Quality Assurance Agency in Higher Education

Luarasi University

Licensing Document: VKM Nr. 611, datë 11.09.2003
Category: University
Type: Private
Status: Active
Address: Rruga e Elbasanit, Nd. 59, H.1, KP 1010, Tiranë
Tel: +355696026900
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.luarasi-univ.edu.al
  1. Akreditim institucional
  1. Akreditim institucional
Master i shkencave Criminal Law
Master i shkencave Civil and Commercial Law
Master profesional Finance and Risk Management
Master profesional Marketing and Advertising
Bachelor Law
Master profesional Security and Public Order
Master profesional Insurance Management
Master profesional Cyber And Information Security
Master profesional Accounting
No. Study program Information
1 Bachelor 4 year Drejtësi HEI Unit: Faculty of Law

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 71, datë 18.02.2008 Vlefshmëria 02-18-2008 deri më 02-18-2014
2 Bachelor Administrim Publik HEI Unit: Faculty of Law
3 Bachelor Ekonomiks HEI Unit: Faculty of Economy
4 Bachelor Administrim Biznes HEI Unit: Department of Business Administration

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 434, datë 2016-08-25 Vlefshmëria 08-25-2016 deri më 01-19-2022
2 - Akredituar me kusht me Urdhër Nr.23, datë 2016-01-19 Vlefshmëria 01-19-2016 deri më 07-19-2016
5 Bachelor Financë Bankë HEI Unit: Department of Finance - Banking

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 433, datë 25.08.2016 Vlefshmëria 08-25-2016 deri më 08-25-2022
2 - Akredituar me kusht me Urdhër Nr. 24, datë 19-01-2016 Vlefshmëria 01-19-2016 deri më 07-19-2016
6 Bachelor Drejtësi HEI Unit: Faculty of Law

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 271, datë 29.06.2012 Vlefshmëria 06-29-2012 deri më 06-29-2018
2 - Akredituar me Vendim Nr. 35 datë 31-05-2019 Vlefshmëria 05-31-2019 deri më 09-30-2023
7 Bachelor "Teknologji Informacioni dhe Inovacioni" HEI Unit: Information Technology and Innovation Department
8 Bachelor "Informatikë ekonomike" HEI Unit: Business Informatics Department
9 Bachelor Infermieri HEI Unit:
10 Professional Master Specialist/Jurist në Administratën Publike HEI Unit: Faculty of Law

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 271, datë 29.06.2012 Vlefshmëria 06-29-2012 deri më 06-29-2018
11 Professional Master Financë dhe Menaxhim Risku HEI Unit: Department of Finance - Banking

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 471, datë 19.09.2016 Vlefshmëria 09-19-2016 deri më 00-00-0000
2 - Akredituar me Vendim Nr. 96 datë 01-11-2019 Vlefshmëria 11-01-2019 deri më 09-30-2023
12 Professional Master Marketing dhe Reklamë HEI Unit: Department of Business Administration

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 382, datë 08.07.2016 Vlefshmëria 07-08-2016 deri më 00-00-0000
2 - Akredituar me Vendim Nr. 98 datë 01-11-2019 Vlefshmëria 11-01-2019 deri më 09-30-2023
13 Professional Master Standardet Europiane për Policimin dhe Inteligjencën HEI Unit: Department of Criminal Law

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 264, datë 20.05.2016 Vlefshmëria 05-20-2016 deri më 05-20-2022
14 Professional Master E Drejtë Penale dhe të Drejtat Ndërkombëtare të Njeriut HEI Unit: Faculty of Law
15 Professional Master E Drejtë Bankare dhe Financiare HEI Unit: Department of Finance - Banking

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 265, datë 2016-05-20 Vlefshmëria 05-20-2016 deri më 05-20-2022
16 Professional Master Kontabilitet HEI Unit: Faculty of Economy
17 Professional Master Siguria dhe Rendi Publik HEI Unit: Department of Criminal Law

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 08 datë 01-02-2019 Vlefshmëria 02-01-2019 deri më 09-30-2023
18 Professional Master Menaxhim Sigurimesh HEI Unit: Department of Business Administration

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 09 datë 01-02-2019 Vlefshmëria 02-01-2019 deri më 09-30-2022
19 Professional Master "Siguria kibernetike dhe e informacionit" HEI Unit: Information Technology and Innovation Department

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 63 datë 18.12.2020 Vlefshmëria 12-18-2020 deri më 09-30-2022
20 Professional Master "Kontabilitet" HEI Unit: Department of Finance - Banking

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 97 datë 01-11-2019 Vlefshmëria 11-01-2019 deri më 00-00-0000
21 Master of Science E drejtë penale HEI Unit: Department of Criminal Law

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 323, datë 15.08.2013 Vlefshmëria 08-15-2013 deri më 08-15-2019
2 - Akredituar me Vendim Nr. 99 datë 01-11-2019 Vlefshmëria 11-01-2019 deri më 09-30-2023
22 Master of Science E drejtë civile dhe tregtare HEI Unit: Department of Private Law

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 323, datë 15.08.2013 Vlefshmëria 08-15-2013 deri më 08-15-2019
2 - Akredituar me Vendim Nr. 08 datë 24-01-2020 Vlefshmëria 01-24-2020 deri më 09-30-2024
23 Master of Science E Drejtë Publike dhe Administrative HEI Unit: Faculty of Law
24 Master of Science Menaxhim Ekzekutiv HEI Unit: Department of Business Administration

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 432, datë 2016-08-25 Vlefshmëria 08-25-2016 deri më 01-19-2022
2 - Akredituar me kusht me Urdhër Nr. 22, datë 2016-01-19 Vlefshmëria 01-19-2016 deri më 07-19-2016
25 Master of Science Bankat dhe Tregjet Financiare HEI Unit: Department of Finance - Banking

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 431, datë 2016-08-29 Vlefshmëria 08-25-2016 deri më 01-19-2022
2 - Akredituar me kusht me Urdhër Nr. 25, datë 2016-01-19 Vlefshmëria 01-19-2016 deri më 07-19-2016
26 Master of Science "Teknologji Informacioni dhe Inovacioni" HEI Unit: Information Technology and Innovation Department
27 Master of Science(IP) Drejtësi HEI Unit: Faculty of Law
28 Master of Science(IP) Farmaci HEI Unit:
29 Master of Science(IP) Stomatologji HEI Unit: