Quality Assurance Agency in Higher Education

Akreditim institucional në shqip

University of Tirana

Licensing Document: VKM Nr. 201, datë 30.05.1957
Category: University
Type: Public
Status: Active
Address: Sheshi Nënë Tereza, Tiranë
Tel: +355 4 222840
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.unitir.edu.al
  1. Akreditim institucional
  1. Akreditim institucional
No. Study program Information
1 Continuing education Çështje të mbrojtjes së fëmijëve HEI Unit: Faculty of Social Sciences
2 Bachelor 4 year Mësues i Gjuhës Gjermane HEI Unit: Faculty of Foreing Languages
3 Bachelor 4 year Turizëm HEI Unit: Faculty of Economics
4 Bachelor 4 year Statistikë dhe Kompjuter HEI Unit: Faculty of Economics
5 Bachelor 4 year Filozofi-Sociologji HEI Unit: Faculty of Social Sciences
6 Bachelor Teknologji Informacioni dhe Komunikimi HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
7 Bachelor Bioteknologji HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
8 Bachelor Fizikë HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
9 Bachelor Biologji HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
10 Bachelor Kimi HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
11 Bachelor Kimi Industriale e Mjedisore HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
12 Bachelor Kimi dhe Teknologji Ushqimore HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
13 Bachelor Informatikë HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
14 Bachelor Matematikë HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
15 Bachelor Inxhinieri Matematike dhe Informatikë HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
16 Bachelor Drejtësi HEI Unit: Faculty of Law
17 Bachelor Gjuhë Angleze me profile; gjuhë angleze, përkthim dhe interpretim, studime britanike dhe amerikane HEI Unit: Faculty of Foreing Languages
18 Bachelor Gjuhë Frënge me profile; gjuhë dhe komunikim, gjuhë letërsi dhe qytetërim frëng, përkthim dhe interpretim HEI Unit: Faculty of Foreing Languages
19 Bachelor Gjuhë Gjermane me profile; gjuhë dhe komunikim, gjuhë letërsi dhe qytetërim gjermanishtfolës, përkthim dhe interpretim HEI Unit: Faculty of Foreing Languages
20 Bachelor Gjuhë Italiane me profile; gjuhë dhe komunikim, gjuhë , letërsi dhe qytetërim italian, përkthim dhe interpretim HEI Unit: Faculty of Foreing Languages
21 Bachelor Gjuhë Turke me profile; gjuhë, letërsi dhe qytetërim turk, përkthim dhe interpretim HEI Unit: Faculty of Foreing Languages
22 Bachelor Gjuhë Ruse me profile; gjuhë, letërsi dhe qytetërim rus, përkthim dhe interpretim HEI Unit: Faculty of Foreing Languages
23 Bachelor Gjuhë Spanjolle HEI Unit: Faculty of Foreing Languages
24 Bachelor Histori HEI Unit: Faculty of History and Philology
25 Bachelor Gjuhë Letërsi HEI Unit: Faculty of History and Philology
26 Bachelor Gjeografi HEI Unit: Faculty of History and Philology
27 Bachelor Gazetari HEI Unit: Faculty of History and Philology
28 Bachelor Punë Sociale HEI Unit: Faculty of Social Sciences
29 Bachelor Psikologji HEI Unit: Faculty of Social Sciences
30 Bachelor Shkenca Politike HEI Unit: Faculty of Social Sciences
31 Bachelor Administrim dhe Politikë Sociale HEI Unit: Faculty of Social Sciences
32 Bachelor Filozofi HEI Unit: Faculty of Social Sciences
33 Bachelor Sociologji HEI Unit: Faculty of Social Sciences
34 Bachelor Financë HEI Unit: Faculty of Economics
35 Bachelor Ekonomiks HEI Unit: Faculty of Economics
36 Bachelor Informatikë Ekonomike HEI Unit: Faculty of Economics
37 Bachelor Administrim Biznesi HEI Unit: Faculty of Economics
38 Bachelor Arkeologji HEI Unit: Faculty of History and Philology
39 Bachelor Gjuhë Angleze HEI Unit: Saranda Branch of Tirana University
