Quality Assurance Agency in Higher Education

University of Vlora, "Ismail Qemali"

Licensing Document: VKM Nr. 105, datë 28.02.1994
Accreditation Document: Vendim BA Nr. 50, datë 27.11.2020
Category: University
Type: Public
Status: Active
Address: Lagjia Pavarësia, Vlorë
Tel: +355 33 222288
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.univlora.edu.al
  1. Akreditim institucional
Bachelor Navigation
Bachelor Naval Engineering
Bachelor Mechanical Engineering
Bachelor Mathematics
Bachelor Tourism Management
Bachelor Business Administration
Bachelor Computer Sciences
Bachelor Informatics
Bachelor General Nursing and Midwifery
Bachelor General Nursing
Bachelor History and Geography
Bachelor Italian
Bachelor English
Bachelor Albanian Language and Literature
Bachelor Specialized Pedagogy
Bachelor Preschool Teacher Education
Bachelor Primary Education Teacher
Bachelor Marketing
Bachelor Accounting
Bachelor Finance
Bachelor Economics
Bachelor Electrical Engineering
Bachelor Biology
Bachelor Chemistry
Bachelor Information Technology
No. Study program Information
1 Professional diploma Udhërrëfyes Turistik për Rajonin e Jugut HEI Unit: Department of Foreign Languages
2 Professional diploma Teknik Laboratori Kimik HEI Unit: Department of Chemistry
3 Professional diploma Akuakulturë dhe Higjenë e Produkteve të Peshkimit HEI Unit: Department of Biology
4 Bachelor Inxhinieri Mekanike HEI Unit: Department of Engineering and Marine Technology
5 Bachelor Gjuhësi e aplikuar në fushën e Turizmit HEI Unit: Department of Albanian Language and Literature
6 Bachelor "Media, Komunikim dhe Trashëgimi Kulturore" me dy profile: "Gazetari dhe Multimedia" dhe "Trashëgimi Kulturore" HEI Unit: Department of Albanian Language and Literature
7 Bachelor Navigacion dhe peshkim detar HEI Unit: Department of Marine Sciences
8 Bachelor Navigacion HEI Unit: Department of Marine Sciences

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 49, datë 03.06.2022 Vlefshmëria 06-03-2022 deri më 06-02-2025
9 Bachelor Inxhinieri Navale HEI Unit: Department of Engineering and Marine Technology

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 48, datë 03.06.2022 Vlefshmëria 06-03-2022 deri më 06-02-2026
10 Bachelor Inxhinieri Mekanike HEI Unit: Department of Engineering and Marine Technology

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr.47, datë 03.06.2022 Vlefshmëria 06-03-2022 deri më 06-02-2026
11 Bachelor Matematikë - Fizikë HEI Unit: Department of Physics
12 Bachelor Matematikë HEI Unit: Department of Mathematics

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 32, datë 22.04.2022 Vlefshmëria 04-22-2022 deri më 04-21-2026
13 Bachelor Mami - Infermier HEI Unit: Faculty of Health
14 Bachelor Menaxhim Turizmi HEI Unit: Department of Business

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 47 datë 19.11.2021 Vlefshmëria 11-19-2021 deri më 09-30-2024
15 Bachelor Administrim Biznesi HEI Unit: Department of Business

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 22 datë 19.02.2021 Vlefshmëria 02-19-2021 deri më 09-30-2024
16 Bachelor Shkenca Kompjuterike HEI Unit: Department of Computer Sciences

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 45, datë 03.06.2022 Vlefshmëria 06-03-2022 deri më 06-02-2027
17 Bachelor Drejtësi HEI Unit: Department of Law
18 Bachelor Fizikë HEI Unit: Department of Physics
19 Bachelor Informatikë HEI Unit: Department of Computer Sciences

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me VBA Nr. 11, datë 25.02.2022 Vlefshmëria 02-25-2022 deri më 02-24-2027
20 Bachelor Infermieri Mami HEI Unit: Department of Health Care

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 43, dat5 03.06.2022 Vlefshmëria 06-03-2022 deri më 06-02-2025
21 Bachelor Infermieri e Përgjithshme HEI Unit: Department of Nursing

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 44, datë 03.06.2022 Vlefshmëria 06-03-2022 deri më 06-02-2025
22 Bachelor Drejtësi HEI Unit: Faculty of Humanities and Law
23 Bachelor Histori Gjeografi HEI Unit: Department of Education

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 48 datë 19.11.2021 Vlefshmëria 11-19-2021 deri më 09-30-2024
24 Bachelor Gjuhë Italiane HEI Unit: Department of Foreign Languages

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 31, datë 22.04.2022 Vlefshmëria 04-22-2022 deri më 04-21-2026
25 Bachelor Gjuhë Angleze HEI Unit: Department of Foreign Languages

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me VBA Nr. 08, datë 25.02.2022 Vlefshmëria 02-25-2022 deri më 02-24-2027
26 Bachelor Gjuhë Shqipe dhe Letërsi HEI Unit: Department of Albanian Language and Literature

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me VBA Nr. 09, datë 25.02.2022 Vlefshmëria 02-25-2022 deri më 02-24-2025
27 Bachelor Pedagogji e Specializuar HEI Unit: Department of Education

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 28, datë 22.04.2022 Vlefshmëria 04-22-2022 deri më 04-21-2025
28 Bachelor Mësuesi për Arsimin Parashkollor HEI Unit: Department of Education

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 49, datë 19.11.2021 Vlefshmëria 11-19-2021 deri më 09-30-2025
29 Bachelor Mësuesi për Arsimin Fillor HEI Unit: Department of Education

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me VBA Nr. 07, datë 25.02.2022 Vlefshmëria 02-25-2022 deri më 02-24-2026
30 Bachelor Marketing HEI Unit: Department of Business

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 45 datë 19.11.2021 Vlefshmëria 11-19-2021 deri më 09-30-2023
31 Bachelor Kontabilitet HEI Unit: Department of Finance and Accounting

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 46 datë 19.11.2021 Vlefshmëria 11-19-2021 deri më 09-30-2024
32 Bachelor Financë HEI Unit: Department of Finance and Accounting

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 21 datë 19.02.2021 Vlefshmëria 02-19-2021 deri më 09-30-2024
33 Bachelor Ekonomiks HEI Unit: Department of Economics

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 44 datë 19.11.2021 Vlefshmëria 11-19-2021 deri më 09-30-2025
34 Bachelor Menaxhim Turizmi HEI Unit: Faculty of Economics
35 Bachelor Administrim Biznesi HEI Unit: Faculty of Economics
36 Bachelor Inxhinieri Elektrike HEI Unit: Department of Engineering and Marine Technology

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 46, datë 03.06.2022 Vlefshmëria 06-03-2022 deri më 06-02-2027
37 Bachelor Biologji HEI Unit: Department of Biology

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 50, datë 03.06.2022 Vlefshmëria 06-03-2022 deri më 06-02-2026
38 Bachelor Kimi HEI Unit: Department of Chemistry

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 51, datë 03.06.2022 Vlefshmëria 06-03-2022 deri më 06-02-2026
39 Bachelor Navigacion me profile: a. Navigator për anijet civile; b. Navigator për peshkimin detar HEI Unit: Faculty of Technical and Natural Sciences
40 Bachelor Inxhinieri Mekanike me profile: a. Inxhinieri Mekanike; b. Inxhinieri Navale HEI Unit: Faculty of Technical and Natural Sciences
41 Bachelor Teknologji Informacioni HEI Unit: Department of Computer Sciences

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me VBA Nr. 10, datë 25.02.2022 Vlefshmëria 02-25-2022 deri më 02-24-2027
42 Bachelor Shkencat Kompjutacionale HEI Unit: Department of Computer Sciences
43 Bachelor Matematikë, me profile: a. Matematikë; b. Matematikë-Fizikë HEI Unit: Faculty of Technical and Natural Sciences
44 Bachelor Shkenca Aktuaristike HEI Unit: Department of Mathematics
45 Bachelor Matematikë Financë HEI Unit: Department of Mathematics
46 Professional Master Akuakulturë dhe Peshkim Detar HEI Unit: Faculty of Technical and Natural Sciences
47 Professional Master Mësuesi për Arsimin Fillor HEI Unit: Faculty of Humanities and Law
48 Professional Master Udhërrëfim dhe Komunikim Turistik HEI Unit: Faculty of Humanities and Law
49 Professional Master Mësuesi në Histori - Gjeografi HEI Unit: Department of Education
50 Professional Master Mësimdhënie e Kimisë në Arsimin e Mesëm të Ulët HEI Unit: Department of Chemistry
51 Professional Master Mësuesi për Arsimin e Mesëm në Lëndët Histori Gjeografi HEI Unit: Faculty of Humanities and Law
52 Professional Master Mësuesi për AM në Biologji me profil Minor Kimi HEI Unit: Department of Biology
53 Professional Master Mësuesi për Arsimin Fillor me Drejtim Minor Parashkollor HEI Unit: Department of Education
54 Professional Master E Drejtë Penale HEI Unit: Department of Law
55 Professional Master Shkenca Administrative HEI Unit: Department of Law
56 Professional Master Infermier Kirurg HEI Unit: Department of Nursing
57 Professional Master Infermier Pediatër HEI Unit: Department of Health Care
58 Professional Master Infermier Patolog HEI Unit: Department of Nursing
59 Professional Master Studime të Avancuara Detare HEI Unit: Department of Marine Sciences
60 Professional Master Marketing HEI Unit: Department of Business
61 Professional Master Ekonomiks në Sipërmarrje HEI Unit: Department of Economics
62 Professional Master Kontabilitet HEI Unit: Department of Finance and Accounting
63 Professional Master Financë HEI Unit: Department of Finance and Accounting
64 Professional Master Administrim Publik HEI Unit: Faculty of Economics
65 Professional Master Operacione Industriale dhe Navale HEI Unit: Department of Engineering and Marine Technology
66 Professional Master Mësuesi për CLAB në Lëndën Gjuhë Italiane HEI Unit: Department of Foreign Languages
67 Professional Master Mësuesi për CLAB në Lëndën Gjuhë Angleze HEI Unit: Department of Foreign Languages
68 Professional Master Mësuesi për AM, në Lëndën Informatikë HEI Unit: Department of Computer Sciences
69 Professional Master Mësuesi për AM, në Lëndën Matematikë HEI Unit: Department of Mathematics
70 Professional Master Mësuesi, për CLAB, në Lëndët Matematikë-Fizikë HEI Unit: Faculty of Technical and Natural Sciences
71 Professional Master Sipërmarrje në Turizëm HEI Unit: Department of Business
72 Professional Master Administrim Publik HEI Unit: Department of Business
73 Master of Science Maritime Environmental Protection and Management HEI Unit: Faculty of Technical and Natural Sciences
74 Master of Science "Projektim dhe Menaxhim i Sistemeve Turistike dhe Kulturore" HEI Unit: Department of Business
75 Master of Science Biologji Mjedisore HEI Unit: Department of Biology
76 Master of Science Shëndet Publik HEI Unit: Faculty of Health
77 Master of Science Mësimdhënie e Kimisë në Arsimin e Mesëm të Lartë HEI Unit: Department of Chemistry
78 Master of Science Administrim Biznesi HEI Unit: Department of Business
79 Master of Science Edukim HEI Unit: Department of Education
80 Master of Science Marrëdhënie Ndërkombëtare HEI Unit: Department of Law
81 Master of Science Ndërtim Makinash HEI Unit: Faculty of Technical and Natural Sciences
82 Master of Science Përkthim dhe Interpretim HEI Unit: Department of Foreign Languages
83 Master of Science Pedagogji e Specializuar Sociale HEI Unit: Department of Education
84 Master of Science Shkenca Infermierore HEI Unit: Department of Nursing
85 Master of Science Ekonomiks HEI Unit: Department of Economics
86 Master of Science Mësimdhënie e Gjuhës Shqipe dhe Letërsisë HEI Unit: Department of Albanian Language and Literature
87 Master of Science Aktuaristikë HEI Unit: Faculty of Technical and Natural Sciences
88 Master of Science Matematikë Financë HEI Unit: Faculty of Technical and Natural Sciences
89 Master of Science Matematikë HEI Unit: Faculty of Technical and Natural Sciences
90 Master of Science Inxhinieri Navale HEI Unit: Faculty of Technical and Natural Sciences
91 Master of Science Shkenca Kompjuterike HEI Unit: Department of Computer Sciences
92 Master of Science Fizikë HEI Unit: Faculty of Technical and Natural Sciences
93 Master of Science Pasuri të Paluajtshme (Real Estate) HEI Unit: Department of Finance and Accounting
94 Master of Science Financë HEI Unit: Department of Finance and Accounting
95 Master of Science(IP) Drejtësi HEI Unit: Department of Law
96 Master of Science(IP) Inxhinieri Navale HEI Unit: Faculty of Technical and Natural Sciences
97 Phd Studime Gjuhësore, Letrare dhe Kulturore HEI Unit: Faculty of Humanities and Law
98 Phd Inxhinieri Mekanike dhe Navale HEI Unit: Faculty of Technical and Natural Sciences
99 Phd Filologji e Zbatuar dhe Krahasuese HEI Unit: Faculty of Humanities and Law
100 Phd E Drejtë në Ekonomi HEI Unit: Faculty of Economics
101 Phd Menaxhim HEI Unit: Faculty of Economics
102 Phd Financë HEI Unit: Faculty of Economics
103 Phd Ekonomiks HEI Unit: Faculty of Economics
104 Phd Matematikë HEI Unit: Department of Mathematics