Quality Assurance Agency in Higher Education

"University of New York, Tirana"

Licensing Document: VKM. Nr. 397, datë 15.08.2002
Accreditation Document: Vendim BA Nr. 61, datë 18.12.2020
Category: University
Type: Private
Status: Active
Address: Ish Shkolla e Mesme Elektrike, Rruga e Kavajës, pranë 21 Dhjetorit (Sheshi Ataturk) Tiranë, Shqipëri
Tel: +35544512345
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.unyt.edu.al
  1. Akreditim institucional
  1. Akreditim institucional
Bachelor
Bachelor
Bachelor Computer Science
Master i shkencave
Bachelor
Bachelor
Bachelor Psychology
Bachelor
Bachelor 4 vjet Computer Sciences with profile Information Systems
Bachelor 4 vjet Business Administration
Bachelor 4 vjet Psychology
Bachelor 4 vjet Political Science/ International Relations
Bachelor 4 vjet Computer Sciences
Bachelor 4 vjet Business Administration with profiles: a. Accounting; b. Finance; c. Marketing; ç. Management; d. Economics
Master i shkencave(PI) Law
Master i shkencave(PI) Law
Bachelor Information Systems
Bachelor Business Administration
Bachelor Business Administration
Master i shkencave Business Administration with profiles: a. General Management; b. Management , c. Human Resource Management; ç. Marketing; d. Management Information Systems; dh. Banking
Master i shkencave International Relations
Master i shkencave International and Commercial Law
Master i shkencave International and Commercial Law
Master i shkencave Computer Sciences
Master i shkencave Finance Accounting
No. Study program Information
1 Bachelor 4 year Shkenca Kompjuterike HEI Unit: Faculty of Law, Art and Social Sciences

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 385 datë 2006-10-10 Vlefshmëria 10-10-2006 deri më 10-10-2012
2 Bachelor 4 year Shkenca Politike/ Marrëdhënie Ndërkombëtare HEI Unit: Faculty of Law, Art and Social Sciences

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 385 datë 2006-10-10 Vlefshmëria 10-10-2006 deri më 10-10-2012
3 Bachelor 4 year Psikologji HEI Unit: Faculty of Law, Art and Social Sciences

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 385 datë 2006-10-10 Vlefshmëria 10-10-2006 deri më 10-10-2012
4 Bachelor 4 year Gjuhë dhe Letërsi Angleze HEI Unit: Faculty of Law, Art and Social Sciences
5 Bachelor 4 year Media Komunikim dhe Gazetari HEI Unit: Faculty of Law, Art and Social Sciences

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 385 datë 2006-10-10 Vlefshmëria 10-10-2006 deri më 10-10-2012
6 Bachelor 4 year Sistemet e Informacionit HEI Unit: Faculty of Law, Art and Social Sciences

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 385 datë 2006-10-10 Vlefshmëria 10-10-2006 deri më 10-10-2012
7 Bachelor 4 year Shkenca Kompjuterike me profil Sistemet e Informacionit HEI Unit: Department of Economic Informatics

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 34 datë 12-04-2019 Vlefshmëria 04-12-2019 deri më 09-30-2024
8 Bachelor 4 year Psikologji HEI Unit: Department of Political Science/ International Relations

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 30 datë 12-04-2019 Vlefshmëria 04-12-2019 deri më 09-30-2024
9 Bachelor 4 year Shkenca Politike/ Marrëdhënie Ndërkombëtare HEI Unit: Department of Political Science/ International Relations

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 41 datë 31-05-2019 Vlefshmëria 05-31-2019 deri më 09-30-2022
10 Bachelor 4 year Shkenca Kompjuterike HEI Unit: Department of Computer Science

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 33 datë 12-04-2019 Vlefshmëria 04-12-2019 deri më 09-30-2024
11 Bachelor "Shkenca Politike/Marrëdhënie Ndërkombëtare" me profile "Marrëdhënie Ndërkombëtare" dhe "Politikat dhe Legjislacioni i Bashkimit Evropian" HEI Unit: Department of Political Science/ International Relations

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 62 datë 15.03.2024 Vlefshmëria 03-15-2024 deri më 03-14-2029
12 Bachelor Inxhinieri e Infrastrukturës së Rrjeteve Kompjuterike HEI Unit: Faculty of Law, Art and Social Sciences
13 Bachelor Sisteme të Informacionit HEI Unit: Department of Computer Science

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim Nr. 86 datë 07-12-2018 Vlefshmëria 12-07-2018 deri më 00-00-0000
14 Bachelor Inxhinieri Telekomunikacioni dhe Rrjeti HEI Unit: Department of Telecommunication and Network Engineering
15 Bachelor Shkenca Kompjuterike me profil Sistemet e Informacionit HEI Unit: Faculty of Engineering and Architecture
16 Bachelor Psikologji HEI Unit: Department of Psychology and Education

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 44 datë 13.01.2024 Vlefshmëria 01-13-2024 deri më 01-12-2026
17 Bachelor "Dizajn" me profile "Dizajn Grafik" dhe "Dizajn Interier" HEI Unit: Department of Architecture and Design
18 Bachelor Inxhinieri Softuer HEI Unit: Department of Information and Intelligent Systems
19 Bachelor Shkenca Kompjuterike HEI Unit: Department of Computer Science

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 45 datë 13.01.2024 Vlefshmëria 01-13-2024 deri më 01-12-2029
20 Bachelor "Administrim Biznesi" me profile "Marketing", "Ekonomi Biznesi" dhe "Menaxhim" HEI Unit: Faculty of Economy and Business
21 Bachelor Shkenca Politike/ Marrëdhënie Ndërkombëtare me profil: Politika dhe legjislacioni në Bashkimin Evropian HEI Unit: Department of Political Science/ International Relations
22 Professional Master Media, Komunikim dhe Gazetari HEI Unit: Faculty of Law, Art and Social Sciences

Historiku i akreditimit

1 - Akreditim Negativ me Vendim Nr. 50 datë 2015-06-29 Vlefshmëria 00-00-0000 deri më 00-00-0000
23 Professional Master Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare HEI Unit: Department of Political Science/ International Relations

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 384, datë 06.09.2013 Vlefshmëria 09-06-2013 deri më 09-06-2019
24 Professional Master Psikologji HEI Unit: Department of Political Science/ International Relations

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 384, datë 06.09.2013 Vlefshmëria 09-06-2013 deri më 09-06-2019
25 Professional Master Shkenca Kompjuterike HEI Unit: Department of Computer Science

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr.384, datë 2013-09-06 Vlefshmëria 09-06-2013 deri më 09-06-2019
26 Professional Master Gjuhë dhe Literaturë Angleze HEI Unit: Faculty of Law, Art and Social Sciences
27 Master of Science Shkenca Kompjuterike HEI Unit: Department of Computer Science

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 170, datë 20.04.2012 Vlefshmëria 04-20-2012 deri më 04-19-2018
2 - Akredituar me Vendim Nr. 87 datë 07-12-2018 Vlefshmëria 12-07-2018 deri më 09-30-2023
28 Master of Science E Drejtë Ndërkombëtare Tregtare HEI Unit: Department of Law

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 64 datë 26.05.2023 Vlefshmëria 05-26-2023 deri më 05-25-2027
29 Master of Science Psikologji me profile "Psikologji Klinike", "Psikologji Shkollore" dhe "Psikologji Ligjore" HEI Unit: Department of Psychology and Education

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim BA Nr. 10 datë 27-01-2023 Vlefshmëria 01-27-2023 deri më 01-26-2026
30 Master of Science Shkencë të Dhënash dhe Analitikë Biznesi HEI Unit: Department of Information and Intelligent Systems
31 Master of Science Studime Ballkanike HEI Unit: Faculty of Law and Social Sciences
32 Master of Science Marrëdhënie Ndërkombëtare HEI Unit: Department of Political Science/ International Relations

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 170, datë 20.04.2012 Vlefshmëria 04-20-2012 deri më 04-19-2018
2 - Akredituar me Vendim Nr. 89 datë 07-12-2018 Vlefshmëria 12-07-2018 deri më 09-30-2023
33 Master of Science E drejtë ndërkombëtare dhe tregtare HEI Unit: Department of Law

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 170, datë 20.04.2012 Vlefshmëria 04-20-2012 deri më 04-19-2018
2 - Akredituar me Vendim Nr. 90 datë 07-12-2018 Vlefshmëria 12-07-2018 deri më 09-30-2020
3 - Akredituar me Vendim BA Nr. 68, datë 10.09.2022 Vlefshmëria 09-10-2022 deri më 00-00-0000
34 Master of Science(IP) Arkitekturë HEI Unit: Department of Architecture and Design
35 Master of Science(IP) Drejtësi HEI Unit: Department of Law

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 341, datë 19.08.2013 Vlefshmëria 08-28-2013 deri më 08-18-2019
2 - Akredituar me Vendim Nr. 40 datë 31-05-2019 Vlefshmëria 05-31-2019 deri më 09-30-2021
3 - Akredituar me Vendim BA Nr. 25, datë 24.03.2022 Vlefshmëria 03-24-2022 deri më 00-00-0000
36 Phd Shkenca Shoqërore dhe Humane me profile: a. Edukim; b. Drejtësi; c. Shkenca Politike/Marrëdhënie Ndërkombëtare HEI Unit: Faculty of Law and Social Sciences

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim KA Nr. 217, datë 16.12.2016 Vlefshmëria 12-16-2016 deri më 00-00-0000
37 Phd Shkenca Kompjuterike me profile: a. Shkenca Kompjuterike; b. Sisteme Menaxhimi Informacioni HEI Unit: Department of Economic Informatics

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Vendim KA Nr. 215, datë 16.12.2016 Vlefshmëria 12-16-2016 deri më 00-00-0000