Quality Assurance Agency in Higher Education

University of Vlora, "Ismail Qemali"

Licensing Document: VKM Nr. 105, datë 28.02.1994
Category: University
Type: Public
Status: Active
Address: Lagjia Pavarësia, Vlorë
Tel: +355 33 222288
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.univlora.edu.al
  1. Akreditim institucional
Bachelor Finance
Bachelor Business Administration
No. Study program Information
1 Bachelor Matematikë Financë HEI Unit: Department of Mathematics
2 Bachelor Shkenca Aktuaristike HEI Unit: Department of Mathematics
3 Bachelor Matematikë, me profile: a. Matematikë; b. Matematikë-Fizikë HEI Unit:
4 Bachelor Shkencat Kompjutacionale HEI Unit: Department of Computer Sciences
5 Bachelor Teknologji Informacioni HEI Unit: Department of Computer Sciences
6 Bachelor Inxhinieri Mekanike me profile: a. Inxhinieri Mekanike; b. Inxhinieri Navale HEI Unit:
7 Bachelor Navigacion me profile: a. Navigator për anijet civile; b. Navigator për peshkimin detar HEI Unit:
8 Bachelor Kimi HEI Unit: Department of Chemistry
9 Bachelor Biologji HEI Unit: Department of Biology
10 Bachelor Inxhinieri Elektrike HEI Unit: Department of Engineering and Marine Technology
11 Bachelor Administrim Biznesi HEI Unit: Faculty of Economics
12 Bachelor Menaxhim Turizmi HEI Unit: Faculty of Economics
13 Bachelor Ekonomiks HEI Unit: Department of Economics
14 Bachelor Financë HEI Unit: Department of Finance and Accounting

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 21 datë 19.02.2021 Vlefshmëria 02-19-2021 deri më 09-30-2024
15 Bachelor Kontabilitet HEI Unit: Department of Finance and Accounting
16 Bachelor Marketing HEI Unit: Department of Business
17 Bachelor Mësuesi për Arsimin Fillor HEI Unit: Department of Education
18 Bachelor Mësuesi për Arsimin Parashkollor HEI Unit: Department of Education
19 Bachelor Pedagogji e Specializuar HEI Unit: Department of Education
20 Bachelor Gjuhë Shqipe dhe Letërsi HEI Unit: Department of Albanian Language and Literature
21 Bachelor Gjuhë Angleze HEI Unit: Department of Foreign Languages
22 Bachelor Gjuhë Italiane HEI Unit: Department of Foreign Languages
23 Bachelor Histori Gjeografi HEI Unit: Department of Education
24 Bachelor Drejtësi HEI Unit: Faculty of Humanities
25 Bachelor Infermieri e Përgjithshme HEI Unit: Department of Nursing
26 Bachelor Infermieri Mami HEI Unit: Department of Health Care
27 Bachelor Informatikë HEI Unit: Department of Computer Sciences
28 Bachelor Fizikë HEI Unit: Department of Physics
29 Bachelor Drejtësi HEI Unit: Department of Law
30 Bachelor Shkenca Kompjuterike HEI Unit: Department of Computer Sciences
31 Bachelor Administrim Biznesi HEI Unit: Department of Business

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 22 datë 19.02.2021 Vlefshmëria 02-19-2021 deri më 09-30-2024
32 Bachelor Menaxhim Turizmi HEI Unit: Department of Business
33 Bachelor Mami - Infermier HEI Unit: Faculty of Health
34 Bachelor Matematikë HEI Unit: Department of Mathematics
35 Bachelor Matematikë - Fizikë HEI Unit: Department of Physics
36 Bachelor Inxhinieri Mekanike HEI Unit: Department of Engineering and Marine Technology
37 Bachelor Inxhinieri Navale HEI Unit: Department of Engineering and Marine Technology
38 Bachelor Navigacion HEI Unit: Department of Marine Sciences
39 Bachelor Navigacion dhe peshkim detar HEI Unit: Department of Marine Sciences
40 Professional Master Administrim Publik HEI Unit: Department of Business
41 Professional Master Sipërmarrje dhe Turizëm HEI Unit: Department of Business
42 Professional Master Mësuesi, për CLAB, në Lëndët Matematikë-Fizikë HEI Unit:
43 Professional Master Mësuesi për AM, në Lëndën Matematikë HEI Unit: Department of Mathematics
44 Professional Master Mësuesi për AM, në Lëndën Informatikë HEI Unit: Department of Computer Sciences
45 Professional Master Mësuesi për CLAB në Lëndën Gjuhë Angleze HEI Unit: Department of Foreign Languages
46 Professional Master Mësuesi për CLAB në Lëndën Gjuhë Italiane HEI Unit: Department of Foreign Languages
47 Professional Master Operacione Industriale dhe Navale HEI Unit: Department of Engineering and Marine Technology
48 Professional Master Administrim Publik HEI Unit: Faculty of Economics
49 Professional Master Financë HEI Unit: Department of Finance and Accounting
50 Professional Master Kontabilitet HEI Unit: Department of Finance and Accounting
51 Professional Master Ekonomiks në Sipërmarrje HEI Unit: Department of Economics
52 Professional Master Marketing HEI Unit: Department of Business
53 Professional Master Studime të Avancuara Detare HEI Unit: Department of Marine Sciences
54 Professional Master Infemier Patolog HEI Unit: Department of Nursing
55 Professional Master Infermier Pediatër HEI Unit: Department of Health Care
56 Professional Master Infermier Kirurg HEI Unit: Department of Nursing
57 Professional Master Shkenca Administrative HEI Unit: Department of Law
58 Professional Master E Drejtë Penale HEI Unit: Department of Law
59 Professional Master Mësuesi për Arsimin Fillor me Drejtim Minor Parashkollor HEI Unit: Department of Education
60 Professional Master Mësuesi për AM në Biologji me profil Minor Kimi HEI Unit: Department of Biology
61 Professional Master Mësuesi për Arsimin e Mesëm në Lëndët Histori Gjeografi HEI Unit: Faculty of Humanities
62 Professional Master Mësimdhënie e Kimisë në Arsimin e Mesëm të Ulët HEI Unit: Department of Chemistry
63 Master of Science Financë HEI Unit: Department of Finance and Accounting
64 Master of Science Pasuri të Paluajtshme(Real Estate) HEI Unit: Department of Finance and Accounting
65 Master of Science Fizikë HEI Unit:
66 Master of Science Shkenca Kompjuterike HEI Unit: Department of Computer Sciences
67 Master of Science Inxhinieri Navale HEI Unit:
68 Master of Science Matematikë HEI Unit:
69 Master of Science Matematikë Financë HEI Unit:
70 Master of Science Aktuaristikë HEI Unit:
71 Master of Science Mësimdhënie e Gjuhës Shqipe dhe Letërisë HEI Unit: Department of Albanian Language and Literature
72 Master of Science Ekonomiks HEI Unit: Department of Economics
73 Master of Science Shkenca Infermierore HEI Unit: Department of Nursing
74 Master of Science Pedagogji e Specializuar Sociale HEI Unit: Department of Education
75 Master of Science Përkthim dhe Interpretim HEI Unit: Department of Foreign Languages
76 Master of Science Ndërtim Makinash HEI Unit:
77 Master of Science Marrëdhënie Ndërkombëtare HEI Unit: Department of Law
78 Master of Science Edukim HEI Unit: Department of Education
79 Master of Science Administrim Biznesi HEI Unit: Department of Business
80 Master of Science Mësimdhënie e Kimisë në Arsimin e Mesëm të Lartë HEI Unit: Department of Chemistry
81 Master of Science Shëndet Publik HEI Unit: Faculty of Health
82 Master of Science Biologji Mjedisore HEI Unit: Department of Biology
83 Master of Science(IP) Inxhinieri Navale HEI Unit:
84 Master of Science(IP) Drejtësi HEI Unit: Department of Law
85 Phd Matematikë HEI Unit: Department of Mathematics
86 Phd Ekonomiks HEI Unit: Faculty of Economics
87 Phd Financë HEI Unit: Faculty of Economics
88 Phd Menaxhim HEI Unit: Faculty of Economics
89 Phd E Drejtë në Ekonomi HEI Unit: Faculty of Economics
90 Phd Filologji e Zbatuar dhe Krahasuese HEI Unit: Faculty of Humanities
91 Phd Inxhinieri Mekanike dhe Navale HEI Unit: