Quality Assurance Agency in Higher Education

"University of New York, Tirana"

Licensing Document: VKM. Nr. 397, datë 15.08.2002
Category: University
Type: Private
Status: Active
Address: Rr. "Kodra e Diellit", KP 1046, Tiranë, Albania
Tel: +35544512345
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.unyt.edu.al
  1. Akreditim institucional
  1. Akreditim institucional
Master i shkencave Finance Accounting
Master i shkencave Computer Sciences
Master i shkencave International and Commercial Law
Master i shkencave International Relations
Master i shkencave Business Administration with profiles: a. General Management; b. Management , c. Human Resource Management; ç. Marketing; d. Management Information Systems; dh. Banking
Bachelor Business Administration
Bachelor Business Administration
Bachelor Information Systems
Master i shkencave(PI) Law
Bachelor 4 vjet Business Administration with profiles: a. Accounting; b. Finance; c. Marketing; ç. Management; d. Economics
Bachelor 4 vjet Computer Sciences
Bachelor 4 vjet Political Science/ International Relations
Bachelor 4 vjet Psychology
Bachelor 4 vjet Business Administration
Bachelor 4 vjet Computer Sciences with profile Information Systems
No. Study program Information
1 Bachelor 4 year Administrim Biznesi me profile: a. Kontabilitet; b. Financë; c. Marketing; ç. Menaxhim; d. Ekonomiks HEI Unit: Faculty of Economics

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 385 datë 2006-10-10 Vlefshmëria 10-10-2006 deri më 10-10-2012
2 Bachelor 4 year Shkenca Kompjuterike HEI Unit: Faculty of Law, Art and Social Sciences

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 385 datë 2006-10-10 Vlefshmëria 10-10-2006 deri më 10-10-2012
3 Bachelor 4 year Shkenca Politike/ Marrëdhënie Ndërkombëtare HEI Unit: Faculty of Law, Art and Social Sciences

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 385 datë 2006-10-10 Vlefshmëria 10-10-2006 deri më 10-10-2012
4 Bachelor 4 year Psikologji HEI Unit: Faculty of Law, Art and Social Sciences

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 385 datë 2006-10-10 Vlefshmëria 10-10-2006 deri më 10-10-2012
5 Bachelor 4 year Gjuhë dhe Letërsi Angleze HEI Unit: Faculty of Law, Art and Social Sciences
6 Bachelor 4 year Media Komunikim dhe Gazetari HEI Unit: Faculty of Law, Art and Social Sciences

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 385 datë 2006-10-10 Vlefshmëria 10-10-2006 deri më 10-10-2012
7 Bachelor 4 year Sistemet e Informacionit HEI Unit: Faculty of Law, Art and Social Sciences

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 385 datë 2006-10-10 Vlefshmëria 10-10-2006 deri më 10-10-2012
8 Bachelor 4 year Administrim Biznesi me profile: a. Kontabilitet; b. Financë; c. Marketing; ç. Menaxhim; d. Ekonomiks HEI Unit: Faculty of Economy and Business

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 72 datë 04-10-2019 Vlefshmëria 10-04-2019 deri më 09-30-2024
9 Bachelor 4 year Shkenca Kompjuterike HEI Unit: Department of Computer Science

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 33 datë 12-04-2019 Vlefshmëria 04-12-2019 deri më 09-30-2024
10 Bachelor 4 year Shkenca Politike/ Marrëdhënie Ndërkombëtare HEI Unit: Department of Political Science/ International Relations

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 41 datë 31-05-2019 Vlefshmëria 05-31-2019 deri më 09-30-2022
11 Bachelor 4 year Psikologji HEI Unit: Department of Political Science/ International Relations

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 30 datë 12-04-2019 Vlefshmëria 04-12-2019 deri më 09-30-2024
12 Bachelor 4 year Administrim Biznesi HEI Unit: Department of Business Administration

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 31 datë 12-04-2019 Vlefshmëria 04-12-2019 deri më 09-30-2023
13 Bachelor 4 year Shkenca Kompjuterike me profil Sistemet e Informacionit HEI Unit: Department of Economic Informatics

