Quality Assurance Agency in Higher Education

"Metropolitan Tirana" University

Licensing Document: VKM Nr. 357, datë 12.05.2010
Category: University
Type: Private
Status: Active
Address: Rruga "Sotir Kolea", Qyteti Studenti, Tiranë
Tel: +355 42452895/42452896
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.umt.edu.al
  1. Akreditim institucional
  1. Akreditim institucional
Master i shkencave Management in Engineering
Bachelor Finance with profiles: a. Accounting; b. Banking
Diplomë profesionale Graphic Design
Diplomë profesionale Management for Tourism, Hospitality and Events
Diplomë profesionale Topography and GIS
Master profesional Digital Marketing
Master i shkencave Financial Engineering and Risk Management
No. Study program Information
1 Professional diploma Dizajn grafik HEI Unit: Department of Architecture & Urban Studies

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 101 datë 01-11-2019 Vlefshmëria 11-01-2019 deri më 10-31-2025
2 Professional diploma "Menaxhim në Turizëm, Hoteleri dhe Evente" HEI Unit: Department of Administrative Sciences

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 66 datë 18-12-2020 Vlefshmëria 12-18-2020 deri më 09-30-2025
3 Professional diploma "Topografi dhe Gis" HEI Unit: Department of Civil Engineering

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 07 datë 22.01.2021 Vlefshmëria 01-22-2021 deri më 09-30-2026
4 Professional diploma Sistem dhe pajisje elektrike HEI Unit: Faculty of Computer Science & IT
5 Professional diploma Dizajn dhe Zhvillim Software HEI Unit: Faculty of Computer Science & IT
6 Bachelor Inxhinieri Ndërtimi HEI Unit: Department of Civil Engineering

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 10, datë 2016-01-07 Vlefshmëria 01-07-2016 deri më 01-07-2022
7 Bachelor Inxhinieri Kompjuterike HEI Unit: Faculty of Engineering and Applied Sciences
8 Bachelor Informatikë Ekonomike HEI Unit: Faculty of Economy
9 Bachelor Administrim Biznesi HEI Unit: Department of Administrative Sciences

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 10 datë 2016-01-07 Vlefshmëria 01-07-2016 deri më 01-07-2022
10 Bachelor Inxhinieri Civile HEI Unit: Faculty of Engineering and Applied Sciences
11 Bachelor Menaxhim Biznesi HEI Unit: Faculty of Economy
12 Bachelor Inxhinieri Kompjuterike HEI Unit: Department of Computer Engineering

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 10, datë 2016-01-07 Vlefshmëria 01-07-2016 deri më 01-07-2022
13 Bachelor Informatikë Ekonomike HEI Unit: Department of Economic Informatics

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 10, datë 2016-01-07 Vlefshmëria 01-07-2016 deri më 01-07-2022
14 Bachelor Financë me profile: a. Kontabilitet; b. Bankë HEI Unit: Department of Finance and Banking

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 65 datë 18-12-2020 Vlefshmëria 12-18-2020 deri më 09-30-2023
15 Bachelor Inxhinieri elektrike dhe elektronike HEI Unit: Faculty of Engineering and Applied Sciences
16 Bachelor Ekonomiks HEI Unit: Faculty of Economy
17 Bachelor "Inxhinieri Elektrike", me profile "Sistemet e fuqisë", "Elektronikë", "Komunikime Dixhitale", "Kontroll Inxhinierik", "Makineri Elektrike" HEI Unit: Department of Electrical & Electronic Engineering
18 Bachelor "Inxhinieri Elektrike", me profile "Sistemet e fuqisë", "Elektronikë", "Komunikime Dixhitale", "Kontroll Inxhinierik", "Makineri Elektrike" HEI Unit: Department of Electrical & Electronic Engineering
19 Bachelor "Inxhinieri Software" HEI Unit: Department of Computer Engineering
20 Bachelor "Inxhinieri Software" HEI Unit: Department of Computer Engineering
21 Bachelor "Informatikë Ekonomike" HEI Unit: Department of Economic Informatics
22 Bachelor Administrim Biznesi me profile "Menaxhim", "Marketing", "Sipërmarrje dhe Inovacion" HEI Unit: Department of Administrative Sciences
23 Professional Master Marketing HEI Unit: Faculty of Economy
24 Professional Master Kontabilitet HEI Unit: Faculty of Economy
25 Professional Master Banka dhe Sigurime HEI Unit: Department of Finance and Banking
26 Professional Master Marketing Dixhital HEI Unit: Department of Economic Informatics

