Quality Assurance Agency in Higher Education

European University of Tirana

Licensing Document: VKM Nr. 636, datë 20.9.2006
Category: University
Type: Private
Status: Active
Address: Bulevardi "Gjergj Fishta", Nd.70, H.1, Njësia Bashkiake Nr.7, Kodi Postar 1023, Tiranë
Tel: +355682016616
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.uet.edu.al
  1. Akreditim institucional
  1. Akreditim institucional
Master i shkencave Private and Business Law with profiles: a. Private Law; b. Business Law
Master profesional Law with profiles: a. Administrative Law; b. International Law; c. European Law
Master i shkencave Public and International Law with profiles: a. Criminal Law; b. Constitutional and Public Law; c. International Law and European
Master profesional Public Relations with profiles: a. Commercial Sector; b. Political and Institutional
Master i shkencave Communication–Public Relations, with profiles: a. Studies and Theories of Communication; b. Public Relations.
Master profesional Political Science with profiles: a. Political Behavior and Strategies; b. Public Policy
Master profesional International Relations – Diplomacy, with profiles: a. Balkan Issues; b. American Studies.
Master i shkencave
Master i shkencave
Master i shkencave
Master profesional
Master profesional Marketing with profiles: a. Services and Tourism; b. Innovation and Strategic Markets; c. Bank and Financial Marketing
Master i shkencave
Master profesional Finance with profiles: a. Banking; b. Insurance; c. Accounting and Financial Reporting; d. Governance and Audit; e. Fiscal Policy
Master profesional "Audit", with profiles: "Audit and Risk Management", "Audit of Financial Institutions", "Accounting and Financial Reporting", "Project Management and Evaluation"; "Public Administration"
Master profesional "Applied Psychology", with profiles: "Clinical Psychology", "School Psychology", "Counseling Psychology", "Organizational Psychology", "Project Management and Evaluation"
Bachelor Psychology with profiles: a. Mental health, b. Educational Psychology, c. Public Relations, d. Organization Management, e. Marketing
No. Study program Information
1 Professional diploma Aplikime Informatike HEI Unit:
2 Professional diploma "Turizëm" HEI Unit: Department of Management and Marketing
3 Professional diploma "Kontabilitet" HEI Unit: Department of Economics and Finance
4 Professional diploma Kontabilitet HEI Unit: Rectorate
5 Professional diploma "Menaxhim" HEI Unit: Department of Management and Marketing
6 Professional diploma "Dizajn i Aplikuar dhe Modë" HEI Unit:
7 Bachelor Juridik i Përgjithshëm HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 246 datë 2009-07-24 Vlefshmëria 07-24-2009 deri më 07-24-2015
2 - Akredituar me Urdhër Nr. 183 datë 2016-04-19 Vlefshmëria 04-19-2016 deri më 04-19-2022
8 Bachelor Komunikim Marrëdhënie Publike HEI Unit: Department of Communication and Public Relations

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 246 datë 2009-07-24 Vlefshmëria 07-24-2009 deri më 07-24-2015
2 - Akredituar me Urdhër Nr. 162 datë 2016-04-07 Vlefshmëria 04-07-2016 deri më 04-07-2022
9 Bachelor Komunikim Dizajn HEI Unit: Department of Communication and Public Relations

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 306 datë 2015-08-26 Vlefshmëria 08-26-2015 deri më 08-26-2021
10 Bachelor Gazetari Komunikim HEI Unit: Faculty of Social Sciences and Education
11 Bachelor Shkenca Politike HEI Unit: Department of Social Applied Sciences

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 246 datë 2009-07-24 Vlefshmëria 07-24-2009 deri më 07-24-2015
2 - Akredituar me Urdhër Nr. 161, datë 2016-04-07 Vlefshmëria 04-07-2016 deri më 04-07-2022
12 Bachelor Marrëdhënie Ndërkombëtare HEI Unit: Department of Social Applied Sciences

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 246 datë 2009-07-24 Vlefshmëria 07-24-2009 deri më 07-24-2015
2 - Akredituar me Urdhër Nr. 160 datë 2016-04-07 Vlefshmëria 04-07-2016 deri më 04-07-2022
13 Bachelor Psikologji HEI Unit: Department of Education

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 251 datë 2013-06-14 Vlefshmëria 06-14-2013 deri më 06-14-2019
14 Bachelor Sociologji – Antropologji Sociale HEI Unit: Department of Social Applied Sciences

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 306 datë 2015-08-26 Vlefshmëria 08-26-2015 deri më 08-26-2021
15 Bachelor Financë- Bankë HEI Unit: Department of Economics and Finance

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 209, datë 28.04.2016 Vlefshmëria 04-28-2016 deri më 04-28-2022
16 Bachelor Menaxhim Biznesi HEI Unit: Department of Management and Marketing

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 246 datë 2009-07-24 Vlefshmëria 07-24-2009 deri më 07-24-2015
2 - Akredituar me Urdhër Nr. 159 datë 2016-04-07 Vlefshmëria 04-07-2016 deri më 04-07-2022
17 Bachelor Marketing HEI Unit: Faculty of Economics and Information Technology
18 Bachelor Informatikë Ekonomike me profile: a. Menaxhim Biznesi, b. Financë dhe Bankë HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 251, datë 2013-06-14 Vlefshmëria 06-14-2013 deri më 06-14-2019
2 - Akredituar me Vendim Nr. 40 datë 14-05-2020 Vlefshmëria 05-14-2020 deri më 05-13-2026
19 Bachelor Gazetari HEI Unit: Faculty of Social Sciences and Education
20 Bachelor Ekonomik HEI Unit: Faculty of Economics and Information Technology
21 Bachelor Administrim Publik HEI Unit: Faculty of Economics and Information Technology
22 Bachelor "Imazheri" HEI Unit:
23 Bachelor "Inxhinieri Ndërtimi" HEI Unit:
24 Bachelor "Infermieri" HEI Unit:
25 Bachelor "Inxhinieri Industriale", në profilet "Inxhinieri Elektrike", "Inxhinieri Mekanike", "Inxhinieri Kimike", "Teknologji Informacioni" dhe "Menaxhim i Organizatave" HEI Unit:
26 Bachelor "Sociologji" me profile: "Sociologji Politike", "Antropologji Sociale", "Administratë Publike", "Marrëdhënie Publike", "Gazetari" HEI Unit: Department of Social Applied Sciences
27 Bachelor "Fizioterapi" HEI Unit:
28 Bachelor "Arsim Parashkollor" HEI Unit:
29 Bachelor "Arte muzikore" në profilet "Piano", "Violinë dhe Harqe", "Instrumente me frymë", "Kitarë", "Kanto" HEI Unit:
30 Bachelor "Filozofi", në profile: "Filozofi Politike", "Filozofi Gjuhe", "Gazetari", "Antropologji Sociale", dhe "Studime Europiane" HEI Unit:
31 Bachelor "Linguistikë", me profile: "Gjuhë Angleze", "Gjuhë Italiane", "Gjuhë Spanjolle", Gjuhë Frënge", "Gjuhë Gjermane", "Gjuhë Kineze", Gjuhë Arabe", "Gjuhë Turke", Gjuhë Greke", "Gjuhë Ruse" HEI Unit:
32 Bachelor "Edukim Fizik dhe Sporte", me profile: "Atletikë", "Gjimnastikë", " Futboll", "Lojra me Dorë" HEI Unit:
33 Bachelor "Teknologji Informacioni" me profile "Informatikë Ekonomike", "Hartim Softwere", "Inxhinieri Telekomunikacioni", "Grafikë-Dizajn", "Multimedia" HEI Unit:
34 Bachelor "Inxhinieri Informatike" në profilet: " Inxhinieri Telekomunikacioni", " Hartim Softwere-sh", Informatikë Ekonomike", Grafikë-Dizajn", dhe " Menaxhim i Organizatave" HEI Unit:
35 Bachelor "Arte skenike" në profilet : " Regji", " Aktrim", " Balet", " Multimedia", dhe " Marrëdhënie publike" HEI Unit:
36 Bachelor "Letërsi" me profile: " Linguistikë", " Antropologji Sociale", " Trashëgimi Kulturore", "Gazetari", " Marrëdhënie Publike" HEI Unit:
37 Bachelor "Histori" me profile: " Trashëgimi Kulturore", " Arkivistikë", " Gazetari", " Studime Europiane", " Marrëdhënie Publike" HEI Unit:
38 Bachelor Shkenca Politike, me profile: a. Administratë Publike, b. Partitë Politike, c. Sociologji Politike, d. Gazetari, e. Studime Europiane HEI Unit: Department of Social Applied Sciences