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 34 datë 12-04-2019 Vlefshmëria 04-12-2019 deri më 09-30-2024
14 Bachelor Inxhinieri e Infrastrukturës së Rrjeteve Kompjuterike HEI Unit: Faculty of Law, Art and Social Sciences
15 Bachelor Administrim Biznesi HEI Unit: Department of Business Administration

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 88 datë 07-12-2018 Vlefshmëria 12-07-2018 deri më 00-00-0000
2 - Akredituar me Vendim Nr. 72 datë 04-10-2019 Vlefshmëria 10-04-2019 deri më 09-30-2024
16 Bachelor Financë HEI Unit: Faculty of Economics
17 Bachelor Sisteme të Informacionit HEI Unit: Department of Computer Science

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 86 datë 07-12-2018 Vlefshmëria 12-07-2018 deri më 00-00-0000
18 Bachelor Informatikë Biznesi HEI Unit: Faculty of Economy and Business
19 Bachelor Shkenca Politike/ Marrëdhënie Ndërkombëtare me profil: Politika dhe legjislacioni në Bashkimin Evropian HEI Unit: Department of Political Science/ International Relations
20 Bachelor Inxhinieri Telekomunikacioni dhe Rrjeti HEI Unit: Faculty of Engineering and Architecture
21 Bachelor Shkenca Kompjuterike me profil Sistemet e Informacionit HEI Unit: Faculty of Engineering and Architecture
22 Bachelor Psikologji HEI Unit: Department of Political Science/ International Relations
23 Bachelor Ekonomiks dhe Financë me profile: Ekonomiks, Financë dhe Kontabilitet HEI Unit: Faculty of Economy and Business
24 Bachelor Banking dhe Financë të Aplikuar HEI Unit: Faculty of Economy and Business
25 Bachelor Biznes dhe Tregti Elektronike HEI Unit: Department of Business Administration
26 Bachelor "Dizajn" me profile "Dizajn Grafik" dhe "Dizajn Interier" HEI Unit: Department of Architecture and Design
27 Bachelor Inxhinieri Softuer HEI Unit: Faculty of Engineering and Architecture
28 Bachelor Inxhinieri Kompjuterike HEI Unit: Faculty of Engineering and Architecture
29 Bachelor "Shkenca Politike/Marrëdhënie Ndërkombëtare" me profile "Marrëdhënie Ndërkombëtare" dhe "Politikat dhe Legjislacioni i Bashkimit Evropian" HEI Unit: Department of Political Science/ International Relations
30 Bachelor "Administrim Biznesi" me profile "Marketing", "Ekonomi Biznesi" dhe "Menaxhim" HEI Unit: Faculty of Economy and Business
31 Bachelor "Administrim Biznesi" me profile: "Administrim Biznesi", "Marketing", "Ekonomi Biznesi" dhe "Menaxhim". HEI Unit: Faculty of Economy and Business
32 Professional Master Media, Komunikim dhe Gazetari HEI Unit: Faculty of Law, Art and Social Sciences

Historiku i akreditimit

1 - Akreditim Negativ me Vendim Nr. 50 datë 2015-06-29 Vlefshmëria 00-00-0000 deri më 00-00-0000
33 Professional Master Administrim Biznesi me profile: a. Kontabilitet; b. Financë; c. Marketing; ç. Menaxhim; d. Ekonomiks HEI Unit: Faculty of Economy and Business

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 384, datë 06.09.2013 Vlefshmëria 09-06-2013 deri më 09-06-2019
34 Professional Master Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare HEI Unit: Department of Political Science/ International Relations

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 384, datë 06.09.2013 Vlefshmëria 09-06-2013 deri më 09-06-2019
35 Professional Master Psikologji HEI Unit: Department of Political Science/ International Relations

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 384, datë 06.09.2013 Vlefshmëria 09-06-2013 deri më 09-06-2019
36 Professional Master Shkenca Kompjuterike HEI Unit: Department of Computer Science

