Quality Assurance Agency in Higher Education

Mediterranean University of Albania

Licensing Document: VKM Nr. 177, datë 19.02.2009
Accreditation Document:
Category: University
Type: Private
Status: Active
Address: Bulevardi "Gjergj Fishta", Nr. 52, Tiranë
Tel: +35542421774
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.umsh.edu.al
  1. Akreditim institucional
  1. Akreditim institucional
  1. Akreditim institucional
  1. Akreditim institucional
Master profesional Internal Audit and Financial Control
Master profesional Project design and management
Master i shkencave
Diplomë profesionale
Master i shkencave Political Studies and Economic Development Strategies
Master i shkencave Political Studies and Economic Development Strategies
Master i shkencave Psychology with profiles: a. Organization Psychology; b. Community Psychology
Bachelor Psychosocial Studies
Bachelor Psychosocial Studies
Master profesional Information Systems in Business
Master i shkencave Information Systems in Business
Master i shkencave Civil and Trade Law
Master i shkencave Public Law
Bachelor Law
Bachelor Business Informatics
Bachelor Political and Administrative Sciences with profiles: a. Political Sciences; b. Public Administration
Bachelor Economic Sciences with profiles: a. Business Administration; b. Financing Banking and Accounting; c. Business Law
Master i shkencave Banking and Financing
Master i shkencave Banking and Financing
Master i shkencave Political Sciences
Master i shkencave International Relations
Master i shkencave International Relations
Master profesional Business Management with profiles: a. Management of Tourism; b. Management of Real Estates; c. Management of Arts; d. Management of Health; e. Management of Education
Master profesional Business Administration
Master profesional International Relations with profiles: a. European Studies; b. Mediterranean Studies
Master profesional International Relations with profiles: a. European Studies; b. Mediterranean Studies
Master profesional Political and Administrative Sciences with profiles: a. Social Policies; b. Public Administration; c. Local Government
Bachelor International Relations and Diplomacy
No. Study program Information
1 Professional diploma Teknologji informacioni dhe aplikime informatike, me profile "Specialist rrjetesh kompjuterike", "Teknik për pajisje elektronike" dhe "Teknik për software dhe digjitalizim" HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 94 datë 16.12.2022 Vlefshmëria 12-16-2022 deri më 12-15-2025
2 Bachelor Teknik Laboratori HEI Unit: Faculty of Medical Sciences
3 Bachelor Shkenca Politike HEI Unit: Faculty of Juridical and Political Sciences
4 Bachelor Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Diplomaci HEI Unit: Department of International Relations

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 124, datë 2012-03-29 Vlefshmëria 03-29-2012 deri më 03-29-2018
2 - Akredituar me Vendim Nr. 64 datë 28-09-2018 Vlefshmëria 09-28-2018 deri më 09-30-2023
5 Bachelor Shkenca Politike dhe Administrative me profile: a. Shkenca Politike; b. Administratë Publike HEI Unit: Faculty of Psychology, Sociology and Political Sciences

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 124, datë 2012-03-29 Vlefshmëria 03-29-2012 deri më 03-29-2018
2 - Akredituar me Vendim Nr. 61 datë 28-09-2018 Vlefshmëria 09-28-2018 deri më 09-30-2023
6 Bachelor Juridik HEI Unit: Faculty of Law and International Relations Sciences

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 344, datë 2015-09-17 Vlefshmëria 09-17-2015 deri më 09-17-2021
2 - Akredituar me Vendim BA Nr. 24, datë 03.03.2023 Vlefshmëria 03-03-2023 deri më 00-00-0000
7 Bachelor Psiko - Sociologji HEI Unit: Faculty of Juridical and Political Sciences
8 Bachelor Studime Psikosociale HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 61 datë 05-07-2019 Vlefshmëria 07-05-2019 deri më 00-00-0000
2 - Akredituar me Vendim Nr. 61/1 datë 05-10-2019 Vlefshmëria 10-05-2019 deri më 09-30-2023
9 Bachelor "Shkenca Politike dhe Administrative", me profile "Politikat e Integrimit dhe Qeverisje" dhe "Administratë Publike" HEI Unit:
10 Bachelor Marrëdhënie dhe Institucionet Ndërkombëtare HEI Unit:
11 Bachelor Mësuesi për arsimin parashkollor HEI Unit:
12 Bachelor "Informatikë" me profile: "Informatikë Biznesi", "Inxhinieri Informatike", "Teknologji Informacioni" HEI Unit:
13 Bachelor Mësuesi për arsimin fillor HEI Unit:
14 Bachelor Infermieri e Përgjithshme HEI Unit: Faculty of Medical Sciences
15 Bachelor Fizioterapi HEI Unit: Faculty of Medical Sciences
16 Bachelor Komunikim dhe Marrëdhënie me Publikun HEI Unit:
17 Professional Master Shkenca Politike dhe Administrative me profile: a. Politikat Sociale; b. Administratë Publike; c. Qeverisje Vendore HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 291, datë 2012-07-11 Vlefshmëria 07-11-2012 deri më 07-11-2018
2 - Akredituar me Vendim Nr. 62 datë 28-09-2018 Vlefshmëria 09-28-2018 deri më 09-30-2023
18 Professional Master Marrëdhënie Ndërkombëtare me profile: a. Studime Mesdhetare; b. Studime Europiane HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 291, datë 2012-07-11 Vlefshmëria 07-11-2012 deri më 07-11-2018
2 - Akredituar me Vendim Nr. 65 datë 28-09-2018 Vlefshmëria 09-28-2018 deri më 09-30-2022
3 - Akredituar me Vendim BA Nr. 215 datë 15.12.2023 Vlefshmëria 12-15-2023 deri më 12-14-2028
19 Professional Master Hartim, Menaxhim Projektesh HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 78 datë 30.06.2023 Vlefshmëria 06-30-2023 deri më 06-29-2027
20 Master of Science Studime Politike dhe Strategjitë Ekonomike të Zhvillimit HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 291 datë 11-07-2012 Vlefshmëria 07-11-2012 deri më 07-11-2018
2 - Akredituar me Vendim Nr. 63 datë 28-09-2018 Vlefshmëria 09-28-2018 deri më 09-30-2023
21 Master of Science Psikologji me profile: a. Psikologji Organizative; b. Psikologji Komunitare HEI Unit: Department of Psychology and Sociology

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 67 datë 28-09-2018 Vlefshmëria 09-28-2018 deri më 09-30-2023
22 Master of Science Psiko - Sociologji HEI Unit: Faculty of Juridical and Political Sciences
23 Master of Science E Drejtë Civile dhe Tregtare HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 39 datë 2017-05-19 Vlefshmëria 05-19-2017 deri më 07-31-2019
2 - Akredituar me Vendim Nr. 64 datë 05-07-2019 Vlefshmëria 07-05-2019 deri më 09-30-2024
24 Master of Science E Drejtë Publike HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 38 datë 2017-05-19 Vlefshmëria 05-19-2017 deri më 07-31-2019
2 - Akredituar me Vendim Nr. 63 datë 05-07-2019 Vlefshmëria 07-05-2019 deri më 09-30-2023
25 Master of Science Shkenca Politike HEI Unit: Department of Political Science

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 291, datë 2012-07-11 Vlefshmëria 07-11-2012 deri më 07-11-2018
2 - Akredituar me Vendim Nr. 63 datë 28-09-2018 Vlefshmëria 09-28-2018 deri më 09-30-2023
26 Master of Science Marrëdhënie Ndërkombëtare HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 291, datë 2012-07-11 Vlefshmëria 07-11-2012 deri më 07-11-2018
2 - Akredituar me Vendim Nr. 66 datë 28-09-2018 Vlefshmëria 09-28-2018 deri më 09-30-2021
3 - Akredituar me Vendim BA Nr. 25 datë 03.03.2023 Vlefshmëria 03-03-2023 deri më 03-02-2026
27 Master of Science "Psikologji" me profile "Psikologji Organizative", "Psikologji Komunitare" dhe "Këshillim dhe Psikoterapi me Orientim Njohës Sjellor" HEI Unit:
28 Master of Science Informatikë me profile: "Sistemet e Informacionit në Biznes" dhe "Inxhinieri Software" HEI Unit:
29 Master of Science(IP) Drejtësi HEI Unit: