Quality Assurance Agency in Higher Education

“Eqrem Çabej” University of Gjirokastra

Licensing Document: VKM Nr. 4, datë 08.01.1971
Category: University
Type: Public
Status: Active
Address: Lagjia 18 Shtatori, Gjirokastër, Shqipëri
Tel: +35584263408
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.uogj.edu.al
  1. Akreditim institucional
No. Study program Information
1 Master Mësuesi për AMU në "Matematikë-Fizikë" HEI Unit:
2 Master Mësuesi për AMU në "Matematikë-Informatikë" HEI Unit:
3 Master Mësuesi për AMU në "Biologji-Kimi" HEI Unit: Department of Chemistry and Biology
4 Master Mësuesi për AMU Gjuhë, Letërsi dhe Qytetërim Grek HEI Unit: Department of Greek language, Literature and Civilisation
5 Master Mësuesi për AMU në Gjuhë dhe Qytetërim Italian HEI Unit: Department of Foreign Language
6 Master Mësuesi për AMU në "Gjuhë-Letërsi" HEI Unit: Faculty of Education and Social Sciences
7 Master Mësuesi për AMU në "Gjuhë Angleze" HEI Unit: Department of Foreign Language
8 Master Mësuesi për AMU në "Histori-Gjeografi" HEI Unit:
9 Professional diploma "Asistent administrativ" HEI Unit: Department of Public Administration
10 Professional diploma "Ndihmës Ekonomist" HEI Unit: Department of Accounting & Finance
11 Professional diploma "Asistent-Menaxher në Shërbimet Turistike" HEI Unit: Department of Economic Policies and Tourism
12 Professional diploma "Edukatorë për zhvillimin dhe edukimin e fëmijërisë së hershme (0-3vjeç)" HEI Unit: Department of Education Sciences & Teaching Methodology
13 Professional diploma "Udhërrëfyes Turistik" HEI Unit:
14 Professional diploma Librar dhe Bibliotekar HEI Unit: Faculty of Education and Social Sciences
15 Bachelor 4 year Cikli i Ulët HEI Unit:
16 Bachelor 4 year Gjuhë-Letërsi Greke me profil Mësuesie HEI Unit: Faculty of Education and Social Sciences
17 Bachelor Biologji - Kimi HEI Unit: Department of Chemistry and Biology
18 Bachelor Fizikë dhe Teknologji Informacioni HEI Unit:
19 Bachelor Matematikë - Fizikë HEI Unit:
20 Bachelor Matematikë-Informatikë HEI Unit:
21 Bachelor Teknologji Informacioni HEI Unit:
22 Bachelor Infermieri e Përgjithshme HEI Unit: Department of Nursing
23 Bachelor Infermieri Mami HEI Unit: Department of Nursing
24 Bachelor Histori - Gjeografi HEI Unit:
25 Bachelor Gjuhë dhe Letërsi Shqipe HEI Unit: Faculty of Education and Social Sciences
26 Bachelor Gjuhë Angleze HEI Unit: Department of Foreign Language
27 Bachelor Gjuhë Italiane HEI Unit: Department of Foreign Language
28 Bachelor Gjuhë-Letërsi e Qytetërim Grek HEI Unit: Department of Greek language, Literature and Civilisation
29 Bachelor Histori dhe Gjuhë Italiane HEI Unit: Faculty of Education and Social Sciences
30 Bachelor Mësuesi për Arsimin Parashkollor HEI Unit: Department of Education Sciences & Teaching Methodology
31 Bachelor Kontabilitet - Financë HEI Unit: Department of Accounting & Finance
32 Bachelor Administrim Publik HEI Unit: Department of Public Administration
33 Bachelor Turizëm HEI Unit: Department of Economic Policies and Tourism
34 Bachelor Histori-Gjeografi HEI Unit: Faculty of Education and Social Sciences
35 Bachelor Gjuhë dhe Letërsi Shqipe HEI Unit: Faculty of Education and Social Sciences
36 Bachelor Administrim Publik HEI Unit: Economic Faculty
37 Bachelor Turizëm HEI Unit: Economic Faculty
38 Bachelor Kontabilitet Financë HEI Unit: Economic Faculty
39 Bachelor Mësuesi për Arsimin Fillor HEI Unit: Faculty of Education and Social Sciences