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr.384, datë 2013-09-06 Vlefshmëria 09-06-2013 deri më 09-06-2019
37 Professional Master Gjuhë dhe Literaturë Angleze HEI Unit: Faculty of Law, Art and Social Sciences
38 Master of Science Financë dhe Kontabilitet HEI Unit: Department of Economics and Finance

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 286, datë 05.07.2013 Vlefshmëria 07-05-2013 deri më 07-04-2019
2 - Akredituar me Vendim Nr. 32 datë 12-04-2019 Vlefshmëria 04-12-2019 deri më 09-30-2024
39 Master of Science Shkenca Kompjuterike HEI Unit: Department of Computer Science

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 170, datë 20.04.2012 Vlefshmëria 04-20-2012 deri më 04-19-2018
2 - Akredituar me Vendim Nr. 87 datë 07-12-2018 Vlefshmëria 12-07-2018 deri më 09-30-2023
40 Master of Science E drejtë ndërkombëtare dhe tregtare HEI Unit: Department of Law

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 170, datë 20.04.2012 Vlefshmëria 04-20-2012 deri më 04-19-2018
2 - Akredituar me Vendim Nr. 90 datë 07-12-2018 Vlefshmëria 12-07-2018 deri më 09-30-2020
41 Master of Science Çështje (Marrëdhënie) Ndërkombëtare HEI Unit: Department of Political Science/ International Relations

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 170, datë 20.04.2012 Vlefshmëria 04-20-2012 deri më 04-19-2018
2 - Akredituar me Vendim Nr. 89 datë 07-12-2018 Vlefshmëria 12-07-2018 deri më 09-30-2023
42 Master of Science Administrim Biznesi me profile: a. I Përgjithshëm; b. Menaxhim; c. Menaxhim i Burimeve Njerëzore; ç. Marketing; d. Menaxhim i Sistemeve të Informacionit; dh. Bankë HEI Unit: Department of Business Administration

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 384, datë 06.09.2013 Vlefshmëria 09-06-2013 deri më 09-06-2019
2 - Akredituar me Vendim Nr. 73 datë 04-10-2019 Vlefshmëria 10-04-2019 deri më 09-30-2023
43 Master of Science E Drejtë Ndërkombëtare Tregtare HEI Unit: Department of Law
44 Master of Science Psikologji me profile "Psikologji Klinike", "Psikologji Shkollore" dhe "Psikologji Ligjore" HEI Unit: Department of Psychology
45 Master of Science(IP) Drejtësi HEI Unit: Department of Law

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 341, datë 19.08.2013 Vlefshmëria 08-28-2013 deri më 08-18-2019
2 - Akredituar me Vendim Nr. 40 datë 31-05-2019 Vlefshmëria 05-31-2019 deri më 09-30-2021
46 Master of Science(IP) Arkitekturë HEI Unit: Faculty of Engineering and Architecture
47 Phd Shkenca Kompjuterike me profile: a. Shkenca Kompjuterike; b. Sisteme Menaxhimi Informacioni HEI Unit: Department of Economic Informatics

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim KA Nr. 215, datë 16.12.2016 Vlefshmëria 12-16-2016 deri më 00-00-0000
48 Phd Shkenca Shoqërore dhe Humane me profile: a. Edukim; b. Drejtësi; c. Shkenca Politike/Marrëdhënie Ndërkombëtare HEI Unit: Faculty of Law and Social Sciences

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim KA Nr. 217, datë 16.12.2016 Vlefshmëria 12-16-2016 deri më 00-00-0000
49 Phd Administrim Biznesi me profile: a. Shkenca Ekonomike; b. Financë; c. Menaxhim; ç. Marketing; d. Kontabilitet; dh. Biznes Ndërkombëtar HEI Unit: Faculty of Economy and Business

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim KA Nr. 216, datë 16.12.2016 Vlefshmëria 12-16-2016 deri më 00-00-0000
50 MNP Administrim Biznesi HEI Unit: Faculty of Economics

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 161 datë 2010-03-18 Vlefshmëria 03-18-2010 deri më 03-18-2016
51 MNP Administrim Biznesi me profil Bankar HEI Unit: Faculty of Economics

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 161 datë 2010-03-18 Vlefshmëria 03-18-2010 deri më 03-18-2016