Quality Assurance Agency in Higher Education

University of Elbasan, Aleksander Xhuvani

Licensing Document: VKM Nr. 414, datë 12.11.1991
Category: University
Type: Public
Status: Active
Address: Rruga "Ismail Zyma", Elbasan
Tel: +355 54 52593
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.uniel.edu.al
  1. Akreditim institucional
No. Study program Information
1 Professional diploma Teknologji Laboratori HEI Unit: Department of Chemistry
2 Professional diploma "Logjistikë" HEI Unit: Department of Mathematic
3 Professional diploma "Sekretarë të specializuar dhe administrativë" HEI Unit: Department of Albanian Language
4 Professional diploma "Mekatronikë" HEI Unit: Department of Physics
5 Professional diploma Edukatorë për fëmijët (0-3 vjeç) HEI Unit: Department of Teaching Methodology
6 Professional diploma Teknik Mjedisi HEI Unit: Department of Biology
7 Professional diploma Operator Turistik në Gjuhë Gjermane HEI Unit: Department of English and German Language
8 Professional diploma Operator turistik HEI Unit: Faculty of Human Sciences
9 Bachelor 4 year Mësues i Gjuhës Gjermane HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
10 Bachelor Gjuhë Shqipe Letërsi HEI Unit: Department of Albanian Language
11 Bachelor Gjuhë Frënge HEI Unit: Department of Italian and French Language
12 Bachelor Histori - Gjeografi HEI Unit: Department of History and Geography
13 Bachelor Histori dhe Gjuhë Gjermane HEI Unit: Department of History and Geography
14 Bachelor Gjeografi dhe Gjuhë Italiane HEI Unit: Department of History and Geography
15 Bachelor Gjuhë Angleze HEI Unit: Department of English and German Language
16 Bachelor Gjuhë Gjermane HEI Unit: Department of English and German Language
17 Bachelor Gazetari dhe Gjuhë Angleze HEI Unit: Department of Literature and Journalism
18 Bachelor Biologji - Kimi HEI Unit: Department of Biology
19 Bachelor Matematikë - Fizikë HEI Unit: Department of Mathematic
20 Bachelor Teknologjitë e Informacionit HEI Unit: Department of Informatics
21 Bachelor Fizikë Kompjuterike HEI Unit: Department of Physics
22 Bachelor Matematikë Informatikë HEI Unit: Department of Mathematic
23 Bachelor Infermieri e Përgjithshme HEI Unit: Department of Nursing
24 Bachelor Infermieri - Mami HEI Unit: Department of Nursing
25 Bachelor Fizioterapi HEI Unit: Department of Preclinical and Clinical Subjects
26 Bachelor Logopedi HEI Unit: Department of Preclinical and Clinical Subjects
27 Bachelor Imazheri HEI Unit: Department of Preclinical and Clinical Subjects
28 Bachelor Teknik Laboratori HEI Unit: Department of Preclinical and Clinical Subjects
29 Bachelor Mësuesi për Arsimin Fillor Kl. I-VI HEI Unit: Department of Teaching Methodology
30 Bachelor Mësuesi për Arsimin Parashkollor HEI Unit: Department of Teaching Methodology
31 Bachelor Edukim Qytetar HEI Unit: Department of Citizenship Education
32 Bachelor Punonjës Social HEI Unit: Department of Social Sciences
33 Bachelor Filozofi - Sociologji HEI Unit: Department of Citizenship Education
34 Bachelor Psikologji HEI Unit: Department of Psychology
35 Bachelor Edukim Fizik dhe Sporte HEI Unit: Department of Physical Education and Sports
36 Bachelor Administrim - Biznesi, profili Specialist Marketingu HEI Unit: Department of Business Administration
37 Bachelor Gjuhë Shqipe dhe Rome HEI Unit: Department of Albanian Language
38 Bachelor Financë - Kontabilitet HEI Unit: Department of Finance Accounting
39 Bachelor Ekonomia dhe e Drejta HEI Unit: Department of Law
40 Bachelor Informatikë Ekonomike HEI Unit: Department of Economics
41 Bachelor Ekonomi Turizmi HEI Unit: Department of Marketing and Engineering
42 Bachelor Administrim Biznesi dhe Inxhinieri HEI Unit: Department of Marketing and Engineering
43 Bachelor Shkenca Juridike në Biznes HEI Unit: Department of Law
44 Bachelor Shkenca Juridike në Sektorin Publik HEI Unit: Department of Law
45 Bachelor Gjuhë Shqipe dhe Frënge HEI Unit: Department of Albanian Language
46 Bachelor Biologji Kimi HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
47 Bachelor Matematikë Fizikë HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
48 Bachelor Teknologji Informacioni HEI Unit: Faculty of Natural Sciences
49 Bachelor Gjuhë Italiane HEI Unit: Department of Italian and French Language
50 Bachelor Gazetari HEI Unit: Department of Literature and Journalism
51 Bachelor Gjuhë Shqipe Letërsi HEI Unit: Faculty of Human Sciences
52 Bachelor Histori Gjeografi HEI Unit: Department of History and Geography
53 Bachelor Administrim Biznesi HEI Unit: Department of Business Administration