40 Bachelor Mësuesi për Arsim Parashkollor HEI Unit: Faculty of Education and Social Sciences
41 Bachelor Matematikë-Fizikë HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
42 Bachelor Biologji-Kimi HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
43 Bachelor Gjuhë angleze HEI Unit: Faculty of Education and Social Sciences
44 Bachelor Mësuesi për Arsimin Fillor Kl. I-VI HEI Unit: Department of Education Sciences & Teaching Methodology
45 Bachelor Mësuesi për Arsimin Fillor Kl. I-VI HEI Unit: Faculty of Education and Social Sciences
46 Bachelor Mësuesi për Arsimin Parashkollor HEI Unit: Faculty of Education and Social Sciences
47 Professional Master Kontabilitet-Financë HEI Unit: Department of Accounting & Finance
48 Professional Master Administrim Publik HEI Unit: Department of Public Administration
49 Professional Master Turizëm HEI Unit: Department of Economic Policies and Tourism
50 Professional Master Mësuesi për AMU Gjuhë, Letërsi dhe Qytetërim Grek me profil minor në “Lëndë Shoqërore” HEI Unit: Department of Greek language, Literature and Civilisation
51 Professional Master Mësuesi për CLAB në lëndën "Histori-Gjeografi" HEI Unit: Faculty of Education and Social Sciences
52 Professional Master Mësuesi për CLAB në lëndën "Gjuhë Angleze" HEI Unit: Faculty of Education and Social Sciences
53 Professional Master Mësuesi për AMU Gjuhë dhe Qytetërim Italian me profil minor në "Gjuhë Shqipe" HEI Unit: Department of Foreign Language
54 Professional Master Gjuhë - Letërsi me profil minor HEI Unit: Faculty of Education and Social Sciences
55 Professional Master Mësuesi për CLAB në lëndët "Matematikë-Fizikë" HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
56 Professional Master Mësuesi për AMU në lëndët "Biologji-Kimi", me profil minor në “Edukim Mjedisor e Teknologjik” HEI Unit: Department of Chemistry and Biology
57 Professional Master Mësuesi për AMU në "Histori-Gjeografi", me profil minor në "Edukatë Shoqërore" HEI Unit: Faculty of Education and Social Sciences
58 Professional Master Mësuesi për AMU në "Gjuhë-Letërsi", me profil minor në "Gjuhë Italiane" HEI Unit: Faculty of Education and Social Sciences
59 Professional Master Mësuesi për AMU në "Matematikë-Fizikë", me profil minor në "Aftësim Teknologjik" HEI Unit: Faculty of Education and Social Sciences
60 Professional Master Mësuesi për AMU në "Biologji Kimi", me profil minor në "Edukim Mjedisor e Teknologjik" HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
61 Professional Master Turizëm HEI Unit: Economic Faculty
62 Professional Master Shkencat Infermierore HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
63 Professional Master Teknologji Informacioni HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
64 Professional Master Mësuesi AMU Gjuhë dhe Qytetërim Italian me profil minor në "Gjuhë Shqipe" HEI Unit: Faculty of Education and Social Sciences
65 Professional Master Mësuesi AML në Gjuhë, Letërsi dhe qytetërim Grek me profil minor në "Lëndë Shoqërore" HEI Unit: Faculty of Education and Social Sciences
66 Professional Master Mësuesi AML në Informatikë me profil minor në "Matematikë" HEI Unit: Faculty of Education and Social Sciences
67 Professional Master Mësuesi AML në Matematikë me profil minor në "Informatikë" HEI Unit: Faculty of Education and Social Sciences
68 Professional Master Mësuesi AML në Gjuhë Angleze me profil minor në "Letërsi" HEI Unit: Faculty of Education and Social Sciences
69 Professional Master Mësuesi AML në Histori me profil minor në "Gjeografi" HEI Unit: Faculty of Education and Social Sciences