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 64, datë 18.12.2020 Vlefshmëria 12-18-2020 deri më 09-30-2024
27 Master of Science Inxhinieri Mekatronike HEI Unit: Department of Electrical & Electronic Engineering

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 10 datë 2016-01-07 Vlefshmëria 01-07-2016 deri më 01-07-2022
28 Master of Science Inxhinieri Ndërtimi me profile: a. Inxhinieri Strukturash; b. Inxhinieri Infrastrukturë Transporti HEI Unit: Department of Civil Engineering

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 10, datë 2016-01-07 Vlefshmëria 01-07-2016 deri më 01-07-2022
29 Master of Science Inxhinieri Elektronike HEI Unit: Department of Electrical & Electronic Engineering

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 10, datë 2016-01-07 Vlefshmëria 01-07-2016 deri më 01-07-2022
30 Master of Science Inxhinieri Elektrike HEI Unit: Department of Electrical & Electronic Engineering

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 16 datë 2017-05-19 Vlefshmëria 05-19-2017 deri më 05-18-2023
2 - Akredituar me kusht me Vendim Nr. 110 datë 2015-11-03 Vlefshmëria 11-03-2015 deri më 05-03-2016
31 Master of Science Inxhinieri Informatike HEI Unit: Department of Computer Engineering

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 10, datë 2016-01-07 Vlefshmëria 01-17-2016 deri më 01-17-2022
32 Master of Science Inxhinieri Telekomunikacioni HEI Unit: Department of Electrical & Electronic Engineering

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 10, datë 2016-01-07 Vlefshmëria 01-07-2016 deri më 01-07-2022
33 Master of Science Ekonomik - MBA HEI Unit: Department of Administrative Sciences

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 10 datë 2016-01-07 Vlefshmëria 01-07-2016 deri më 01-07-2022
34 Master of Science Menaxhim në Inxhinieri HEI Unit: Department of Economic Informatics

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 15 datë 2017-05-19 Vlefshmëria 05-19-2017 deri më 05-18-2023
2 - Akredituar me kusht me Vendim Nr. 109 datë 2015-11-03 Vlefshmëria 11-03-2015 deri më 05-03-2016
35 Master of Science Financë dhe menaxhim risku HEI Unit: Faculty of Economy
36 Master of Science Bankat dhe tregjet financiare HEI Unit: Faculty of Economy
37 Master of Science Inxhinieri Financiare dhe Menaxhim Risku HEI Unit: Department of Finance and Banking

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 6 datë 22.01.2021 Vlefshmëria 01-22-2021 deri më 09-30-2026
38 Master of Science Inxhinieri Elektrike me dy profile: "Energjetikë" dhe "Automatizim Industrie" HEI Unit: Department of Electrical & Electronic Engineering
39 Master of Science Inxhinieri Programimi HEI Unit: Faculty of Computer Science & IT
40 Master of Science Software Engineering HEI Unit: Department of Computer Engineering
41 Master of Science(IP) Arkitekturë me profile: a. Arkitekt; b. Bio-Arkitekt; c. Arkitekt-Restaurues; ç. Arkitekt-Inxhinier; d. Arkitekt-Interier HEI Unit: Department of Architecture & Urban Studies
42 Master of Science(IP) Urbanistikë HEI Unit: Faculty of Engineering and Applied Sciences