Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Medikadent, HEI

Licensing document: VKM Nr. 674, datë 27.09.2006
Accreditation Document:
Category: Higher Education Institution
Type: Private
Status: Closed
Address: Rr. Reshit Petrela, Tiranë
Tel: +355 4 260 709
Email: N/A
Website: www.medikadent.edu.al

Lista e RVJ