Quality Assurance Agency in Higher Education

Akreditim institucional në shqip

University of Tirana

Licensing Document: VKM Nr. 207, datë 30.05.1957
Accreditation Document: Vendim BA Nr. 04, datë 27.01.2023
Category: University
Type: Public
Status: Active
Address: Sheshi Nënë Tereza, Tiranë
Tel: +355 4 222840
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.unitir.edu.al
  1. Akreditim institucional
  1. Akreditim institucional
  1. Akreditim institucional
Master Ekzekutiv
Master i shkencave
Master profesional
Master i shkencave
Master i shkencave Psychology, profile: Clinical Psychology
Master i shkencave Ethics in Institutions and Leadership
Bachelor Greek language profiles; a. Language, Literature and Civilization; b. Translation and Interpretation
Master i shkencave Diplomacy and International Relations of the European Union
Master i shkencave Politics and Governance in Europe
Master i shkencave Legislation and European Institutions
Master profesional EU Business Law
Master i shkencave Marketing
Master i shkencave Business Administration profiles: a.Management; b.Human resources Management
Master i shkencave Economix
Master i shkencave Accounting and Auditing
Master i shkencave Information Systems in Economy
Master profesional Advanced Social Work : "Social Work in Education"and "Social Work in Health"
Master i shkencave Sociology of Social Development
Bachelor Sociology
Bachelor Philosophy
Bachelor Political Science
Bachelor Psychology
Bachelor Social Work
Bachelor History
Bachelor Spanish Language
Bachelor Russian language profiles; a. Language, Literature and Civilization; b. Translation and Interpretation
Bachelor Turkish language profiles; a. Language, Literature and Civilization; b. Translation and Interpretation
Bachelor Italian language profiles; a. Language and Communication; b. Language, Literature and Civilization; c. Translation and Interpretation
Bachelor German language profiles; a. Language and Communication; b. German Language Literature and Civilization; c. Translation and Interpretation
Bachelor French language profiles; language and communication, language and literature, French civilization, translation and interpretation
Bachelor English language profiles; a.English; b.Translation and Interpretation; c.British and American Studies
Bachelor Engineering Mathematics and Informatics
Bachelor Mathematics
Bachelor Computing
Bachelor Chemistry and Food Technology
Bachelor Industrial and Environmental Chemistry
Bachelor Chemistry
Bachelor Biology
Bachelor Physics
Bachelor Biotechnology
Bachelor Information and Communication Technology
No. Study program Information
1 Executive Master Negociatat dhe Anëtarësimi në Bashkimin Evropian HEI Unit: Institute of European Studies
2 Executive Master Kriminologji HEI Unit: Faculty of Law

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 164 datë 24.11.2023 Vlefshmëria 11-24-2023 deri më 11-23-2028
3 Continuing education Çështje të mbrojtjes së fëmijëve HEI Unit: Faculty of Social Sciences
4 Bachelor 4 year Filozofi-Sociologji HEI Unit: Faculty of Social Sciences
5 Bachelor 4 year Statistikë dhe Kompjuter HEI Unit: Faculty of Economics
6 Bachelor 4 year Turizëm HEI Unit: Faculty of Economics
7 Bachelor 4 year Mësues i Gjuhës Gjermane HEI Unit: Faculty of Foreing Languages
8 Bachelor Kimi Farmaceutike HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
9 Bachelor Gjuhë frënge dhe gjuhë e shenjave shqipe HEI Unit: Faculty of Foreing Languages
10 Bachelor Përkthim dhe Interpretim në Gjuhën Greke dhe Angleze HEI Unit: Faculty of Foreing Languages
11 Bachelor Arkeologji dhe Trashëgimi Kulturore HEI Unit: Department of Archaeology and Cultural Heritage
12 Bachelor Gazetari dhe Komunikim HEI Unit: Department of Journalism and Comunication
13 Bachelor Shkencat Natyrore Mjedisore HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
14 Bachelor Administrim Biznesi HEI Unit: Subsidairy of Kukës
15 Bachelor Marketing HEI Unit: Faculty of Economics
16 Bachelor Biologji HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
17 Bachelor Gjuhë italiane me profil; letërsi dhe qytetërim italian HEI Unit: Faculty of Foreing Languages
18 Bachelor Gjuhë Angleze me profile; gjuhë angleze HEI Unit: Faculty of Foreing Languages
19 Bachelor Gjuhë Greke me profile; gjuhë, letërsi dhe qytetërim grek, përkthim dhe interpretim HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 150 datë 24.11.2023 Vlefshmëria 11-24-2023 deri më 11-23-2027
20 Bachelor Gjuhë Letërsi (PT) HEI Unit: Faculty of History and Philology
21 Bachelor Gjeografi (PT) HEI Unit: Faculty of History and Philology
22 Bachelor Histori (PT) HEI Unit: Faculty of History and Philology
23 Bachelor Drejtësi HEI Unit: Faculty of Law
24 Bachelor Financë HEI Unit: Faculty of Economics
25 Bachelor Administrim Biznesi HEI Unit: Faculty of Economics
26 Bachelor Administrim Biznesi HEI Unit: Saranda Branch of Tirana University
27 Bachelor Infermieri e Përgjithshme HEI Unit: Subsidairy of Kukës
28 Bachelor Gjuhë Angleze HEI Unit: Subsidairy of Kukës
29 Bachelor Gjuhë Angleze HEI Unit: Saranda Branch of Tirana University
30 Bachelor Arkeologji HEI Unit: Department of Archaeology and Cultural Heritage
31 Bachelor Administrim Biznesi HEI Unit: Department of Management
32 Bachelor Informatikë Ekonomike HEI Unit: Department of Statistics and Applied Informatics
33 Bachelor Ekonomiks HEI Unit: Department of Economix
34 Bachelor Financë HEI Unit: Department of Finance
35 Bachelor Sociologji HEI Unit: Department of Sociology

