Quality Assurance Agency in Higher Education

University of Vlora, "Ismail Qemali"

Licensing Document: VKM Nr. 105, datë 28.02.1994
Category: University
Type: Public
Status: Active
Address: Lagjia Pavarësia, Vlorë
Tel: +355 33 222288
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.univlora.edu.al
  1. Akreditim institucional
Bachelor Finance
Bachelor Business Administration
No. Study program Information
1 Professional diploma Akuakulturë dhe Higjenë e Produkteve të Peshkimit HEI Unit: Department of Biology
2 Professional diploma Teknik Laboratotri Kimik HEI Unit: Faculty of Technical and Natural Sciences
3 Bachelor Matematikë Financë HEI Unit: Department of Mathematics
4 Bachelor Shkenca Aktuaristike HEI Unit: Department of Mathematics
5 Bachelor Matematikë, me profile: a. Matematikë; b. Matematikë-Fizikë HEI Unit: Faculty of Technical and Natural Sciences
6 Bachelor Shkencat Kompjutacionale HEI Unit: Department of Computer Sciences
7 Bachelor Teknologji Informacioni HEI Unit: Department of Computer Sciences
8 Bachelor Inxhinieri Mekanike me profile: a. Inxhinieri Mekanike; b. Inxhinieri Navale HEI Unit: Faculty of Technical and Natural Sciences
9 Bachelor Navigacion me profile: a. Navigator për anijet civile; b. Navigator për peshkimin detar HEI Unit: Faculty of Technical and Natural Sciences
10 Bachelor Kimi HEI Unit: Department of Chemistry
11 Bachelor Biologji HEI Unit: Department of Biology
12 Bachelor Inxhinieri Elektrike HEI Unit: Department of Engineering and Marine Technology
13 Bachelor Administrim Biznesi HEI Unit: Faculty of Economics
14 Bachelor Menaxhim Turizmi HEI Unit: Faculty of Economics
15 Bachelor Ekonomiks HEI Unit: Department of Economics
16 Bachelor Financë HEI Unit: Department of Finance and Accounting

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 21 datë 19.02.2021 Vlefshmëria 02-19-2021 deri më 09-30-2024
17 Bachelor Kontabilitet HEI Unit: Department of Finance and Accounting
18 Bachelor Marketing HEI Unit: Department of Business
19 Bachelor Mësuesi për Arsimin Fillor HEI Unit: Department of Education
20 Bachelor Mësuesi për Arsimin Parashkollor HEI Unit: Department of Education
21 Bachelor Pedagogji e Specializuar HEI Unit: Department of Education
22 Bachelor Gjuhë Shqipe dhe Letërsi HEI Unit: Department of Albanian Language and Literature
23 Bachelor Gjuhë Angleze HEI Unit: Department of Foreign Languages
24 Bachelor Gjuhë Italiane HEI Unit: Department of Foreign Languages
25 Bachelor Histori Gjeografi HEI Unit: Department of Education
26 Bachelor Drejtësi HEI Unit: Faculty of Humanities
27 Bachelor Infermieri e Përgjithshme HEI Unit: Department of Nursing
28 Bachelor Infermieri Mami HEI Unit: Department of Health Care
29 Bachelor Informatikë HEI Unit: Department of Computer Sciences
30 Bachelor Fizikë HEI Unit: Department of Physics
31 Bachelor Drejtësi HEI Unit: Department of Law
32 Bachelor Shkenca Kompjuterike HEI Unit: Department of Computer Sciences
33 Bachelor Administrim Biznesi HEI Unit: Department of Business

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 22 datë 19.02.2021 Vlefshmëria 02-19-2021 deri më 09-30-2024
34 Bachelor Menaxhim Turizmi HEI Unit: Department of Business
35 Bachelor Mami - Infermier HEI Unit: Faculty of Health
36 Bachelor Matematikë HEI Unit: Department of Mathematics
37 Bachelor Matematikë - Fizikë HEI Unit: Department of Physics
38 Bachelor Inxhinieri Mekanike HEI Unit: Department of Engineering and Marine Technology
39 Bachelor Inxhinieri Navale HEI Unit: Department of Engineering and Marine Technology
40 Bachelor Navigacion HEI Unit: Department of Marine Sciences
41 Bachelor Navigacion dhe peshkim detar HEI Unit: Department of Marine Sciences
42 Bachelor "Media, Komunikim dhe Trashëgimi Kulturore" me dy profile: "Gazetari dhe Multimedia" dhe "Trashëgimi Kulturore" HEI Unit: Faculty of Humanities
43 Professional Master Administrim Publik HEI Unit: Department of Business
44 Professional Master Sipërmarrje dhe Turizëm HEI Unit: Department of Business
45 Professional Master Mësuesi, për CLAB, në Lëndët Matematikë-Fizikë HEI Unit: Faculty of Technical and Natural Sciences
46 Professional Master Mësuesi për AM, në Lëndën Matematikë HEI Unit: Department of Mathematics
47 Professional Master Mësuesi për AM, në Lëndën Informatikë HEI Unit: Department of Computer Sciences
48 Professional Master Mësuesi për CLAB në Lëndën Gjuhë Angleze HEI Unit: Department of Foreign Languages
49 Professional Master Mësuesi për CLAB në Lëndën Gjuhë Italiane HEI Unit: Department of Foreign Languages
50 Professional Master Operacione Industriale dhe Navale HEI Unit: Department of Engineering and Marine Technology
51 Professional Master Administrim Publik HEI Unit: Faculty of Economics
52 Professional Master Financë HEI Unit: Department of Finance and Accounting
53 Professional Master Kontabilitet HEI Unit: Department of Finance and Accounting
54 Professional Master Ekonomiks në Sipërmarrje HEI Unit: Department of Economics
55 Professional Master Marketing HEI Unit: Department of Business
56 Professional Master Studime të Avancuara Detare HEI Unit: Department of Marine Sciences
57 Professional Master Infemier Patolog HEI Unit: Department of Nursing
58 Professional Master Infermier Pediatër HEI Unit: Department of Health Care
59 Professional Master Infermier Kirurg HEI Unit: Department of Nursing
60 Professional Master Shkenca Administrative HEI Unit: Department of Law
61 Professional Master E Drejtë Penale HEI Unit: Department of Law
62 Professional Master Mësuesi për Arsimin Fillor me Drejtim Minor Parashkollor HEI Unit: Department of Education
63 Professional Master Mësuesi për AM në Biologji me profil Minor Kimi HEI Unit: Department of Biology
64 Professional Master Mësuesi për Arsimin e Mesëm në Lëndët Histori Gjeografi HEI Unit: Faculty of Humanities
65 Professional Master Mësimdhënie e Kimisë në Arsimin e Mesëm të Ulët HEI Unit: Department of Chemistry
66 Professional Master Mësuesi në Histori - Gjeografi HEI Unit: Faculty of Humanities
67 Master of Science Financë HEI Unit: Department of Finance and Accounting
68 Master of Science Pasuri të Paluajtshme(Real Estate) HEI Unit: Department of Finance and Accounting
69 Master of Science Fizikë HEI Unit: Faculty of Technical and Natural Sciences
70 Master of Science Shkenca Kompjuterike HEI Unit: Department of Computer Sciences
71 Master of Science Inxhinieri Navale HEI Unit: Faculty of Technical and Natural Sciences
72 Master of Science Matematikë HEI Unit: Faculty of Technical and Natural Sciences
73 Master of Science Matematikë Financë HEI Unit: Faculty of Technical and Natural Sciences
74 Master of Science Aktuaristikë HEI Unit: Faculty of Technical and Natural Sciences
75 Master of Science Mësimdhënie e Gjuhës Shqipe dhe Letërisë HEI Unit: Department of Albanian Language and Literature
76 Master of Science Ekonomiks HEI Unit: Department of Economics
77 Master of Science Shkenca Infermierore HEI Unit: Department of Nursing
78 Master of Science Pedagogji e Specializuar Sociale HEI Unit: Department of Education
79 Master of Science Përkthim dhe Interpretim HEI Unit: Department of Foreign Languages
80 Master of Science Ndërtim Makinash HEI Unit: Faculty of Technical and Natural Sciences
81 Master of Science Marrëdhënie Ndërkombëtare HEI Unit: Department of Law
82 Master of Science Edukim HEI Unit: Department of Education
83 Master of Science Administrim Biznesi HEI Unit: Department of Business
84 Master of Science Mësimdhënie e Kimisë në Arsimin e Mesëm të Lartë HEI Unit: Department of Chemistry
85 Master of Science Shëndet Publik HEI Unit: Faculty of Health
86 Master of Science Biologji Mjedisore HEI Unit: Department of Biology
87 Master of Science(IP) Inxhinieri Navale HEI Unit: Faculty of Technical and Natural Sciences
88 Master of Science(IP) Drejtësi HEI Unit: Department of Law
89 Phd Matematikë HEI Unit: Department of Mathematics
90 Phd Ekonomiks HEI Unit: Faculty of Economics
91 Phd Financë HEI Unit: Faculty of Economics
92 Phd Menaxhim HEI Unit: Faculty of Economics
93 Phd E Drejtë në Ekonomi HEI Unit: Faculty of Economics
94 Phd Filologji e Zbatuar dhe Krahasuese HEI Unit: Faculty of Humanities
95 Phd Inxhinieri Mekanike dhe Navale HEI Unit: Faculty of Technical and Natural Sciences