Quality Assurance Agency in Higher Education

University of Sports of Tirana

Licensing Document: VKM Nr. 123 datë 17.02.2010
Category: University
Type: Public
Status: Active
Address: Rr. Muhamet Gjollesha, Tiranë
Tel: +355 4 226652
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.ust.edu.al
  1. Akreditim institucional
Bachelor Field of Physical Activities, Health and Recreation
Bachelor Movement Sciences
Master i shkencave Sport Sciences
Master i shkencave Physical Activity and Health
Master profesional Physical Activity- Recreation- Fitness trainer
Master profesional Sport and tourism management
Master profesional
No. Study program Information
1 Bachelor Fushat e veprimtarisë fizike, të shëndetit dhe të rekreacionit HEI Unit: Department of Recreational Physical Activity and Tourism

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 30 datë 14-05-2020 Vlefshmëria 05-14-2020 deri më 05-13-2026
2 Bachelor Shkencat e lëvizjes HEI Unit: Department of Sport

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 29 datë 14-05-2020 Vlefshmëria 05-14-2020 deri më 05-13-2026
3 Bachelor Shkenca të Lëvizjes HEI Unit: Department of Sport
4 Bachelor Fushat e Veprimtarisë Fizike, te Shëndetit dhe të Rekreacionit HEI Unit: Department of Organization and Management
5 Bachelor Edukim Fizik dhe Sporte HEI Unit: Faculty of Movement Sciences
6 Bachelor Shkenca të Rehabilitimit HEI Unit:
7 Professional Master Mësuesi në Arsimin e Mesëm në Lëndën Edukim Fizik HEI Unit: Faculty of Movement Sciences
8 Professional Master Stërvitje Sportive HEI Unit: Faculty of Movement Sciences
9 Professional Master Stërvitje Sportive HEI Unit: Faculty of Movement Sciences
10 Professional Master Aktiviteti Fizik dhe Rekreacioni - Trajner Fitnesi HEI Unit: Department of Recreational Physical Activity and Tourism

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 18 datë 19.02.2021 Vlefshmëria 02-19-2021 deri më 09-30-2026
11 Professional Master Mësues i Edukimit Fizik HEI Unit: Department of Social Sciences and Education
12 Professional Master Menaxhim në Sport dhe Turizëm HEI Unit: Department of Organization and Management

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 25 datë 13-07-2018 Vlefshmëria 07-13-2018 deri më 09-30-2023
13 Professional Master Mësuesi në edukimin fizik e shëndetësor në arsimin parauniversitar HEI Unit: Department of Social Sciences and Education

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 31 datë 14-05-2020 Vlefshmëria 05-14-2020 deri më 05-13-2026
14 Professional Master Trajner i Përgatitjes Fizike HEI Unit: Faculty of Movement Sciences
15 Master of Science Shkenca Sportive HEI Unit: Department of Sports Medicine

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 20 datë 19.02.2021 Vlefshmëria 02-19-2021 deri më 09-30-2023
16 Master of Science Aktiviteti Fizik dhe Shëndeti HEI Unit: Department of Movement and Health

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 19 datë 19.02.2021 Vlefshmëria 02-19-2021 deri më 09-30-2024
17 Phd Shkencat Sportive HEI Unit: Department of Social Sciences and Education
18 Phd Aktiviteti fizik dhe Shëndeti HEI Unit: Department of Movement and Health