Quality Assurance Agency in Higher Education

Active Accredited Study Programs

No. Study program Document Validity
1 Bachelor Business Management
LOGOS University College
Vendim Nr. 47 datë 05-07-2019
Accredited
2019-07-05 2022-09-30
2 Bachelor Turism Management
LOGOS University College
Vendim Nr. 48 datë 05-07-2019
Accredited
2019-07-05 2022-09-30
3 Bachelor Techician for Medical Laboratory
LOGOS University College
Vendim Nr. 50 datë 05-07-2019
Accredited
2019-07-05 2022-09-30
4 Bachelor Applied Informatics
LOGOS University College
Vendim Nr. 49 datë 05-07-2019
Accredited
2019-07-05 2022-09-30
5 Professional Master Advanced Dental Technology
"Aldent" University
Vendim Nr. 51 datë 05-07-2019
Accredited
2019-07-05 2025-07-04
6 Professional Master Business Administration
Albanian University
Vendim Nr. 52 datë 05-07-2019
Accredited
2019-07-05 2022-09-30
7 Professional Master Finance and Banking Management
Albanian University
Vendim Nr. 53 datë 05-07-2019
Accredited
2019-07-05 2022-09-30
8 Professional Master Energy Systems
Albanian University
Vendim Nr. 54 datë 05-07-2019
Accredited
2019-07-05 2022-09-30
9 Professional Master Interior Design
Albanian University
Vendim Nr. 55 datë 05-07-2019
Accredited
2019-07-05 2023-09-30
10 Professional Master Pedagogy with profiles: a. Didactics; b. Education Management
Albanian University
Vendim Nr. 56 datë 05-07-2019
Accredited
2019-07-05 2021-09-30
11 Professional Master School Psychology
Albanian University
Vendim Nr. 57 datë 05-07-2019
Accredited
2019-07-05 2022-09-30
12 Professional Master Surgical Nursing
Albanian University
Vendim Nr. 58 datë 05-07-2019
Accredited
2019-07-05 2023-09-30
13 Professional Master Manual therapy
Albanian University
Vendim Nr. 59 datë 05-07-2019
Accredited
2019-07-05 2023-09-30
14 Long Term Specialization Orthodontics
Albanian University
Vendim Nr. 60 datë 05-07-2019
Accredited
2019-07-05 2025-07-04
15 Bachelor Psychosocial Studies
Mediterranean University of Albania
Vendim Nr. 61 datë 05-07-2019
Accredited
Akredituar vetëm për studentët e regjistruar deri në vitin akademik 2018-2019 dhe që aktualisht ndjekin studimet në këtë program studimi, deri në diplomimin e tyre.
2019-07-05 0000-00-00
16 Master of Science Public Law
Mediterranean University of Albania
Vendim Nr. 63 datë 05-07-2019
Accredited
2019-07-05 2023-09-30
17 Master of Science Civil and Trade Law
Mediterranean University of Albania
Vendim Nr. 64 datë 05-07-2019
Accredited
2019-07-05 2024-09-30
18 Professional Master Business Administration
Mediterranean University of Albania
Vendim Nr. 62 datë 05-07-2019
Accredited
2019-07-05 2024-09-30
19 Bachelor 4 year Political Science/ International Relations
"University of New York, Tirana"
Vendim Nr. 41 datë 31-05-2019
Accredited
2019-05-31 2022-09-30
20 Master of Science(IP) Law
"University of New York, Tirana"
Vendim Nr. 40 datë 31-05-2019
Accredited
2019-05-31 2021-09-30
21 Bachelor Law
Luarasi HEI
Vendim Nr. 35 datë 31-05-2019
Accredited
2019-05-31 2023-09-30
22 Bachelor Law
University College "Bedër"
Vendim Nr. 38 datë 31-05-2019
Accredited
2019-05-31 2024-09-30
23 Master of Science English Language and Literature
University College "Bedër"
Vendim Nr. 36 datë 31-05-2019
Accredited
2019-05-31 2024-09-30
24 Master of Science Counseling Psychology and Pedagogy
University College "Bedër"
Vendim Nr. 37 datë 31-05-2019
Accredited
Akredituar vetëm për studentët e regjistruar deri në vitin akademik 2018-2019 dhe që aktualisht ndjekin studimet në këtë program studimi, deri në diplomimin e tyre.
2019-05-31 0000-00-00
25 Master of Science Law with profiles: a. Criminal Law; b. International Law
University College "Bedër"
Vendim Nr. 39 datë 31-05-2019
Accredited
2019-05-31 2022-09-30
26 Professional Master Governance and Public Management
Albanian University
Vendim Nr. 22 datë 12-04-2019
Accredited
2019-04-12 2024-09-30
27 Master of Science Public Administration with profile: a. Public Policy and Governance; b. Public Policy and the EU
Albanian University
Vendim Nr. 23 datë 12-04-2019
Accredited
2019-04-12 2024-09-30
28 Professional Master Private Law
Albanian University
Vendim Nr. 24 datë 12-04-2019
Accredited
2019-04-12 2020-09-30
29 Professional Master Criminal Sciences
Albanian University
Vendim Nr. 25 datë 12-04-2019
Accredited
2019-04-12 2020-09-30
30 Bachelor English Language and Literature
University College "Bedër"
Vendim Nr. 26 datë 12-04-2019
Accredited
2019-04-12 2024-09-30
31 Bachelor Communication Sciences
University College "Bedër"
Vendim Nr. 28 datë 12-04-2019
Accredited
2019-04-12 2025-04-11
32 Master of Science Communication Sciences with profiles: a. Public Relations; b. Journalism
University College "Bedër"
Vendim Nr. 29 datë 12-04-2019
Accredited
2019-04-12 2025-04-11
33 Bachelor 4 year Psychology
"University of New York, Tirana"
Vendim Nr. 30 datë 12-04-2019
Accredited
2019-04-12 2024-09-30
34 Bachelor 4 year Business Administration
"University of New York, Tirana"
Vendim Nr. 31 datë 12-04-2019
Accredited
2019-04-12 2023-09-30
35 Master of Science Finance Accounting
"University of New York, Tirana"
Vendim Nr. 32 datë 12-04-2019
Accredited
2019-04-12 2024-09-30
36 Bachelor 4 year Computer Sciences
"University of New York, Tirana"
Vendim Nr. 33 datë 12-04-2019
Accredited
2019-04-12 2024-09-30
37 Bachelor 4 year Computer Sciences with profile Information Systems
"University of New York, Tirana"
Vendim Nr. 34 datë 12-04-2019
Accredited
2019-04-12 2024-09-30
38 Bachelor Counseling Psychology and Pedagogy
University College "Bedër"
Vendim Nr. 27 datë 12-04-2019
Conditional Accreditation
Akredituar vetëm për studentët e regjistruar deri në vitin akademik 2018-2019 dhe që aktualisht ndjekin studimet në këtë program studimi, deri në diplomimin e tyre.
2019-04-12 0000-00-00
39 Professional diploma Construction Technology
Professional College of Tirana
Vendim Nr. 16 datë 02-03-2019
Accredited
2019-03-02 2024-09-30
40 Professional diploma Technology of Electrical Installations
Professional College of Tirana
Vendim Nr. 17 datë 02-03-2019
Accredited
2019-03-02 2023-09-30
41 Master of Science(IP) Pharmacy
Albanian University
Vendim Nr. 18 datë 02-03-2019
Accredited
2019-03-02 2024-09-30
42 Professional Master Clinical Psychology
Albanian University
Vendim Nr. 19 datë 02-03-2019
Accredited
2019-03-02 2020-09-30
43 Bachelor Preschool and Primary Education
University College "Bedër"
Vendim Nr. 20 datë 02-03-2019
Conditional Accreditation
Akredituar vetëm për studentët e regjistruar deri në vitin akademik 2018-2019 dhe që aktualisht ndjekin studimet në këtë program studimi, deri në diplomimin e tyre.
2019-03-02 0000-00-00
44 Bachelor Art and Design
Polis University
Vendim Nr. 01 datë 01-02-2019
Accredited
2019-02-01 2025-01-31
45 Professional Master Parametric Design with profiles: a. Architectonic and Parametric Design; b. Aesthetic Structural Design; c. Landscape and Urban Design
Polis University
Vendim Nr. 02 datë 01-02-2019
Accredited
2019-02-01 2025-01-31
46 Master of Science Applied Desing
Polis University
Vendim Nr. 03 datë 01-02-2019
Accredited
2019-02-01 2025-01-31
47 Bachelor Environmental Studies
Polis University
Vendim Nr. 04 datë 01-02-2019
Accredited
2019-02-01 2025-01-31
48 Professional Master Territorial Development Policies with profiles: a. Spatial Planning and GIS Application; b. Housing and Land Development; c. Urban Social Development and Human Resources
Polis University
Vendim Nr. 05 datë 01-02-2019
Accredited
2019-02-01 2025-01-31
49 Master of Science Urban Environmental Management
Polis University
Vendim Nr. 06 datë 01-02-2019
Accredited
2019-02-01 2025-01-31
50 Master of Science Civil Engineering with profiles: a. Structural Engineering; b. Construction Management; c. Construction Materials Engineering; d. Water Resources Engineering
"EPOKA" University
Vendim Nr. 07 datë 01-02-2019
Accredited
2019-02-01 2023-09-30
51 Professional Master Security and Public Order
Luarasi HEI
Vendim Nr. 08 datë 01-02-2019
Accredited
2019-02-01 2023-09-30
52 Professional Master Insurance Management
Luarasi HEI
Vendim Nr. 09 datë 01-02-2019
Accredited
2019-02-01 2022-09-30
53 Professional Master Business Administration with profiles: a. Finance - Accounting; b. Marketing and Operations Management; c. Banking and Financial; d. Real Estate and Insurance; e. Leadership and Human Resource Management
HEI University Marin Barleti
Vendim Nr. 10 datë 01-02-2019
Accredited
2019-02-01 2022-09-30
54 Professional Master Legal science with profiles: a. Public Law; b. Business Law
HEI University Marin Barleti
Vendim Nr. 12 datë 01-02-2019
Accredited
2019-02-01 2024-09-30
55 Professional Master Political Science with profiles: a. Public Administration; b. Lidership
HEI University Marin Barleti
Vendim Nr. 11 datë 01-02-2019
Accredited
2019-02-01 2024-09-30
56 Master of Science Clinical Psychology
Albanian University
Vendim Nr. 85 datë 07-12-2018
Accredited
2018-12-07 2023-09-30
57 Bachelor Information Systems
"University of New York, Tirana"
Vendim Nr. 86 datë 07-12-2018
Accredited
Akredituar vetëm për studentët e regjistruar në vitin akademik aktiv 2013-2014 deri në diplomimin e tyre.
