Quality Assurance Agency in Higher Education

Mediterranean University of Albania

Licensing Document: VKM Nr. 177, datë 19.02.2009
Category: University
Type: Private
Status: Active
Address: Bulevardi "Gjergj Fishta", Nr. 52, Tiranë
Tel: +35542421774
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.umsh.edu.al
  1. Akreditim institucional
  1. Akreditim institucional
  1. Akreditim institucional
Bachelor International Relations and Diplomacy
Master profesional Political and Administrative Sciences with profiles: a. Social Policies; b. Public Administration; c. Local Government
Master profesional International Relations with profiles: a. European Studies; b. Mediterranean Studies
Master profesional Business Administration
Master profesional Business Management with profiles: a. Management of Tourism; b. Management of Real Estates; c. Management of Arts; d. Management of Health; e. Management of Education
Master i shkencave International Relations
Master i shkencave Political Sciences
Master i shkencave Banking and Financing
Bachelor Economic Sciences with profiles: a. Business Administration; b. Financing Banking and Accounting; c. Business Law
Bachelor Political and Administrative Sciences with profiles: a. Political Sciences; b. Public Administration
Master i shkencave Public Law
Master i shkencave Civil and Trade Law
Master i shkencave Information Systems in Business
Master profesional Information Systems in Business
Bachelor Psychosocial Studies
Bachelor Psychosocial Studies
Master i shkencave Psychology with profiles: a. Organization Psychology; b. Community Psychology
Master i shkencave Political Studies and Economic Development Strategies
Master i shkencave Political Studies and Economic Development Strategies
No. Study program Information
1 Professional diploma Teknologji informacioni dhe aplikime informatike, me profile "Specialist rrjetesh kompjuterike", "Teknik për pajisje elektronike" dhe "Teknik për software dhe digjitalizim" HEI Unit: Faculty of Economic Sciences
2 Bachelor Shkenca Politike HEI Unit: Faculty of Juridical and Political Sciences
3 Bachelor Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Diplomaci HEI Unit: Department of International Relations

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 124, datë 2012-03-29 Vlefshmëria 03-29-2012 deri më 03-29-2018
2 - Akredituar me Vendim Nr. 64 datë 28-09-2018 Vlefshmëria 09-28-2018 deri më 09-30-2023
4 Bachelor Shkenca Ekonomike, me profile: a. Administrim Biznesi; b. Financë Bankë dhe Kontabilitet; c. Biznes dhe Ligj HEI Unit: Faculty of Economic Sciences

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 124 datë 2012-03-29 Vlefshmëria 03-29-2012 deri më 03-29-2018
2 - Akredituar me Vendim Nr. 68 datë 28-09-2018 Vlefshmëria 09-28-2018 deri më 09-30-2021
5 Bachelor Shkenca Politike dhe Administrative me profile: a. Shkenca Politike; b. Administratë Publike HEI Unit: Faculty of Psychology, Sociology and Political Sciences

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 124, datë 2012-03-29 Vlefshmëria 03-29-2012 deri më 03-29-2018
2 - Akredituar me Vendim Nr. 61 datë 28-09-2018 Vlefshmëria 09-28-2018 deri më 09-30-2023
6 Bachelor Informatikë Biznesi HEI Unit: Department of Informatics and Scientific Training

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 283, datë 2016-05-30 Vlefshmëria 05-30-2016 deri më 05-30-2022
7 Bachelor Juridik HEI Unit: Faculty of Law and International Relations Sciences

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 344, datë 2015-09-17 Vlefshmëria 09-17-2015 deri më 09-17-2021
8 Bachelor Ekonomi HEI Unit: Faculty of Economic Sciences
9 Bachelor Psiko - Sociologji HEI Unit: Faculty of Juridical and Political Sciences
10 Bachelor Studime Psikosociale HEI Unit: Department of Psychology and Sociology

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 61 datë 05-07-2019 Vlefshmëria 07-05-2019 deri më 00-00-0000
2 - Akredituar me Vendim Nr. 61/1 datë 05-10-2019 Vlefshmëria 10-05-2019 deri më 09-30-2023
11 Bachelor Komunikim dhe Marrëdhënie me Publikun HEI Unit: Faculty of Psychology, Sociology and Political Sciences
12 Bachelor Shkenca Politike dhe Administrative me profile "Politikat e Integrimit dhe Qeverisje" dhe "Administratë Publike" HEI Unit: Faculty of Psychology, Sociology and Political Sciences
13 Bachelor Marrëdhënie Dhe Institucionet Ndërkombëtare HEI Unit: Faculty of Law and International Relations Sciences
14 Professional Master Shkenca Politike dhe Administrative me profile: a. Politikat Sociale; b. Administratë Publike; c. Qeverisje Vendore HEI Unit: Faculty of Psychology, Sociology and Political Sciences

