Quality Assurance Agency in Higher Education

ACTIVITIES

CEENQA General Assembly, 2017

On April 28th, 2017, a CEENQA workshop on "Ways to make external quality assurance a more efficient process" was organized in Zagreb, Croatia. During this event, a number of representatives from vari...

09-01-2018

Site visits in the framework of the institutional accreditation of HEIs of Batch 7.

Starting from the 29th of June to the 7th of July, site visits will be conducted to the HEIs of Batch 7 in the framework of the institutional accreditation process. These institutions are: Catholic Un...

29-06-2017

Site visits in the framework of the institutional accreditation of HEIs of Batch 6.

Starting from the 8th to the 16th of June, site visits will be conducted to the HEIs of Batch 6 in the framework of the institutional accreditation process. These institutions are: Professional Busine...

08-06-2017

NEWS

Njoftim për vend të lirë pune

Në zbatim të Vendimit nr. 109, datë 15.02.2017 të Këshillit të Ministrave “Për Organizimin dhe Funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e La...

12 / 03 / 2018

Erasmus + project "QAinAL"

Quality Assurance Agency in Higher Education (ASCAL) is project partner in the ERASMUS +: “Strategic support on strengthening the quality assurance structures a...

16 / 01 / 2018

Diskutohen standartet e reja te sigurimit te cilesise

Në vijim te takimit te dates 4.12.2017, Agjencia e Sigurimit te Cilesise dhe Bordi i Akreditimit, organizuan ne daten 14.12.2017,  Seminarin me teme "Disku...

18 / 12 / 2017

Takim informues me institucionet e arsimit të lartë

Në datën 4.12.2017, Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL) , organizoi me përfaqësuesit e institucioneve publike e private(IAL) një ta...

05 / 12 / 2017

Third call for the National Internship Program

The “Ministria e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë”, has opened the third call for the National Internship Program in the Public Administration and other Public Ins...

20 / 07 / 2017