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 161 datë 07-04-2016 Vlefshmëria 04-07-2016 deri më 04-07-2022
39 Bachelor "Financë", me profile: a. Bankë, b. Kontabilitet, c. Sigurime, d. Menaxhim i Organizatave, e. Informatikë Ekonomike HEI Unit: Department of Economics and Finance

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 209 datë 28-04-2016 Vlefshmëria 04-28-2016 deri më 04-28-2022
40 Bachelor Marrëdhënie Ndërkombëtare me profile: a. Siguri, b. Studime Europiane, c. Administratë Publike, d. Partitë politike, e. Marrëdhënie Publike HEI Unit: Department of Social Applied Sciences

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 160 datë 07-04-2016 Vlefshmëria 04-07-2016 deri më 04-07-2022
41 Bachelor "Menaxhim Biznesi", me profile: a. Menaxhim i Organizatave, b. Marketing, c. Turizëm, d. Kontabilitet, e. Informatikë Ekonomike HEI Unit: Department of Management and Marketing

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 159 datë 07-04-2016 Vlefshmëria 04-07-2016 deri më 04-07-2022
42 Bachelor Komunikim, me profile: a. Marrëdhënie Publike, b. Gazetari, c. Grafikë - Dizajn, d. Multimedia, e. Marketing HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 162 datë 07-04-2016 Vlefshmëria 04-07-2016 deri më 04-07-2022
43 Bachelor "Psikologji", me profile: a. Shëndet mendor, b. Psikologji edukimi, c. Marrëdhënie publike, d. Menaxhim i organizatave, e. Marketing HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 251 datë 14-06-2013 Vlefshmëria 06-14-2013 deri më 06-14-2019
2 - Akredituar me Vendim Nr. 13 datë 24-01-2020 Vlefshmëria 01-24-2020 deri më 09-30-2024
44 Bachelor “Arte Pamore” me profile: Grafikë- Dizajn; Multimedia; Pikturë; Regji; Trashëgimi Kulturore HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 306 datë 26-08-2015 Vlefshmëria 08-26-2015 deri më 08-26-2021
45 Professional Master Drejtësi me profile: a. E Drejtë Administrative; b. E Drejtë Ndërkombëtare; c. E Drejtë Europiane HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 68 datë 2011-02-14 Vlefshmëria 02-14-2011 deri më 02-14-2017
2 - Akredituar me Vendim Nr. 34 datë 13-07-2018 Vlefshmëria 07-13-2018 deri më 09-30-2023
46 Professional Master Marrëdhënie Publike me profilet: a. Sektori Komercial, b. Politik dhe Institucionale HEI Unit: Department of Communication and Public Relations

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 68 datë 2011-02-14 Vlefshmëria 02-14-2011 deri më 02-14-2017
2 - Akredituar me Vendim Nr. 30 datë 13-07-2018 Vlefshmëria 07-13-2018 deri më 09-30-2023
47 Professional Master Dizajn Grafik me profil: Dizajn Televiziv HEI Unit: Faculty of Social Sciences and Education
48 Professional Master Shkenca Politike me profile: a. Sjellja dhe Strategjitë Politike; b. Politika Publike HEI Unit: Department of Social Applied Sciences

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 68 datë 2011-02-14 Vlefshmëria 02-14-2011 deri më 02-14-2017
2 - Akredituar me Vendim Nr. 26 datë 13-07-2018 Vlefshmëria 07-13-2018 deri më 09-30-2023
49 Professional Master Marrëdhënie Ndërkombëtare - Diplomaci me profile: a. Çështjet e Ballkanit; b. Studime Amerikane HEI Unit: Department of Social Applied Sciences

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 68 datë 2011-02-14 Vlefshmëria 02-14-2011 deri më 02-14-2017
2 - Akredituar me Vendim Nr. 28 datë 13-07-2018 Vlefshmëria 07-13-2018 deri më 07-12-2024
50 Professional Master Mësuesi HEI Unit: Department of Education

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 54 datë 2013-02-06 Vlefshmëria 02-06-2013 deri më 02-06-2019
51 Professional Master Sociologji e Aplikuar me profile: a. Anketim Social – Politik; b. Anketim Tregu HEI Unit: Faculty of Social Sciences and Education
52 Professional Master Psikologji Shkollore HEI Unit: Department of Education