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 167 datë 24.11.2023 Vlefshmëria 11-24-2023 deri më 11-23-2029
36 Bachelor Filozofi HEI Unit: Department of Philosophy

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 173 datë 25.11.2023 Vlefshmëria 11-25-2023 deri më 11-24-2028
37 Bachelor Administrim dhe politikë sociale HEI Unit: Department of Labour and Social Policy
38 Bachelor Shkenca Politike HEI Unit: Department of Political Science

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 175 datë 25.11.2023 Vlefshmëria 11-25-2023 deri më 11-24-2028
39 Bachelor Psikologji HEI Unit: Department of Pedagogy-Psychology

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 169 datë 24.11.2023 Vlefshmëria 11-24-2023 deri më 11-23-2027
40 Bachelor Punë Sociale HEI Unit: Department of Labour and Social Policy

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 162 datë 24.11.2023 Vlefshmëria 11-24-2023 deri më 11-23-2028
41 Bachelor Gazetari HEI Unit: Department of Journalism and Comunication
42 Bachelor Gjeografi HEI Unit: Department of Geography
43 Bachelor Gjuhë Letërsi HEI Unit: Faculty of History and Philology
44 Bachelor Histori HEI Unit: Department of History

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 174 datë 25.11.2023 Vlefshmëria 11-25-2023 deri më 11-24-2029
45 Bachelor Gjuhë Spanjolle me drejtim gjuhë-letërsi dhe qytetërim hispanik HEI Unit: Department of Spanish Language

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 168 datë 24.11.2023 Vlefshmëria 11-24-2023 deri më 11-23-2028
46 Bachelor Gjuhë Ruse me profile; gjuhë, letërsi dhe qytetërim rus, përkthim dhe interpretim HEI Unit: Department of Balkan Slavic Language

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 151 datë 24.11.2023 Vlefshmëria 11-24-2023 deri më 11-23-2027
47 Bachelor Gjuhë Turke me profile; gjuhë, letërsi dhe qytetërim turk, përkthim dhe interpretim HEI Unit: Department of Balkan Slavic Language

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 152 datë 24.11.2023 Vlefshmëria 11-24-2023 deri më 11-23-2028
48 Bachelor Gjuhë Italiane me profile; gjuhë dhe komunikim, gjuhë , letërsi dhe qytetërim italian, përkthim dhe interpretim HEI Unit: Department of Italian Language

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 149 datë 24.11.2023 Vlefshmëria 11-24-2023 deri më 11-23-2028
49 Bachelor Gjuhë Gjermane me profile; gjuhë dhe komunikim, gjuhë letërsi dhe qytetërim gjermanishtfolës, përkthim dhe interpretim HEI Unit: Department of German Language

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Ba Nr. 161 datë 24.11.2023 Vlefshmëria 11-24-2023 deri më 11-23-2029
50 Bachelor Gjuhë Frënge me profile; gjuhë dhe komunikim, gjuhë letërsi dhe qytetërim frëng, përkthim dhe interpretim HEI Unit: Department of French Language

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 160 datë 24.11.2023 Vlefshmëria 11-24-2023 deri më 11-23-2029
51 Bachelor Gjuhë Angleze me profile; gjuhë angleze, përkthim dhe interpretim, studime britanike dhe amerikane HEI Unit: Department of English

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 116 datë 20.10.2023 Vlefshmëria 10-20-2023 deri më 10-19-2028
52 Bachelor Drejtësi HEI Unit: Faculty of Law
53 Bachelor Inxhinieri Matematike dhe Informatike HEI Unit: Department of Applied Mathematics

