Quality Assurance Agency in Higher Education

Akreditim institucional në shqip

University of Tirana

Licensing Document: VKM Nr. 201, datë 30.05.1957
Category: University
Type: Public
Status: Active
Address: Sheshi Nënë Tereza, Tiranë
Tel: +355 4 222840
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.unitir.edu.al
  1. Akreditim institucional
  1. Akreditim institucional
No. Study program Information
1 Executive Master Kriminologji HEI Unit: Faculty of Law
2 Continuing education Çështje të mbrojtjes së fëmijëve HEI Unit: Faculty of Social Sciences
3 Bachelor 4 year Mësues i Gjuhës Gjermane HEI Unit: Faculty of Foreing Languages
4 Bachelor 4 year Turizëm HEI Unit: Faculty of Economics
5 Bachelor 4 year Statistikë dhe Kompjuter HEI Unit: Faculty of Economics
6 Bachelor 4 year Filozofi-Sociologji HEI Unit: Faculty of Social Sciences
7 Bachelor Teknologji Informacioni dhe Komunikimi HEI Unit: Department of Informatics
8 Bachelor Bioteknologji HEI Unit: Department of Biotechnology
9 Bachelor Fizikë HEI Unit: Department of Physics
10 Bachelor Biologji HEI Unit: Department of Biology
11 Bachelor Kimi HEI Unit: Department of Chemistry
12 Bachelor Kimi Industriale e Mjedisore HEI Unit: Department of Industrial Chemistry
13 Bachelor Kimi dhe Teknologji Ushqimore HEI Unit: Department of Industrial Chemistry
14 Bachelor Informatikë HEI Unit: Department of Informatics
15 Bachelor Matematikë HEI Unit: Department of Mathematics
16 Bachelor Inxhinieri Matematike dhe Informatikë HEI Unit: Department of Applied Mathematics
17 Bachelor Drejtësi HEI Unit: Faculty of Law
18 Bachelor Gjuhë Angleze me profile; gjuhë angleze, përkthim dhe interpretim, studime britanike dhe amerikane HEI Unit: Department of English
19 Bachelor Gjuhë Frënge me profile; gjuhë dhe komunikim, gjuhë letërsi dhe qytetërim frëng, përkthim dhe interpretim HEI Unit: Department of French Language
20 Bachelor Gjuhë Gjermane me profile; gjuhë dhe komunikim, gjuhë letërsi dhe qytetërim gjermanishtfolës, përkthim dhe interpretim HEI Unit: Department of German Language
21 Bachelor Gjuhë Italiane me profile; gjuhë dhe komunikim, gjuhë , letërsi dhe qytetërim italian, përkthim dhe interpretim HEI Unit: Department of Italian Language
22 Bachelor Gjuhë Turke me profile; gjuhë, letërsi dhe qytetërim turk, përkthim dhe interpretim HEI Unit: Department of Balkan Slavic Language
23 Bachelor Gjuhë Ruse me profile; gjuhë, letërsi dhe qytetërim rus, përkthim dhe interpretim HEI Unit: Department of Balkan Slavic Language
24 Bachelor Gjuhë Spanjolle me drejtim gjuhë-letërsi dhe qytetërim hispanik HEI Unit: Department of Spanish Language
25 Bachelor Histori HEI Unit: Department of History
26 Bachelor Gjuhë Letërsi HEI Unit: Faculty of History and Philology
27 Bachelor Gjeografi HEI Unit: Department of Geography
28 Bachelor Gazetari HEI Unit: Department of Journalism and Comunication
29 Bachelor Punë Sociale HEI Unit: Department of Labour and Social Policy
30 Bachelor Psikologji HEI Unit: Department of Pedagogy-Psychology
31 Bachelor Shkenca Politike HEI Unit: Department of Political Science
32 Bachelor Administrim dhe Politikë Sociale HEI Unit: Department of Labour and Social Policy
33 Bachelor Filozofi HEI Unit: Department of Philosophy
34 Bachelor Sociologji HEI Unit: Department of Sociology
35 Bachelor Financë HEI Unit: Department of Finance
36 Bachelor Ekonomiks HEI Unit: Department of Economix
37 Bachelor Informatikë Ekonomike HEI Unit: Department of Statistics and Applied Informatics
38 Bachelor Administrim Biznesi HEI Unit: Department of Management
39 Bachelor Arkeologji HEI Unit: Department of Archaeology and Cultural Heritage
40 Bachelor Gjuhë Angleze HEI Unit: Saranda Branch of Tirana University
41 Bachelor Gjuhë Angleze HEI Unit: Subsidairy of Kukës
42 Bachelor Infermieri e Përgjithshme HEI Unit: Subsidairy of Kukës
43 Bachelor Administrim Biznesi HEI Unit: Saranda Branch of Tirana University
44 Bachelor Administrim Biznesi HEI Unit: Faculty of Economics
45 Bachelor Financë HEI Unit: Faculty of Economics
46 Bachelor Drejtësi HEI Unit: Faculty of Law
47 Bachelor Histori (PT) HEI Unit: Faculty of History and Philology
48 Bachelor Gjeografi (PT) HEI Unit: Faculty of History and Philology
49 Bachelor Gjuhë Letërsi (PT) HEI Unit: Faculty of History and Philology
50 Bachelor Gjuhë Greke me profile; gjuhë, letërsi dhe qytetërim grek, përkthim dhe interpretim HEI Unit:
51 Bachelor Gjuhë Angleze me profile; gjuhë angleze HEI Unit: Faculty of Foreing Languages
52 Bachelor Gjuhë italiane me profil; letërsi dhe qytetërim italian HEI Unit: Faculty of Foreing Languages
53 Bachelor Biologji HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
54 Bachelor Marketing HEI Unit: Faculty of Economics
55 Bachelor Administrim Biznesi HEI Unit: Subsidairy of Kukës
56 Professional Master Përkthim profili: Përkthyes HEI Unit: Faculty of Foreing Languages
57 Professional Master Inxhinieri Matematike dhe Informatike HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
58 Professional Master Bioteknologji Mjedisore HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
59 Professional Master Informatikë Biznesi HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
60 Professional Master Teknologji Informacioni HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
61 Professional Master E Drejtë Civile HEI Unit: Faculty of Law
62 Professional Master E Drejtë Penale HEI Unit: Faculty of Law
63 Professional Master E Drejtë Publike HEI Unit: Faculty of Law
64 Professional Master Punë Sociale e Avancuar me profil "Punë Sociale në Arsim" HEI Unit: Faculty of Social Sciences
65 Professional Master Punë Sociale e Avancuar me profil "Punë Sociale në Shëndetësi" HEI Unit: Faculty of Social Sciences
66 Professional Master Mësuesi për AM në Lëndët Shkenca Sociale HEI Unit: Faculty of Social Sciences
67 Professional Master Administrim Biznesi HEI Unit: Saranda Branch of Tirana University
68 Professional Master Përkthim profili: Përkthim Teknik HEI Unit: Faculty of Foreing Languages
69 Professional Master Përkthim profili: Përkthim Audiovizual HEI Unit: Faculty of Foreing Languages
70 Professional Master Interpretim profili: Interpret HEI Unit: Faculty of Foreing Languages
71 Professional Master Gjuhësi me profil: Gjuhë Antike Greke HEI Unit: Faculty of Foreing Languages
72 Professional Master Teknologji e Informacionit në Menaxhimin e Proceseve të Biznesit HEI Unit: Faculty of Economics
73 Professional Master Financë, Kontabilitet dhe Auditim HEI Unit: Faculty of Economics
74 Professional Master Administrim Biznesi HEI Unit: Faculty of Economics
75 Professional Master Administrim Publik HEI Unit: Faculty of Economics
76 Professional Master Financat e Ndërmarrjeve HEI Unit: Faculty of Economics
77 Professional Master Kontabilitet HEI Unit: Faculty of Economics
78 Professional Master Marketing HEI Unit: Faculty of Economics
79 Professional Master Studime Ekonomike Evropiane HEI Unit: Faculty of Economics
80 Professional Master Menaxhim Turizmi HEI Unit: Faculty of Economics
81 Professional Master Sisteme Informacioni në Ekonomi HEI Unit: Faculty of Economics
82 Professional Master Administrim Biznesi në Sipërmarrje HEI Unit: Faculty of Economics
83 Professional Master Administrim Biznesi HEI Unit: Faculty of Economics
84 Professional Master Administrim Publik HEI Unit: Faculty of Economics
85 Professional Master Financat e Ndërmarrjeve HEI Unit: Faculty of Economics
86 Professional Master Kontabilitet HEI Unit: Faculty of Economics