40 Bachelor Gjuhë Angleze HEI Unit: Subsidairy of Kukës
41 Bachelor Infermieri e Përgjithshme HEI Unit: Subsidairy of Kukës
42 Bachelor Administrim Biznesi HEI Unit: Saranda Branch of Tirana University
43 Bachelor Administrim Biznesi HEI Unit: Faculty of Economics
44 Bachelor Financë HEI Unit: Faculty of Economics
45 Bachelor Drejtësi HEI Unit: Faculty of Law
46 Bachelor Histori (PT) HEI Unit: Faculty of History and Philology
47 Bachelor Gjeografi (PT) HEI Unit: Faculty of History and Philology
48 Bachelor Gjuhë Letërsi (PT) HEI Unit: Faculty of History and Philology
49 Bachelor Gjuhë Greke me profile; gjuhë, letërsi dhe qytetërim grek, përkthim dhe interpretim HEI Unit: Faculty of Foreing Languages
50 Bachelor Gjuhë Angleze me profile; gjuhë angleze HEI Unit: Faculty of Foreing Languages
51 Bachelor Gjuhë italiane me profil; letërsi dhe qytetërim italian HEI Unit: Faculty of Foreing Languages
52 Bachelor Biologji HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
53 Bachelor Marketing HEI Unit: Faculty of Economics
54 Bachelor Administrim Biznesi HEI Unit: Subsidairy of Kukës
55 Professional Master Përkthim profili: Përkthyes HEI Unit: Faculty of Foreing Languages
56 Professional Master Inxhinieri Matematike dhe Informatike HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
57 Professional Master Bioteknologji Mjedisore HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
58 Professional Master Informatikë Biznesi HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
59 Professional Master Teknologji Informacioni dhe komunikimi HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
60 Professional Master E Drejtë Civile HEI Unit: Faculty of Law
61 Professional Master E Drejtë Penale HEI Unit: Faculty of Law
62 Professional Master E Drejtë Publike HEI Unit: Faculty of Law
63 Professional Master Punë Sociale e Avancuar me profil "Punë Sociale në Arsim" HEI Unit: Faculty of Social Sciences
64 Professional Master Punë Sociale e Avancuar me profil "Punë Sociale në Shëndetësi" HEI Unit: Faculty of Social Sciences
65 Professional Master Mësuesi për AM në Lëndët Shkenca Sociale HEI Unit: Faculty of Social Sciences
66 Professional Master Administrim Biznesi HEI Unit: Saranda Branch of Tirana University
67 Professional Master Përkthim profili: Përkthim Teknik HEI Unit: Faculty of Foreing Languages
68 Professional Master Përkthim profili: Përkthim Audiovizual HEI Unit: Faculty of Foreing Languages
69 Professional Master Interpretim profili: Interpret HEI Unit: Faculty of Foreing Languages
70 Professional Master Gjuhësi me profil: Gjuhë Antike Greke HEI Unit: Faculty of Foreing Languages
71 Professional Master Teknologji e Informacionit në Menaxhimin e Proceseve të Biznesit HEI Unit: Faculty of Economics
72 Professional Master Financë, Kontabilitet dhe Auditim HEI Unit: Faculty of Economics
73 Professional Master Administrim Biznesi HEI Unit: Faculty of Economics
74 Professional Master Administrim Publik HEI Unit: Faculty of Economics
75 Professional Master Financat e Ndërmarrjeve HEI Unit: Faculty of Economics
76 Professional Master Kontabilitet HEI Unit: Faculty of Economics
77 Professional Master Marketing HEI Unit: Faculty of Economics
78 Professional Master Studime Ekonomike Evropiane HEI Unit: Faculty of Economics
79 Professional Master Menaxhim Turizëm HEI Unit: Faculty of Economics
80 Professional Master Sisteme Informacioni në Ekonomi HEI Unit: Faculty of Economics
81 Professional Master Administrim Biznesi në Sipërmarrje HEI Unit: Faculty of Economics
82 Professional Master Administrim Biznesi HEI Unit: Faculty of Economics
83 Professional Master Administrim Publik HEI Unit: Faculty of Economics
84 Professional Master Financat e Ndërmarrjeve HEI Unit: Faculty of Economics
85 Professional Master Kontabilitet HEI Unit: Faculty of Economics
86 Professional Master Marketing HEI Unit: Faculty of Economics
87 Professional Master Studime Ekonomike Evropiane HEI Unit: Faculty of Economics
88 Professional Master Menaxhim Turizmi HEI Unit: Faculty of Economics
89 Professional Master E Drejtë Publike HEI Unit: Faculty of Law
90 Professional Master E Drejtë Penale HEI Unit: Faculty of Law
91 Professional Master E Drejtë Civile HEI Unit: Faculty of Law
92 Professional Master E Drejtë e Biznesit të BE HEI Unit: Faculty of Law
93 Professional Master Guidë Turistike HEI Unit: Faculty of History and Philology
94 Professional Master Biologji HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
95 Professional Master Biologji HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
96 Professional Master Sociologji edukimi HEI Unit: Faculty of Social Sciences
97 Professional Master Pedagogji e specializuar sociale HEI Unit: Faculty of Social Sciences
98 Professional Master Administrimi i Institucioneve Sociale në Sistemin e Drejtësisë HEI Unit: Faculty of Social Sciences
99 Professional Master Marketing dhe marrëdhënie me publikun HEI Unit: Faculty of Economics
100 Professional Master Menaxhim Turizmi HEI Unit: Saranda Branch of Tirana University
101 Professional Master Qeverisja dhe Politikat Publike HEI Unit: Faculty of Social Sciences
102 Professional Master Këshillim Psikologjik HEI Unit: Faculty of Social Sciences
103 Professional Master Orientim Profesional HEI Unit: Faculty of Social Sciences
104 Professional Master Filozofi Praktike dhe Humane HEI Unit: Faculty of Social Sciences
105 Professional Master Analizë e Politikës Sociale HEI Unit: Faculty of Social Sciences
106 Professional Master Redaktori HEI Unit: Faculty of History and Philology
107 Professional Master Arkivistikë HEI Unit: Faculty of History and Philology
108 Professional Master Mësuesi për AM në Lëndën Gjuhë Letërsi HEI Unit: Faculty of History and Philology
109 Professional Master Mësuesi për AM në Lëndën Histori HEI Unit: Faculty of History and Philology
110 Professional Master Mësuesi për AM në Lëndën Gjeografi HEI Unit: Faculty of History and Philology
111 Professional Master "Sistemi i Informacionit Gjeografik të Aplikuar" HEI Unit: Faculty of History and Philology
112 Professional Master "Psikologji Ligjore" HEI Unit: Faculty of Social Sciences
113 Professional Master "Zgjidhje e konflikteve me ndërmjetësim" HEI Unit: Faculty of Social Sciences
114 Master of Science Biologji Molekulare HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
115 Master of Science Biologji Mjedisore HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
116 Master of Science Mësuesi në Biologji për Arsimin e Mesëm e të Lartë HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
117 Master of Science Bioteknologji Molekulare dhe Industriale HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
118 Master of Science Fizikë HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
119 Master of Science Mësuesi në Fizikë për Arsimin e Mesëm të Lartë HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
120 Master of Science Informatikë HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
121 Master of Science Inxhinieri Matematike dhe Informatike HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
122 Master of Science Inxhinieria e Proceseve Kimike HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
123 Master of Science Kimia Industriale dhe Mjedisore HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