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 251 datë 2013-06-14 Vlefshmëria 06-14-2013 deri më 06-14-2019
53 Professional Master Qeverisje e Koorporatave HEI Unit: Department of Management and Marketing

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 54 datë 2013-02-06 Vlefshmëria 02-06-2013 deri më 02-06-2019
54 Professional Master Menaxhim Biznesi me profile: a. Menaxhimi i SME-ve; b. Menaxhimi i Burimeve Njerëzore dhe Karrierës; c. Institucione dhe Administrim Publik HEI Unit: Department of Management and Marketing

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 68 datë 2011-02-14 Vlefshmëria 02-14-2011 deri më 02-14-2017
2 - Akredituar me Vendim Nr. 32 datë 13-07-2018 Vlefshmëria 07-13-2018 deri më 09-30-2021
55 Professional Master Marketing me profile: a. Shërbime dhe Turizëm; b. Inovacion dhe Tregje Strategjike; c. Marketing Bankar e Financiar HEI Unit: Department of Management and Marketing

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 68 datë 2011-02-14 Vlefshmëria 02-14-2011 deri më 02-14-2017
2 - Akredituar me Vendim Nr. 31 datë 13-07-2018 Vlefshmëria 07-13-2018 deri më 07-12-2024
56 Professional Master Informatikë e Aplikuar me profile: a. Dezinjim dhe Zhvillim Aplikimesh; b. Bazë të Dhënash; c. Informatikë Sociale HEI Unit: Department of Informatics, Mathematics and Statistics

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 251, datë 2013-06-14 Vlefshmëria 06-14-2013 deri më 06-14-2019
57 Professional Master Financë me profile: a. Banka; b. Sigurime; c. Kontabilitet dhe Raportim Financiar; d. Qeverisje dhe Auditim; e. Politika Fiskale HEI Unit: Department of Economics and Finance

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 68 datë 2011-02-14 Vlefshmëria 02-14-2011 deri më 02-14-2017
2 - Akredituar me Vendim Nr. 20 datë 11-05-2018 Vlefshmëria 05-11-2018 deri më 05-10-2024
58 Professional Master Dizanj Grafik me profil Art Grafik HEI Unit: Faculty of Social Sciences and Education
59 Professional Master "Audit", me profile, "Auditim dhe Menaxhim Risku", "Auditim i Institucioneve Financiare", "Kontabilitet dhe Raportim Financiar", "Menaxhim dhe Vlerësim Projektesh", "Administrim Publik" HEI Unit: Department of Economics and Finance

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 09 datë 24-01-2020 Vlefshmëria 01-24-2020 deri më 01-23-2026
60 Professional Master "Infermieri", me profile "Infermieri Kirurgjikale", "Infermieri në Kujdesin Shëndetësor Parësor", Nutricion dhe Dietologji" HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 42 datë 14-05-2020 Vlefshmëria 05-14-2020 deri më 09-30-2021
61 Professional Master “Financë” me profile “Bankë dhe Tregje Financiare”, “Auditim dhe Menaxhim Risku”, “Kontabilitet dhe Raportim Financiar”, “Administrim Publik”, “Menaxhim dhe Vlerësim Projektesh” HEI Unit: Department of Economics and Finance

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 39 datë 14-05-2020 Vlefshmëria 05-14-2020 deri më 09-30-2025
62 Professional Master “Psikologji e Aplikuar”, me profile, “Psikologji Klinike”, “Psikologji Shkollore”, “Psikologji Këshillimi”, “Psikologji Organizacionale”, “Menaxhim dhe Vlerësim Projektesh” HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 14 datë 24-01-2020 Vlefshmëria 01-24-2020 deri më 09-30-2025
2 - Akredituar me Vendim Nr. 45 datë 14-05-2020 Vlefshmëria 01-24-2020 deri më 09-30-2024
63 Professional Master “Studime të Sigurisë”, me profile, “Çështje të Sigurisë”, “Studime Rajonale”, “Gjeopolitikë”, “Siguria e Sistemeve të Informacionit”, “Menaxhim dhe Vlerësim Projektesh” HEI Unit: Department of Social Applied Sciences

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 37 datë 14-05-2020 Vlefshmëria 05-14-2020 deri më 09-30-2024
64 Professional Master “Marketing”, me profile, “Turizëm", “Inovacion”, “Menaxhim dhe Vlerësim Projektesh”, “TV Multimedia”, "Marrëdhënie Publike Politike" HEI Unit: Department of Management and Marketing

