Quality Assurance Agency in Higher Education

“Eqrem Çabej” University of Gjirokastra

Licensing Document: VKM Nr. 4, datë 08.01.1971
Accreditation Document: Vendim BA Nr. 55, datë 16.12.2021
Category: University
Type: Public
Status: Active
Address: Lagjia 18 Shtatori, Gjirokastër, Shqipëri
Tel: +35584263408
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.uogj.edu.al
  1. Akreditim institucional
  1. Akreditim institucional
No. Study program Information
1 Master Mësuesi për AMU në "Histori-Gjeografi" HEI Unit: History, Anthropology and Geography
2 Master Mësuesi për AMU në "Gjuhë Angleze" HEI Unit: Department of Foreign Language
3 Master Mësuesi për AMU në "Gjuhë-Letërsi" HEI Unit: Faculty of Education and Social Sciences
4 Master Mësuesi për AMU në Gjuhë dhe Qytetërim Italian HEI Unit: Department of Foreign Language
5 Master Mësuesi për AMU Gjuhë, Letërsi dhe Qytetërim Grek HEI Unit: Department of Greek language, Literature and Civilisation
6 Master Mësuesi për AMU në "Biologji-Kimi" HEI Unit: Department of Chemistry and Biology
7 Master Mësuesi për AMU në "Matematikë-Informatikë" HEI Unit:
8 Master Mësuesi për AMU në "Matematikë-Fizikë" HEI Unit:
9 Executive Master Restoration, Conservation and Management of Architectural Heritage HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
10 Professional diploma Librar dhe Bibliotekar HEI Unit: Faculty of Education and Social Sciences
11 Professional diploma "Udhërrëfyes Turistik" HEI Unit:
12 Professional diploma "Edukatorë për zhvillimin dhe edukimin e fëmijërisë së hershme (0-3vjeç)" HEI Unit: Department of Education Sciences & Teaching Methodology
13 Professional diploma "Asistent-Menaxher në Shërbimet Turistike" HEI Unit: Department of Economic Policies and Tourism
14 Professional diploma "Ndihmës Ekonomist" HEI Unit: Department of Accounting & Finance
15 Professional diploma "Asistent administrativ" HEI Unit: Department of Public Administration
16 Bachelor 4 year Gjuhë-Letërsi Greke me profil Mësuesie HEI Unit: Faculty of Education and Social Sciences
17 Bachelor 4 year Cikli i Ulët HEI Unit:
18 Bachelor Menaxhim Digjital HEI Unit: Department of Public Administration
19 Bachelor Menaxhim i Turizmit të Qëndrueshëm HEI Unit: Department of Economic Policies and Tourism
20 Bachelor Mësuesi për Arsimin Parashkollor HEI Unit: Faculty of Education and Social Sciences
21 Bachelor Mësuesi për Arsimin Fillor Kl. I-VI HEI Unit: Faculty of Education and Social Sciences
22 Bachelor Mësuesi për Arsimin Fillor klasa I-VI HEI Unit: Department of Education Sciences & Teaching Methodology
23 Bachelor Gjuhë angleze HEI Unit: Faculty of Education and Social Sciences
24 Bachelor Biologji-Kimi HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
25 Bachelor Matematikë-Fizikë HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
26 Bachelor Mësuesi për Arsim Parashkollor HEI Unit: Faculty of Education and Social Sciences
27 Bachelor Mësuesi për Arsimin Fillor HEI Unit: Faculty of Education and Social Sciences
28 Bachelor Kontabilitet Financë HEI Unit: Economic Faculty
29 Bachelor Turizëm HEI Unit: Economic Faculty
30 Bachelor Administrim Publik HEI Unit: Economic Faculty
31 Bachelor Gjuhë dhe Letërsi Shqipe HEI Unit: Faculty of Education and Social Sciences
32 Bachelor Histori-Gjeografi HEI Unit: Faculty of Education and Social Sciences
33 Bachelor Turizëm HEI Unit: Department of Economic Policies and Tourism
34 Bachelor Administrim Publik HEI Unit: Department of Public Administration
35 Bachelor Kontabilitet - Financë HEI Unit: Department of Accounting & Finance
36 Bachelor Mësuesi për Arsimin Parashkollor HEI Unit: Department of Education Sciences & Teaching Methodology
37 Bachelor Histori dhe Gjuhë Italiane HEI Unit: Faculty of Education and Social Sciences
38 Bachelor Gjuhë,Letërsi e Qytetërim Grek HEI Unit: Department of Greek language, Literature and Civilisation
39 Bachelor Gjuhë Italiane HEI Unit: Department of Foreign Language
40 Bachelor Gjuhë Angleze HEI Unit: Department of Foreign Language
41 Bachelor Gjuhë dhe Letërsi Shqipe HEI Unit: Faculty of Education and Social Sciences
42 Bachelor Histori - Gjeografi HEI Unit: History, Anthropology and Geography
43 Bachelor Infermieri Mami HEI Unit: Department of Nursing
44 Bachelor Infermieri e Përgjithshme HEI Unit: Department of Nursing
45 Bachelor Teknologji Informacioni HEI Unit:
46 Bachelor Matematikë-Informatikë HEI Unit:
47 Bachelor Matematikë - Fizikë HEI Unit:
48 Bachelor Fizikë dhe Teknologji Informacioni HEI Unit:
49 Bachelor Biologji - Kimi HEI Unit: Biological, Environmental and Food Sciences
50 Professional Master Mësues në Arsimin Special HEI Unit: Department of Education Sciences & Teaching Methodology
51 Professional Master Shkencat Infermierore HEI Unit: Department of Nursing
52 Professional Master Mësuesi për Arsimin Fillor në Gjuhën Greke HEI Unit: Department of Greek language, Literature and Civilisation
53 Professional Master "Mësuesi ndihmës në edukimin gjithëpërfshirës" HEI Unit: Department of Education Sciences & Teaching Methodology
54 Professional Master "Mësues i arsimit fillor klasa I-V" HEI Unit: Department of Education Sciences & Teaching Methodology
55 Professional Master Mësuesi për AMU në "Histori-Gjeografi", me profil minor në "Edukatë Shoqerore" HEI Unit: Faculty of Education and Social Sciences
56 Professional Master Mësuesi për AMU në "Gjuhë Angleze", me profil minor në "Gjuhë Shqipe" HEI Unit: Faculty of Education and Social Sciences
57 Professional Master Mësuesi për AMU në "Gjuhë-Letërsi", me profil minor në "Gjuhë Italiane" HEI Unit: Faculty of Education and Social Sciences
58 Professional Master Mësuesi për AMU në "Matematikë-Informatikë", me profil minor në "Aftësim Teknologjik" HEI Unit: Faculty of Education and Social Sciences
59 Professional Master Mësuesi për AMU në "Matematikë-Fizikë", me profil minor në "Aftësim Teknologjik" HEI Unit: Faculty of Education and Social Sciences
60 Professional Master Kontabilitet-Financë HEI Unit: Economic Faculty
61 Professional Master Administrim Publik HEI Unit: Economic Faculty
62 Professional Master Mësuesi AML në Fizikë me profil minor në "Astronomi dhe Teknologji" HEI Unit: Faculty of Education and Social Sciences
63 Professional Master Mësuesi AML në Fizikë me profil minor në "Matematikë" HEI Unit: Faculty of Education and Social Sciences
64 Professional Master Mësuesi AML në Biologji me profil minor në "Kimi" HEI Unit: Faculty of Education and Social Sciences
65 Professional Master Mësuesi AML në Kimi me profil minor në "Biologji" HEI Unit: Faculty of Education and Social Sciences
66 Professional Master Mësuesi AML në Matematikë me profil minor në "Fizikë" HEI Unit: Faculty of Education and Social Sciences
67 Professional Master Mësuesi AML në Gjuhë-Letërsi me profil minor në "Gjuhë Italiane" HEI Unit: Faculty of Education and Social Sciences
68 Professional Master Mësuesi AML në Gjeografi me profil minor në "Histori" HEI Unit: Faculty of Education and Social Sciences
69 Professional Master Mësuesi AML në Histori me profil minor në "Gjeografi" HEI Unit: Faculty of Education and Social Sciences
70 Professional Master Mësuesi AML në Gjuhë Angleze me profil minor në "Letërsi" HEI Unit: Faculty of Education and Social Sciences
71 Professional Master Mësuesi AML në Matematikë me profil minor në "Informatikë" HEI Unit: Faculty of Education and Social Sciences
72 Professional Master Mësuesi AML në Informatikë me profil minor në "Matematikë" HEI Unit: Faculty of Education and Social Sciences
73 Professional Master Mësuesi AML në Gjuhë, Letërsi dhe qytetërim Grek me profil minor në "Lëndë Shoqërore" HEI Unit: Faculty of Education and Social Sciences
74 Professional Master Mësuesi AMU Gjuhë dhe Qytetërim Italian me profil minor në "Gjuhë Shqipe" HEI Unit: Faculty of Education and Social Sciences
75 Professional Master Teknologji Informacioni HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
76 Professional Master Shkencat Infermierore HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
77 Professional Master Turizëm HEI Unit: Economic Faculty
78 Professional Master Mësuesi për AMU në "Biologji Kimi", me profil minor në "Edukim Mjedisor e Teknologjik" HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
79 Professional Master Mësuesi për AMU në "Matematikë-Fizikë", me profil minor në "Aftësim Teknologjik" HEI Unit: Faculty of Education and Social Sciences
80 Professional Master Mësuesi për AMU në "Gjuhë-Letërsi", me profil minor në "Gjuhë Italiane" HEI Unit: Faculty of Education and Social Sciences
81 Professional Master Mësuesi për AMU në "Histori-Gjeografi", me profil minor në "Edukatë Shoqërore" HEI Unit: Faculty of Education and Social Sciences
82 Professional Master Mësuesi për AMU në lëndët "Biologji-Kimi", me profil minor në “Edukim Mjedisor e Teknologjik” HEI Unit: Department of Chemistry and Biology
83 Professional Master Mësuesi për CLAB në lëndët "Matematikë-Fizikë" HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
84 Professional Master Gjuhë - Letërsi me profil minor HEI Unit: Faculty of Education and Social Sciences
85 Professional Master Mësuesi për AMU Gjuhë dhe Qytetërim Italian me profil minor në "Gjuhë Shqipe" HEI Unit: Department of Foreign Language
86 Professional Master Mësuesi për CLAB në lëndën "Gjuhë Angleze" HEI Unit: Faculty of Education and Social Sciences
87 Professional Master Mësuesi për CLAB në lëndën "Histori-Gjeografi" HEI Unit: Faculty of Education and Social Sciences
88 Professional Master Mësuesi për AMU Gjuhë, Letërsi dhe Qytetërim Grek me profil minor në “Lëndë Shoqërore” HEI Unit: Department of Greek language, Literature and Civilisation
89 Professional Master Turizëm HEI Unit: Department of Economic Policies and Tourism
90 Professional Master Administrim Publik HEI Unit: Department of Public Administration
91 Professional Master Kontabilitet-Financë HEI Unit: Department of Accounting & Finance
92 Master of Science Mësuesi në Matematikë-Fizikë HEI Unit:
93 Master of Science Arkeologji, Histori dhe Administrim i Pasurive Kulturore HEI Unit: Faculty of Education and Social Sciences
94 Master of Science Financë Kontabilitet HEI Unit: Department of Accounting & Finance
95 Master of Science Mësuesi për Arsimin Fillor Kl.I-VI HEI Unit: Department of Education Sciences & Teaching Methodology
96 Master of Science Biologji Mjedisi dhe Zhvillimi HEI Unit: Department of Chemistry and Biology
97 Master of Science Mësuesi për AML ne Fizikë dhe Teknologji Informacioni HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
98 Master of Science Gjuhësi HEI Unit: Department of Albanian Language
99 Master of Science Letërsi HEI Unit: Department of Literature
100 Master of Science Arkeologji dhe Administrim i Pasurive Arkeologjike HEI Unit: Department of History
101 Phd Studimeve Gjuhësore HEI Unit: Faculty of Education and Social Sciences
102 Phd Albanologji HEI Unit: Faculty of Education and Social Sciences
103 MNP Mësuesi për CLAB në lëndët "Matematikë-Infomratikë" HEI Unit: Faculty of Education and Social Sciences
104 MNP Mësuesi për CLAB në lëndët "Biologji-Kimi" HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
105 MNP Mësuesi për CLAB në lëndët "Gjuhë-Letërsi" HEI Unit: Faculty of Education and Social Sciences