124 Master of Science Kimi me profil: Analiza Kimike dhe Vetitë e Lëndës HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
125 Master of Science Mësuesi në Kimi për Arsimin e Mesëm të Lartë HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
126 Master of Science Matematikë HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
127 Master of Science Mësuesi në Matematikë për Arsimin e Mesëm të Lartë HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
128 Master of Science Shkencat dhe Teknologjitë Ushqimore HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
129 Master of Science Teknologji Informacioni dhe komunikimi HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
130 Master of Science Drejtësi me profil: Civile HEI Unit: Faculty of Law
131 Master of Science Drejtësi me profil: Penale HEI Unit: Faculty of Law
132 Master of Science Drejtësi me profil: Publike HEI Unit: Faculty of Law
133 Master of Science Gjuhë dhe Komunikim Ndërkulturor e Turistik HEI Unit: Faculty of Foreing Languages
134 Master of Science Përkthim Teknik - Letrar dhe Interpretim HEI Unit: Faculty of Foreing Languages
135 Master of Science Gjuhësi me profile: a. Gjuhësi e Sotme; b. Gjuhësi Historike HEI Unit: Faculty of History and Philology
136 Master of Science Histori HEI Unit: Faculty of History and Philology
137 Master of Science Arkeologji HEI Unit: Faculty of History and Philology
138 Master of Science Trashëgimi Kulturore HEI Unit: Faculty of History and Philology
139 Master of Science Marrëdhënie Ndërkombëtare HEI Unit: Faculty of History and Philology
140 Master of Science Gazetari me profile: a. Marrëdhënie publike; b. Gazetari evropiane dhe ndërkombëtare; c. Komunikimi ndërkulturor; ç. Marketing mediatik; d. Drejtimi dhe menaxhimi i mediave HEI Unit: Faculty of History and Philology
141 Master of Science Studime Letrare me profilet: a. Teori letërsie dhe kritikë letrare; b. Letërsi e përgjithshme dhe letërsi e krahasuar; c. Studime letrare shqiptare dhe antropologji kulturore HEI Unit: Faculty of History and Philology
142 Master of Science Gjeografi HEI Unit: Faculty of History and Philology
143 Master of Science Sociologji e Zhvillimeve Shoqërore HEI Unit: Faculty of Social Sciences
144 Master of Science Punë Sociale me profile: a. Drejtim Klinik; b. Organizim Komunitar; c. Politikë Sociale HEI Unit: Faculty of Social Sciences
145 Master of Science Psikolog Shkollor/Organizacional HEI Unit: Faculty of Social Sciences
146 Master of Science Psikolog Klinik i Zhvillimit dhe Marrëdhënieve HEI Unit: Faculty of Social Sciences
147 Master of Science Shërbime Sociale në Drejtësinë Penale HEI Unit: Faculty of Social Sciences
148 Master of Science Administrim i Shërbimeve Sociale HEI Unit: Faculty of Social Sciences
149 Master of Science Studime Rajonale Politike HEI Unit: Faculty of Social Sciences
150 Master of Science Çështje të Fëmijëve dhe të Familjes HEI Unit: Faculty of Social Sciences
151 Master of Science Komunikim për Ndryshim Social dhe të Sjelljes HEI Unit: Faculty of Social Sciences
152 Master of Science Përkatësi Gjinore dhe Zhvillim HEI Unit: Faculty of Social Sciences
153 Master of Science Sisteme Informacioni në Ekonomi HEI Unit: Faculty of Economics
154 Master of Science Kontabilitet dhe Auditim HEI Unit: Faculty of Economics
155 Master of Science Financë me profile: a. Drejtues financiar; b. Ndërmjetës bankar; c. Ndërmjetës jobankar HEI Unit: Faculty of Economics
156 Master of Science Ekonomiks HEI Unit: Faculty of Economics
157 Master of Science Administrim Publik HEI Unit: Faculty of Economics
158 Master of Science Administrim Biznesi me profile: a. Menaxhim; b. Menaxhim i burimeve njerëzore HEI Unit: Faculty of Economics
159 Master of Science Kërkimet Operacionale HEI Unit: Faculty of Economics
160 Master of Science Marketing HEI Unit: Faculty of Economics
161 Master of Science Menaxhim Turizmi HEI Unit: Faculty of Economics
162 Master of Science Politika dhe Drejtim Arsimi HEI Unit: Faculty of Social Sciences
163 Master of Science Informatikë ligjore HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
164 Master of Science Mësuesi Informatike për Arsimin e Mesëm të Lartë HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
165 Master of Science Aktuaristikë HEI Unit: Faculty of Economics
166 Master of Science Legjislacion dhe Institucionet Europiane HEI Unit: Institute of European Studies
167 Master of Science Politika dhe Qeverisja në Europë HEI Unit: Institute of European Studies
168 Master of Science Diplomacia dhe Marrëdhëniet Ndërkombëtare të Bashkimit Evropian HEI Unit: Institute of European Studies
169 Master of Science Mësuesi, për arsimin e mesëm të lartë në gjuhë angleze HEI Unit: Faculty of Foreing Languages
170 Master of Science Mësuesi, për arsimin e mesëm të lartë në gjuhë frënge HEI Unit: Faculty of Foreing Languages
171 Master of Science Mësuesi, për arsimin e mesëm të lartë në gjuhë gjermane HEI Unit: Faculty of Foreing Languages
172 Master of Science Mësuesi, për arsimin e mesëm të lartë në gjuhë italiane HEI Unit: Faculty of Foreing Languages
173 Master of Science Kimi HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
174 Master of Science Shkenca të Edukimit HEI Unit: Faculty of Social Sciences
175 Master of Science Filozofi sociale HEI Unit: Faculty of Social Sciences
176 Master of Science Etika në institucione dhe lidership HEI Unit: Faculty of Social Sciences
177 Master of Science Shkenca politike, me profilin "Teoritë politike" HEI Unit: Faculty of Social Sciences
178 Master of Science Mësuesi në arsimin e mesëm në lëndët Shkencat Sociale HEI Unit: Faculty of Social Sciences
179 Master of Science Siguria e Informacionit HEI Unit: Faculty of Economics
180 Master of Science Psikologji, me profil: Psikologji Klinike HEI Unit: Faculty of Social Sciences
181 Master of Science Psikologji, me profil: Psikologji Organizacionale HEI Unit: Faculty of Social Sciences
182 Master of Science Psikologji, me profil: Psikologji Shkollore HEI Unit: Faculty of Social Sciences
183 Master of Science Shkenca Politike-Integrimi dhe Qeverisja HEI Unit: Faculty of Social Sciences
184 Master of Science "Menaxhim Risku" HEI Unit: Faculty of Economics
185 Master of Science "Statistika Zyrtare" HEI Unit: Faculty of Economics
186 Master of Science "Mësuesi në gjuhën turke për arsimin e mesëm të lartë" HEI Unit: Faculty of Foreing Languages
187 Master of Science "Mësuesi në gjuhën greke për arsimin e mesëm të lartë" HEI Unit: Faculty of Foreing Languages
188 Master of Science(IP) Drejtësi HEI Unit: Faculty of Law
189 Phd Biologji e Ruajtjes HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
190 Phd Biologji Molekulare HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
191 Phd Fizikë HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
192 Phd Bioteknologji Bimore HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
193 Phd Elektrokimi e Zbatuar dhe Dukuritë Sipërfaqësore HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
194 Phd Analiza Kimike e Lëndës dhe Mjedisit HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
195 Phd Teknologjia dhe mikrobiologjia e ushqimeve dhe vlerësimi i sigurisë dhe cilësisë HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
196 Phd Proceset e trajtimit kimik të lëndëve të para natyrore dhe të mbeturinave industriale urbane HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
197 Phd Analizë dhe Algjebër HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
198 Phd Metodat probabilitare, statistike dhe metodat e analizës numerike HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
199 Phd Informatikë HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
200 Phd Shkenca Juridike Civile HEI Unit: Faculty of Law
201 Phd Shkenca Penale HEI Unit: Faculty of Law
202 Phd E Drejtë Publike HEI Unit: Faculty of Law
203 Phd Shkenca gjuhësore HEI Unit: Faculty of Foreing Languages
204 Phd Letërsi botërore HEI Unit: Faculty of Foreing Languages
205 Phd Kërkime Gjuhësore HEI Unit: Faculty of History and Philology
206 Phd Studime Letrare HEI Unit: Faculty of History and Philology
207 Phd Shkenca Komunikimi me profile: a. Komunikim Informim; b. Komunikim Masiv HEI Unit: Faculty of History and Philology
208 Phd Filozofi HEI Unit: Faculty of Social Sciences
209 Phd Sociologji HEI Unit: Faculty of Social Sciences
210 Phd Pedagogji HEI Unit: Faculty of Social Sciences
211 Phd Psikologji HEI Unit: Faculty of Social Sciences
212 Phd Punë Sociale HEI Unit: Faculty of Social Sciences
213 Phd Shkenca Politike HEI Unit: Faculty of Social Sciences
214 Phd Legjislacion dhe Institucionet Europiane HEI Unit: Institute of European Studies
215 Phd Politika dhe Qeverisja në Europë HEI Unit: Institute of European Studies
216 Phd Diplomacia dhe Marrëdhëniet Ndërkombëtare HEI Unit: Institute of European Studies
217 Phd Kontabilitet HEI Unit: Faculty of Economics
218 Phd Menaxhim HEI Unit: Faculty of Economics
219 Phd Kërkime Operacionale HEI Unit: Faculty of Economics
220 Phd Financë HEI Unit: Faculty of Economics
221 Phd Sistemet e Informacionit në Ekonomi HEI Unit: Faculty of Economics
222 Phd Statistikë HEI Unit: Faculty of Economics
223 Phd Marketing HEI Unit: Faculty of Economics
224 Phd Ekonomiks HEI Unit: Faculty of Economics
225 Phd Kërkime Operacionale HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
226 Phd Histori me drejtime: a. Histori; b. Arkeologji; c. Marrëdhënie Ndërkombëtare; d. Trashëgimi Kulturore HEI Unit: Faculty of History and Philology
227 Phd Gjeografi HEI Unit: Faculty of History and Philology
228 MND Matematikë Teorike HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
229 MND Sisteme Informatike të Avancuara HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
230 MND Fizikë me profile: a. Fizikë Teorike LLogaritëse; b. Fizikë e Aplikuar; c. Biofizikë HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
231 MND Fizikë dhe Kimi Materialesh HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
232 MND Inxhinieri e Proceseve Kimike HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
233 MND Teknologjitë dhe Mikrobiologjitë e Ushqimeve HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
234 MND Analiza Kimike dhe Instrumentale HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
235 MND Biologji me profile: a. Biologji Shtazore; b. Biologji Bimore; c. Edukim Biologjik HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
236 MND Biologji Eksperimtale me profile: a. Biologji Qelizore; b. Gjenetikë e Popullatave ; c. Mikrobiologji HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
237 MND EU Business Law HEI Unit: Faculty of Law
238 MND Shkenca Juridike Civile HEI Unit: Faculty of Law
239 MND Shkenca Penale HEI Unit: Faculty of Law
240 MND E Drejta Kushtetuese, e Krahasuar dhe Europiane HEI Unit: Faculty of Law
241 MND Shkenca Gjuhësore HEI Unit: Faculty of Foreing Languages
242 MND Letërsi Botërore HEI Unit: Faculty of Foreing Languages