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 38 datë 14-05-2020 Vlefshmëria 05-14-2020 deri më 09-30-2025
65 Professional Master " Menaxhim Biznesi", me profile: a. Menaxhim i SME-ve, b. Menaxhim i Burimeve Njerëzore, c. Administrim Publik, d. Menaxhim dhe Vlerësim Projektesh, e. Administrim Territori HEI Unit: Department of Management and Marketing

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 32 datë 13-07-2018 Vlefshmëria 07-13-2018 deri më 09-30-2021
66 Professional Master Komunikim me profile: a. Gazetari dhe Mediat e Reja, b. Marrëdhënie Publike Politike, c. Shkrim Krijues, d. Menaxhim Marketingu, e. TV - Multimedia HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 30 datë 13-07-2018 Vlefshmëria 07-13-2018 deri më 09-30-2023
67 Professional Master " Mësuesi për Arsimin Fillor" HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 54 datë 06-02-2013 Vlefshmëria 02-06-2013 deri më 02-06-2019
2 - Akredituar me Vendim Nr. 23 datë 14-05-2020 Vlefshmëria 05-14-2020 deri më 05-13-2026
68 Professional Master "Informatikë e Aplikuar" me profile: a. Dezinjim dhe Zhvillim Aplikimesh, b. Menaxhim të dhënash, c. Siguria e Sistemeve të Informacionit, d. TV - Multimedia, e. Menaxhim dhe Vlerësim Projektesh HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 251 datë 14-06-2013 Vlefshmëria 06-14-2013 deri më 06-14-2019
2 - Akredituar me Vendim Nr. 41 datë 14-05-2020 Vlefshmëria 05-14-2020 deri më 09-30-2024
69 Master of Science E Drejtë Private dhe Biznesi me profile: a. E drejtë Private; b. E Drejtë Biznesi HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 68 datë 2011-02-14 Vlefshmëria 02-14-2011 deri më 02-14-2017
2 - Akredituar me Vendim Nr. 22 datë 11-05-2018 Vlefshmëria 05-11-2018 deri më 09-30-2023
70 Master of Science E Drejtë Publike dhe Ndërkombëtare me profile: a. E Drejtë Penale; b. E Drejtë Publike dhe Kushtetuese; c. E Drejtë Ndërkombëtare dhe Europiane HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 68 datë 2011-02-14 Vlefshmëria 02-14-2011 deri më 02-14-2017
2 - Akredituar me Vendim Nr. 35 datë 13-07-2018 Vlefshmëria 07-13-2018 deri më 09-30-2023
71 Master of Science Komunikim - Marrëdhënie Publike me profile: a. Studimet dhe Teoritë e Komunikimit; b. Marrëdhënie Publike HEI Unit: Department of Communication and Public Relations

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 68 datë 2011-02-14 Vlefshmëria 02-14-2011 deri më 02-14-2017
2 - Akredituar me Vendim Nr. 23 datë 11-05-2018 Vlefshmëria 05-11-2018 deri më 05-10-2024
72 Master of Science Shkenca Politike me profile: a. Politikë e Krahasuar; b. Teori Politike HEI Unit: Department of Social Applied Sciences

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 68 datë 2011-02-14 Vlefshmëria 02-14-2011 deri më 02-14-2017
2 - Akredituar me Vendim Nr. 27 datë 13-07-2018 Vlefshmëria 07-13-2018 deri më 09-30-2022
73 Master of Science Marrëdhënie Ndërkombëtare me profile: a. Organizata Ndërkombëtare; b. Studime Strategjike HEI Unit: Department of Social Applied Sciences

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 68 datë 2011-02-14 Vlefshmëria 02-14-2011 deri më 02-14-2017
2 - Akredituar me Vendim Nr. 29 datë 13-07-2018 Vlefshmëria 07-13-2018 deri më 09-30-2022
74 Master of Science Psikologji me profile: a. Psikologji Këshillimi; b. Psikologji Shkollore HEI Unit: Department of Education

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 54 datë 2013-02-06 Vlefshmëria 02-06-2013 deri më 02-06-2019
75 Master of Science Sociologji - Antropologji Sociale me profil: a. Sociologji HEI Unit: Faculty of Social Sciences and Education
76 Master of Science Shkenca Edukimi me profile: a. Politikat e Edukimit; b. Administrim Shkollor HEI Unit: Department of Education

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 251 datë 2013-06-14 Vlefshmëria 06-14-2013 deri më 06-14-2019
77 Master of Science Këshillim Psikologjik dhe Psikoterapi Pozitive HEI Unit: Faculty of Social Sciences and Education
78 Master of Science Financë- Bankë me profile: a. Banka dhe Tregje Financiare; b. Ekonomi-Financë HEI Unit: Department of Economics and Finance

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 68 datë 2011-02-14 Vlefshmëria 02-14-2011 deri më 02-14-2017
2 - Akredituar me Vendim Nr. 33 datë 13-07-2018 Vlefshmëria 07-13-2018 deri më 09-30-2023
79 Master of Science Administrim Biznesi me profile: a. Biznes Marketing; b. Administrim Publik; c. Ekonomi Evropiane HEI Unit: Department of Management and Marketing

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 68 datë 2011-02-14 Vlefshmëria 02-14-2011 deri më 02-14-2017
2 - Akredituar me Vendim Nr. 21 datë 11-05-2018 Vlefshmëria 05-11-2018 deri më 09-30-2023
80 Master of Science Informatikë Ekonomike me profile: a. Financë Bankë; b. Administrim Biznesi HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr.54, datë 2013-02-06 Vlefshmëria 02-06-2013 deri më 02-06-2019
2 - Akredituar me Vendim Nr. 16 datë 24-01-2020 Vlefshmëria 01-24-2020 deri më 00-00-0000
81 Master of Science E Drejtë Penale dhe Ndërkombëtare me profile: E Drejtë Penale, E Drejtë Publike dhe Kushtetuese, E Drejtë Ndërkombëtare dhe Europiane HEI Unit: Faculty of Law
82 Master of Science Sociologji - Antropologji Sociale me profil: Antropologji Sociale HEI Unit: Faculty of Social Sciences and Education
83 Master of Science Shkenca Politike-Integrimi dhe Qeverisja HEI Unit: Department of Social Applied Sciences
84 Master of Science "Inxhinieri Informatike", me profilet, "Inxhinieri softwere-sh", "Siguria e Sistemeve të Informacionit", "Menaxhim të Dhënash", "Dizenjim dhe Zhvillim Aplikimesh", "Menaxhim dhe Vlerësim Projektesh" HEI Unit:
85 Master of Science "Gjuhësi e Aplikuar", me profilet "Gjuhë Angleze", "Gjuhë Italiane", "Gjuhë Spanjolle", "Gjuhë Frënge", Gjuhë Gjermane", "Gjuhë Kineze", "Gjuhë Arabe", "Gjuhë Turke", "Gjuhë Greke", "Gjuhë Ruse" HEI Unit:
86 Master of Science "Studime Religjioze", me profile, "Krahasimi i Religjioneve", "Gazetari dhe Mediat e Reja", "Studime Rajonale", "Çështje të Sigurisë", "Menaxhim dhe Vlerësim Projektesh" HEI Unit:
87 Master of Science "Mësuesi për Edukimin Fizik", me profile "Edukim Shëndetësor", "Sporte Individuale", "Dietologji&Nutricion", "Rehabilitim Sportiv", "Sporte Kolektive" HEI Unit:
88 Master of Science "Inxhinieri Ndërtimi", me profile, "Infrastrukturë Transporti", "Inxhinieri Strukturash", "Urbanistikë", "Administrim Territori", "Menaxhim dhe Vlerësim Projektesh" HEI Unit:
89 Master of Science "Inxhinieri Industriale" me profilet, "Inxhinieri Energjitike", "Inxhinieri Kimike", "Inxhinieri Mekanike", "Inxhinieri Transporti", "Menaxhim dhe Vlerësim Projektesh" HEI Unit:
90 Master of Science "Imazheri dhe Radioterapi" HEI Unit:
91 Master of Science "Infermieri" HEI Unit:
92 Master of Science "Fizioterapi", me profilet "Rehabilitim Sportiv", "Teknika Rehabilitimi" HEI Unit:
93 Master of Science "Teknologji Informacioni" me profile "IT e Biznesit", "Zhvillim Software-sh", "TV Multimedia", "Inovacion", "Menaxhim dhe Vlerësim Projektesh" HEI Unit:
94 Master of Science Shkenca Politike me profilet: a. Startegji politike, b. Gjeopolitikë, c. Marrëdhënie Publike Politike, d. Administrim Publik, e. Menaxhim dhe Vlerësim Projektesh HEI Unit: Department of Social Applied Sciences

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 27 datë 13-07-2018 Vlefshmëria 07-13-2018 deri më 09-30-2022
95 Master of Science "Financë", me profile: a. Bankë dhe Tregje Financiare, b. Ekonomi - Financë, c. Kontabilitet dhe Raportim Financiar, d. Administrim Publik, e. Menaxhim dhe Vlerësim Projektesh HEI Unit: Department of Economics and Finance

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 33 datë 13-07-2018 Vlefshmëria 07-13-2018 deri më 09-30-2023
96 Master of Science "Psikologji", me profile: a. Psikologji klinike, b. Psikologji shkollore, c. Psikologji këshillimi, d. Psikologji organizacionale, e. Menaxhim dhe vlerësim projektesh HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 54 datë 06-02-2013 Vlefshmëria 02-06-2013 deri më 02-06-2019
2 - Akredituar me Vendim Nr. 15 datë 24-01-2020 Vlefshmëria 01-24-2020 deri më 09-30-2024
3 - Akredituar me Vendim Nr. 44 datë 14-05-2020 Vlefshmëria 01-24-2020 deri më 09-30-2025
97 Master of Science Marrëdhënie Ndërkombëtare me profile: a. Çështje të Sigurisë, b. Studime Rajonale, c. Gjeopolitikë, d. Strategji Politike, e. Menaxhim dhe Vlerësim Projektesh HEI Unit: Department of Social Applied Sciences

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 29 datë 13-07-2018 Vlefshmëria 07-13-2018 deri më 09-30-2022
98 Master of Science "Administrim Biznesi", me profile: a. Menaxhim Marketingu, b. Administrim Publik, c. Administrim Territori, d. Menaxhim dhe Vlerësim Projektesh, e. Kontabilitet dhe Raportim Financiar HEI Unit: Department of Management and Marketing

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 21 datë 11-05-2018 Vlefshmëria 05-11-2018 deri më 09-30-2023
99 Master of Science Shkenca Komunikimi me profile: a. Gazetari dhe Mediat e Reja, b. Marrëdhënie Publike Politike, c. Shkrim Krijues, d. Menaxhim dhe Vlerësim Projektesh, e. Menaxhim Marketingu HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 23 datë 11-05-2018 Vlefshmëria 05-11-2018 deri më 05-10-2024
100 Master of Science "Mësuesi për Arsimin e Mesëm", me profile: a. Gjuhët dhe Komunikimi, b. Shkencat e Natyrës, c. Matematikë, d. Shoqëria dhe Mjedisi, e. Teknologjia dhe TIK, f. Edukim Fizik, Sporte dhe Shëndeti, g. Arte HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 251 datë 14-06-2013 Vlefshmëria 06-14-2013 deri më 06-14-2019
2 - Akredituar me Vendim Nr. 24 datë 14-05-2020 Vlefshmëria 05-14-2020 deri më 05-13-2026
101 Master of Science(IP) "Arkitekturë", me profile "Arkitekturë Interieri", "Urbanistikë", "Restaurim Monumentesh", "Administrim Territori", "Menaxhim dhe Vlerësim Projektesh" HEI Unit:
102 Phd Shkenca Sociale me profile: a. Shkenca Komunikimi; b. Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare; c. Sociologji - Antropologji Sociale; d. Psikologji-Pedagogji HEI Unit: Faculty of Social Sciences and Education

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 47 datë 2015-02-05 Vlefshmëria 02-05-2015 deri më 02-05-2021
103 Phd Shkenca Ekonomike me profile: a. Financë; b. Menaxhim; c. Ekonomi dhe Zhvillim i Qendrueshëm; ç. Menaxhim i Sistemeve të Informacionit HEI Unit: Faculty of Economics and Information Technology

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 47 datë 2015-02-05 Vlefshmëria 02-05-2015 deri më 02-05-2021
104 Phd Shkenca Juridike me profile: a. E Drejtë Publike; b. E Drejtë Ndërkombëtare; c. E Drejte Civile; d. E Drejtë Biznesi HEI Unit: Faculty of Law

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 47 datë 2015-02-05 Vlefshmëria 02-05-2015 deri më 02-05-2021
105 MND E Drejtë Private me profile: E Drejtë Ekonomike, E Drejtë Financiare, Fiskale dhe Bankare, E Drejtë Civile, Qeverisje e Koorporatës HEI Unit: Faculty of Law