2018-12-07 0000-00-00
58 Master of Science Computer Sciences
"University of New York, Tirana"
Vendim Nr. 87 datë 07-12-2018
Accredited
2018-12-07 2023-09-30
59 Bachelor Business Administration
"University of New York, Tirana"
Vendim Nr. 88 datë 07-12-2018
Accredited
Akredituar vetëm për studentët e regjistruar në vitet akademike aktive 2013-2014 dhe 2014-2015, deri në diplomimin e tyre
2018-12-07 0000-00-00
60 Master of Science International Relations
"University of New York, Tirana"
Vendim Nr. 89 datë 07-12-2018
Accredited
2018-12-07 2023-09-30
61 Master of Science International and Commercial Law
"University of New York, Tirana"
Vendim Nr. 90 datë 07-12-2018
Accredited
2018-12-07 2020-09-30
62 Bachelor Finance - Banking
University College WISDOM
Vendim Nr. 72 datë 27-10-2018
Accredited
2018-10-27 2022-09-30
63 Master of Science Schooling Psychology and Education
University College WISDOM
Vendim Nr. 73 datë 27-10-2018
Accredited
2018-10-27 2021-09-30
64 Bachelor Economics profiles: a. Banks and Financial Institutions; b. Business Administration; c. Finance and Accounting
University College of Business
Vendim Nr. 74 datë 27-10-2018
Accredited
2018-10-27 2023-09-30
65 Bachelor Law
University College of Business
Vendim Nr. 75 datë 27-10-2018
Accredited
2018-10-27 2024-09-30
66 Bachelor Business Law
University College of Business
Vendim Nr. 76 datë 27-10-2018
Accredited
2018-10-27 2024-09-30
67 Master of Science Civil and Commercial Law
University College of Business
Vendim Nr. 77 datë 27-10-2018
Accredited
2018-10-27 2024-09-30
68 Master of Science Penal Law
University College of Business
Vendim Nr. 78 datë 27-10-2018
Accredited
2018-10-27 2024-09-30
69 Master of Science Business Administration
Albanian University
Vendim Nr. 80 datë 27-10-2018
Accredited
2018-10-27 2020-09-30
70 Master of Science Banking Management
Albanian University
Vendim Nr. 81 datë 27-10-2018
Accredited
2018-10-27 2020-09-30
71 Master of Science Information Technology
Albanian University
Vendim Nr. 82 datë 27-10-2018
Accredited
2018-10-27 2023-09-30
72 Master of Science Electronic Engineering
Albanian University
Vendim Nr. 83 datë 27-10-2018
Accredited
2018-10-27 2023-09-30
73 Bachelor Business Management
Albanian University
Vendim Nr. 79 datë 27-10-2018
Accredited
2018-10-27 2023-09-30
74 Master of Science International Relations
Mediterranean University of Albania
Vendim Nr. 66 datë 28-09-2018
Accredited
Ndryshuar me VBA Nr. 66/1, datë 01.02.2019
2018-09-28 2021-09-30
75 Professional Master Computer Engineering
"EPOKA" University
Vendim Nr. 51 datë 28-09-2018
Accredited
2018-09-28 2023-09-30
76 Master of Science Computer Engineering
"EPOKA" University
Vendim Nr. 52 datë 28-09-2018
Accredited
2018-09-28 2023-09-30
77 Master of Science Architecture
"EPOKA" University
Vendim Nr. 53 datë 28-09-2018
Accredited
2018-09-28 2022-09-30
78 Master of Science(IP) Architecture
"EPOKA" University
Vendim Nr. 54 datë 28-09-2018
Accredited
2018-09-28 2023-09-30
79 Professional Master Political Science and International Relations
"EPOKA" University
Vendim Nr. 55 datë 28-09-2018
Accredited
2018-09-28 2023-09-30
80 Master of Science Political Science and International Relations
"EPOKA" University
Vendim Nr. 56 datë 28-09-2018
Accredited
2018-09-28 2023-09-30
81 Professional Master Banking and Finance
"EPOKA" University
Vendim Nr. 57 datë 28-09-2018
Accredited
2018-09-28 2023-09-30
82 Master of Science Banking and Finance
"EPOKA" University
Vendim Nr. 58 datë 28-09-2018
Accredited
2018-09-28 2023-09-30
83 Professional Master Business Administration
"EPOKA" University
Vendim Nr. 59 datë 28-09-2018
Accredited
2018-09-28 2023-09-30
84 Master of Science Business Administration
"EPOKA" University
Vendim Nr. 60 datë 28-09-2018
Accredited
2018-09-28 2023-09-30
85 Bachelor Political and Administrative Sciences with profiles: a. Political Sciences; b. Public Administration
Mediterranean University of Albania
Vendim Nr. 61 datë 28-09-2018
Accredited
2018-09-28 2023-09-30
86 Professional Master Political and Administrative Sciences with profiles: a. Social Policies; b. Public Administration; c. Local Government
Mediterranean University of Albania
Vendim Nr. 62 datë 28-09-2018
Accredited
2018-09-28 2023-09-30
87 Bachelor International Relations and Diplomacy
Mediterranean University of Albania
Vendim Nr. 64 datë 28-09-2018
Accredited
2018-09-28 2023-09-30
88 Professional Master International Relations with profiles: a. European Studies; b. Mediterranean Studies
Mediterranean University of Albania
Vendim Nr. 65 datë 28-09-2018
Accredited
2018-09-28 2022-09-30
89 Master of Science Psychology with profiles: a. Organization Psychology; b. Community Psychology
Mediterranean University of Albania
Vendim Nr. 67 datë 28-09-2018
Accredited
2018-09-28 2023-09-30
90 Bachelor Economic Sciences with profiles: a. Business Administration; b. Financing Banking and Accounting; c. Business Law
Mediterranean University of Albania
Vendim Nr. 68 datë 28-09-2018
Accredited
2018-09-28 2021-09-30
91 Professional Master Business Management with profiles: a. Management of Tourism; b. Management of Real Estates; c. Management of Arts; d. Management of Health; e. Management of Education
Mediterranean University of Albania
Vendim Nr. 69 datë 28-09-2018
Accredited
2018-09-28 2021-09-30
92 Master of Science Banking and Financing
Mediterranean University of Albania
Vendim Nr. 70 datë 28-09-2018
Accredited
2018-09-28 2021-09-30
93 Master of Science Political Studies and Economic Development Strategies
Mediterranean University of Albania
Vendim Nr. 63 datë 28-09-2018
Accredited
2018-09-28 2023-09-30
94 Professional Master Sport and tourism management
University of Sports of Tirana
Vendim Nr. 25 datë 13-07-2018
Accredited
2018-07-13 2023-09-30
95 Master of Science Public and International Law with profiles: a. Criminal Law; b. Constitutional and Public Law; c. International Law and European
European University of Tirana
Vendim Nr. 35 datë 13-07-2018
Accredited
2018-07-13 2023-09-30
96 Professional Master Law with profiles: a. Administrative Law; b. International Law; c. European Law
European University of Tirana
Vendim Nr. 34 datë 13-07-2018
Accredited
2018-07-13 2023-09-30
97 Professional Master Political Science with profiles: a. Political Behavior and Strategies; b. Public Policy
European University of Tirana
Vendim Nr. 26 datë 13-07-2018
Accredited
2018-07-13 2023-09-30
98 Professional Master Finance and Accounting
LOGOS University College
Vendim Nr. 50 datë 13-07-2018
Accredited
2018-07-13 2023-09-30
99 Professional Master Advanced Techniques in Medical Laboratory
LOGOS University College
Vendim Nr. 49 datë 13-07-2018
Accredited
2018-07-13 2023-09-30
100 Professional Master Civil Engineering
"EPOKA" University
Vendim Nr. 48 datë 13-07-2018
Accredited
2018-07-13 2024-07-12
101 Master of Science Information Systems in Business
Mediterranean University of Albania
Vendim Nr. 47 datë 13-07-2018
Accredited
2018-07-13 2023-09-30
102 Bachelor Electric Engineering
Albanian University
Vendim Nr. 42 datë 13-07-2018
Accredited
2018-07-13 2022-09-30
103 Bachelor Computer Engineering
Albanian University
Vendim Nr. 39 datë 13-07-2018
Accredited
2018-07-13 2023-09-30
104 Bachelor Information Technology
Albanian University
Vendim Nr. 40 datë 13-07-2018
Accredited
2018-07-13 2023-09-30
105 Bachelor Industrial Engineering
University College "Canadian Institute of Technology"
Vendim Nr. 38 datë 13-07-2018
Accredited
2018-07-13 2024-07-12
106 Master of Science Clinic Physiotherapy
"Aldent" University
Vendim Nr. 37 datë 13-07-2018
Accredited
2018-07-13 2023-09-30
107 Bachelor Electronic Engineering
Albanian University
Vendim Nr. 41 datë 13-07-2018
Accredited
2018-07-13 2023-09-30
108 Bachelor Physiotherapy
"Aldent" University
Vendim Nr. 36 datë 13-07-2018
Accredited
2018-07-13 2024-07-12
109 Professional Master Information Systems in Business
Mediterranean University of Albania
Vendim Nr. 46 datë 13-07-2018
Accredited
2018-07-13 2023-09-30
110 Master of Science Political Sciences with Profiles: a. Political Strategy. b. Geopolitics, c. Political Public Relations, d. Public Administration, e. Project Management and Evaluation
European University of Tirana
Vendim Nr. 27 datë 13-07-2018
Accredited
2018-07-13 2022-09-30
111 Master of Science International Relations with Profiles: a. Security Issues, b. Regional Studies, c. Geopolitics, d. Political Strategy, e. Project Management and Evaluation
European University of Tirana
Vendim Nr. 29 datë 13-07-2018
Accredited
2018-07-13 2022-09-30
112 Master of Science Finance with profiles: a. Bank and Financial Markets, b. Economy - Finance, c. Accounting and Financial Reporting, d. Public Administration, e. Project Management and Evaluation
European University of Tirana
Vendim Nr. 33 datë 13-07-2018
Accredited
2018-07-13 2023-09-30
113 Professional Master Business Management, with profiles: a. SME Management, b. Human Resource Management, c. Public Administration, d. Project Management and Evaluation, e. Territory Administration
European University of Tirana
Vendim Nr. 32 datë 13-07-2018
Accredited
2018-07-13 2021-09-30
114 Professional Master Communication with Profiles: a. Journalism and New Media, b. Political Public Relations, c. Creative Writing, d. Marketing Management, e. TV - Multimedia
European University of Tirana
Vendim Nr. 30 datë 13-07-2018
Accredited
2018-07-13 2023-09-30
115 Bachelor Telecommunication Engineering
University College "Canadian Institute of Technology"
Vendim Nr. 38 datë 13-07-2018
Accredited
2018-07-13 2024-07-12
116 Master of Science Private and Business Law with profiles: a. Private Law; b. Business Law
European University of Tirana
Vendim Nr. 22 datë 11-05-2018
Accredited
2018-05-11 2023-09-30
117 Master of Science Business Administration, with profiles: a. Marketing Management, b. Public Administration, c. Territory Administration, d. Project Management and Evaluation, e. Accounting and Financial Reporting
European University of Tirana
Vendim Nr. 21 datë 11-05-2018
Accredited
Korrigjuar me VBA Nr. 23/1, datë 13.07.2018.
2018-05-11 2023-09-30
118 Master of Science Communication Sciences with Profiles: a. Journalism and New Media, b. Political Public Relations, c. Creative Writing, d. Project Management and Evaluation, e. Marketing Management
European University of Tirana
Vendim Nr. 23 datë 11-05-2018
Accredited
2018-05-11 2024-05-10
119 Professional diploma Database and Web Design
Professional College of Tirana
Vendim Nr. 13 datë 30-03-2018
Accredited
2018-03-30 2022-09-30
120 Professional diploma Information and Communication Technology
Professional College of Tirana
Vendim Nr. 14 datë 30-03-2018
Accredited
2018-03-30 2023-09-30
121 Professional diploma Geodesy
Professional College of Tirana
Vendim Nr. 15 datë 30-03-2018
Accredited
2018-03-30 2022-09-30
122 Professional diploma Mechatronics
Professional College of Tirana
Vendim Nr. 16 datë 30-03-2018
Accredited
2018-03-30 2023-09-30
123 Master of Science Civil Engineering with profiles: a. Structure; b. Geotechnical
Polis University
Vendim Nr. 12 datë 30-03-2018
Accredited
2018-03-30 2024-03-29
124 Professional Master Teacher in physical education
HEI University Marin Barleti
Vendim Nr. 06 datë 02-02-2018
Accredited
Programi është akredituar për studentët e regjistruar dhe që aktualisht ndjekin studimet në këtë program studimi, përfshirë ata të pranuar në vitin akademik 2017-2018, deri në diplomimin e tyre.
2018-02-02 0000-00-00
125 Bachelor Finance Accounting
HEI University Marin Barleti
Vendim BA Nr. 99 datë 10.11.2017
Accredited
2017-11-10 2022-09-30
126 Master of Science Leadership and Assessment in Education
HEI "Nehemia"
Vendim BA Nr. 98 datë 20-10-2017
Accredited
Ky program është akredituar nga një Agjensi e Huaj dhe është miratuar nga Vendim BA Nr. 98 datë 20-10-2017
2017-10-20 2021-09-30
127 Bachelor Economy and Businesses
HEI "Nehemia"
Vendim BA Nr. 97 datë 20-10-2017
Accredited
Ky program është akredituar nga një Agjensi e Huaj dhe është miratuar nga Vendim BA Nr. 97 datë 20-10-2017
2017-10-20 2023-09-30
128 Bachelor Business Administration
"EPOKA" University
Vendim Nr. 96 datë 2017-10-20
Accredited
2017-10-20 2020-09-30
129 Master of Science(IP) Dentistry
Albanian University
Vendim Nr. 88 datë 2017-09-21
Accredited
2017-09-21 2022-09-30
130 Bachelor General Psychology
Albanian University
Vendim Nr. 84 datë 2017-09-21
Accredited
2017-09-21 2020-09-30
131 Professional diploma Electronics
Professional College of Tirana
Vendim Nr. 83 datë 2017-09-21
Accredited
2017-09-21 2022-09-30
132 Professional diploma Airing and conditioning technology
Professional College of Tirana
Vendim Nr. 82 datë 2017-09-21
Accredited
2017-09-21 2023-09-20
133 Professional diploma Electro - mechanics
Professional College of Tirana
Vendim Nr. 81 datë 2017-09-21
Accredited
2017-09-21 2022-09-30
134 Professional diploma Automotive Technology
Professional College of Tirana
Vendim Nr. 80 datë 2017-09-21
Accredited
2017-09-21 2023-09-20
135 Bachelor Civil Engineering
"EPOKA" University
Vendim Nr. 79 datë 2017-09-21
Accredited
2017-09-21 2020-09-30
136 Bachelor Computer Engineering
"EPOKA" University
Vendim Nr. 78 datë 2017-09-21
Accredited
2017-09-21 2020-09-30
137 Bachelor Banking and Finance
"EPOKA" University
Vendim Nr. 77 datë 2017-09-21
Accredited
2017-09-21 2020-09-30
138 Bachelor Banking and Finance
"EPOKA" University
Vendim Nr. 76 datë 2017-09-21
Accredited
2017-09-21 2020-09-30
139 Bachelor Political Science and International Relations
"EPOKA" University
Vendim Nr. 75 datë 2017-09-21
Accredited
Ndryshuar me VBA Nr. 75/1, datë 13.07.2018.
2017-09-21 2020-09-30
140 Bachelor Law Sciences
Albanian University
Vendim Nr. 87 datë 21-09-2017
Accredited
Ndryshuar me VBA Nr. 87/1, datë 20.10.2017.
2017-09-21 2020-09-30
141 Bachelor English
Albanian University
Vendim Nr. 50 datë 2017-07-10
Accredited
2017-07-10 2020-07-31
142 Bachelor Engineering Mechatronics
Albanian University
Vendim Nr. 51 datë 2017-07-10
Accredited
2017-07-10 2020-07-31
143 Professional Master Business Administration
Albanian University
Vendim Nr. 52 datë 2017-07-10
Accredited
Ndryshuar me VBA Nr. 52/1, datë 15.12.2017. Ndryshuar me VBA Nr. 52/2, datë 02.02.2018. Akredituar vetëm për studentët e regjistruar nga viti akademik 2011-2012 që kanë ndjekur/ndjekin aktualisht studimet në këtë program studimit, përfshirë brezin e studentëve të pranuar në vitin akademik 2017-2018, deri në diplomimin e tyre.
2017-07-10 0000-00-00
144 Professional Master Finance and Banking Management
Albanian University
Vendim Nr. 53 datë 2017-07-10
Accredited
Ndryshuar me VBA Nr. 53/1, datë 15.12.2017. Ndryshuar me VBA Nr. 53/2, datë 02.02.2018. Akredituar vetëm për studentët e regjistruar nga viti akademik 2011-2012 që kanë ndjekur/ndjekin aktualisht studimet në këtë program studimit, përfshirë brezin e studentëve të pranuar në vitin akademik 2017-2018, deri në diplomimin e tyre.
2017-07-10 0000-00-00
145 Bachelor Economics
"EPOKA" University
Vendim Nr. 54 datë 2017-07-10
Accredited
2017-07-10 2023-07-09
146 Bachelor Psychology
University College WISDOM
Vendim Nr. 56 datë 2017-07-10
Accredited
2017-07-10 2020-07-31
147 Bachelor Law
University College WISDOM
Vendim Nr. 57 datë 2017-07-10
Accredited
2017-07-10 2023-07-09
148 Master of Science Management in Engineering
"Metropolitan Tirana" University
Vendim Nr. 15 datë 2017-05-19
Accredited
2017-05-19 2023-05-18
149 Bachelor Nursing
"Aldent" University
Vendim Nr. 24 datë 2017-05-19
Accredited
2017-05-19 2023-05-18
150 Master of Science(IP) Dentistry
"Aldent" University
Vendim Nr. 25 datë 2017-05-19
Accredited
2017-05-19 2023-05-18
151 Phd Business Administration
"EPOKA" University
Vendim Nr. 17 datë 2017-05-19
Accredited
Akreditohet vetëm për studentët e pranuar përpara vitit akademik 2015-2016 dhe Institucioni të mos pranojë të regjistrojë studentë të rinj deri në riorganizimin e tij, në bazë të legjislacionit në fuqi.
2017-05-19 0000-00-00
152 Phd Economics with profile: a. Economics; b. Banking and Finance
"EPOKA" University
Vendim Nr. 21 datë 2017-05-19
Accredited
Akreditohet vetëm për studentët e pranuar përpara vitit akademik 2015-2016 dhe Institucioni të mos pranojë të regjistrojë studentë të rinj deri në riorganizimin e tij, në bazë të legjislacionit në fuqi.
2017-05-19 0000-00-00
153 Phd Civil Engineering
"EPOKA" University
Vendim Nr. 22 datë 2017-05-19
Accredited
Akreditohet vetëm për studentët e pranuar përpara vitit akademik 2015-2016 dhe Institucioni të mos pranojë të regjistrojë studentë të rinj deri në riorganizimin e tij, në bazë të legjislacionit në fuqi.
2017-05-19 0000-00-00
154 Phd Political Science and International Relations
"EPOKA" University
Vendim Nr. 23 datë 2017-05-19
Accredited
Ndryshuar me VBA Nr. 23/1, datë 13.07.2018. Akreditohet vetëm për studentët e pranuar përpara vitit akademik 2015-2016 dhe Institucioni të mos pranojë të regjistrojë studentë të rinj deri në riorganizimin e tij, në bazë të legjislacionit në fuqi.
2017-05-19 0000-00-00
155 Professional Master Surgical Nursing
Albanian University
Vendim Nr. 32 datë 2017-05-19
Accredited
Ndryshuar me VBA Nr. 32/1, datë 15.12.2017. Ndryshuar me VBA Nr. 32/2, datë 02.02.2018. Akreditimin vetëm për brezat e studentëve aktualisht të regjistruar dhe që ndjekin studimet në këtë program, përfshirë ata të regjistruar në vitin akademik 2017-2018, deri në diplomimin e tyre.
2017-05-19 0000-00-00
156 Professional Master School Psychology
Albanian University
Vendim Nr. 44 datë 2017-05-19
Accredited
Ndryshuar me VBA Nr. 44/1, datë 15.12.2017. Ndryshuar me VBA Nr. 44/2, datë 02.02.2018. Akredituar vetëm për brezat e studentëve aktualisht të regjistruar dhe që ndjekin studimet në këtë program, përfshirë ata të regjistruar në vitin akademik 2017-2018, deri në diplomimin e tyre.
2017-05-19 0000-00-00
157 Bachelor Nursing
University College "REALD"
Urdhër Nr. 19, datë 20.01.2017
Accredited
2017-01-20 2022-07-22
158 Master of Science Accounting Finance with profiles: a. Financial Management; b. Financial Services and Banking; c. Taxation and Law; d. Accounting
HEI University Marin Barleti
Urdhër Nr. 604 datë 2016-12-22
Accredited
2016-12-22 2022-12-22
159 Master of Science Legal Science: a. Public Law; b. Criminal Law and Criminology; c. Trade Law; d. Intellectual Property Law
HEI University Marin Barleti
Urdhër Nr. 607 datë 2016-12-22
Accredited
2016-12-22 2022-12-22
160 Phd Computer Sciences with profiles: a. Computer Science; b. Information Management Systems
"University of New York, Tirana"
Vendim KA Nr. 215, datë 16.12.2016
Accredited
Shpallur me VBA Nr. 3, datë 07.04.2017
2016-12-16 0000-00-00
161 Phd Social Sciences and Humanities with profiles: a. Education; b. Law; c. Political Science and International Relations
"University of New York, Tirana"
Vendim KA Nr. 217, datë 16.12.2016
Accredited
Shpallur me VBA Nr. 3, datë 07.04.2017
2016-12-16 0000-00-00
162 Phd Business Administration with profiles: a. Economic Sciences; b. Finance; c. Management; d. Marketing; e. Accounting; f. International Business
"University of New York, Tirana"
Vendim KA Nr. 216, datë 16.12.2016
Accredited
Shpallur me VBA Nr. 3, datë 07.04.2017
2016-12-16 0000-00-00
163 Master of Science "Business Management" with profiles: "Public Administration" and "Marketing Management"
University College of Business
Urdhër Nr. 562, datë 30.11.2016
Accredited
2016-11-30 2022-11-30
164 Bachelor Political Science
HEI University Marin Barleti
Urdhër Nr. 561 datë 2016-11-30
Accredited
2016-11-30 2022-11-30
165 Master of Science "Accounting Finance" with profile: "Accounting Auditing"
University College of Business
Urdhër Nr. 553, datë 23.11.2016
Accredited
2016-11-23 2022-11-23
166 Phd Computer Engineering
"EPOKA" University
Urdhër Nr. 555, datë 2016-11-23
Accredited
2016-11-23 2022-11-23
167 Bachelor Business Management
HEI University Marin Barleti
Urdhër Nr. 554 datë 2016-11-23
Accredited
2016-11-23 2022-11-23
168 Professional Master Teaching English Language for High Schools
University College "Bedër"
Urdhër Nr. 489, datë 2016-10-07
Accredited
2016-10-07 2022-10-07
169 Professional Master Finance and Risk Management
Luarasi HEI
Urdhër Nr. 471, datë 19.09.2016
Accredited
2016-09-19 2022-09-19
170 Bachelor Finance and Banking
Luarasi HEI
Urdhër Nr. 433, datë 25.08.2016
Accredited
2016-08-25 2022-08-25
171 Bachelor Business Administration
Luarasi HEI
Urdhër Nr. 434, datë 2016-08-25
Accredited
2016-08-25 2022-01-19
172 Master of Science Executive Management
Luarasi HEI
Urdhër Nr. 432, datë 2016-08-25
Accredited
2016-08-25 2022-01-19
173 Master of Science Banking and Financial Markets
Luarasi HEI
Urdhër Nr. 431, datë 2016-08-29
Accredited
2016-08-25 2022-01-19
174 Master of Science Electronics and Communications Engineering
"EPOKA" University
Urdhër Nr. 435, datë 25.08.2016
Accredited
2016-08-25 2022-08-25
175 Bachelor Finance
University College "REALD"
Urdhër Nr. 403, datë 26.07.2016
Accredited
2016-07-26 2022-07-26
176 Bachelor Fizioterapi
University College "REALD"
Urdhër Nr. 404, datë 26.07.2016
Accredited
2016-07-26 2022-07-26
177 Bachelor Management
University College "REALD"
Urdhër Nr. 405, datë 26.07.2016
Accredited
2016-07-26 2022-07-26
178 Master of Science(IP) Farmacy
University College "REALD"
Urdhër Nr. 399, datë 22.07.2016
Accredited
2016-07-22 2022-07-22
179 Professional Master Marketing and Advertising
Luarasi HEI
Urdhër Nr. 382, datë 08.07.2016
Accredited
2016-07-08 2022-07-08
180 Phd Architecture
"EPOKA" University
Urdhër Nr. 314, datë 10.06.2016
Accredited
2016-06-10 2022-06-10
181 Bachelor Business Informatics
Mediterranean University of Albania
Urdhër Nr. 283, datë 2016-05-30
Accredited
2016-05-30 2022-05-30
182 Bachelor International Marketing and Logistics Management
"EPOKA" University
Urdhër Nr. 288 datë 2016-05-30
Accredited
2016-05-30 2022-05-30
183 Bachelor Business Management
University College WISDOM
Urdhër Nr. 289 datë 2016-05-30
Accredited
2016-05-30 2022-05-30
184 Master of Science Economics
"EPOKA" University
Urdhër Nr. 273 datë 2016-05-24
Accredited
2016-05-24 2022-05-24
185 Bachelor Civil Engineering
Polis University
Urdhër Nr. 270 datë 20.05.2016
Accredited
2016-05-20 2022-05-20
186 Professional Master Business Administration with profile: a. Entrepreneurship and Innovation; b. Real Estate; c. Marketing and Strategy
Polis University
Urdhër Nr. 269, datë 20.05.2016
Accredited
2016-05-20 2022-05-20
187 Master of Science(IP) Architecture and Urban Design
Polis University
Urdhër Nr. 268, datë 20.05.2016
Accredited
2016-05-20 2022-05-20
188 Master of Science(IP) Urban Planning and Managemenet
Polis University
Urdhër Nr. 266, datë 20.05.2016
Accredited
2016-05-20 2022-05-20
189 Master of Science Civil and Commercial Law
University College WISDOM
Urdhër Nr. 236, datë 2016-05-09
Accredited
2016-05-09 2022-05-09
190 Master of Science Criminal Law
University College WISDOM
Urdhër Nr. 236, datë 2016-05-09
Accredited
2016-05-09 2022-05-09
191 Bachelor "Finance" with profiles: a. Banking, b. Accounting, c. Insurance, d. Organization Management, e. Economic informatics
European University of Tirana
Urdhër Nr. 209 datë 28-04-2016
Accredited
2016-04-28 2022-04-28
192 Bachelor Law
European University of Tirana
Urdhër Nr. 183 datë 2016-04-19
Accredited
2016-04-19 2022-04-19
193 Bachelor Political Sciences, with profiles: a. Public Administration, b. Political Parties, c. Political Sociology, d. Journalism, e. European Studies
European University of Tirana
Urdhër Nr. 161 datë 07-04-2016
Accredited
2016-04-07 2022-04-07
194 Bachelor International Relations with Profiles: a. Security, b. European Studies, c. Public Administration, d. Political parties, e. Public relations
European University of Tirana
Urdhër Nr. 160 datë 07-04-2016
Accredited
2016-04-07 2022-04-07
195 Bachelor Business Management, with profiles: a. Management of Organizations, b. Marketing, c. Tourism, d. Accounting, e. Economic informatics
European University of Tirana
Urdhër Nr. 159 datë 07-04-2016
Accredited
2016-04-07 2022-04-07
196 Bachelor Communication, with profiles: a. Public Relations, b. Journalism, c. Graphics - Design, d. Multimedia, e. Marketing
European University of Tirana
Urdhër Nr. 162 datë 07-04-2016
Accredited
2016-04-07 2022-04-07
197 Bachelor Software Engineering
University College "Canadian Institute of Technology"
Urdhër Nr.140, datë 2016-03-25
Accredited
2016-03-25 2022-03-25
198 Bachelor Business Administration and Information Technology
University College "Canadian Institute of Technology"
Urdhër Nr.138, datë 2016-03-25
Accredited
2016-03-25 2022-03-25
199 Bachelor Business Administration
University College "Canadian Institute of Technology"
Urdhër Nr.137, datë 2016-03-25
Accredited
2016-03-25 2022-03-25
200 Master of Science
University College "Canadian Institute of Technology"
Urdhër Nr.141, datë 2016-03-25
Accredited
2016-03-25 2022-03-25
201 Master of Science Software Engineering
University College "Canadian Institute of Technology"
Urdhër Nr.143, datë 2016-03-25
Accredited
2016-03-25 2022-03-25
202 Master of Science Business Administration
University College "Canadian Institute of Technology"
Urdhër Nr.142, datë 2016-03-25
Accredited
2016-03-25 2022-03-25
203 Master of Science Telecommunication Engineering
University College "Canadian Institute of Technology"
Urdhër Nr. 141 datë 25-03-2016
Accredited
2016-03-25 2022-03-25
204 Master of Science European Studies with profiles: a. Diplomacy-International Relations; b. European Affairs and Public Administration;
HEI University Marin Barleti
Urdhër Nr. 131 datë 2016-03-24
Accredited
2016-03-24 2022-03-24
205 Long Term Specialization Dentistry with profiles: Oral Surgery, Ortodonti
"Aldent" University
Urdhër Nr. 112, datë 11.03.2016
Accredited
2016-03-11 2022-03-11
206 Bachelor Dental Laboratory Techniques
"Aldent" University
Urdhër Nr. 102, datë 08.03.2016
Accredited
2016-03-08 2022-03-08
207 Master of Science Informatics Engineering
"Metropolitan Tirana" University
Urdhër Nr. 10, datë 2016-01-07
Accredited
2016-01-17 2022-01-17
208 Bachelor Economic information
"Metropolitan Tirana" University
Urdhër Nr. 10, datë 2016-01-07
Accredited
2016-01-07 2022-01-07
209 Bachelor Civil Engineering
"Metropolitan Tirana" University
Urdhër Nr. 10, datë 2016-01-07
Accredited
2016-01-07 2022-01-07
210 Master of Science Civil Engineering with profiles: a. Engineering Structures; b. Transportation Infrastructure Engineering
"Metropolitan Tirana" University
Urdhër Nr. 10, datë 2016-01-07
Accredited
2016-01-07 2022-01-07
211 Master of Science Electronics Engineering
"Metropolitan Tirana" University
Urdhër Nr. 10, datë 2016-01-07
Accredited
2016-01-07 2022-01-07
212 Master of Science Telecommunications Engineering
"Metropolitan Tirana" University
Urdhër Nr. 10, datë 2016-01-07
Accredited
2016-01-07 2022-01-07
213 Bachelor Computer Engineering
"Metropolitan Tirana" University
Urdhër Nr. 10, datë 2016-01-07
Accredited
2016-01-07 2022-01-07
214 Master of Science Economy - MBA
"Metropolitan Tirana" University
Urdhër Nr. 10 datë 2016-01-07
Accredited
2016-01-07 2022-01-07
215 Master of Science Mechatronics Engineering
"Metropolitan Tirana" University
Urdhër Nr. 10 datë 2016-01-07
Accredited
2016-01-07 2022-01-07
216 Bachelor Physical Education and Sports
HEI University Marin Barleti
Urdhër Nr. 436, datë 2015-11-12
Accredited
2015-11-12 2021-11-12
217 Bachelor Business Informatics
"EPOKA" University
Urdhër Nr. 358, datë 2015-09-25
Accredited
2015-09-25 2021-09-25
218 Bachelor Electronics and Digital Communication Engineering
"EPOKA" University
Urdhër Nr. 359, datë 2015-09-25
Accredited
2015-09-25 2021-09-25
219 Bachelor Applied Informatics
HEI University Marin Barleti
Urdhër Nr. 350, datë 2015-09-21
Accredited
2015-09-21 2021-09-21
220 Bachelor Law
Mediterranean University of Albania
Urdhër Nr. 344, datë 2015-09-17
Accredited
2015-09-17 2021-09-17
221 Bachelor Business Administration
HEI University Marin Barleti
Urdhër Nr. 343 datë 2015-09-17
Accredited
2015-09-17 2021-09-17
222 Bachelor Physiotherapy
Catholic University Lady of Good Counsel
Urdhër Nr. 341, datë 2015-09-16
Accredited
2015-09-16 2021-09-16
223 Bachelor Nursing
Catholic University Lady of Good Counsel
Urdhër Nr. 338, datë 2015-09-16
Accredited
2015-09-16 2021-09-16
224 Master of Science(IP) Medical Science
Catholic University Lady of Good Counsel
Urdhër Nr. 337, datë 2015-09-16
Accredited
2015-09-16 2021-09-16
225 Master of Science(IP) Pharmacy
Catholic University Lady of Good Counsel
Urdhër Nr. 339, datë 2015-09-16
Accredited
2015-09-16 2021-09-16
226 Master of Science Nursing and Obstetrics Science
Catholic University Lady of Good Counsel
Urdhër Nr. 334, datë 2015-09-16
Accredited
2015-09-16 2021-09-16
227 Phd Public health, molecular diagnosis of infectious diseases and pharmacovigilanc
Catholic University Lady of Good Counsel
Urdhër Nr. 333, datë 2015-09-16
Accredited
2015-09-16 2021-09-16
228 Master of Science Rehabilitation Science of Health Professions
Catholic University Lady of Good Counsel
Urdhër Nr. 336, datë 2015-09-16
Accredited
2015-09-16 2021-09-16
229 Bachelor Economy of Enterprise
Catholic University Lady of Good Counsel
Urdhër Nr. 340 datë 2015-09-16
Accredited
2015-09-16 2021-09-15
230 Phd Statistics
Catholic University Lady of Good Counsel
Urdhër Nr. 332 datë 2015-09-16
Accredited
2015-09-16 2021-09-15
231 Master of Science(IP) Odontoiatri and Dental Prosthesis
Catholic University Lady of Good Counsel
Urdhër Nr. 315, datë 2015-09-03
Accredited
2015-09-03 2021-09-03
232 Bachelor "Visual Arts" with profiles: Graphic-Design; Multimedia; Painting; Directing; Cultural Heritage
European University of Tirana
Urdhër Nr. 306 datë 26-08-2015
Accredited
2015-08-26 2021-08-26
233 Professional Master Education with profiles: a. Teaching and Learning; b. Education Administration
HEI University Marin Barleti
Vendim Nr. 54 datë 2015-06-29
Accredited
2015-06-29 2021-06-29
234 Professional diploma Energy Efficiency
Polis University
Urdhër Nr. 242, datë 17.06.2015
Accredited
2015-06-17 2021-06-23
235 Phd Architecture and Urban Design
Polis University
Urdhër Nr. 187, datë 15.05.2015
Accredited
2015-05-15 2021-05-15
236 Master of Science Economy and Management
Catholic University Lady of Good Counsel
Urdhër Nr. 46 datë 2015-02-05
Accredited
2015-02-05 2021-02-04
237 Long Term Specialization Orthodontics
Albanian University
Vendim Nr. 29 datë 2017-05-19
Accredited
Akredituar vetëm për brezat e studentëve të regjistruar në këtë program studimi përpara vitit akademik 2013-2014.
0000-00-00 0000-00-00
238 Phd Clinical Psychology
Albanian University
Vendim Nr. 14 datë 2017-05-19
Negative Accreditation
Ky status aktualisht është i pezulluar.
0000-00-00 0000-00-00
239 Phd European Contracts Right
Albanian University
Vendim Nr. 213 datë 2016-12-16
Negative Accreditation
Ky status aktualisht është i pezulluar.
0000-00-00 0000-00-00
240 Phd Administrative Science
Albanian University
Vendim Nr. 212 datë 2016-12-16
Negative Accreditation
Ky status aktualisht është i pezulluar.
0000-00-00 0000-00-00
241 Phd Pharmaceutical Sciences
Albanian University
Vendim Nr. 214, datë 2016-12-16
Negative Accreditation
Ky status aktualisht është i pezulluar.
0000-00-00 0000-00-00