e Huaj Gjermanisht me Profil Minor në Gjuhë Shqipe (KP) HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
114 Professional Master Mesuesi AMU Histori - Gjeografi me profil minor në Edukatë Qytetare (KP) HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
115 Professional Master Mesuesi AMU Edukatë Qytetare-Histori me Profil Minor në Gjeografi (KP) HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
116 Professional Master Mesuesi AMU Edukatë Qytetare Gjeografi me Profil Minor në Histori (KP) HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
117 Professional Master Teknik Imazherie HEI Unit: Department of Preclinical and Clinical Subjects
118 Professional Master Logopedi HEI Unit: Department of Preclinical and Clinical Subjects
119 Professional Master Teknik Laboratori HEI Unit: Department of Preclinical and Clinical Subjects
120 Professional Master Analizë të dhënash HEI Unit: Department of Mathematic
121 Professional Master Fizioterapi HEI Unit: Department of Preclinical and Clinical Subjects
122 Professional Master Mësuesi për Arsimin Special HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
123 Master of Science Trashëgimi Kulturore HEI Unit: Department of History and Geography
124 Master of Science Gjuhësi HEI Unit:
125 Master of Science Matematikë e Zbatuar HEI Unit: Department of Mathematic
126 Master of Science Mbrojtje Mjedisi HEI Unit: Department of Biology
127 Master of Science Shërbime Sociale HEI Unit: Department of Social Sciences
128 Master of Science Studime Letrare HEI Unit: Department of History and Geography
129 Master of Science Studime Gjeografike HEI Unit: Department of History and Geography
130 Master of Science Studime Historike HEI Unit: Department of History and Geography
131 Master of Science Ekonomia dhe e Drejta në Tregjet Ndërkombëtare HEI Unit: Department of Law
132 Master of Science Marketing HEI Unit: Department of Marketing and Engineering
133 Master of Science Drejtim Bankar HEI Unit: Department of Finance Accounting
134 Master of Science Menaxhim HEI Unit: Department of Business Administration
135 Master of Science Kontabilitet dhe Auditim HEI Unit: Department of Finance Accounting
136 Master of Science Infermieri HEI Unit: Department of Nursing
137 Master of Science Mami HEI Unit: Department of Nursing
138 Master of Science Psikologji Edukimi HEI Unit: Department of Psychology
139 Master of Science Mësuesi për Arsimin Fillor HEI Unit: Department of Teaching Methodology
140 Master of Science Informatikë Ekonomike HEI Unit: Department of Economics
141 Master of Science Informatikë Ekonomike HEI Unit: Department of Economics
142 Master of Science(IP) Drejtësi HEI Unit: Faculty of Economics
143 Phd Albanologji profili: Histori HEI Unit: Department of History and Geography
144 Phd Albanologji profili: Gjuhësi HEI Unit: Department of Albanian Language
]]>
info@ascal.al (Super User) Institucionet Publike Mon, 18 Sep 2017 10:04:19 +0200
Universiteti Luigj Gurakuqi, Shkodër https://www.ascal.al/en/hei-list/hei/universiteti-luigj-gurakuqi-shkoder-2 https://www.ascal.al/en/hei-list/hei/universiteti-luigj-gurakuqi-shkoder-2

University of Shkodra "Luigj Gurakuqi"

Licensing Document: VKM Nr. 150, datë 18.04.1957
Category: University
Type: Public
Status: Active
Address: Sheshi 2 Prilli, Shkodër
Tel: +355 2242235
Email: info@unishk.edu.al
Website: www.unishk.edu.al
 1. Akreditim institucional
 1. Akreditim institucional
No. Study program Information
1 Professional diploma Teknik sistemesh dhe rrjetesh kompjuterike HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
2 Professional diploma Udhërrëfyes turistik dhe menaxhues i itinerareve turistike për rajonin verior HEI Unit: Faculty of Social Sciences
3 Bachelor Gjuhë – Letërsi HEI Unit: Department of Linguistic
4 Bachelor Gazetari dhe Komunikim HEI Unit: Department of Literature
5 Bachelor Histori - Gjeografi me drejtim Histori HEI Unit: Department of History
6 Bachelor Histori - Gjeografi me drejtim Gjeografi HEI Unit: Department of Geography
7 Bachelor Matematikë HEI Unit: Department of Mathematics
8 Bachelor Fizikë HEI Unit: Department of Physics
9 Bachelor Informatikë HEI Unit: Department of Mathematics
10 Bachelor Biologji - Kimi HEI Unit: Department of Biology-Chemistry
11 Bachelor Infermieri e Përgjithshme HEI Unit: Department of Nursery
12 Bachelor Mami HEI Unit: Department of Nursery
13 Bachelor Fizioterapi HEI Unit: Department of Nursery
14 Bachelor Mësuesi për Arsimin Fillor HEI Unit: Department of Teaching
15 Bachelor Mësuesi për Arsimin Parashkollor HEI Unit: Department of Teaching
16 Bachelor Psikologji HEI Unit: Department of Psychology and Social Work
17 Bachelor Punë Sociale HEI Unit: Department of Psychology and Social Work
18 Bachelor Edukim Fizik dhe Sporte HEI Unit: Department of Physical Education and Sports
19 Bachelor Financë - Kontabilitet HEI Unit: Department of Finance-Accounting
20 Bachelor Administrim - Biznes HEI Unit: Department of Business-Administration
21 Bachelor Turizëm HEI Unit: Department of Tourism
22 Bachelor Gjuhë Angleze HEI Unit: Department of English and American Studies
23 Bachelor Gjuhë Italiane HEI Unit: Department of Roman Studies
24 Bachelor Gjuhë Gjermane HEI Unit: Department of German Studies
25 Bachelor Gjuhë Frënge HEI Unit: Department of Roman Studies
26 Bachelor Juridik HEI Unit: Department of Public Law
27 Bachelor Pikturë dhe Grafikë HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
28 Bachelor Administrim Biznes HEI Unit: Faculty of Economics
29 Bachelor Financë Kontabilitet HEI Unit: Faculty of Economics
30 Bachelor Turizëm HEI Unit: Faculty of Economics
31 Bachelor Histori HEI Unit: Faculty of Social Sciences
32 Bachelor Gjeografi HEI Unit: Faculty of Social Sciences
33 Bachelor Gjuhë-Letërsi HEI Unit: Faculty of Social Sciences
34 Bachelor Matematikë HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
35 Bachelor Fizikë HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
36 Bachelor Biologji - Kimi HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
37 Bachelor Cikli i Ulët HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
38 Bachelor Cikli Parashkollor HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
39 Bachelor Cikli i Ulët HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
40 Bachelor Cikli Parashkollor HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
41 Bachelor Edukim Fizik dhe Sporte HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
42 Bachelor Juridik HEI Unit: Faculty of Law
43 Bachelor Specialist marketingu dhe turizmi HEI Unit: Faculty of Economics
44 Bachelor Pedagogji Muzikore HEI Unit: Department of Arts
45 Bachelor Pikturë dhe grafikë HEI Unit: Department of Arts
46 Bachelor Histori dhe Trashëgimi Kulturore HEI Unit: Faculty of Social Sciences
47 Professional Master Mësuesi për CLAB në Lëndët Gjuhë - Letërsi HEI Unit: Department of Literature
48 Professional Master Mësuesi për CLAB në Lëndët Biologji - Kimi HEI Unit: Department of Biology-Chemistry
49 Professional Master Mësuesi për CLAB në Lëndët Matematikë Fizikë HEI Unit: Department of Mathematics
50 Professional Master Mësuesi për CLAB në Lëndët Matematikë Informatikë HEI Unit: Department of Mathematics
51 Professional Master Mësuesi për CLAB në Lëndët Histori – Gjeografi HEI Unit: Department of History
52 Professional Master Mësuesi për CLAB në Lëndën Gjuhë Angleze HEI Unit: Department of English and American Studies
53 Professional Master Mësuesi për CLAB në Lëndën Gjuhë Gjermane HEI Unit: Department of German Studies
54 Professional Master Mësuesi për CLAB në Lëndën Gjuhë Italiane HEI Unit: Department of Roman Studies
55 Professional Master Mësuesi për CLAB në Lëndën Gjuhë Frënge HEI Unit: Department of Roman Studies
56 Professional Master Matematikë me profil minor në informatikë HEI Unit: Department of Mathematics
57 Professional Master Informatikë me profil minor në matematikë HEI Unit: Department of Mathematics
58 Professional Master Histori - Gjeografi me profil minor në edukim qytetar HEI Unit: Department of History
59 Professional Master Matematikë - Fizikë me profil minor në Informatikë HEI Unit: Department of Teaching
60 Professional Master Mësuesi për CLAB në Lëndët Edukim Fizik dhe Sporte HEI Unit: Department of Physical Education and Sports
61 Professional Master Përkthim dhe Interpretim në Gjuhën Gjermane HEI Unit: Faculty of Foreign Languages
62 Professional Master Mësuesi për AM në Lëndën Biologji HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
63 Professional Master Mësuesi për AM në Lëndën Gjuhë Letërsi HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
64 Professional Master Trashëgimi Kulturore dhe Menaxhim Turizmi HEI Unit: Department of Tourism
65 Professional Master Administrim Biznes HEI Unit: Department of Business-Administration
66 Professional Master Financë - Bankë HEI Unit: Department of Finance-Accounting
67 Professional Master Psikologji Shëndeti HEI Unit: Department of Nursery
68 Professional Master Menaxhim Financiar, Kontabiliteti dhe Kontrolli në Administratën Publike HEI Unit: Department of Finance-Accounting
69 Professional Master Trashëgimi Kulturore dhe Menaxhim Turizmi HEI Unit: Department of Tourism
70 Professional Master Psikologji Shëndeti HEI Unit: Department of Nursery
71 Professional Master Mësuesi në Gjuhë - Letërsi HEI Unit: Faculty of Social Sciences
72 Professional Master Mësuesi në Gjuhë Gjermane HEI Unit: Faculty of Foreign Languages
73 Professional Master Shërbimet Sociale HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
74 Professional Master Mësuesi në Gjuhë Angleze HEI Unit: Faculty of Foreign Languages
75 Professional Master Mësuesi në Gjuhë Frënge HEI Unit: Faculty of Foreign Languages
76 Professional Master Mësuesi në Gjuhë Italiane HEI Unit: Faculty of Foreign Languages
77 Master of Science Biologji Mjedisore HEI Unit: Department of Biology-Chemistry
78 Master of Science Psikologji Ligjore HEI Unit: Department of Psychology and Social Work
79 Master of Science Psikologji Organizative HEI Unit: Department of Psychology and Social Work
80 Master of Science Psikologji Klinike HEI Unit: Department of Psychology and Social Work
81 Master of Science Biologji - Kimi me profil minor në Karriera dhe Aftësimi për Jetën HEI Unit: Department of Biology-Chemistry
82 Master of Science Matematikë Fizikë me profil minor në Informatikë HEI Unit: Department of Mathematics
83 Master of Science Gjuhë Shqipe - Letërsi me profil minor në Arte HEI Unit: Department of Linguistic
84 Master of Science Studime Shqiptare dhe Etnokulturore me profile: a. Studime Shqiptare; b. Studime të Thelluara në Gjuhësi; c. Etnokultura dhe Letërsia Shqipe HEI Unit: Department of Literature
85 Master of Science E Drejta Private dhe e Biznesit HEI Unit: Department of Civil Law
86 Master of Science E Drejta Kushtetuese dhe Administrative HEI Unit: Department of International and European Law
87 Master of Science Administrim Biznesi HEI Unit: Department of Business-Administration
88 Master of Science Financë HEI Unit: Department of Finance-Accounting
89 Master of Science Kontabilitet HEI Unit: Department of Finance-Accounting
90 Master of Science Menaxhim i Turizmit të Qëndrueshëm HEI Unit: Department of Tourism
91 Master of Science Studime Regjionale në Gjeografi HEI Unit: Department of Geography
92 Master of Science Mësuesi për Arsimin Fillor K.l I -VI HEI Unit: Department of Teaching
93 Master of Science(IP) Drejtësi HEI Unit: Department of Public Law
94 Phd Gjuhë Shqipe HEI Unit: Faculty of Social Sciences
95 MNP Mësuesi për AM në Lëndën Histori HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
96 MNP Mësuesi për AM në Lëndën Gjeografi HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
97 MNP Mësuesi për AM në Lëndën Kimi HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
98 MNP Mësuesi për AM në Lëndët Edukim Fizik dhe Sporte HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
]]>
info@ascal.al (Super User) Institucionet Publike Mon, 18 Sep 2017 10:04:19 +0200
Universiteti Eqrem Çabej, Gjirokastër https://www.ascal.al/en/hei-list/hei/universiteti-eqrem-cabej-gjirokaster-2 https://www.ascal.al/en/hei-list/hei/universiteti-eqrem-cabej-gjirokaster-2

