Quality Assurance Agency in Higher Education

Professional College of Tirana

Licensing Document: VKM Nr. 699, date 26.08.2015
Category: Higher Education College
Type: Private
Status: Active
Address: Rruga "Xhanfize Keko", Kompleksi "Xhura", 1021 Tiranë
Tel: +355 68 20 16 116
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.kolegjiprofesional.edu.al
  1. Akreditim institucional
Diplomë profesionale Information and Communication Technology
Diplomë profesionale Information and Communication Technology
Diplomë profesionale Electronics
Diplomë profesionale Database and Web Design
Diplomë profesionale Database and Web Design
Diplomë profesionale Electro - mechanics
Diplomë profesionale Automotive Technology
Diplomë profesionale Mechatronics
Diplomë profesionale Mechatronics
Diplomë profesionale Airing and conditioning technology
Diplomë profesionale Geodesy
Diplomë profesionale Geodesy
Diplomë profesionale Construction Technology
Diplomë profesionale Technology of Electrical Installations
No. Study program Information
1 Professional diploma "Teknologji Informacioni dhe Komunikimi" HEI Unit: Department of Information Technology

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Raport vlerësimi i jashtëm Nr. datë 16- Vlefshmëria 03-30-2018 deri më 09-30-2023
2 - Akredituar me Vendim Nr. 14 datë 30-03-2018 Vlefshmëria 03-30-2018 deri më 09-30-2023
2 Professional diploma "Elektronikë" HEI Unit: Department of Information Technology

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 83 datë 2017-09-21 Vlefshmëria 09-21-2017 deri më 09-30-2022
3 Professional diploma "Database dhe Web Design" HEI Unit: Department of Information Technology

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Raport vlerësimi i jashtëm Nr. datë 16- Vlefshmëria 03-30-2018 deri më 09-30-2022
2 - Akredituar me Vendim Nr. 13 datë 30-03-2018 Vlefshmëria 03-30-2018 deri më 09-30-2022
4 Professional diploma "Elektro - Mekanikë" HEI Unit: Electro Mechanics and Applied Systems Department

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 81 datë 2017-09-21 Vlefshmëria 09-21-2017 deri më 09-30-2022
5 Professional diploma "Teknologji Automjetesh" HEI Unit: Electro Mechanics and Applied Systems Department

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 80 datë 2017-09-21 Vlefshmëria 09-21-2017 deri më 09-20-2023
6 Professional diploma "Mekatronikë" HEI Unit: Electro Mechanics and Applied Systems Department

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Raport vlerësimi i jashtëm Nr. datë 16- Vlefshmëria 03-30-2018 deri më 09-30-2023
2 - Akredituar me Vendim Nr. 16 datë 30-03-2018 Vlefshmëria 03-30-2018 deri më 09-30-2023
7 Professional diploma "Teknologji Ajrimi dhe Kondicionimi" HEI Unit: Electro Mechanics and Applied Systems Department

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 82 datë 2017-09-21 Vlefshmëria 09-21-2017 deri më 09-20-2023
8 Professional diploma "Gjeodezi" HEI Unit: Electro Mechanics and Applied Systems Department

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Raport vlerësimi i jashtëm Nr. datë 16- Vlefshmëria 03-30-2018 deri më 09-30-2022
2 - Akredituar me Vendim Nr. 15 datë 30-03-2018 Vlefshmëria 03-30-2018 deri më 09-30-2022
9 Professional diploma "Teknologji ndërtimi" HEI Unit: Electro Mechanics and Applied Systems Department

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 16 datë 02-03-2019 Vlefshmëria 03-02-2019 deri më 09-30-2024
10 Professional diploma "Teknologji e Instalimeve Elektrike" HEI Unit: Department of Information Technology

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 17 datë 02-03-2019 Vlefshmëria 03-02-2019 deri më 09-30-2023
11 Professional diploma "Administrim Zyre" HEI Unit: Department of Information Technology
12 Professional diploma "Teknologji gazi" HEI Unit: Electro Mechanics and Applied Systems Department