Quality Assurance Agency in Higher Education

University of Elbasan, Aleksander Xhuvani

Licensing Document: VKM Nr. 414, datë 12.11.1991
Category: University
Type: Public
Status: Active
Address: Rruga "Ismail Zyma", Elbasan
Tel: +355 54 52593
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.uniel.edu.al
  1. Akreditim institucional
No. Study program Information
1 Professional diploma Teknologji Laboratori HEI Unit: Department of Chemistry
2 Professional diploma "Logjistikë" HEI Unit: Department of Mathematic
3 Professional diploma "Sekretarë të specializuar dhe administrativë" HEI Unit: Department of Albanian Language
4 Professional diploma "Mekatronikë" HEI Unit: Department of Physics
5 Professional diploma Edukatorë për fëmijët (0-3 vjeç) HEI Unit: Department of Teaching Methodology
6 Bachelor 4 year Mësues i Gjuhës Gjermane HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
7 Bachelor Gjuhë Shqipe Letërsi HEI Unit: Department of Albanian Language
8 Bachelor Gjuhë Frënge HEI Unit: Department of Italian and French Language
9 Bachelor Histori - Gjeografi HEI Unit: Department of History and Geography
10 Bachelor Histori dhe Gjuhë Gjermane HEI Unit: Department of History and Geography
11 Bachelor Gjeografi dhe Gjuhë Italiane HEI Unit: Department of History and Geography
12 Bachelor Gjuhë Angleze HEI Unit: Department of English and German Language
13 Bachelor Gjuhë Gjermane HEI Unit: Department of English and German Language
14 Bachelor Gazetari dhe Gjuhë Angleze HEI Unit: Department of Literature and Journalism
15 Bachelor Biologji - Kimi HEI Unit: Department of Biology
16 Bachelor Matematikë - Fizikë HEI Unit: Department of Mathematic
17 Bachelor Teknologji Informacioni HEI Unit: Department of Informatics
18 Bachelor Fizikë Kompjuterike HEI Unit: Department of Physics
19 Bachelor Matematikë Informatikë HEI Unit: Department of Mathematic
20 Bachelor Infermieri e Përgjithshme HEI Unit: Department of Nursing
21 Bachelor Infermieri - Mami HEI Unit: Department of Nursing
22 Bachelor Fizioterapi HEI Unit: Department of Preclinical and Clinical Subjects
23 Bachelor Logopedi HEI Unit: Department of Preclinical and Clinical Subjects
24 Bachelor Imazheri HEI Unit: Department of Preclinical and Clinical Subjects
25 Bachelor Teknik Laboratori HEI Unit: Department of Preclinical and Clinical Subjects
26 Bachelor Mësuesi për Arsimin Fillor Kl. I-VI HEI Unit: Department of Teaching Methodology
27 Bachelor Mësuesi për Arsimin Parashkollor HEI Unit: Department of Teaching Methodology
28 Bachelor Edukim Qytetar HEI Unit: Department of Citizenship Education
29 Bachelor Punonjës Social HEI Unit: Department of Social Sciences
30 Bachelor Filozofi - Sociologji HEI Unit: Department of Citizenship Education
31 Bachelor Psikologji HEI Unit: Department of Psychology
32 Bachelor Edukim Fizik dhe Sporte HEI Unit: Department of Physical Education and Sports
33 Bachelor Administrim - Biznesi, profili Specialist Marketingu HEI Unit: Department of Business Administration
34 Bachelor Gjuhë Shqipe dhe Rome HEI Unit: Department of Albanian Language
35 Bachelor Financë - Kontabilitet HEI Unit: Department of Finance Accounting
36 Bachelor Ekonomia dhe e Drejta HEI Unit: Department of Law
37 Bachelor Informatikë Ekonomike HEI Unit: Department of Economics
38 Bachelor Ekonomi Turizmi HEI Unit: Department of Marketing and Engineering
39 Bachelor Administrim Biznesi dhe Inxhinieri HEI Unit: Department of Marketing and Engineering
40 Bachelor Shkenca Juridike në Biznes HEI Unit: Department of Law
41 Bachelor Shkenca Juridike në Sektorin Publik HEI Unit: Department of Law
42 Bachelor Gjuhë Shqipe dhe Frënge HEI Unit: Department of Albanian Language
43 Bachelor Biologji Kimi HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
44 Bachelor Matematikë Fizikë HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
45 Bachelor Teknologji Informacioni HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
46 Bachelor Gjuhë Italiane HEI Unit: Department of Italian and French Language
47 Bachelor Gazetari HEI Unit: Department of Literature and Journalism
48 Bachelor Gjuhë Shqipe Letërsi HEI Unit: Faculty of Human Sciences
49 Bachelor Histori Gjeografi HEI Unit: Department of History and Geography
50 Bachelor Administrim Biznesi HEI Unit: Department of Business Administration
51 Bachelor Financë Kontabilitet HEI Unit: Department of Finance Accounting