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 291, datë 2012-07-11 Vlefshmëria 07-11-2012 deri më 07-11-2018
2 - Akredituar me Vendim Nr. 62 datë 28-09-2018 Vlefshmëria 09-28-2018 deri më 09-30-2023
15 Professional Master Marrëdhënie Ndërkombëtare me profile: a. Studime Mesdhetare; b. Studime Europiane HEI Unit: Department of International Relations

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 291, datë 2012-07-11 Vlefshmëria 07-11-2012 deri më 07-11-2018
2 - Akredituar me Vendim Nr. 65 datë 28-09-2018 Vlefshmëria 09-28-2018 deri më 09-30-2022
16 Professional Master Administrim Biznesi HEI Unit: Department of Economics

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 291 datë 2012-07-11 Vlefshmëria 07-11-2012 deri më 07-11-2018
2 - Akredituar me Vendim Nr. 62 datë 05-07-2019 Vlefshmëria 07-05-2019 deri më 09-30-2024
17 Professional Master Menaxhim Biznesi me profile: a. Menaxhim Turizmi; b. Menaxhimi i Pasurisë së Paluajtshme; c. Menaxhim Arti; ç. Menaxhim Shëndeti; d. Menaxhim Arsimi HEI Unit: Department of Economics

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 291 datë 2012-07-11 Vlefshmëria 07-11-2012 deri më 07-11-2018
2 - Akredituar me Vendim Nr. 69 datë 28-09-2018 Vlefshmëria 09-28-2018 deri më 09-30-2021
18 Professional Master Sistemet e Informacionit në Biznes HEI Unit: Department of Informatics and Scientific Training

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 46 datë 13-07-2018 Vlefshmëria 07-13-2018 deri më 09-30-2023
19 Professional Master Hartim, Menaxhim Projektesh HEI Unit: Faculty of Psychology, Sociology and Political Sciences
20 Professional Master Auditim i Brendshëm dhe Kontrolli Financiar HEI Unit: Faculty of Economic Sciences
21 Master of Science Marrëdhënie Ndërkombëtare HEI Unit: Department of International Relations

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 291, datë 2012-07-11 Vlefshmëria 07-11-2012 deri më 07-11-2018
2 - Akredituar me Vendim Nr. 66 datë 28-09-2018 Vlefshmëria 09-28-2018 deri më 09-30-2021
22 Master of Science Shkenca Politike HEI Unit: Department of Political Science

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 291, datë 2012-07-11 Vlefshmëria 07-11-2012 deri më 07-11-2018
2 - Akredituar me Vendim Nr. 63 datë 28-09-2018 Vlefshmëria 09-28-2018 deri më 09-30-2023
23 Master of Science Financë Bankë HEI Unit: Department of Banking Finance and Accounting

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 291 datë 2012-07-11 Vlefshmëria 07-11-2012 deri më 07-11-2018
2 - Akredituar me Vendim Nr. 70 datë 28-09-2018 Vlefshmëria 09-28-2018 deri më 09-30-2021
24 Master of Science E Drejtë Publike HEI Unit: Department of Public Law

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 38 datë 2017-05-19 Vlefshmëria 05-19-2017 deri më 07-31-2019
2 - Akredituar me Vendim Nr. 63 datë 05-07-2019 Vlefshmëria 07-05-2019 deri më 09-30-2023
25 Master of Science E Drejtë Civile dhe Tregtare HEI Unit: Department of Civil Law

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 39 datë 2017-05-19 Vlefshmëria 05-19-2017 deri më 07-31-2019
2 - Akredituar me Vendim Nr. 64 datë 05-07-2019 Vlefshmëria 07-05-2019 deri më 09-30-2024
26 Master of Science Psiko - Sociologji HEI Unit: Faculty of Juridical and Political Sciences
27 Master of Science Sistemet e Informacionit në Biznes HEI Unit: Department of Informatics and Scientific Training

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 47 datë 13-07-2018 Vlefshmëria 07-13-2018 deri më 09-30-2023
28 Master of Science Psikologji me profile: a. Psikologji Organizative; b. Psikologji Komunitare HEI Unit: Department of Psychology and Sociology

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 67 datë 28-09-2018 Vlefshmëria 09-28-2018 deri më 09-30-2023
29 Master of Science Studime Politike dhe Strategjitë Ekonomike të Zhvillimit HEI Unit: Department of Political Science

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 291 datë 11-07-2012 Vlefshmëria 07-11-2012 deri më 07-11-2018
2 - Akredituar me Vendim Nr. 63 datë 28-09-2018 Vlefshmëria 09-28-2018 deri më 09-30-2023
30 Master of Science Administrim Biznesi me profile "Sipërmarrja dhe Inovacioni" dhe "Marketing Shitje dhe Komunikim" HEI Unit: Department of Economics
31 Master of Science "Financë Bankë" me profile: "Banka dhe Tregje Financiare" dhe "Teknologjitë e Reja Financiare" HEI Unit: Faculty of Economic Sciences
32 Master of Science(IP) Drejtësi HEI Unit: Faculty of Law and International Relations Sciences