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 139 datë 24.11.2023 Vlefshmëria 11-24-2023 deri më 11-23-2027
54 Bachelor Matematikë HEI Unit: Department of Mathematics

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 140 datë 24.11.2023 Vlefshmëria 11-24-2023 deri më 11-23-2027
55 Bachelor Informatikë HEI Unit: Department of Informatics

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 137 datë 24.11.2023 Vlefshmëria 11-24-2023 deri më 11-23-2027
56 Bachelor Kimi dhe Teknologji Ushqimore HEI Unit: Department of Industrial Chemistry

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 141 datë 24.11.2023 Vlefshmëria 11-24-2023 deri më 11-24-2028
57 Bachelor Kimi Industriale e Mjedisore HEI Unit: Department of Industrial Chemistry

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 142 datë 24.11.2023 Vlefshmëria 11-24-2023 deri më 11-23-2028
58 Bachelor Kimi HEI Unit: Department of Chemistry

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 163 datë 24.11.2023 Vlefshmëria 11-24-2023 deri më 11-23-2027
59 Bachelor Biologji HEI Unit: Department of Biology

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 113 datë 20.10.2023 Vlefshmëria 10-20-2023 deri më 10-19-2026
60 Bachelor Fizikë HEI Unit: Department of Physics

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 115 datë 20.10.2023 Vlefshmëria 10-20-2023 deri më 10-19-2028
61 Bachelor Bioteknologji HEI Unit: Department of Biotechnology

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 114 datë 20.10.2023 Vlefshmëria 10-20-2023 deri më 10-19-2026
62 Bachelor Teknologji Informacioni dhe Komunikimi HEI Unit: Department of Informatics

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 138 datë 24.11.2023 Vlefshmëria 11-24-2023 deri më 11-23-2027
63 Professional Master Pedagogji e Specializuar Sociale HEI Unit: Faculty of Social Sciences
64 Professional Master Analizë dhe Administrim Fiskal HEI Unit: Faculty of Economics
65 Professional Master Gazetari Investigative HEI Unit: Department of Journalism and Comunication
66 Professional Master Kontabilitet dhe Auditim HEI Unit: Department of Accounting
67 Professional Master "Zgjidhje e konflikteve me ndërmjetësim" HEI Unit: Department of Sociology
68 Professional Master "Psikologji Ligjore" HEI Unit: Department of Pedagogy-Psychology
69 Professional Master "Sistemi i Informacionit Gjeografik të Aplikuar" HEI Unit: Department of Geography

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 154 datë 24.11.2023 Vlefshmëria 11-24-2023 deri më 11-23-2027
70 Professional Master Mësuesi, për arsimin e mesëm, në lëndën gjeografi HEI Unit: Department of Geography
71 Professional Master Mësuesi, për arsimin e mesëm, në lëndën histori HEI Unit: Department of History
72 Professional Master Mësuesi, për arsimin e mesëm, në lëndët gjuhë - letërsi HEI Unit: Faculty of History and Philology
73 Professional Master Arkivistikë HEI Unit: Department of History
74 Professional Master Redaktori HEI Unit: Faculty of History and Philology
75 Professional Master Analizë e Politikës Sociale HEI Unit: Department of Labour and Social Policy
76 Professional Master Filozofi Praktike dhe Humane HEI Unit: Department of Philosophy
77 Professional Master Orientim Profesional HEI Unit: Department of Pedagogy-Psychology
78 Professional Master Këshillim Psikologjik HEI Unit: Department of Pedagogy-Psychology
79 Professional Master Qeverisja dhe politikat publike HEI Unit: Department of Political Science
80 Professional Master Menaxhim Turizmi HEI Unit: Saranda Branch of Tirana University
81 Professional Master Marketing dhe marrëdhënie me publikun HEI Unit: Faculty of Economics
82 Professional Master Administrimi i Institucioneve Sociale në Sistemin e Drejtësisë HEI Unit: Department of Sociology
83 Professional Master Pedagogji e specializuar sociale HEI Unit: Department of Pedagogy-Psychology
84 Professional Master Sociologji edukimi HEI Unit: Faculty of Social Sciences
85 Professional Master Biologji HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
86 Professional Master Biologji HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
87 Professional Master Guidë Turistike HEI Unit: Department of Archaeology and Cultural Heritage
88 Professional Master EU Business Law HEI Unit: Department of Public Law

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 117 datë 20.10.2023 Vlefshmëria 10-20-2023 deri më 10-19-2027
89 Professional Master E Drejtë Civile HEI Unit: Faculty of Law
90 Professional Master E Drejtë Penale HEI Unit: Faculty of Law
91 Professional Master E Drejtë Publike HEI Unit: Faculty of Law
92 Professional Master Menaxhim Turizmi HEI Unit: Faculty of Economics
93 Professional Master Studime Ekonomike Evropiane HEI Unit: Faculty of Economics
94 Professional Master Marketing HEI Unit: Faculty of Economics
95 Professional Master Kontabilitet HEI Unit: Faculty of Economics
96 Professional Master Financat e Ndërmarrjeve HEI Unit: Faculty of Economics
97 Professional Master Administrim Publik HEI Unit: Faculty of Economics
98 Professional Master Administrim Biznesi HEI Unit: Faculty of Economics
99 Professional Master Administrim Biznesi në Sipërmarrje HEI Unit: Faculty of Economics
100 Professional Master Sisteme Informacioni në Ekonomi HEI Unit: Faculty of Economics
101 Professional Master Menaxhim Turizmi HEI Unit: Department of Tourism Marketing
102 Professional Master Studime Ekonomike Evropiane HEI Unit: Faculty of Economics
103 Professional Master Marketing HEI Unit: Department of Tourism Marketing
104 Professional Master Kontabilitet HEI Unit: Faculty of Economics
105 Professional Master Financat e Ndërmarrjeve HEI Unit: Faculty of Economics
106 Professional Master Administrim Publik HEI Unit: Department of Management
107 Professional Master Administrim Biznesi HEI Unit: Department of Management
108 Professional Master Financë, Kontabilitet dhe Auditim HEI Unit: Department of Finance
109 Professional Master Teknologji e Informacionit në Menaxhimin e Proceseve të Biznesit HEI Unit: Faculty of Economics
110 Professional Master Gjuhësi me profil: Gjuhë Antike Greke HEI Unit: Faculty of Foreing Languages
111 Professional Master Interpretim profili: Interpret HEI Unit: Faculty of Foreing Languages
112 Professional Master Përkthim profili: Përkthim Audiovizual HEI Unit: Faculty of Foreing Languages
113 Professional Master Përkthim profili: Përkthim Teknik HEI Unit: Faculty of Foreing Languages
114 Professional Master Administrim Biznesi HEI Unit: Saranda Branch of Tirana University
115 Professional Master Mësuesi për AM në Lëndët Shkenca Sociale HEI Unit: Faculty of Social Sciences
116 Professional Master Punë Sociale e Avancuar me profil "Punë Sociale në Shëndetësi" HEI Unit: Faculty of Social Sciences
117 Professional Master Punë Sociale e Avancuar me profile: "Punë Sociale në Arsim" dhe "Punë Sociale në Shëndetësi" HEI Unit: Department of Labour and Social Policy

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 153 datë 24.11.2023 Vlefshmëria 11-24-2023 deri më 11-23-2028
118 Professional Master E Drejtë Publike HEI Unit: Faculty of Law
119 Professional Master E Drejtë Penale HEI Unit: Faculty of Law
120 Professional Master E Drejtë Civile HEI Unit: Faculty of Law
121 Professional Master Teknologji Informacioni HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
122 Professional Master Informatikë Biznesi HEI Unit: Department of Informatics
123 Professional Master Bioteknologji Mjedisore HEI Unit: Department of Biotechnology
124 Professional Master Inxhinieri Matematike dhe Informatike HEI Unit: Department of Applied Mathematics
125 Professional Master Përkthim profili: Përkthyes HEI Unit: Faculty of Foreing Languages
126 Master of Science Data Science and Artificial Intelligence HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
127 Master of Science "Trajtimi Automatik i Gjuhëve", me drejtim "Trajtimi Informatik dhe Gjuhësor i Dokumentave të Shkruara" HEI Unit: Department of French Language
128 Master of Science Drejtësi Tranzitore HEI Unit: Department of Sociology
129 Master of Science "Diversiteti, Mundësitë e Barabarta dhe Përfshirja Sociale" HEI Unit: Department of Labour and Social Policy
130 Master of Science "Mësuesi në gjuhën greke për arsimin e mesëm të lartë" HEI Unit: Faculty of Foreing Languages
131 Master of Science Mësuesi në gjuhën turke për arsimin e mesëm të lartë HEI Unit: Department of Balkan Slavic Language
132 Master of Science "Statistika Zyrtare" HEI Unit: Department of Statistics and Applied Informatics
133 Master of Science "Menaxhim Risku" HEI Unit: Department of Management

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 156 datë 24.11.2023 Vlefshmëria 11-24-2023 deri më 11-23-2028
134 Master of Science Shkenca Politike-Integrimi dhe Qeverisja HEI Unit: Department of Political Science

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 165 datë 24.11.2023 Vlefshmëria 11-24-2023 deri më 11-23-2028
135 Master of Science "Psikologji", me profil "Psikologji Shkollore" HEI Unit: Department of Pedagogy-Psychology
136 Master of Science "Psikologji", me profil "Psikologji Organizacionale" HEI Unit: Department of Pedagogy-Psychology
137 Master of Science "Psikologji", me profil "Psikologji Klinike" HEI Unit: Department of Pedagogy-Psychology

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 170 datë 24.11.2023 Vlefshmëria 11-24-2023 deri më 11-23-2027
138 Master of Science Siguria e Informacionit HEI Unit: Department of Statistics and Applied Informatics
139 Master of Science Mësuesi në arsimin e mesëm në lëndët Shkencat Sociale HEI Unit: Department of Pedagogy-Psychology
140 Master of Science Shkenca politike, me profilin "Teoritë politike" HEI Unit: Department of Political Science
141 Master of Science Etika në institucione dhe lidership HEI Unit: Department of Philosophy

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 172 datë 25.11.2023 Vlefshmëria 11-25-2023 deri më 11-24-2027
142 Master of Science Filozofi sociale HEI Unit: Department of Philosophy
143 Master of Science Shkenca të Edukimit HEI Unit: Faculty of Social Sciences
144 Master of Science Kimi HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
145 Master of Science Mësuesi, për arsimin e mesëm të lartë në gjuhë italiane HEI Unit: Faculty of Foreing Languages
146 Master of Science Mësuesi, për arsimin e mesëm të lartë në gjuhë gjermane HEI Unit: Faculty of Foreing Languages
147 Master of Science Mësuesi, për arsimin e mesëm të lartë në gjuhë frënge HEI Unit: Faculty of Foreing Languages
148 Master of Science Mësuesi, për arsimin e mesëm të lartë në gjuhë angleze HEI Unit: Department of English
149 Master of Science Diplomacia dhe marrëdhëniet ndërkombëtare të Bashkimit Evropian (BE) HEI Unit: Department of Diplomacy and International Relations

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 158 datë 24.11.2023 Vlefshmëria 11-24-2023 deri më 11-23-2027
150 Master of Science Politika dhe qeverisja në Europë HEI Unit: Department of Legislation and European Institutions

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 159 datë 24.11.2023 Vlefshmëria 11-24-2023 deri më 11-23-2027
151 Master of Science Legjislacion dhe institucionet evropiane HEI Unit: Department of Legislation and European Institutions

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 118 datë 20.10.2023 Vlefshmëria 10-20-2023 deri më 10-19-2027
152 Master of Science Aktuaristikë HEI Unit: Faculty of Economics
153 Master of Science Mësuesi Informatike për Arsimin e Mesëm të Lartë HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
154 Master of Science Informatikë ligjore HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
155 Master of Science Politika dhe Drejtim Arsimi HEI Unit: Department of Pedagogy-Psychology
156 Master of Science Menaxhim Turizmi HEI Unit: Department of Tourism Marketing
157 Master of Science Marketing HEI Unit: Department of Tourism Marketing

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 171 datë 24.11.2023 Vlefshmëria 11-24-2023 deri më 11-23-2028
158 Master of Science Kërkimet Operacionale HEI Unit: Faculty of Economics
159 Master of Science Administrim Biznesi me profile: a. Menaxhim; b. Menaxhim i burimeve njerëzore HEI Unit: Department of Management

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 111 datë 20.10.2023 Vlefshmëria 10-20-2023 deri më 10-19-2028
160 Master of Science Administrim Publik HEI Unit: Department of Management
161 Master of Science Ekonomiks HEI Unit: Department of Economix

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 112 datë 20.10.2023 Vlefshmëria 10-20-2023 deri më 10-19-2029
162 Master of Science Financë me profile: a. Drejtues financiar; b. Ndërmjetës bankar; c. Ndërmjetës jobankar HEI Unit: Department of Finance
163 Master of Science Kontabilitet dhe Auditim HEI Unit: Department of Accounting

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 155 datë 24.11.2023 Vlefshmëria 11-24-2023 deri më 11-23-2028
164 Master of Science Sisteme Informacioni në Ekonomi HEI Unit: Department of Statistics and Applied Informatics

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 157 datë 24.11.2023 Vlefshmëria 11-24-2023 deri më 11-23-2028
165 Master of Science Përkatësi Gjinore dhe Zhvillim HEI Unit: Faculty of Social Sciences
166 Master of Science Komunikim për Ndryshim Social dhe të Sjelljes HEI Unit: Department of Labour and Social Policy
167 Master of Science Çështje të Fëmijëve dhe të Familjes HEI Unit: Department of Labour and Social Policy
168 Master of Science Studime Rajonale Politike HEI Unit: Department of Political Science
169 Master of Science Administrim i Shërbimeve Sociale HEI Unit: Department of Labour and Social Policy
170 Master of Science Shërbime Sociale në Drejtësinë Penale HEI Unit: Department of Labour and Social Policy
171 Master of Science Psikolog Klinik i Zhvillimit dhe Marrëdhënieve HEI Unit: Faculty of Social Sciences
172 Master of Science Psikolog Shkollor/Organizacional HEI Unit: Faculty of Social Sciences
173 Master of Science Punë Sociale me profile: a. Drejtim Klinik; b. Organizim Komunitar; c. Politikë Sociale HEI Unit: Department of Labour and Social Policy
174 Master of Science Sociologji e Zhvillimeve Shoqërore HEI Unit: Department of Sociology