52 Bachelor Ekonomia dhe e Drejta HEI Unit: Department of Law
53 Bachelor Infermieri e Përgjithshme HEI Unit: Faculty of Technical Medicine Sciences
54 Bachelor Mësuesi për Arsimin Fillor HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
55 Bachelor Mësuesi për Arsimin Parashkollor HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
56 Bachelor Edukim Qytetar HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
57 Bachelor Punonjës Social HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
58 Bachelor Filozofi Sociologji HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
59 Bachelor Psikologji HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
60 Bachelor Informatikë Ekonomike HEI Unit: Faculty of Economics
61 Professional Master Redaktim HEI Unit: Department of Albanian Language
62 Professional Master Gazetari Sportive HEI Unit: Department of Literature and Journalism
63 Professional Master Mësuesi për CLAB në Lëndën Gjuhë Angleze HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
64 Professional Master Gjuhë shqipe dhe frënge HEI Unit: Faculty of Human Sciences
65 Professional Master Histori dhe Gjuhë Gjermane HEI Unit: Faculty of Human Sciences
66 Professional Master Gjeografi dhe Gjuhë Italiane HEI Unit: Faculty of Human Sciences
67 Professional Master Mësuesi për AMU për Gjuhë Shqipe-Letërsi HEI Unit: Department of Teaching Methodology
68 Professional Master Mësuesi për CLAB në Lëndët Biologji - Kimi HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
69 Professional Master Mësuesi për CLAB në lëndën gjuhë italiane HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
70 Professional Master Mësuesi për CLAB në lëndën gjuhë gjermane HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
71 Professional Master Mësuesi për CLAB në lëndën gjuhë frënge HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
72 Professional Master Mësuesi për CLAB në Lëndët Matematikë - Fizikë HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
73 Professional Master Mësuesi për CLAB në Lëndët Matematikë - Informatikë HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
74 Professional Master Mësuesi për CLAB në Lëndët Histori Gjeografi HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
75 Professional Master Mësuesi për CLAB në Lëndët Edukate Qytetare dhe Gjeografi HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
76 Professional Master Mësuesi për CLAB në Lëndët Edukatë Qytetare dhe Histori HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
77 Professional Master Punonjës Social me Fëmijët dhe Familjen HEI Unit: Department of Social Sciences
78 Professional Master Psikolog në Institucione HEI Unit: Department of Psychology
79 Professional Master Marketing HEI Unit: Department of Marketing and Engineering
80 Professional Master Menaxhim Infermieror HEI Unit: Department of Nursing
81 Professional Master Shërbim Prove HEI Unit: Department of Social Sciences
82 Professional Master Mesuesi AMU Matematikë Fizikë me profil Minor në Informatikë HEI Unit: Department of Teaching Methodology
83 Professional Master Mesuesi AMU Matematikë Informatikë me Profil Minor në Fizikë HEI Unit: Department of Teaching Methodology
84 Professional Master Mesuesi AMU Biologji Kimi me Profil Minor në Edukim Shëndetsor dhe Mjedisor HEI Unit: Department of Teaching Methodology
85 Professional Master Mesuesi AMU Gjuhë e Huaj Anglisht me Profil Minor në Gjuhë Shqipe HEI Unit: Department of Teaching Methodology
86 Professional Master Mesuesi AMU Gjuhë e Huaj Frëngjisht me Profil Minor në Gjuhë Shqipe HEI Unit: Department of Teaching Methodology
87 Professional Master Mesuesi AMU Gjuhë e Huaj Italisht me Profil Minor në Gjuhë Shqipe HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
88 Professional Master Mesuesi AMU Gjuhë e Huaj Gjermanisht me Profil Minor në Gjuhë Shqipe HEI Unit: Department of Teaching Methodology
89 Professional Master Mesuesi AMU Histori - Gjeografi me profil minor në Edukatë Qytetare HEI Unit: Department of Teaching Methodology
90 Professional Master Mesuesi AMU Edukatë Qytetare-Histori me Profil Minor në Gjeografi HEI Unit: Department of Teaching Methodology
91 Professional Master Mesuesi AMU Edukatë Qytetare Gjeografi me Profil Minor në Histori HEI Unit: Department of Teaching Methodology
92 Professional Master Teknologji Informacioni HEI Unit: Department of Informatics
93 Professional Master Analist Prodhimi HEI Unit: Department of Chemistry
94 Professional Master Gazetar Reporter HEI Unit: Department of Literature and Journalism
95 Professional Master Ekonomia dhe e Drejta në Sektorin Publik HEI Unit: Department of Law
96 Professional Master Financë HEI Unit: Department of Finance Accounting
97 Professional Master Kontabilitet HEI Unit: Department of Finance Accounting
98 Professional Master Administrim Biznesi HEI Unit: Department of Business Administration
99 Professional Master Informatikë Ekonomike HEI Unit: Department of Economics
100 Professional Master Infermieri Kirurgjikale HEI Unit: Department of Nursing
101 Professional Master Mësuesi në Edukim Fizik dhe Sporte me Profil Minor në Edukim Shëndetësor HEI Unit: Department of Teaching Methodology
102 Professional Master Drejtim dhe Administrim Arsimi HEI Unit: Department of Teaching Methodology
103 Professional Master Mesuesi AMU Matematikë Fizikë me profil Minor në Informatikë(KP) HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
104 Professional Master Mesuesi AMU Matematikë Informatikë me Profil Minor në Fizikë (KP) HEI Unit: Department of Teaching Methodology
105 Professional Master Mesuesi AMU Biologji Kimi me Profil Minor në Edukim Shëndetsor dhe Mjedisor (KP) HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
106 Professional Master Mesuesi AMU Gjuhë e Huaj Anglisht me Profil Minor në Gjuhë Shqipe (KP) HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
107 Professional Master Mesuesi AMU Gjuhë e Huaj Frëngjisht me Profil Minor në Gjuhë Shqipe (KP) HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
108 Professional Master Mesuesi AMU Gjuhë e Huaj Italisht me Profil Minor në Gjuhë Shqipe (KP) HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
109 Professional Master Mesuesi AMU Gjuhë e Huaj Gjermanisht me Profil Minor në Gjuhë Shqipe (KP) HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
110 Professional Master Mesuesi AMU Histori - Gjeografi me profil minor në Edukatë Qytetare (KP) HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
111 Professional Master Mesuesi AMU Edukatë Qytetare-Histori me Profil Minor në Gjeografi (KP) HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
112 Professional Master Mesuesi AMU Edukatë Qytetare Gjeografi me Profil Minor në Histori (KP) HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
113 Professional Master Teknik Imazherie HEI Unit: Department of Preclinical and Clinical Subjects
114 Professional Master Logopedi HEI Unit: Department of Preclinical and Clinical Subjects
115 Professional Master Teknik Laboratori HEI Unit: Department of Preclinical and Clinical Subjects
116 Professional Master Analizë të dhënash HEI Unit: Department of Mathematic
117 Professional Master Fizioterapi HEI Unit: Department of Preclinical and Clinical Subjects
118 Master of Science Trashëgimi Kulturore HEI Unit: Department of History and Geography
119 Master of Science Gjuhësi HEI Unit: Department of Albanian Language
120 Master of Science Matematikë e Zbatuar HEI Unit: Department of Mathematic
121 Master of Science Mbrojtje Mjedisi HEI Unit: Department of Biology
122 Master of Science Shërbime Sociale HEI Unit: Department of Social Sciences
123 Master of Science Studime Letrare HEI Unit: Department of History and Geography
124 Master of Science Studime Gjeografike HEI Unit: Department of History and Geography
125 Master of Science Studime Historike HEI Unit: Department of History and Geography
126 Master of Science Ekonomia dhe e Drejta në Tregjet Ndërkombëtare HEI Unit: Department of Law
127 Master of Science Marketing HEI Unit: Department of Marketing and Engineering
128 Master of Science Drejtim Bankar HEI Unit: Department of Finance Accounting
129 Master of Science Menaxhim HEI Unit: Department of Business Administration
130 Master of Science Kontabilitet dhe Auditim HEI Unit: Department of Finance Accounting
131 Master of Science Infermieri HEI Unit: Department of Nursing
132 Master of Science Mami HEI Unit: Department of Nursing
133 Master of Science Psikologji Edukimi HEI Unit: Department of Psychology
134 Master of Science Mësuesi për Arsimin Fillor HEI Unit: Department of Teaching Methodology
135 Phd Albanologji profili: Histori HEI Unit: Department of History and Geography
136 Phd Albanologji profili: Gjuhësi HEI Unit: Department of Albanian Language