“Eqrem Çabej” University of Gjirokastra

Licensing Document: VKM Nr. 4, datë 08.01.1971
Category: University
Type: Public
Status: Active
Address: Lagjia 18 Shtatori, Gjirokastër, Shqipëri
Tel: +35584263408
Email: rektori@uogj.edu.al
Website: www.uogj.edu.al
 1. Akreditim institucional
 1. Akreditim institucional
No. Study program Information
1 Master Mësuesi për AMU në "Matematikë-Fizikë" HEI Unit:
2 Master Mësuesi për AMU në "Matematikë-Informatikë" HEI Unit:
3 Master Mësuesi për AMU në "Biologji-Kimi" HEI Unit: Department of Chemistry and Biology
4 Master Mësuesi për AMU Gjuhë, Letërsi dhe Qytetërim Grek HEI Unit: Department of Greek language, Literature and Civilisation
5 Master Mësuesi për AMU në Gjuhë dhe Qytetërim Italian HEI Unit: Department of Foreign Language
6 Master Mësuesi për AMU në "Gjuhë-Letërsi" HEI Unit: Faculty of Education and Social Sciences
7 Master Mësuesi për AMU në "Gjuhë Angleze" HEI Unit: Department of Foreign Language
8 Master Mësuesi për AMU në "Histori-Gjeografi" HEI Unit: History, Anthropology and Geography
9 Professional diploma "Asistent administrativ" HEI Unit: Department of Public Administration
10 Professional diploma "Ndihmës Ekonomist" HEI Unit: Department of Accounting & Finance
11 Professional diploma "Asistent-Menaxher në Shërbimet Turistike" HEI Unit: Department of Economic Policies and Tourism
12 Professional diploma "Edukatorë për zhvillimin dhe edukimin e fëmijërisë së hershme (0-3vjeç)" HEI Unit: Department of Education Sciences & Teaching Methodology
13 Professional diploma "Udhërrëfyes Turistik" HEI Unit:
14 Professional diploma Librar dhe Bibliotekar HEI Unit: Faculty of Education and Social Sciences
15 Bachelor 4 year Cikli i Ulët HEI Unit:
16 Bachelor 4 year Gjuhë-Letërsi Greke me profil Mësuesie HEI Unit: Faculty of Education and Social Sciences
17 Bachelor Biologji - Kimi HEI Unit: Department of Chemistry and Biology
18 Bachelor Fizikë dhe Teknologji Informacioni HEI Unit:
19 Bachelor Matematikë - Fizikë HEI Unit:
20 Bachelor Matematikë-Informatikë HEI Unit:
21 Bachelor Teknologji Informacioni HEI Unit:
22 Bachelor Infermieri e Përgjithshme HEI Unit: Department of Nursing
23 Bachelor Infermieri Mami HEI Unit: Department of Nursing
24 Bachelor Histori - Gjeografi HEI Unit: History, Anthropology and Geography
25 Bachelor Gjuhë dhe Letërsi Shqipe HEI Unit: Faculty of Education and Social Sciences
26 Bachelor Gjuhë Angleze HEI Unit: Department of Foreign Language
27 Bachelor Gjuhë Italiane HEI Unit: Department of Foreign Language
28 Bachelor Gjuhë-Letërsi e Qytetërim Grek HEI Unit: Department of Greek language, Literature and Civilisation
29 Bachelor Histori dhe Gjuhë Italiane HEI Unit: Faculty of Education and Social Sciences
30 Bachelor Mësuesi për Arsimin Parashkollor HEI Unit: Department of Education Sciences & Teaching Methodology
31 Bachelor Kontabilitet - Financë HEI Unit: Department of Accounting & Finance
32 Bachelor Administrim Publik HEI Unit: Department of Public Administration
33 Bachelor Turizëm HEI Unit: Department of Economic Policies and Tourism
34 Bachelor Histori-Gjeografi HEI Unit: Faculty of Education and Social Sciences
35 Bachelor Gjuhë dhe Letërsi Shqipe HEI Unit: Faculty of Education and Social Sciences
36 Bachelor Administrim Publik HEI Unit: Economic Faculty
37 Bachelor Turizëm HEI Unit: Economic Faculty
38 Bachelor Kontabilitet Financë HEI Unit: Economic Faculty
39 Bachelor Mësuesi për Arsimin Fillor HEI Unit: Faculty of Education and Social Sciences
40 Bachelor Mësuesi për Arsim Parashkollor HEI Unit: Faculty of Education and Social Sciences
41 Bachelor Matematikë-Fizikë HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
42 Bachelor Biologji-Kimi HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
43 Bachelor Gjuhë angleze HEI Unit: Faculty of Education and Social Sciences
44 Bachelor Mësuesi për Arsimin Fillor Kl. I-VI HEI Unit: Department of Education Sciences & Teaching Methodology
45 Bachelor Mësuesi për Arsimin Fillor Kl. I-VI HEI Unit: Faculty of Education and Social Sciences
46 Bachelor Mësuesi për Arsimin Parashkollor HEI Unit: Faculty of Education and Social Sciences
47 Professional Master Kontabilitet-Financë HEI Unit: Department of Accounting & Finance
48 Professional Master Administrim Publik HEI Unit: Department of Public Administration
49 Professional Master Turizëm HEI Unit: Department of Economic Policies and Tourism
50 Professional Master Mësuesi për AMU Gjuhë, Letërsi dhe Qytetërim Grek me profil minor në “Lëndë Shoqërore” HEI Unit: Department of Greek language, Literature and Civilisation
51 Professional Master Mësuesi për CLAB në lëndën "Histori-Gjeografi" HEI Unit: Faculty of Education and Social Sciences
52 Professional Master Mësuesi për CLAB në lëndën "Gjuhë Angleze" HEI Unit: Faculty of Education and Social Sciences
53 Professional Master Mësuesi për AMU Gjuhë dhe Qytetërim Italian me profil minor në "Gjuhë Shqipe" HEI Unit: Department of Foreign Language
54 Professional Master Gjuhë - Letërsi me profil minor HEI Unit: Faculty of Education and Social Sciences
55 Professional Master Mësuesi për CLAB në lëndët "Matematikë-Fizikë" HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
56 Professional Master Mësuesi për AMU në lëndët "Biologji-Kimi", me profil minor në “Edukim Mjedisor e Teknologjik” HEI Unit: Department of Chemistry and Biology