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 166 datë 24.11.2023 Vlefshmëria 11-24-2023 deri më 11-23-2029
175 Master of Science Gjeografi HEI Unit: Faculty of History and Philology
176 Master of Science Studime Letrare me profilet: a. Teori letërsie dhe kritikë letrare; b. Letërsi e përgjithshme dhe letërsi e krahasuar; c. Studime letrare shqiptare dhe antropologji kulturore HEI Unit: Faculty of History and Philology
177 Master of Science Gazetari me profile: a. Marrëdhënie publike; b. Gazetari evropiane dhe ndërkombëtare; c. Komunikimi ndërkulturor; ç. Marketing mediatik; d. Drejtimi dhe menaxhimi i mediave HEI Unit: Faculty of History and Philology
178 Master of Science Marrëdhënie ndërkombëtare HEI Unit: Department of History
179 Master of Science Trashëgimi Kulturore HEI Unit: Faculty of History and Philology
180 Master of Science Arkeologji HEI Unit: Faculty of History and Philology
181 Master of Science Histori HEI Unit: Department of History
182 Master of Science Gjuhësi me profile: a. Gjuhësi e sotme; b. Gjuhësi historike HEI Unit: Faculty of History and Philology
183 Master of Science Përkthim teknik - letrar dhe interpretim HEI Unit: Faculty of Foreing Languages
184 Master of Science Gjuhë dhe Komunikim Ndërkulturor e Turistik HEI Unit: Faculty of Foreing Languages
185 Master of Science Drejtësi me profil: Publike HEI Unit: Faculty of Law
186 Master of Science Drejtësi me profil: Penale HEI Unit: Faculty of Law
187 Master of Science Drejtësi me profil: Civile HEI Unit: Faculty of Law
188 Master of Science Teknologji Informacioni HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
189 Master of Science Shkencat dhe Teknologjitë Ushqimore HEI Unit: Department of Industrial Chemistry
190 Master of Science Mësuesi në Matematikë për Arsimin e Mesëm të Lartë HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
191 Master of Science Matematikë HEI Unit: Department of Mathematics
192 Master of Science Mësuesi në Kimi për Arsimin e Mesëm të Lartë HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
193 Master of Science Kimi me profil: Analiza Kimike dhe Vetitë e Lëndës HEI Unit: Department of Chemistry
194 Master of Science Kimi Industriale dhe Mjedisore HEI Unit: Department of Industrial Chemistry
195 Master of Science Inxhinieria e Proceseve Kimike HEI Unit: Department of Industrial Chemistry
196 Master of Science Inxhinieri Matematike dhe Informatikë HEI Unit: Department of Applied Mathematics
197 Master of Science Informatikë HEI Unit: Department of Informatics
198 Master of Science Mësuesi në Fizikë për Arsimin e Mesëm të Lartë HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
199 Master of Science Fizikë HEI Unit: Department of Physics
200 Master of Science Bioteknologji Molekulare dhe Industriale HEI Unit: Department of Biotechnology
201 Master of Science Mësuesi në Biologji për Arsimin e Mesëm e të Lartë HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
202 Master of Science Biologji Mjedisore HEI Unit: Department of Biology
203 Master of Science Biologji Molekulare HEI Unit: Department of Biology
204 Master of Science(IP) Drejtësi HEI Unit: Faculty of Law
205 Phd Shkenca Humane, Albanologjike dhe Gjeografi, me nënfushat "Histori", "Marrëdhënie Ndërkombëtare" dhe "Gjeografi" HEI Unit: Faculty of History and Philology
206 Phd Shkencat e Natyrës, me nënfusha "Shkenca Biologjike", "Fizikë", "Matematikë", "Informatikë", "Matematikë e Aplikuar", "Kimi e Aplikuar", "Bioteknologji", "Prodhim Industrial dhe Inxhinieri" HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
207 Phd Studime Evropiane HEI Unit: Institute of European Studies
208 Phd Shkenca Ekonomike, me nënfusha "Ekonomiks", "Financë", "Kontabilitet", "Manaxhim", "Marketing", "Sisteme Informacioni në Ekonomi", "Statistikë dhe Matematikë e Aplikuar në Ekonomi" HEI Unit: Faculty of Economics
209 Phd "Shkenca Sociale", me nënfusha "Psikologji", "Punë Sociale", "Sociologji", "Edukim", "Shkenca Politike", "Filozofi" HEI Unit: Faculty of Social Sciences
210 Phd "Shkenca Humane" me nënfusha "Shkenca Gjuhësore", "Letërsia Botërore Moderne dhe Postmoderne" HEI Unit: Faculty of Foreing Languages
211 Phd "Drejtësi" me nënfusha "E Drejtë Civile", "E Drejtë Penale", "E Drejtë Publike" HEI Unit: Faculty of Law
212 Phd Gjeografi HEI Unit: Faculty of History and Philology
213 Phd Histori me drejtime: a. Histori; b. Arkeologji; c. Marrëdhënie Ndërkombëtare; d. Trashëgimi Kulturore HEI Unit: Faculty of History and Philology
214 Phd Kërkime Operacionale HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
215 Phd Ekonomiks HEI Unit: Faculty of Economics
216 Phd Marketing HEI Unit: Faculty of Economics
217 Phd Statistikë HEI Unit: Faculty of Economics
218 Phd Sistemet e Informacionit në Ekonomi HEI Unit: Faculty of Economics
219 Phd Financë HEI Unit: Faculty of Economics
220 Phd Kërkime Operacionale HEI Unit: Faculty of Economics
221 Phd Menaxhim HEI Unit: Faculty of Economics
222 Phd Kontabilitet HEI Unit: Faculty of Economics
223 Phd Diplomacia dhe Marrëdhëniet Ndërkombëtare HEI Unit: Institute of European Studies
224 Phd Politika dhe Qeverisja në Europë HEI Unit: Institute of European Studies
225 Phd Legjislacion dhe Institucionet Europiane HEI Unit: Institute of European Studies
226 Phd Shkenca Politike HEI Unit: Faculty of Social Sciences
227 Phd Punë Sociale HEI Unit: Faculty of Social Sciences
228 Phd Psikologji HEI Unit: Faculty of Social Sciences
229 Phd Pedagogji HEI Unit: Faculty of Social Sciences
230 Phd Sociologji HEI Unit: Faculty of Social Sciences
231 Phd Filozofi HEI Unit: Faculty of Social Sciences
232 Phd Shkenca Komunikimi me profile: a. Komunikim Informim; b. Komunikim Masiv HEI Unit: Faculty of History and Philology
233 Phd Studime Letrare HEI Unit: Faculty of History and Philology
234 Phd Kërkime Gjuhësore HEI Unit: Faculty of History and Philology
235 Phd Letërsi botërore HEI Unit: Faculty of Foreing Languages
236 Phd Shkenca gjuhësore HEI Unit: Faculty of Foreing Languages
237 Phd E Drejtë Publike HEI Unit: Faculty of Law
238 Phd Shkenca Penale HEI Unit: Faculty of Law
239 Phd Shkenca Juridike Civile HEI Unit: Faculty of Law
240 Phd Informatikë HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
241 Phd Metodat probabilitare, statistike dhe metodat e analizës numerike HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
242 Phd Analizë dhe Algjebër HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
243 Phd Proceset e trajtimit kimik të lëndëve të para natyrore dhe të mbeturinave industriale urbane HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
244 Phd Teknologjia dhe mikrobiologjia e ushqimeve dhe vlerësimi i sigurisë dhe cilësisë HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
245 Phd Analiza Kimike e Lëndës dhe Mjedisit HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
246 Phd Elektrokimi e Zbatuar dhe Dukuritë Sipërfaqësore HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
247 Phd Bioteknologji Bimore HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
248 Phd Fizikë HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
249 Phd Biologji Molekulare HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
250 Phd Biologji e Ruajtjes HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
251 MND Kimi Industriale dhe Mjedisore HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
252 MND Kimi me drejtim: Elektrokimia e Korrozionit dhe Dukuritë Sipërfaqësore HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
253 MND Studime Ekonomike Europiane HEI Unit: Faculty of Economics
254 MND Marketing HEI Unit: Faculty of Economics
255 MND Kontabilitet HEI Unit: Faculty of Economics
256 MND Financë HEI Unit: Faculty of Economics
257 MND Administrim Publik HEI Unit: Faculty of Economics
258 MND Administrim Biznesi HEI Unit: Faculty of Economics
259 MND Diplomacia dhe Marrëdhëniet Ndërkombëtare të Bashkimit Evropian HEI Unit: Institute of European Studies
260 MND Politika dhe Qeverisja në Europë HEI Unit: Institute of European Studies
261 MND Legjislacion dhe Institucionet Europiane HEI Unit: Institute of European Studies
262 MND Kërkim Shkencor në Punë Sociale HEI Unit: Faculty of Social Sciences
263 MND Kërkim Psikologjik HEI Unit: Faculty of Social Sciences
264 MND Kërkime në Edukim HEI Unit: Faculty of Social Sciences
265 MND Gjeografi Humane dhe Rregullim Territori HEI Unit: Faculty of History and Philology
266 MND Gjeografi me drejtime: a. Gjeografi Fizike dhe Mjedisore; b. Gjeografi Humane dhe Rregullim Territori HEI Unit: Faculty of History and Philology
267 MND Shkencë e Bibliotekave HEI Unit: Faculty of History and Philology
268 MND Studime Letrare HEI Unit: Faculty of History and Philology
269 MND Gjuhësi HEI Unit: Faculty of History and Philology
270 MND Marrëdhënie Ndërkombëtare HEI Unit: Faculty of History and Philology
271 MND Trashëgimi Kulturore HEI Unit: Faculty of History and Philology
272 MND Arkeologji HEI Unit: Faculty of History and Philology
273 MND Histori HEI Unit: Faculty of History and Philology
274 MND Letërsi Botërore HEI Unit: Faculty of Foreing Languages
275 MND Shkenca Gjuhësore HEI Unit: Faculty of Foreing Languages
276 MND E Drejta Kushtetuese, e Krahasuar dhe Europiane HEI Unit: Faculty of Law
277 MND Shkenca Penale HEI Unit: Faculty of Law
278 MND Shkenca Juridike Civile HEI Unit: Faculty of Law
279 MND EU Business Law HEI Unit: Faculty of Law
280 MND Biologji Eksperimtale me profile: a. Biologji Qelizore; b. Gjenetikë e Popullatave ; c. Mikrobiologji HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
281 MND Biologji me profile: a. Biologji Shtazore; b. Biologji Bimore; c. Edukim Biologjik HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
282 MND Analiza Kimike dhe Instrumentale HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
283 MND Teknologjitë dhe Mikrobiologjitë e Ushqimeve HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
284 MND Inxhinieri e Proceseve Kimike HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
285 MND Fizikë dhe Kimi Materialesh HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
286 MND Fizikë me profile: a. Fizikë Teorike LLogaritëse; b. Fizikë e Aplikuar; c. Biofizikë HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
287 MND Sisteme Informatike të Avancuara HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
288 MND Matematikë Teorike HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
289 MNP Mësuesi për AM në Lëndën Gjeografi HEI Unit: Faculty of History and Philology
290 MNP Mësuesi për AM në Lëndën Histori HEI Unit: Faculty of History and Philology
291 MNP Mësuesi për AM në Lëndën Gjuhë Letërsi HEI Unit: Faculty of History and Philology
292 MNP Analizë e Politkës Sociale HEI Unit: Faculty of Social Sciences
293 MNP Filozofi Praktike dhe Humane HEI Unit: Faculty of Social Sciences
294 MNP Punë Sociale HEI Unit: Faculty of Social Sciences
295 MNP Orientim Profesional HEI Unit: Faculty of Social Sciences
296 MNP Këshillim Psikologjik HEI Unit: Faculty of Social Sciences
297 MNP Qeverisja dhe Politikat Publike HEI Unit: Faculty of Social Sciences
298 MNP Drejtim dhe Administrim Arsimi HEI Unit: Faculty of Social Sciences
299 MNP Mësuesi për AM në Lëndën Matematikë HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
300 MNP Mësuesi për AM në Lëndën Fizikë HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
301 MNP Mësuesi për AM në Lëndën Biologji HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
302 MNP Mësuesi për AM në Lëndën Kimi HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
303 MNP Mësuesi për AM në Lëndën Gjeografi HEI Unit: Faculty of History and Philology
304 MNP Mësuesi për AM në Lëndën Histori HEI Unit: Faculty of History and Philology
305 MNP Mësuesi për AM në Lëndën Gjuhë Letërsi HEI Unit: Faculty of History and Philology
306 MNP Arkivistikë HEI Unit: Faculty of History and Philology
307 MNP Gjeomorfologji HEI Unit: Faculty of History and Philology
308 MNP Redaktori HEI Unit: Faculty of History and Philology
309 MNP Mësuesi për AM në Lëndën Gjuhë Italiane HEI Unit: Faculty of Foreing Languages
310 MNP Mësuesi për AM në Lëndën Gjuhë Gjermane HEI Unit: Faculty of Foreing Languages
311 MNP Mësuesi për AM në Lëndën Gjuhë Frënge HEI Unit: Faculty of Foreing Languages
312 MNP Mësuesi për AM në Lëndën Gjuhë Angleze HEI Unit: Faculty of Foreing Languages