Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Luarasi University

Licensing document: VKM Nr. 611, datë 11.09.2003
Accreditation Document:
Category: University
Type: Private
Status: Active
Address: Rruga e Elbasanit, Nd. 59, H.1, KP 1010, Tiranë
Tel: +355696026900
Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Website: www.luarasi-univ.edu.al

Lista e RVJ

Akreditim institucional
Akreditim institucional
Master i shkencave E drejtë penale
Master i shkencave E drejtë civile dhe tregtare
Master profesional Financë dhe Menaxhim Risku
Master profesional Marketing dhe Reklamë
Bachelor Administrim Biznes
Master i shkencave Menaxhim Ekzekutiv
Master i shkencave Bankat dhe Tregjet Financiare
Bachelor Drejtësi
Master profesional Siguria dhe Rendi Publik
Master profesional Menaxhim Sigurimesh
Bachelor "Teknologji Informacioni dhe Inovacioni"
Bachelor "Informatikë ekonomike"
Master i shkencave "Teknologji Informacioni dhe Inovacioni"
Master profesional "Siguria kibernetike dhe e informacionit"
Master profesional "Kontabilitet"