57 Professional Master Mësuesi për AMU në "Histori-Gjeografi", me profil minor në "Edukatë Shoqërore" HEI Unit: Faculty of Education and Social Sciences
58 Professional Master Mësuesi për AMU në "Gjuhë-Letërsi", me profil minor në "Gjuhë Italiane" HEI Unit: Faculty of Education and Social Sciences
59 Professional Master Mësuesi për AMU në "Matematikë-Fizikë", me profil minor në "Aftësim Teknologjik" HEI Unit: Faculty of Education and Social Sciences
60 Professional Master Mësuesi për AMU në "Biologji Kimi", me profil minor në "Edukim Mjedisor e Teknologjik" HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
61 Professional Master Turizëm HEI Unit: Economic Faculty
62 Professional Master Shkencat Infermierore HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
63 Professional Master Teknologji Informacioni HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
64 Professional Master Mësuesi AMU Gjuhë dhe Qytetërim Italian me profil minor në "Gjuhë Shqipe" HEI Unit: Faculty of Education and Social Sciences
65 Professional Master Mësuesi AML në Gjuhë, Letërsi dhe qytetërim Grek me profil minor në "Lëndë Shoqërore" HEI Unit: Faculty of Education and Social Sciences
66 Professional Master Mësuesi AML në Informatikë me profil minor në "Matematikë" HEI Unit: Faculty of Education and Social Sciences
67 Professional Master Mësuesi AML në Matematikë me profil minor në "Informatikë" HEI Unit: Faculty of Education and Social Sciences
68 Professional Master Mësuesi AML në Gjuhë Angleze me profil minor në "Letërsi" HEI Unit: Faculty of Education and Social Sciences
69 Professional Master Mësuesi AML në Histori me profil minor në "Gjeografi" HEI Unit: Faculty of Education and Social Sciences
70 Professional Master Mësuesi AML në Gjeografi me profil minor në "Histori" HEI Unit: Faculty of Education and Social Sciences
71 Professional Master Mësuesi AML në Gjuhë-Letërsi me profil minor në "Gjuhë Italiane" HEI Unit: Faculty of Education and Social Sciences
72 Professional Master Mësuesi AML në Matematikë me profil minor në "Fizikë" HEI Unit: Faculty of Education and Social Sciences
73 Professional Master Mësuesi AML në Kimi me profil minor në "Biologji" HEI Unit: Faculty of Education and Social Sciences
74 Professional Master Mësuesi AML në Biologji me profil minor në "Kimi" HEI Unit: Faculty of Education and Social Sciences
75 Professional Master Mësuesi AML në Fizikë me profil minor në "Matematikë" HEI Unit: Faculty of Education and Social Sciences
76 Professional Master Mësuesi AML në Fizikë me profil minor në "Astronomi dhe Teknologji" HEI Unit: Faculty of Education and Social Sciences
77 Professional Master Administrim Publik HEI Unit: Economic Faculty
78 Professional Master Kontabilitet-Financë HEI Unit: Economic Faculty
79 Professional Master Mësuesi për AMU në "Matematikë-Fizikë", me profil minor në "Aftësim Teknologjik" HEI Unit: Faculty of Education and Social Sciences
80 Professional Master Mësuesi për AMU në "Matematikë-Informatikë", me profil minor në "Aftësim Teknologjik" HEI Unit: Faculty of Education and Social Sciences
81 Professional Master Mësuesi për AMU në "Gjuhë-Letërsi", me profil minor në "Gjuhë Italiane" HEI Unit: Faculty of Education and Social Sciences
82 Professional Master Mësuesi për AMU në "Gjuhë Angleze", me profil minor në "Gjuhë Shqipe" HEI Unit: Faculty of Education and Social Sciences
83 Professional Master Mësuesi për AMU në "Histori-Gjeografi", me profil minor në "Edukatë Shoqerore" HEI Unit: Faculty of Education and Social Sciences
84 Professional Master "Mësues i arsimit fillor klasa I-V" HEI Unit: Department of Education Sciences & Teaching Methodology
85 Professional Master "Mësuesi ndihmës në edukimin gjithëpërfshirës" HEI Unit: Department of Education Sciences & Teaching Methodology
86 Professional Master Mësuesi për Arsimin Fillor në Gjuhën Greke HEI Unit: Department of Greek language, Literature and Civilisation
87 Professional Master Shkencat Infermierore HEI Unit: Department of Nursing
88 Master of Science Arkeologji dhe Administrim i Pasurive Arkeologjike HEI Unit: Department of History
89 Master of Science Letërsi HEI Unit: Department of Literature
90 Master of Science Gjuhësi HEI Unit: Department of Albanian Language
91 Master of Science Mësuesi për AML ne Fizikë dhe Teknologji Informacioni HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
92 Master of Science Biologji Mjedisi dhe Zhvillimi HEI Unit: Department of Chemistry and Biology
93 Master of Science Mësuesi për Arsimin Fillor Kl.I-VI HEI Unit: Department of Education Sciences & Teaching Methodology
94 Master of Science Financë Kontabilitet HEI Unit: Department of Accounting & Finance
95 Phd Albanologji HEI Unit: Faculty of Education and Social Sciences
96 Phd Studimeve Gjuhësore HEI Unit: Faculty of Education and Social Sciences
97 MNP Mësuesi për CLAB në lëndët "Gjuhë-Letërsi" HEI Unit: Faculty of Education and Social Sciences
98 MNP Mësuesi për CLAB në lëndët "Biologji-Kimi" HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
99 MNP Mësuesi për CLAB në lëndët "Matematikë-Infomratikë" HEI Unit: Faculty of Education and Social Sciences
]]>
info@ascal.al (Super User) Institucionet Publike Mon, 18 Sep 2017 10:04:19 +0200
Universiteti "Fan S. Noli", Korçë https://www.ascal.al/en/hei-list/hei/universiteti-fan-s-noli-korce-2 https://www.ascal.al/en/hei-list/hei/universiteti-fan-s-noli-korce-2

"Fan S. Noli" University

Licensing Document: VKM nr. 5 datë 07.01.1992;
Category: University
Type: Public
Status: Active
Address: Shëtitorja Rilindasit, Korçë
Tel: +35582242230
Email: rektorati@unkorce.edu.al
Website: www.unkorce.edu.al
 1. Akreditim institucional
Bachelor English Language
Bachelor Teacher of Primary school Education of Grades I-VI
Bachelor Biology - Chemistry
Bachelor Finance - Accounting
Bachelor Management
Bachelor Agro -Nutrition
Bachelor Agro - Engineering
No. Study program Information
1 Professional diploma Edukim për foshnjërinë dhe fëmijërinë e hershme HEI Unit: Department of Education
2 Professional diploma "Asistent Menaxher" HEI Unit: Department of Management
3 Professional diploma "Menaxhim veterinar" HEI Unit: Department of Agronutrition
4 Professional diploma "Mbështetës zyre për komunikimin, bibliotekë dhe arkivë" HEI Unit: Department of Language and Literature
5 Professional diploma "Teknika të prodhimit të farave dhe fidanëve" HEI Unit: Department of Agronomy
6 Professional diploma "Shërbim social" HEI Unit: Department of Social Sciences
7 Professional diploma "Menaxhim biznesi bujqësor" HEI Unit: Department of Agro Business
8 Bachelor Gjuhë - Letërsi HEI Unit: Department of Language and Literature
9 Bachelor Gjuhë Letërsi Shqipe dhe Frënge HEI Unit: Faculty of Education and Philology
10 Bachelor Gjuhë Angleze HEI Unit: Department of Foreign Languages

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 36 datë 12.03.2021 Vlefshmëria 03-12-2021 deri më 09-30-2026
11 Bachelor Mësuesi për arsimin fillor Kl. I-VI HEI Unit: Department of Education

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 53 datë 16.12.2021 Vlefshmëria 12-16-2021 deri më 12-15-2025
12 Bachelor Mësuesi për arsimin parashkollor HEI Unit: Department of Education
13 Bachelor Histori - Gjeografi HEI Unit: Department of History and Geography
14 Bachelor Filozofi - Sociologji HEI Unit: Department of Social Sciences
15 Bachelor Matematikë - Fizikë HEI Unit: Department of Mathematics and Physics
16 Bachelor Matematikë - Informatikë HEI Unit: Department of Mathematics and Physics
17 Bachelor Biologji - Kimi HEI Unit: Department of Biology - Chemistry

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 34 datë 12.03.2021 Vlefshmëria 03-12-2021 deri më 03-11-2027
18 Bachelor Teknologji Informacioni HEI Unit: Department of Informatics
19 Bachelor Infermier i Përgjithshëm HEI Unit: Department of Nursing
20 Bachelor Mami HEI Unit: Department of Nursing
21 Bachelor Administrim dhe Politika Sociale HEI Unit: Department of Social Sciences
22 Bachelor Financë - Kontabilitet HEI Unit: Department of Finance Accounting

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 51 datë 19.11.2021 Vlefshmëria 11-19-2021 deri më 09-30-2025
23 Bachelor Menaxhim HEI Unit: Department of Management

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 35 datë 12.03.2021 Vlefshmëria 03-12-2021 deri më 03-11-2027
24 Bachelor Administrim Biznesi në Marketing HEI Unit: Department of Marketing and Tourism
25 Bachelor Administrim Biznesi në Turizëm HEI Unit: Department of Marketing and Tourism
26 Bachelor Turizëm HEI Unit: Subsidiary of Pogradec
27 Bachelor Agroushqim HEI Unit: Department of Agronutrition

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 52, datë 16.12.2021 Vlefshmëria 12-16-2021 deri më 12-15-2024
28 Bachelor Agrobiznes HEI Unit: Department of Agro Business
29 Bachelor Teknologji e Prodhimit Bimor HEI Unit: Faculty of Agriculture
30 Bachelor Mjekësi e Bimëve dhe Hortikulturë HEI Unit: Department of Agronomy
31 Bachelor Filozofi - Sociologji HEI Unit: Faculty of Natural and Human Sciences
32 Bachelor Biolgji - Kimi HEI Unit: Faculty of Natural and Human Sciences
33 Bachelor Mësuesi për Ciklin e Ulët HEI Unit: Faculty of Education and Philology
34 Bachelor Mësuesi për Arsimin Parashkollor HEI Unit: Faculty of Education and Philology
35 Bachelor Gjuhë-Letërsi HEI Unit: Department of Language and Literature
36 Bachelor Histori Gjeografi HEI Unit: Department of History and Geography
37 Bachelor Menaxhim HEI Unit: Department of Management
38 Bachelor Agrobiznes HEI Unit: Department of Agro Business
39 Bachelor Agroushqim HEI Unit: Department of Agronutrition
40 Bachelor Mjekësi e Bimëve dhe Hortikulturë HEI Unit: Department of Agronomy
41 Bachelor Mësuesi për Ciklin e Ulët dhe Anglisht në Ciklin Fillor HEI Unit: Subsidiary of Pogradec
42 Bachelor Inxhinieri Agronomike HEI Unit: Department of Agronomy

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 50 datë 19.11.2021 Vlefshmëria 11-19-2021 deri më 09-30-2026
43 Bachelor Gjuhë dhe Kulturë Frënge HEI Unit: Department of Foreign Languages
44 Bachelor Mësuesi për Ciklin e Ulët HEI Unit: Faculty of Education and Philology
45 Bachelor Financë-Kontabilitet HEI Unit: Department of Finance Accounting
46 Bachelor Matematikë HEI Unit: Faculty of Natural and Human Sciences
47 Bachelor Hortikulturë HEI Unit: Faculty of Agriculture
48 Bachelor Infermieri e Përgjithshme HEI Unit: Department of Nursing
49 Bachelor "Biznes dhe tregti" HEI Unit: Department of Marketing and Tourism
50 Bachelor "Informatikë biznesi" HEI Unit: Department of Management
51 Bachelor "Ekonomiks" HEI Unit: Department of Finance Accounting
52 Bachelor Edukim Fizik dhe Sporte HEI Unit: Department of Education
53 Bachelor Menaxhim në Turizëm dhe Mikpritje HEI Unit: Department of Marketing and Tourism
54 Bachelor Menaxhim Agrobiznesi HEI Unit: Department of Agro Business
55 Professional Master Financë - Kontabilitet HEI Unit: Department of Finance Accounting
56 Professional Master Administrim Biznesi HEI Unit: Department of Management
57 Professional Master Marketing HEI Unit: Department of Marketing and Tourism
58 Professional Master Zhvillim i integruar rural HEI Unit: Department of Agro Business
59 Professional Master Mësimdhënie HEI Unit: Department of Education
60 Professional Master Mësuesi për CLAB në Lëndët Gjuhë Letërsi HEI Unit: Faculty of Education and Philology
61 Professional Master Mësuesi për AM në Lëndët Gjuhë Letërsi HEI Unit: Faculty of Education and Philology
62 Professional Master Mësuesi për CLAB në Lëndët Gjuhë Angleze HEI Unit: Faculty of Education and Philology
63 Professional Master Mësuesi për arsimin e mesëm në "Shkenca Sociale" HEI Unit: Department of Social Sciences
64 Professional Master Mësuesi për CLAB në Lëndët Matematikë - Fizikë HEI Unit: Faculty of Natural and Human Sciences
65 Professional Master Gjuhë Letërsi, me profil minor në "Sporte" HEI Unit: Faculty of Education and Philology
66 Professional Master Mësuesi për arsimin e mesëm të lartë në "Gjuhë-Letërsi" me profil minor në "Arte" HEI Unit: Department of Language and Literature
67 Professional Master Mësimdhënie për mësuesit e Shkollave Profesionale HEI Unit: Faculty of Education and Philology
68 Professional Master Mësuesi për arsimin e mesëm të ulët në "Matematikë Fizikë" me profil minor në "Informatikë" HEI Unit: Department of Mathematics Informatics and Physics
69 Professional Master Mësuesi për AMU në "Matematikë dhe Informatikë" me profil minor në "Fizikë" HEI Unit: Faculty of Natural and Human Sciences
70 Professional Master Teknologji Informacioni HEI Unit: Department of Mathematics Informatics and Physics
71 Professional Master Biologji - Kimi HEI Unit: Faculty of Natural and Human Sciences
72 Professional Master Infermieristikë HEI Unit: Department of Nursing
73 Professional Master Cikli i Ulët HEI Unit: Faculty of Education and Philology
74 Professional Master Turizëm HEI Unit: Department of Marketing and Tourism
75 Professional Master Mësuesi në Histori- Gjeografi HEI Unit: Department of History and Geography
76 Professional Master Mësimdhënie për Mësuesit e Biologji - Kimisë HEI Unit: Department of Biology - Chemistry
77 Professional Master Menaxhim HEI Unit: Faculty of Economics
78 Professional Master Mësuesi për arsimin e mesëm të lartë në "Gjuhë Angleze" me profil minor në "Arte" HEI Unit: Department of Foreign Languages
79 Professional Master Mësuesi për AMU në Gjuhë Letërsi me profil minor në "Sporte" HEI Unit: Faculty of Education and Philology
80 Professional Master Administrim Publik HEI Unit: Department of Social Sciences
81 Professional Master "Bankë dhe sigurime" HEI Unit: Department of Finance Accounting
82 Professional Master "Inxhinieri agrare", profili "Hortikulturë" HEI Unit: Department of Agronomy
83 Professional Master Guidë Turistike HEI Unit: Department of Marketing and Tourism
84 Professional Master Cilësia dhe Siguria Ushqimore HEI Unit: Department of Agronutrition
85 Professional Master Sistemet Moderne të Telekomunikacionit dhe Teknologjitë e Internetit HEI Unit: Department of Informatics
86 Professional Master Mësues për Arsimin e Mesëm profesional HEI Unit: Department of Education
87 Professional Master Mësuesi në Histori dhe Gjeografi HEI Unit: Department of History and Geography
88 Professional Master Mësues i Gjuhës Angleze HEI Unit: Department of Foreign Languages
89 Professional Master Mësues për Gjuhën Shqipe dhe Letërsi HEI Unit: Department of Language and Literature
90 Professional Master Mësues në Matematikë dhe Informatikë- Fizikë HEI Unit: Department of Mathematics and Physics
91 Professional Master Mësues në Shkenca Sociale HEI Unit: Department of Social Sciences
92 Professional Master Mësues për Arsimin Fillor HEI Unit: Department of Education
93 Professional Master Mësues në Biologji dhe Kimi HEI Unit: Department of Biology - Chemistry
94 Professional Master Marketingu Digjital HEI Unit: Faculty of Economics
95 Professional Master Menaxhim i Turizmit, Atraksioneve, dhe Eventeve HEI Unit: Faculty of Economics
96 Master of Science Administrim Biznesi në Turizëm dhe Mikpritje HEI Unit: Faculty of Economics
97 Master of Science Filozofi Sociale HEI Unit: Department of Social Sciences
98 Master of Science Gjuhë Angleze me Profil Minor në Arte HEI Unit: Faculty of Education and Philology
99 Master of Science Mësuesi për arsimin fillor Kl. I-VI HEI Unit: Department of Education
100 Master of Science Financë HEI Unit: Department of Finance Accounting
101 Master of Science Mjekësi Bimore HEI Unit: Department of Agronomy
102 Master of Science "Kulturë, media dhe editim" HEI Unit: Department of Language and Literature
103 Phd Hortikulturë e Qëndrueshme HEI Unit: Department of Agronomy
104 Phd Filozofi edukimi HEI Unit: Faculty of Education and Philology
105 Phd Gjuhësi e aplikuar dhe krahasuese HEI Unit: Faculty of Education and Philology
106 MNP Zhvillim i Integruar Rural HEI Unit: Faculty of Agriculture
]]>
info@ascal.al (Super User) Institucionet Publike Mon, 18 Sep 2017 10:04:19 +0200
Universiteti "Ismail Qemali", Vlorë https://www.ascal.al/en/hei-list/hei/universiteti-ismail-qemali-vlore-2 https://www.ascal.al/en/hei-list/hei/universiteti-ismail-qemali-vlore-2

University of Vlora, "Ismail Qemali"

Licensing Document: VKM Nr. 105, datë 28.02.1994
Category: University
Type: Public
Status: Active
Address: Lagjia Pavarësia, Vlorë
Tel: +355 33 222288
Email: info@univlora.edu.al
Website: www.univlora.edu.al
 1. Akreditim institucional
Bachelor Economics
Bachelor Finance
Bachelor Accounting
Bachelor Marketing
Bachelor Preschool Teacher Education
Bachelor History and Geography
Bachelor Business Administration
Bachelor Tourism Management
No. Study program Information
1 Professional diploma Akuakulturë dhe Higjenë e Produkteve të Peshkimit HEI Unit: Department of Biology
2 Professional diploma Teknik Laboratotri Kimik HEI Unit: Faculty of Technical and Natural Sciences
3 Bachelor Matematikë Financë HEI Unit: Department of Mathematics
4 Bachelor Shkenca Aktuaristike HEI Unit: Department of Mathematics
5 Bachelor Matematikë, me profile: a. Matematikë; b. Matematikë-Fizikë HEI Unit: Faculty of Technical and Natural Sciences
6 Bachelor Shkencat Kompjutacionale HEI Unit: Department of Computer Sciences
7 Bachelor Teknologji Informacioni HEI Unit: Department of Computer Sciences
8 Bachelor Inxhinieri Mekanike me profile: a. Inxhinieri Mekanike; b. Inxhinieri Navale HEI Unit: Faculty of Technical and Natural Sciences
9 Bachelor Navigacion me profile: a. Navigator për anijet civile; b. Navigator për peshkimin detar HEI Unit: Faculty of Technical and Natural Sciences
10 Bachelor Kimi HEI Unit: Department of Chemistry
11 Bachelor Biologji HEI Unit: Department of Biology
12 Bachelor Inxhinieri Elektrike HEI Unit: Department of Engineering and Marine Technology
13 Bachelor Administrim Biznesi HEI Unit: Faculty of Economics
14 Bachelor Menaxhim Turizmi HEI Unit: Faculty of Economics
15 Bachelor Ekonomiks HEI Unit: Department of Economics

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 44 datë 19.11.2021 Vlefshmëria 11-19-2021 deri më 09-30-2025
16 Bachelor Financë HEI Unit: Department of Finance and Accounting

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 21 datë 19.02.2021 Vlefshmëria 02-19-2021 deri më 09-30-2024
17 Bachelor Kontabilitet HEI Unit: Department of Finance and Accounting

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 46 datë 19.11.2021 Vlefshmëria 11-19-2021 deri më 09-30-2024
18 Bachelor Marketing HEI Unit: Department of Business

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 45 datë 19.11.2021 Vlefshmëria 11-19-2021 deri më 09-30-2023
19 Bachelor Mësuesi për Arsimin Fillor HEI Unit: Department of Education
20 Bachelor Mësuesi për Arsimin Parashkollor HEI Unit: Department of Education

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 49, datë 19.11.2021 Vlefshmëria 11-19-2021 deri më 09-30-2025
21 Bachelor Pedagogji e Specializuar HEI Unit: Department of Education
22 Bachelor Gjuhë Shqipe dhe Letërsi HEI Unit: Department of Albanian Language and Literature
23 Bachelor Gjuhë Angleze HEI Unit: Department of Foreign Languages
24 Bachelor Gjuhë Italiane HEI Unit: Department of Foreign Languages
25 Bachelor Histori Gjeografi HEI Unit: Department of Education

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 48 datë 19.11.2021 Vlefshmëria 11-19-2021 deri më 09-30-2023
26 Bachelor Drejtësi HEI Unit: Faculty of Humanities
27 Bachelor Infermieri e Përgjithshme HEI Unit: Department of Nursing
28 Bachelor Infermieri Mami HEI Unit: Department of Health Care
29 Bachelor Informatikë HEI Unit: Department of Computer Sciences
30 Bachelor Fizikë HEI Unit: Department of Physics
31 Bachelor Drejtësi HEI Unit: Department of Law
32 Bachelor Shkenca Kompjuterike HEI Unit: Department of Computer Sciences
33 Bachelor Administrim Biznesi HEI Unit: Department of Business

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 22 datë 19.02.2021 Vlefshmëria 02-19-2021 deri më 09-30-2024
34 Bachelor Menaxhim Turizmi HEI Unit: Department of Business

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 47 datë 19.11.2021 Vlefshmëria 11-19-2021 deri më 09-30-2024
35 Bachelor Mami - Infermier HEI Unit: Faculty of Health
36 Bachelor Matematikë HEI Unit: Department of Mathematics
37 Bachelor Matematikë - Fizikë HEI Unit: Department of Physics
38 Bachelor Inxhinieri Mekanike HEI Unit: Department of Engineering and Marine Technology
39 Bachelor Inxhinieri Navale HEI Unit: Department of Engineering and Marine Technology
40 Bachelor Navigacion HEI Unit: Department of Marine Sciences
41 Bachelor Navigacion dhe peshkim detar HEI Unit: Department of Marine Sciences
42 Bachelor "Media, Komunikim dhe Trashëgimi Kulturore" me dy profile: "Gazetari dhe Multimedia" dhe "Trashëgimi Kulturore" HEI Unit: Faculty of Humanities
43 Professional Master Administrim Publik HEI Unit: Department of Business
44 Professional Master Sipërmarrje dhe Turizëm HEI Unit: Department of Business
45 Professional Master Mësuesi, për CLAB, në Lëndët Matematikë-Fizikë HEI Unit: Faculty of Technical and Natural Sciences
46 Professional Master Mësuesi për AM, në Lëndën Matematikë HEI Unit: Department of Mathematics
47 Professional Master Mësuesi për AM, në Lëndën Informatikë HEI Unit: Department of Computer Sciences
48 Professional Master Mësuesi për CLAB në Lëndën Gjuhë Angleze HEI Unit: Department of Foreign Languages
49 Professional Master Mësuesi për CLAB në Lëndën Gjuhë Italiane HEI Unit: Department of Foreign Languages
50 Professional Master Operacione Industriale dhe Navale HEI Unit: Department of Engineering and Marine Technology
51 Professional Master Administrim Publik HEI Unit: Faculty of Economics
52 Professional Master Financë HEI Unit: Department of Finance and Accounting
53 Professional Master Kontabilitet HEI Unit: Department of Finance and Accounting
54 Professional Master Ekonomiks në Sipërmarrje HEI Unit: Department of Economics
55 Professional Master Marketing HEI Unit: Department of Business
56 Professional Master Studime të Avancuara Detare HEI Unit: Department of Marine Sciences
57 Professional Master Infemier Patolog HEI Unit: Department of Nursing
58 Professional Master Infermier Pediatër HEI Unit: Department of Health Care
59 Professional Master Infermier Kirurg HEI Unit: Department of Nursing
60 Professional Master Shkenca Administrative HEI Unit: Department of Law
61 Professional Master E Drejtë Penale HEI Unit: Department of Law
62 Professional Master Mësuesi për Arsimin Fillor me Drejtim Minor Parashkollor HEI Unit: Department of Education
63 Professional Master Mësuesi për AM në Biologji me profil Minor Kimi HEI Unit: Department of Biology
64 Professional Master Mësuesi për Arsimin e Mesëm në Lëndët Histori Gjeografi HEI Unit: Faculty of Humanities
65 Professional Master Mësimdhënie e Kimisë në Arsimin e Mesëm të Ulët HEI Unit: Department of Chemistry
66 Professional Master Mësuesi në Histori - Gjeografi HEI Unit: Faculty of Humanities
67 Master of Science Financë HEI Unit: Department of Finance and Accounting
68 Master of Science Pasuri të Paluajtshme(Real Estate) HEI Unit: Department of Finance and Accounting
69 Master of Science Fizikë HEI Unit: Faculty of Technical and Natural Sciences
70 Master of Science Shkenca Kompjuterike HEI Unit: Department of Computer Sciences
71 Master of Science Inxhinieri Navale HEI Unit: Faculty of Technical and Natural Sciences
72 Master of Science Matematikë HEI Unit: Faculty of Technical and Natural Sciences
73 Master of Science Matematikë Financë HEI Unit: Faculty of Technical and Natural Sciences
74 Master of Science Aktuaristikë HEI Unit: Faculty of Technical and Natural Sciences
75 Master of Science Mësimdhënie e Gjuhës Shqipe dhe Letërisë HEI Unit: Department of Albanian Language and Literature
76 Master of Science Ekonomiks HEI Unit: Department of Economics
77 Master of Science Shkenca Infermierore HEI Unit: Department of Nursing
78 Master of Science Pedagogji e Specializuar Sociale HEI Unit: Department of Education
79 Master of Science Përkthim dhe Interpretim HEI Unit: Department of Foreign Languages
80 Master of Science Ndërtim Makinash HEI Unit: Faculty of Technical and Natural Sciences
81 Master of Science Marrëdhënie Ndërkombëtare HEI Unit: Department of Law
82 Master of Science Edukim HEI Unit: Department of Education
83 Master of Science Administrim Biznesi HEI Unit: Department of Business
84 Master of Science Mësimdhënie e Kimisë në Arsimin e Mesëm të Lartë HEI Unit: Department of Chemistry
85 Master of Science Shëndet Publik HEI Unit: Faculty of Health
86 Master of Science Biologji Mjedisore HEI Unit: Department of Biology
87 Master of Science(IP) Inxhinieri Navale HEI Unit: Faculty of Technical and Natural Sciences
88 Master of Science(IP) Drejtësi HEI Unit: Department of Law
89 Phd Matematikë HEI Unit: Department of Mathematics
90 Phd Ekonomiks HEI Unit: Faculty of Economics
91 Phd Financë HEI Unit: Faculty of Economics
92 Phd Menaxhim HEI Unit: Faculty of Economics
93 Phd E Drejtë në Ekonomi HEI Unit: Faculty of Economics
94 Phd Filologji e Zbatuar dhe Krahasuese HEI Unit: Faculty of Humanities
95 Phd Inxhinieri Mekanike dhe Navale HEI Unit: Faculty of Technical and Natural Sciences
]]>
info@ascal.al (Super User) Institucionet Publike Mon, 18 Sep 2017 10:04:19 +0200