243 MND Histori HEI Unit: Faculty of History and Philology
244 MND Arkeologji HEI Unit: Faculty of History and Philology
245 MND Trashëgimi Kulturore HEI Unit: Faculty of History and Philology
246 MND Marrëdhënie Ndërkombëtare HEI Unit: Faculty of History and Philology
247 MND Gjuhësi HEI Unit: Faculty of History and Philology
248 MND Studime Letrare HEI Unit: Faculty of History and Philology
249 MND Shkencë e Bibliotekave HEI Unit: Faculty of History and Philology
250 MND Gjeografi me drejtime: a. Gjeografi Fizike dhe Mjedisore; b. Gjeografi Humane dhe Rregullim Territori HEI Unit: Faculty of History and Philology
251 MND Gjeografi Humane dhe Rregullim Territori HEI Unit: Faculty of History and Philology
252 MND Kërkime në Edukim HEI Unit: Faculty of Social Sciences
253 MND Kërkim Psikologjik HEI Unit: Faculty of Social Sciences
254 MND Kërkim Shkencor në Punë Sociale HEI Unit: Faculty of Social Sciences
255 MND Legjislacion dhe Institucionet Europiane HEI Unit: Institute of European Studies
256 MND Politika dhe Qeverisja në Europë HEI Unit: Institute of European Studies
257 MND Diplomacia dhe Marrëdhëniet Ndërkombëtare të Bashkimit Evropian HEI Unit: Institute of European Studies
258 MND Administrim Biznesi HEI Unit: Faculty of Economics
259 MND Administrim Publik HEI Unit: Faculty of Economics
260 MND Financë HEI Unit: Faculty of Economics
261 MND Kontabilitet HEI Unit: Faculty of Economics
262 MND Marketing HEI Unit: Faculty of Economics
263 MND Studime Ekonomike Europiane HEI Unit: Faculty of Economics
264 MND Kimi me drejtim: Elektrokimia e Korrozionit dhe Dukuritë Sipërfaqësore HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
265 MND Kimi Industriale dhe Mjedisore HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
266 MNP Mësuesi për AM në Lëndën Gjuhë Angleze HEI Unit: Faculty of Foreing Languages
267 MNP Mësuesi për AM në Lëndën Gjuhë Frënge HEI Unit: Faculty of Foreing Languages
268 MNP Mësuesi për AM në Lëndën Gjuhë Gjermane HEI Unit: Faculty of Foreing Languages
269 MNP Mësuesi për AM në Lëndën Gjuhë Italiane HEI Unit: Faculty of Foreing Languages
270 MNP Redaktori HEI Unit: Faculty of History and Philology
271 MNP Gjeomorfologji HEI Unit: Faculty of History and Philology
272 MNP Arkivistikë HEI Unit: Faculty of History and Philology
273 MNP Mësuesi për AM në Lëndën Gjuhë Letërsi HEI Unit: Faculty of History and Philology
274 MNP Mësuesi për AM në Lëndën Histori HEI Unit: Faculty of History and Philology
275 MNP Mësuesi për AM në Lëndën Gjeografi HEI Unit: Faculty of History and Philology
276 MNP Mësuesi për AM në Lëndën Kimi HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
277 MNP Mësuesi për AM në Lëndën Biologji HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
278 MNP Mësuesi për AM në Lëndën Fizikë HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
279 MNP Mësuesi për AM në Lëndën Matematikë HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
280 MNP Drejtim dhe Administrim Arsimi HEI Unit: Faculty of Social Sciences
281 MNP Qeverisja dhe Politikat Publike HEI Unit: Faculty of Social Sciences
282 MNP Këshillim Psikologjik HEI Unit: Faculty of Social Sciences
283 MNP Orientim Profesional HEI Unit: Faculty of Social Sciences
284 MNP Punë Sociale HEI Unit: Faculty of Social Sciences
285 MNP Filozofi Praktike dhe Humane HEI Unit: Faculty of Social Sciences
286 MNP Analizë e Politkës Sociale HEI Unit: Faculty of Social Sciences
287 MNP Mësuesi për AM në Lëndën Gjuhë Letërsi HEI Unit: Faculty of History and Philology
288 MNP Mësuesi për AM në Lëndën Histori HEI Unit: Faculty of History and Philology
289 MNP Mësuesi për AM në Lëndën Gjeografi HEI Unit: Faculty of History and Philology