87 Professional Master Marketing HEI Unit: Faculty of Economics
88 Professional Master Studime Ekonomike Evropiane HEI Unit: Faculty of Economics
89 Professional Master Menaxhim Turizmi HEI Unit: Faculty of Economics
90 Professional Master E Drejtë Publike HEI Unit: Faculty of Law
91 Professional Master E Drejtë Penale HEI Unit: Faculty of Law
92 Professional Master E Drejtë Civile HEI Unit: Faculty of Law
93 Professional Master EU Business Law HEI Unit: Department of Public Law
94 Professional Master Guidë Turistike HEI Unit: Faculty of History and Philology
95 Professional Master Biologji HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
96 Professional Master Biologji HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
97 Professional Master Sociologji edukimi HEI Unit: Faculty of Social Sciences
98 Professional Master Pedagogji e specializuar sociale HEI Unit: Faculty of Social Sciences
99 Professional Master Administrimi i Institucioneve Sociale në Sistemin e Drejtësisë HEI Unit: Faculty of Social Sciences
100 Professional Master Marketing dhe marrëdhënie me publikun HEI Unit: Faculty of Economics
101 Professional Master Menaxhim Turizmi HEI Unit: Saranda Branch of Tirana University
102 Professional Master Qeverisja dhe Politikat Publike HEI Unit: Faculty of Social Sciences
103 Professional Master Këshillim Psikologjik HEI Unit: Faculty of Social Sciences
104 Professional Master Orientim Profesional HEI Unit: Faculty of Social Sciences
105 Professional Master Filozofi Praktike dhe Humane HEI Unit: Faculty of Social Sciences
106 Professional Master Analizë e Politikës Sociale HEI Unit: Faculty of Social Sciences
107 Professional Master Redaktori HEI Unit: Faculty of History and Philology
108 Professional Master Arkivistikë HEI Unit: Faculty of History and Philology
109 Professional Master Mësuesi, për arsimin e mesëm, në lëndët gjuhë - letërsi HEI Unit: Faculty of History and Philology
110 Professional Master Mësuesi, për arsimin e mesëm, në lëndën histori HEI Unit: Faculty of History and Philology
111 Professional Master Mësuesi, për arsimin e mesëm, në lëndën gjeografi HEI Unit: Faculty of History and Philology
112 Professional Master "Sistemi i Informacionit Gjeografik të Aplikuar" HEI Unit: Department of Geography
113 Professional Master "Psikologji Ligjore" HEI Unit: Faculty of Social Sciences
114 Professional Master "Zgjidhje e konflikteve me ndërmjetësim" HEI Unit: Faculty of Social Sciences
115 Professional Master Kontabilitet dhe Auditim HEI Unit: Faculty of Economics
116 Professional Master "Gazetari Investigative" HEI Unit: Department of Journalism and Comunication
117 Master of Science Biologji Molekulare HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
118 Master of Science Biologji Mjedisore HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
119 Master of Science Mësuesi në Biologji për Arsimin e Mesëm e të Lartë HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
120 Master of Science Bioteknologji Molekulare dhe Industriale HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
121 Master of Science Fizikë HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
122 Master of Science Mësuesi në Fizikë për Arsimin e Mesëm të Lartë HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
123 Master of Science Informatikë HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
124 Master of Science Inxhinieri Matematike dhe Informatike HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
125 Master of Science Inxhinieria e Proceseve Kimike HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
126 Master of Science Kimia Industriale dhe Mjedisore HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
127 Master of Science Kimi me profil: Analiza Kimike dhe Vetitë e Lëndës HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
128 Master of Science Mësuesi në Kimi për Arsimin e Mesëm të Lartë HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
129 Master of Science Matematikë HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
130 Master of Science Mësuesi në Matematikë për Arsimin e Mesëm të Lartë HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
131 Master of Science Shkencat dhe Teknologjitë Ushqimore HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
132 Master of Science Teknologji Informacioni HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
133 Master of Science Drejtësi me profil: Civile HEI Unit: Faculty of Law
134 Master of Science Drejtësi me profil: Penale HEI Unit: Faculty of Law
135 Master of Science Drejtësi me profil: Publike HEI Unit: Faculty of Law
136 Master of Science Gjuhë dhe Komunikim Ndërkulturor e Turistik HEI Unit: Faculty of Foreing Languages
137 Master of Science Përkthim Teknik - Letrar dhe Interpretim HEI Unit: Faculty of Foreing Languages
138 Master of Science Gjuhësi me profile: a. Gjuhësi e sotme; b. Gjuhësi historike HEI Unit: Faculty of History and Philology
139 Master of Science Histori HEI Unit: Faculty of History and Philology
140 Master of Science Arkeologji HEI Unit: Faculty of History and Philology
141 Master of Science Trashëgimi Kulturore HEI Unit: Faculty of History and Philology
142 Master of Science Marrëdhënie ndërkombëtare HEI Unit: Faculty of History and Philology
143 Master of Science Gazetari me profile: a. Marrëdhënie publike; b. Gazetari evropiane dhe ndërkombëtare; c. Komunikimi ndërkulturor; ç. Marketing mediatik; d. Drejtimi dhe menaxhimi i mediave HEI Unit: Faculty of History and Philology
144 Master of Science Studime Letrare me profilet: a. Teori letërsie dhe kritikë letrare; b. Letërsi e përgjithshme dhe letërsi e krahasuar; c. Studime letrare shqiptare dhe antropologji kulturore HEI Unit: Faculty of History and Philology
145 Master of Science Gjeografi HEI Unit: Faculty of History and Philology
146 Master of Science Sociologji e Zhvillimeve Shoqërore HEI Unit: Department of Sociology
147 Master of Science Punë Sociale me profile: a. Drejtim Klinik; b. Organizim Komunitar; c. Politikë Sociale HEI Unit: Department of Labour and Social Policy
148 Master of Science Psikolog Shkollor/Organizacional HEI Unit: Faculty of Social Sciences
149 Master of Science Psikolog Klinik i Zhvillimit dhe Marrëdhënieve HEI Unit: Faculty of Social Sciences
150 Master of Science Shërbime Sociale në Drejtësinë Penale HEI Unit: Faculty of Social Sciences
151 Master of Science Administrim i Shërbimeve Sociale HEI Unit: Faculty of Social Sciences
152 Master of Science Studime Rajonale Politike HEI Unit: Faculty of Social Sciences
153 Master of Science Çështje të Fëmijëve dhe të Familjes HEI Unit: Faculty of Social Sciences
154 Master of Science Komunikim për Ndryshim Social dhe të Sjelljes HEI Unit: Faculty of Social Sciences
155 Master of Science Përkatësi Gjinore dhe Zhvillim HEI Unit: Faculty of Social Sciences
156 Master of Science Sisteme Informacioni në Ekonomi HEI Unit: Department of Statistics and Applied Informatics
157 Master of Science Kontabilitet dhe Auditim HEI Unit: Department of Accounting
158 Master of Science Financë me profile: a. Drejtues financiar; b. Ndërmjetës bankar; c. Ndërmjetës jobankar HEI Unit: Faculty of Economics
159 Master of Science Ekonomiks HEI Unit: Department of Economix
160 Master of Science Administrim Publik HEI Unit: Faculty of Economics
161 Master of Science Administrim Biznesi me profile: a. Menaxhim; b. Menaxhim i burimeve njerëzore HEI Unit: Department of Management
162 Master of Science Kërkimet Operacionale HEI Unit: Faculty of Economics
163 Master of Science Marketing HEI Unit: Department of Tourism Marketing
164 Master of Science Menaxhim Turizmi HEI Unit: Faculty of Economics
165 Master of Science Politika dhe Drejtim Arsimi HEI Unit: Faculty of Social Sciences
166 Master of Science Informatikë ligjore HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
167 Master of Science Mësuesi Informatike për Arsimin e Mesëm të Lartë HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
168 Master of Science Aktuaristikë HEI Unit: Faculty of Economics
169 Master of Science Legjislacion dhe institucionet evropiane HEI Unit: Department of Legislation and European Institutions
170 Master of Science Politika dhe qeverisja në Europë HEI Unit: Department of Legislation and European Institutions
171 Master of Science Diplomacia dhe marrëdhëniet ndërkombëtare të Bashkimit Evropian (BE) HEI Unit: Department of Diplomacy and International Relations
172 Master of Science Mësuesi, për arsimin e mesëm të lartë në gjuhë angleze HEI Unit: Faculty of Foreing Languages
173 Master of Science Mësuesi, për arsimin e mesëm të lartë në gjuhë frënge HEI Unit: Faculty of Foreing Languages
174 Master of Science Mësuesi, për arsimin e mesëm të lartë në gjuhë gjermane HEI Unit: Faculty of Foreing Languages
175 Master of Science Mësuesi, për arsimin e mesëm të lartë në gjuhë italiane HEI Unit: Faculty of Foreing Languages
176 Master of Science Kimi HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
177 Master of Science Shkenca të Edukimit HEI Unit: Faculty of Social Sciences
178 Master of Science Filozofi sociale HEI Unit: Faculty of Social Sciences
179 Master of Science Etika në institucione dhe lidership HEI Unit: Department of Philosophy
180 Master of Science Shkenca politike, me profilin "Teoritë politike" HEI Unit: Faculty of Social Sciences
181 Master of Science Mësuesi në arsimin e mesëm në lëndët Shkencat Sociale HEI Unit: Faculty of Social Sciences
182 Master of Science Siguria e Informacionit HEI Unit: Faculty of Economics
183 Master of Science Psikologji, me profil: Psikologji Klinike HEI Unit: Department of Pedagogy-Psychology
184 Master of Science Psikologji, me profil: Psikologji Organizacionale HEI Unit: Faculty of Social Sciences
185 Master of Science Psikologji, me profil: Psikologji Shkollore HEI Unit: Faculty of Social Sciences
186 Master of Science Shkenca Politike-Integrimi dhe Qeverisja HEI Unit: Department of Political Science
187 Master of Science "Menaxhim Risku" HEI Unit: Department of Management
188 Master of Science "Statistika Zyrtare" HEI Unit: Faculty of Economics
189 Master of Science "Mësuesi në gjuhën turke për arsimin e mesëm të lartë" HEI Unit: Faculty of Foreing Languages
190 Master of Science "Mësuesi në gjuhën greke për arsimin e mesëm të lartë" HEI Unit: Faculty of Foreing Languages
191 Master of Science "Diversiteti, Mundësitë e Barabarta dhe Përfshirja Sociale" HEI Unit: Department of Labour and Social Policy
192 Master of Science Drejtësi Tranzitore HEI Unit: Department of Sociology
193 Master of Science(IP) Drejtësi HEI Unit: Faculty of Law
194 Phd Biologji e Ruajtjes HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
195 Phd Biologji Molekulare HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
196 Phd Fizikë HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
197 Phd Bioteknologji Bimore HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
198 Phd Elektrokimi e Zbatuar dhe Dukuritë Sipërfaqësore HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
199 Phd Analiza Kimike e Lëndës dhe Mjedisit HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
200 Phd Teknologjia dhe mikrobiologjia e ushqimeve dhe vlerësimi i sigurisë dhe cilësisë HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
201 Phd Proceset e trajtimit kimik të lëndëve të para natyrore dhe të mbeturinave industriale urbane HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
202 Phd Analizë dhe Algjebër HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
203 Phd Metodat probabilitare, statistike dhe metodat e analizës numerike HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
204 Phd Informatikë HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
205 Phd Shkenca Juridike Civile HEI Unit: Faculty of Law
206 Phd Shkenca Penale HEI Unit: Faculty of Law
207 Phd E Drejtë Publike HEI Unit: Faculty of Law
208 Phd Shkenca gjuhësore HEI Unit: Faculty of Foreing Languages
209 Phd Letërsi botërore HEI Unit: Faculty of Foreing Languages
210 Phd Kërkime Gjuhësore HEI Unit: Faculty of History and Philology
211 Phd Studime Letrare HEI Unit: Faculty of History and Philology
212 Phd Shkenca Komunikimi me profile: a. Komunikim Informim; b. Komunikim Masiv HEI Unit: Faculty of History and Philology
213 Phd Filozofi HEI Unit: Faculty of Social Sciences
214 Phd Sociologji HEI Unit: Faculty of Social Sciences
215 Phd Pedagogji HEI Unit: Faculty of Social Sciences
216 Phd Psikologji HEI Unit: Faculty of Social Sciences
217 Phd Punë Sociale HEI Unit: Faculty of Social Sciences
218 Phd Shkenca Politike HEI Unit: Faculty of Social Sciences
219 Phd Legjislacion dhe Institucionet Europiane HEI Unit: Institute of European Studies
220 Phd Politika dhe Qeverisja në Europë HEI Unit: Institute of European Studies
221 Phd Diplomacia dhe Marrëdhëniet Ndërkombëtare HEI Unit: Institute of European Studies
222 Phd Kontabilitet HEI Unit: Faculty of Economics
223 Phd Menaxhim HEI Unit: Faculty of Economics
224 Phd Kërkime Operacionale HEI Unit: Faculty of Economics
225 Phd Financë HEI Unit: Faculty of Economics
226 Phd Sistemet e Informacionit në Ekonomi HEI Unit: Faculty of Economics
227 Phd Statistikë HEI Unit: Faculty of Economics
228 Phd Marketing HEI Unit: Faculty of Economics
229 Phd Ekonomiks HEI Unit: Faculty of Economics
230 Phd Kërkime Operacionale HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
231 Phd Histori me drejtime: a. Histori; b. Arkeologji; c. Marrëdhënie Ndërkombëtare; d. Trashëgimi Kulturore HEI Unit: Faculty of History and Philology
232 Phd Gjeografi HEI Unit: Faculty of History and Philology
233 MND Matematikë Teorike HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
234 MND Sisteme Informatike të Avancuara HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
235 MND Fizikë me profile: a. Fizikë Teorike LLogaritëse; b. Fizikë e Aplikuar; c. Biofizikë HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
236 MND Fizikë dhe Kimi Materialesh HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
237 MND Inxhinieri e Proceseve Kimike HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
238 MND Teknologjitë dhe Mikrobiologjitë e Ushqimeve HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
239 MND Analiza Kimike dhe Instrumentale HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
240 MND Biologji me profile: a. Biologji Shtazore; b. Biologji Bimore; c. Edukim Biologjik HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
241 MND Biologji Eksperimtale me profile: a. Biologji Qelizore; b. Gjenetikë e Popullatave ; c. Mikrobiologji HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
242 MND EU Business Law HEI Unit: Faculty of Law
243 MND Shkenca Juridike Civile HEI Unit: Faculty of Law
244 MND Shkenca Penale HEI Unit: Faculty of Law
245 MND E Drejta Kushtetuese, e Krahasuar dhe Europiane HEI Unit: Faculty of Law
246 MND Shkenca Gjuhësore HEI Unit: Faculty of Foreing Languages
247 MND Letërsi Botërore HEI Unit: Faculty of Foreing Languages
248 MND Histori HEI Unit: Faculty of History and Philology
249 MND Arkeologji HEI Unit: Faculty of History and Philology
250 MND Trashëgimi Kulturore HEI Unit: Faculty of History and Philology
251 MND Marrëdhënie Ndërkombëtare HEI Unit: Faculty of History and Philology
252 MND Gjuhësi HEI Unit: Faculty of History and Philology
253 MND Studime Letrare HEI Unit: Faculty of History and Philology
254 MND Shkencë e Bibliotekave HEI Unit: Faculty of History and Philology
255 MND Gjeografi me drejtime: a. Gjeografi Fizike dhe Mjedisore; b. Gjeografi Humane dhe Rregullim Territori HEI Unit: Faculty of History and Philology
256 MND Gjeografi Humane dhe Rregullim Territori HEI Unit: Faculty of History and Philology
257 MND Kërkime në Edukim HEI Unit: Faculty of Social Sciences
258 MND Kërkim Psikologjik HEI Unit: Faculty of Social Sciences
259 MND Kërkim Shkencor në Punë Sociale HEI Unit: Faculty of Social Sciences
260 MND Legjislacion dhe Institucionet Europiane HEI Unit: Institute of European Studies
261 MND Politika dhe Qeverisja në Europë HEI Unit: Institute of European Studies
262 MND Diplomacia dhe Marrëdhëniet Ndërkombëtare të Bashkimit Evropian HEI Unit: Institute of European Studies
263 MND Administrim Biznesi HEI Unit: Faculty of Economics
264 MND Administrim Publik HEI Unit: Faculty of Economics
265 MND Financë HEI Unit: Faculty of Economics
266 MND Kontabilitet HEI Unit: Faculty of Economics
267 MND Marketing HEI Unit: Faculty of Economics
268 MND Studime Ekonomike Europiane HEI Unit: Faculty of Economics
269 MND Kimi me drejtim: Elektrokimia e Korrozionit dhe Dukuritë Sipërfaqësore HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
270 MND Kimi Industriale dhe Mjedisore HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
271 MNP Mësuesi për AM në Lëndën Gjuhë Angleze HEI Unit: Faculty of Foreing Languages
272 MNP Mësuesi për AM në Lëndën Gjuhë Frënge HEI Unit: Faculty of Foreing Languages
273 MNP Mësuesi për AM në Lëndën Gjuhë Gjermane HEI Unit: Faculty of Foreing Languages
274 MNP Mësuesi për AM në Lëndën Gjuhë Italiane HEI Unit: Faculty of Foreing Languages
275 MNP Redaktori HEI Unit: Faculty of History and Philology
276 MNP Gjeomorfologji HEI Unit: Faculty of History and Philology
277 MNP Arkivistikë HEI Unit: Faculty of History and Philology
278 MNP Mësuesi për AM në Lëndën Gjuhë Letërsi HEI Unit: Faculty of History and Philology
279 MNP Mësuesi për AM në Lëndën Histori HEI Unit: Faculty of History and Philology
280 MNP Mësuesi për AM në Lëndën Gjeografi HEI Unit: Faculty of History and Philology
281 MNP Mësuesi për AM në Lëndën Kimi HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
282 MNP Mësuesi për AM në Lëndën Biologji HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
283 MNP Mësuesi për AM në Lëndën Fizikë HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
284 MNP Mësuesi për AM në Lëndën Matematikë HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
285 MNP Drejtim dhe Administrim Arsimi HEI Unit: Faculty of Social Sciences
286 MNP Qeverisja dhe Politikat Publike HEI Unit: Faculty of Social Sciences
287 MNP Këshillim Psikologjik HEI Unit: Faculty of Social Sciences
288 MNP Orientim Profesional HEI Unit: Faculty of Social Sciences
289 MNP Punë Sociale HEI Unit: Faculty of Social Sciences
290 MNP Filozofi Praktike dhe Humane HEI Unit: Faculty of Social Sciences
291 MNP Analizë e Politkës Sociale HEI Unit: Faculty of Social Sciences
292 MNP Mësuesi për AM në Lëndën Gjuhë Letërsi HEI Unit: Faculty of History and Philology
293 MNP Mësuesi për AM në Lëndën Histori HEI Unit: Faculty of History and Philology
294 MNP Mësuesi për AM në Lëndën Gjeografi HEI Unit: Faculty of History and Philology