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 68 datë 2011-02-14 Vlefshmëria 02-14-2011 deri më 02-14-2017
106 MND Shkenca Komunikimi me profile: Komunikimi dhe Sjelljet Politike, Komunikimi në Biznes, Lidershipi dhe Menaxhimi i Karierës, Teori dhe Modele Kounikimi HEI Unit: Faculty of Social Sciences and Education

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 68 datë 2011-02-14 Vlefshmëria 02-14-2011 deri më 02-14-2017
107 MND Marrëdhënie Ndërkombëtare me profile: Globalizimi dhe Zhvillimi, Studime të Sigurisë dhe Gjeopolitikës, E drejta Evropiane dhe Ndërkombëtare, Politika Shoqëria dhe Demokratizimi HEI Unit: Faculty of Social Sciences and Education

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 68 datë 2011-02-14 Vlefshmëria 02-14-2011 deri më 02-14-2017
108 MND Financë me profile: Financat Publike, Qeverisja e Korporatave, Tregjet Financiare dhe Menaxhimi Bankar, E drejtë Financiare, Fiskale dhe Bankare HEI Unit: Faculty of Economics and Information Technology
109 MND E Drejtë Publike me profile: a. E Drejtë Kushtetuese dhe Administrative; b. E Drejtë Evropiane dhe Ndërkombëtare; c. Kriminalogji; d. E Drejtë Penale HEI Unit: Faculty of Law

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 68 datë 2011-02-14 Vlefshmëria 02-14-2011 deri më 02-14-2017
110 MND Ekonomi dhe Zhvillim i Qendrueshem me profile: a. Administrata dhe Politikat Publike, b. Urbanizimi Zhvillimi Territorial dhe Politikat Mjedisore, c. Politika Shoqeria dhe Demokratizimi, ç. E Drejte Ekonomike HEI Unit: Faculty of Economics and Information Technology

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 68 datë 2011-02-14 Vlefshmëria 02-14-2011 deri më 02-14-2017
111 MND Menaxhim me profile: Lidershipi dhe Menaxhimi i Karierës, Biznes dhe Marketing Nderkombëtar, Komunikim në Biznes, E Drejtë Ekonomike HEI Unit: Faculty of Economics and Information Technology

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 68 datë 2011-02-14 Vlefshmëria 02-14-2011 deri më 02-14-2017
112 MND Sociologji me profile: Politika Shoqëria dhe Demokratizimi, Kriminalogji, Globalizimi dhe Zhvillimi, Komunikimi dhe Sjelljet Politike HEI Unit: Faculty of Social Sciences and Education

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 68 datë 2011-02-14 Vlefshmëria 02-14-2011 deri më 02-14-2017
113 MND Shkenca Politike me profile: Globalizimi dhe Zhvillimi, Politika Shoqeria dhe Demokratizimi, Administrata dhe Politikat Publike, Komunikimi dhe Sjelljet Politike HEI Unit: Faculty of Social Sciences and Education
114 MNP Gazetari me profile: a. Gazetari Televizive; b.Gazetari për Çështje Politike HEI Unit: Faculty of Social Sciences and Education
115 MNP Studime Europiane me profile: a. Politika në BE; b. Ekonomia në BE HEI Unit: Faculty of Social Sciences and Education
116 MNP Banka dhe Sigurime me profile: a. Banka; b. Sigurime; c. Politika Fiskale HEI Unit: Faculty of Economics and Information Technology

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 68 datë 2011-02-14 Vlefshmëria 02-14-2011 deri më 02-14-2017
117 Master of Arts "Arte Skenike", me profilet, "Mjeshtri Regjie", "Mjeshtri Aktrimi", "Koreografi", "Skenografi", "TV dhe Produksion" HEI Unit:
118 Master of Arts "Arte Pamore" me profilet, "TV-Multimedia", "Dizajn-Modë", "Mjeshtri Pikture", "Skenografi", "Histori dhe Kritik Arti" HEI Unit:
119 Master of Arts "Arte Muzikore" me profilet, "Mjeshtëri Piano", "Mjeshtëri instrumentesh me harqe", "Mjeshtëri instrumentesh me frymë", Mjeshtëri Kitare", "Kompozicion" HEI Unit: