Quality Assurance Agency in Higher Education

Academy of Armed Forces

Licensing Document: Vendimi nr.136, datë 10.05.1958
Category: Academy
Type: Public
Status: Active
Address: Rr. e Dibrës, Tiranë
Tel: 355 (0) 42 22 66 01
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.tradoc.mil.al
  1. Akreditim institucional
No. Study program Information
1 Bachelor Administrim biznesi HEI Unit:
2 Bachelor Inxhnieri elektronike HEI Unit:
3 Bachelor Fushën e sigurisë dhe të mbrojtjes HEI Unit: Faculty of Defense and Security
4 Bachelor Studime në Shkenca Ushtarake HEI Unit: Faculty of Defense and Security
5 Bachelor Teknologji Informacioni në Fushën e Mbrojtjes HEI Unit: Faculty of Defense and Security
6 Bachelor Navigim Detar në Fushën e Mbrojtjes HEI Unit: Faculty of Defense and Security
7 Professional Master Studime në Fushën e Sigurisë dhe Mbrojtjes HEI Unit: Faculty of Defense and Security

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 53 datë 2009-11-09 Vlefshmëria 11-09-2009 deri më 11-09-2015
8 Professional Master Siguri Kibernetike në Fushën e Mbrojttjes HEI Unit: Faculty of Defense and Security
9 Master of Science Studime në Fushën e Sigurisë dhe Mbrojtjes HEI Unit: Faculty of Defense and Security

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 90 datë 2010-09-03 Vlefshmëria 09-03-2010 deri më 09-03-2016
10 Phd Studime në Fushën e Sigurisë dhe Mbrojtjes HEI Unit: Faculty of Defense and Security
11 MND Studime në fushën e sigurisë kombëtare HEI Unit: Faculty of Defense and Security

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 90 datë 2010-09-03 Vlefshmëria 09-03-2010 deri më 09-03-2016
12 MNP Studime në fushën e mbrojtjes HEI Unit: Faculty of Defense and Security

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 90 datë 2010-09-03 Vlefshmëria 09-03-2010 deri më 09-03-2016