Quality Assurance Agency in Higher Education

LOGOS University College

Licensing Document: VKM Nr. 1055, datë 29.07.2009
Category: College
Type: Private
Status: Active
Address: Kampus 1: Rruga "Dritan Hoxha", Pallatet Komfort. Tiranë; Kampus 2: Shën Vlash, Durrës
Tel: 00 355 4 2405355, 00 355 69 30 30 277
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.kulogos.edu.al
  1. Akreditim institucional
Bachelor Business Management
Bachelor Turism Management
Bachelor Finance Accounting
Bachelor Applied Informatics
Bachelor Techician for Medical Laboratory
Master profesional Advanced Techniques in Medical Laboratory
Master profesional Finance and Accounting
Master profesional Advanced Techniques in Medical Laboratory
No. Study program Information
1 Professional diploma "Agrobiznes" me profile "Marketing i Produktit Bujqësor" dhe "Menaxhim i Fermës Bujqësore" HEI Unit: Department of Management
2 Bachelor Menaxhim Biznesi HEI Unit: Department of Management

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 282, datë 04.07.2012 Vlefshmëria 07-04-2012 deri më 07-03-2018
2 - Akredituar me Vendim Nr. 47 datë 05-07-2019 Vlefshmëria 07-05-2019 deri më 09-30-2022
3 Bachelor Menaxhim Turizmi HEI Unit: Department of Management

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 282, datë 04.07.2012 Vlefshmëria 07-04-2012 deri më 07-03-2018
2 - Akredituar me Vendim Nr. 48 datë 05-07-2019 Vlefshmëria 07-05-2019 deri më 09-30-2022
4 Bachelor Financë-Kontabilitet HEI Unit: Department of Finance- Accounting

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 282, datë 04.07.2012 Vlefshmëria 07-04-2012 deri më 07-03-2018
2 - Akredituar me Vendim Nr. 71 datë 04-10-2019 Vlefshmëria 10-04-2019 deri më 09-30-2024
5 Bachelor Informatikë e Zbatuar HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 282, datë 04.07.2012 Vlefshmëria 07-04-2012 deri më 07-03-2018
2 - Akredituar me Vendim Nr. 49 datë 05-07-2019 Vlefshmëria 07-05-2019 deri më 09-30-2022
6 Bachelor Teknikë e lartë në laboratorë mjekësorë HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 282, datë 2012-07-04 Vlefshmëria 07-04-2012 deri më 07-03-2018
2 - Akredituar me Vendim Nr. 50 datë 05-07-2019 Vlefshmëria 07-05-2019 deri më 09-30-2022
7 Bachelor Teologji Sociale HEI Unit: Faculty of Applied Sciences
8 Bachelor "Mësuesi për arsimin parashkollor" HEI Unit:
9 Bachelor "Gjuhë dhe civilizim grek" HEI Unit: Department of Language and Greek Civilization
10 Bachelor Studime në Theologjinë Sociale dhe Shkencat Religjoze HEI Unit:
11 Bachelor Multimedia Design HEI Unit: Faculty of Applied Sciences
12 Professional Master Financë Kontabilitet HEI Unit: Faculty of Economy

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 606, datë 2016-12-22 Vlefshmëria 12-22-2016 deri më 09-17-2021
2 - Akredituar me kusht me Urdhër Nr. 342, datë 2015-09-17 Vlefshmëria 09-17-2015 deri më 03-17-2016
13 Professional Master Teknikë e Lartë në Laboratorë Mjekësorë HEI Unit: Faculty of Applied Sciences

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 70, datë 2015-07-27 Vlefshmëria 07-27-2015 deri më 07-26-2021
14 Professional Master Menaxhim Turizmi HEI Unit: Faculty of Economy
15 Professional Master Informatikë e Zbatuar HEI Unit: Faculty of Applied Sciences
16 Professional Master Menaxhim Biznesi HEI Unit: Faculty of Economy
17 Professional Master Financë-Kontabilitet HEI Unit: Department of Finance- Accounting

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 50 datë 13-07-2018 Vlefshmëria 07-13-2018 deri më 09-30-2023
18 Professional Master Teknikë e Lartë në Laboratorë Mjekësorë HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 49 datë 13-07-2018 Vlefshmëria 07-13-2018 deri më 09-30-2023
19 Master of Science Administrim Biznesi HEI Unit: Faculty of Economy
20 Master of Science Turizëm Religjioz HEI Unit:
21 Master of Science(IP) Farmaci HEI Unit: Faculty of Applied Sciences