54 Bachelor Financë Kontabilitet HEI Unit: Department of Finance Accounting
55 Bachelor Ekonomia dhe e Drejta HEI Unit: Department of Law
56 Bachelor Infermieri e Përgjithshme HEI Unit: Faculty of Technical Medicine Sciences
57 Bachelor Mësuesi për Arsimin Fillor HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
58 Bachelor Mësuesi për Arsimin Parashkollor HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
59 Bachelor Edukim Qytetar HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
60 Bachelor Punonjës Social HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
61 Bachelor Filozofi Sociologji HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
62 Bachelor Psikologji HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
63 Bachelor Informatikë Ekonomike HEI Unit: Faculty of Economics
64 Bachelor Studime mjedisore HEI Unit: Department of Biology
65 Professional Master Redaktim HEI Unit: Department of Albanian Language
66 Professional Master Gazetari Sportive HEI Unit: Department of Literature and Journalism
67 Professional Master Mësuesi për CLAB në Lëndën Gjuhë Angleze HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
68 Professional Master Gjuhë shqipe dhe frënge HEI Unit: Faculty of Human Sciences
69 Professional Master Histori dhe Gjuhë Gjermane HEI Unit: Faculty of Human Sciences
70 Professional Master Gjeografi dhe Gjuhë Italiane HEI Unit: Faculty of Human Sciences
71 Professional Master Mësuesi për AMU për Gjuhë Shqipe-Letërsi HEI Unit: Department of Teaching Methodology
72 Professional Master Mësuesi për CLAB në Lëndët Biologji - Kimi HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
73 Professional Master Mësuesi për CLAB në lëndën gjuhë italiane HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
74 Professional Master Mësuesi për CLAB në lëndën gjuhë gjermane HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
75 Professional Master Mësuesi për CLAB në lëndën gjuhë frënge HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
76 Professional Master Mësuesi për CLAB në Lëndët Matematikë - Fizikë HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
77 Professional Master Mësuesi për CLAB në Lëndët Matematikë - Informatikë HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
78 Professional Master Mësuesi për CLAB në Lëndët Histori Gjeografi HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
79 Professional Master Mësuesi për CLAB në Lëndët Edukate Qytetare dhe Gjeografi HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
80 Professional Master Mësuesi për CLAB në Lëndët Edukatë Qytetare dhe Histori HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
81 Professional Master Punonjës Social me Fëmijët dhe Familjen HEI Unit: Department of Social Sciences
82 Professional Master Psikolog në Institucione HEI Unit: Department of Psychology
83 Professional Master Marketing HEI Unit: Department of Marketing and Engineering
84 Professional Master Menaxhim Infermieror HEI Unit: Department of Nursing
85 Professional Master Shërbim Prove HEI Unit: Department of Social Sciences
86 Professional Master Mesuesi AMU Matematikë Fizikë me profil Minor në Informatikë HEI Unit: Department of Teaching Methodology
87 Professional Master Mesuesi AMU Matematikë Informatikë me Profil Minor në Fizikë HEI Unit: Department of Teaching Methodology
88 Professional Master Mesuesi AMU Biologji Kimi me Profil Minor në Edukim Shëndetsor dhe Mjedisor HEI Unit: Department of Teaching Methodology
89 Professional Master Mesuesi AMU Gjuhë e Huaj Anglisht me Profil Minor në Gjuhë Shqipe HEI Unit: Department of Teaching Methodology
90 Professional Master Mesuesi AMU Gjuhë e Huaj Frëngjisht me Profil Minor në Gjuhë Shqipe HEI Unit: Department of Teaching Methodology
91 Professional Master Mesuesi AMU Gjuhë e Huaj Italisht me Profil Minor në Gjuhë Shqipe HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
92 Professional Master Mesuesi AMU Gjuhë e Huaj Gjermanisht me Profil Minor në Gjuhë Shqipe HEI Unit: Department of Teaching Methodology
93 Professional Master Mesuesi AMU Histori - Gjeografi me profil minor në Edukatë Qytetare HEI Unit: Department of Teaching Methodology
94 Professional Master Mesuesi AMU Edukatë Qytetare-Histori me Profil Minor në Gjeografi HEI Unit: Department of Teaching Methodology
95 Professional Master Mesuesi AMU Edukatë Qytetare Gjeografi me Profil Minor në Histori HEI Unit: Department of Teaching Methodology
96 Professional Master Teknologji Informacioni HEI Unit: Department of Informatics
97 Professional Master Analist Prodhimi HEI Unit: Department of Chemistry
98 Professional Master Gazetar Reporter HEI Unit: Department of Literature and Journalism
99 Professional Master Ekonomia dhe e Drejta në Sektorin Publik HEI Unit: Department of Law
100 Professional Master Financë HEI Unit: Department of Finance Accounting
101 Professional Master Kontabilitet HEI Unit: Department of Finance Accounting
102 Professional Master Administrim Biznesi HEI Unit: Department of Business Administration
103 Professional Master Informatikë Ekonomike HEI Unit: Department of Economics
104 Professional Master Infermieri Kirurgjikale HEI Unit: Department of Nursing
105 Professional Master Mësuesi në Edukim Fizik dhe Sporte me Profil Minor në Edukim Shëndetësor HEI Unit: Department of Teaching Methodology
106 Professional Master Drejtim dhe Administrim Arsimi HEI Unit: Department of Teaching Methodology
107 Professional Master Mesuesi AMU Matematikë Fizikë me profil Minor në Informatikë(KP) HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
108 Professional Master Mesuesi AMU Matematikë Informatikë me Profil Minor në Fizikë (KP) HEI Unit: Department of Teaching Methodology
109 Professional Master Mesuesi AMU Biologji Kimi me Profil Minor në Edukim Shëndetsor dhe Mjedisor (KP) HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
110 Professional Master Mesuesi AMU Gjuhë e Huaj Anglisht me Profil Minor në Gjuhë Shqipe (KP) HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
111 Professional Master Mesuesi AMU Gjuhë e Huaj Frëngjisht me Profil Minor në Gjuhë Shqipe (KP) HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
112 Professional Master Mesuesi AMU Gjuhë e Huaj Italisht me Profil Minor në Gjuhë Shqipe (KP) HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
113 Professional Master Mesuesi AMU Gjuhë e Huaj Gjermanisht me Profil Minor në Gjuhë Shqipe (KP) HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
114 Professional Master Mesuesi AMU Histori - Gjeografi me profil minor në Edukatë Qytetare (KP) HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
115 Professional Master Mesuesi AMU Edukatë Qytetare-Histori me Profil Minor në Gjeografi (KP) HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
116 Professional Master Mesuesi AMU Edukatë Qytetare Gjeografi me Profil Minor në Histori (KP) HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
117 Professional Master Teknik Imazherie HEI Unit: Department of Preclinical and Clinical Subjects
118 Professional Master Logopedi HEI Unit: Department of Preclinical and Clinical Subjects
119 Professional Master Teknik Laboratori HEI Unit: Department of Preclinical and Clinical Subjects
120 Professional Master Analizë të dhënash HEI Unit: Department of Mathematic
121 Professional Master Fizioterapi HEI Unit: Department of Preclinical and Clinical Subjects
122 Professional Master Mësuesi për Arsimin Special HEI Unit: Faculty of Educational Sciences
123 Master of Science Trashëgimi Kulturore HEI Unit: Department of History and Geography
124 Master of Science Gjuhësi HEI Unit: Department of Albanian Language
125 Master of Science Matematikë e Zbatuar HEI Unit: Department of Mathematic
126 Master of Science Mbrojtje Mjedisi HEI Unit: Department of Biology
127 Master of Science Shërbime Sociale HEI Unit: Department of Social Sciences
128 Master of Science Studime Letrare HEI Unit: Department of History and Geography
129 Master of Science Studime Gjeografike HEI Unit: Department of History and Geography
130 Master of Science Studime Historike HEI Unit: Department of History and Geography
131 Master of Science Ekonomia dhe e Drejta në Tregjet Ndërkombëtare HEI Unit: Department of Law
132 Master of Science Marketing HEI Unit: Department of Marketing and Engineering
133 Master of Science Drejtim Bankar HEI Unit: Department of Finance Accounting
134 Master of Science Menaxhim HEI Unit: Department of Business Administration
135 Master of Science Kontabilitet dhe Auditim HEI Unit: Department of Finance Accounting
136 Master of Science Infermieri HEI Unit: Department of Nursing
137 Master of Science Mami HEI Unit: Department of Nursing
138 Master of Science Psikologji Edukimi HEI Unit: Department of Psychology
139 Master of Science Mësuesi për Arsimin Fillor HEI Unit: Department of Teaching Methodology
140 Master of Science Informatikë Ekonomike HEI Unit: Department of Economics
141 Master of Science Informatikë Ekonomike HEI Unit: Department of Economics
142 Master of Science(IP) Drejtësi HEI Unit: Faculty of Economics
143 Phd Albanologji profili: Histori HEI Unit: Department of History and Geography
144 Phd Albanologji profili: Gjuhësi HEI Unit: Department of Albanian Language