70 Professional Master Mësuesi AML në Gjeografi me profil minor në "Histori" HEI Unit: Faculty of Education and Social Sciences
71 Professional Master Mësuesi AML në Gjuhë-Letërsi me profil minor në "Gjuhë Italiane" HEI Unit: Faculty of Education and Social Sciences
72 Professional Master Mësuesi AML në Matematikë me profil minor në "Fizikë" HEI Unit: Faculty of Education and Social Sciences
73 Professional Master Mësuesi AML në Kimi me profil minor në "Biologji" HEI Unit: Faculty of Education and Social Sciences
74 Professional Master Mësuesi AML në Biologji me profil minor në "Kimi" HEI Unit: Faculty of Education and Social Sciences
75 Professional Master Mësuesi AML në Fizikë me profil minor në "Matematikë" HEI Unit: Faculty of Education and Social Sciences
76 Professional Master Mësuesi AML në Fizikë me profil minor në "Astronomi dhe Teknologji" HEI Unit: Faculty of Education and Social Sciences
77 Professional Master Administrim Publik HEI Unit: Economic Faculty
78 Professional Master Kontabilitet-Financë HEI Unit: Economic Faculty
79 Professional Master Mësuesi për AMU në "Matematikë-Fizikë", me profil minor në "Aftësim Teknologjik" HEI Unit: Faculty of Education and Social Sciences
80 Professional Master Mësuesi për AMU në "Matematikë-Informatikë", me profil minor në "Aftësim Teknologjik" HEI Unit: Faculty of Education and Social Sciences
81 Professional Master Mësuesi për AMU në "Gjuhë-Letërsi", me profil minor në "Gjuhë Italiane" HEI Unit: Faculty of Education and Social Sciences
82 Professional Master Mësuesi për AMU në "Gjuhë Angleze", me profil minor në "Gjuhë Shqipe" HEI Unit: Faculty of Education and Social Sciences
83 Professional Master Mësuesi për AMU në "Histori-Gjeografi", me profil minor në "Edukatë Shoqerore" HEI Unit: Faculty of Education and Social Sciences
84 Professional Master "Mësues i arsimit fillor klasa I-V" HEI Unit: Department of Education Sciences & Teaching Methodology
85 Professional Master "Mësuesi ndihmës në edukimin gjithëpërfshirës" HEI Unit: Department of Education Sciences & Teaching Methodology
86 Professional Master Mësuesi për Arsimin Fillor në Gjuhën Greke HEI Unit: Department of Greek language, Literature and Civilisation
87 Professional Master Shkencat Infermierore HEI Unit: Department of Nursing
88 Master of Science Arkeologji dhe Administrim i Pasurive Arkeologjike HEI Unit: Department of History
89 Master of Science Letërsi HEI Unit: Department of Literature
90 Master of Science Gjuhësi HEI Unit: Department of Albanian Language
91 Master of Science Mësuesi për AML ne Fizikë dhe Teknologji Informacioni HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
92 Master of Science Biologji Mjedisi dhe Zhvillimi HEI Unit: Department of Chemistry and Biology
93 Master of Science Mësuesi për Arsimin Fillor Kl.I-VI HEI Unit: Department of Education Sciences & Teaching Methodology
94 Master of Science Financë Kontabilitet HEI Unit: Department of Accounting & Finance
95 Phd Albanologji HEI Unit: Faculty of Education and Social Sciences
96 Phd Studimeve Gjuhësore HEI Unit: Faculty of Education and Social Sciences
97 MNP Mësuesi për CLAB në lëndët "Gjuhë-Letërsi" HEI Unit: Faculty of Education and Social Sciences
98 MNP Mësuesi për CLAB në lëndët "Biologji-Kimi" HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
99 MNP Mësuesi për CLAB në lëndët "Matematikë-Infomratikë" HEI Unit: Faculty of Education and Social Sciences