Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

"Barleti" University

Licensing document: VKM Nr. 571, date 12.08.2005
Accreditation Document: Vendim BA Nr. 60, datë 16.12.2021
Category: University
Type: Private
Status: Active
Address: Rruga "Frang Bardhi", Tiranë
Tel: +355042430333
Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Website: www.umb.edu.al

Lista e RVJ

Akreditim institucional
Akreditim institucional
Bachelor Financë - Kontabilitet
Bachelor Financë - Kontabilitet
Bachelor Shkenca Politike
Bachelor Psikologji
Bachelor Psikologji
Master profesional "Shkenca juridike", me profil "E drejtë publike"
Bachelor Edukim Fizik e Sporte
Master profesional "Sociologji Zhvillimi", me profil "Zhvillim Social Komunitar"
Master i shkencave Studime Europiane, me profile: "Politika Europiane dhe Administrim Publik"; "Marrëdhënie Ndërkombëtare e Diplomaci"
Bachelor Informatikë e Aplikuar
Master i shkencave "Kontabilitet - Financë", me profile "Kontabilitet", “Taksimi dhe Ligji” dhe “Menaxhim Financiar”
Master i shkencave Shkenca Juridike me profile: a. E Drejtë Penale dhe Kriminologji; b. E Drejtë Tregtare; c. E Drejtë e Pronësisë Intelektuale
Master i shkencave(PI) Arkitekturë
Master profesional Shkenca Politike me profil Administrim Publik
Bachelor Drejtësi
Master profesional Mësuesi në Edukim Fizik dhe Sporte
Master profesional Mësuesi në Edukim Fizik dhe Sporte
Master i shkencave Mësuesi në Edukim Fizik dhe Sporte
Master i shkencave Psikologji shkollore dhe zhvillimi
Master profesional Menaxhim i teknologjisë së informacionit
Diplomë profesionale "Teknik për pajisje elektronike dhe për TIK"
Diplomë profesionale "Operator në fitness, palestër dhe organizime eventesh publike"
Diplomë profesionale "Operator dhe Këshillues në përkujdesje Shëndetsore"
Bachelor "Marketing, Publicitet dhe Marrëdhënie me Publikun"
Bachelor "Menaxhim në Turizëm, Rekreacion dhe Evente"
Bachelor "Financë, Bankë, Sigurime dhe Pasuri të Paluajtshme"
Diplomë profesionale "Teknik në Operacione Biznesi, Marketing dhe Shitje"
Master profesional "Administrim Biznesi", me profile: "Shërbime bankare dhe financiare"; "Lidership dhe menaxhim burimesh njerëzore"; "Marketing dhe Menaxhim Operacionesh"
Diplomë profesionale Teknik në prodhime digjitale dhe software
Master profesional "Menaxhim në turizëm, mikpritje dhe aktivitete çlodhëse" me profile"Turizëm dhe udhëtime", "Mikpritje dhe hoteleri, restorant dhe katering", "Aktivitete çlodhëse dhe aktivitete në natyrë"
Master profesional Edukim me profil Mësimdhënia e të Nxënit