Quality Assurance Agency in Higher Education

Mediterranean University of Albania

Licensing Document: VKM Nr. 177, datë 19.02.2009
Category: University
Type: Private
Status: Active
Address: Bulevardi "Gjergj Fishta", Nr. 52, Tiranë
Tel: +35542421774
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.umsh.edu.al
  1. Akreditim institucional
  1. Akreditim institucional
No. Study program Information
1 Bachelor Shkenca Politike HEI Unit: Faculty of Juridical and Political Sciences
2 Bachelor Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Diplomaci HEI Unit: Department of International Relations
3 Bachelor Shkenca Ekonomike, me profile: a. Administrim Biznesi; b. Financë Bankë dhe Kontabilitet; c. Biznes dhe Ligj HEI Unit: Faculty of Economic Sciences
4 Bachelor Shkenca Politike dhe Administrative me profile: a. Shkenca Politike; b. Administratë Publike HEI Unit: Faculty of Psychology, Sociology and Political Sciences
5 Bachelor Informatikë Biznesi HEI Unit: Department of Informatics and Scientific Training
6 Bachelor Juridik HEI Unit: Faculty of Law and International Relations Sciences
7 Bachelor Ekonomi HEI Unit: Faculty of Economic Sciences
8 Bachelor Psiko - Sociologji HEI Unit: Faculty of Juridical and Political Sciences
9 Bachelor Studime Psikosociale HEI Unit: Department of Psychology and Sociology
10 Professional Master Shkenca Politike dhe Administrative me profile: a. Politikat Sociale; b. Administratë Publike; c. Qeverisje Vendore HEI Unit: Faculty of Psychology, Sociology and Political Sciences
11 Professional Master Marrëdhënie Ndërkombëtare me profile: a. Studime Mesdhetare; b. Studime Europiane HEI Unit: Department of International Relations
12 Professional Master Administrim Biznesi HEI Unit: Department of Economics
13 Professional Master Menaxhim Biznesi me profile: a. Menaxhim Turizmi; b. Menaxhimi i Pasurisë së Paluajtshme; c. Menaxhim Arti; ç. Menaxhim Shëndeti; d. Menaxhim Arsimi HEI Unit: Department of Economics
14 Professional Master Sistemet e Informacionit në Biznes HEI Unit: Department of Informatics and Scientific Training
15 Master of Science Marrëdhënie Ndërkombëtare HEI Unit: Department of International Relations
16 Master of Science Shkenca Politike HEI Unit: Department of Political Science
17 Master of Science Financë Bankë HEI Unit: Department of Banking Finance and Accounting
18 Master of Science E Drejtë Publike HEI Unit: Department of Public Law
19 Master of Science E Drejtë Civile dhe Tregtare HEI Unit: Department of Civil Law
20 Master of Science Psiko - Sociologji HEI Unit: Faculty of Juridical and Political Sciences
21 Master of Science Sistemet e Informacionit në Biznes HEI Unit: Department of Informatics and Scientific Training
22 Master of Science Psikologji me profile: a. Psikologji Organizative; b. Psikologji Komunitare HEI Unit: Department of Psychology and Sociology
23 Master of Science Studime Politike dhe Strategjitë Ekonomike të Zhvillimit HEI Unit: Department of Political Science