Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

NJOFTIM

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL), bazuar në "Manualin për proçedurat dhe afatet për vlerësimin e cilësisë në kuadër të akreditimit të institucioneve të arsimit të lartë dhe programeve të studimit", njofton të gjithë Institucionet e Arsimit të Lartë se afati per të aplikuar për akreditim institucional dhe akreditim programi është deri më 31 Maj 2022. Mbas kësaj date nuk do te pranohet asnjë aplikim.

Aplikimet rinisin më 1 Tetor 2022.

NJOFTIM

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL), njofton të gjithë studentët dhe Institucionet e Arsimit të Lartë se Sondazhi Kombëtar i Studentëve do të jetë i hapur deri më 5 Qershor 2022.

sks logo 22

 

NJOFTIM

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, informon publikun se faza tranzitore ndërmjet dy akreditmeve deri në vendimarrjen nga Bordi i Akreditimit rregullohet me Vendimin e Bordit të Akreditmit Nr. 2 datë 07.04.2017 “Për përcaktimin e kohëzgjatjes dhe afateve të vlefshmërisë së akreditimit në kuadër të vendimarrjes për akreditimin e institucioneve të arsimit të lartë dhe programeve të studimit” pika 4, dhe me Vendimin e Bordit të Akreditmit Nr. 22, datë 14.05.2020 "Për vlefshmërinë e afatit të akreditimit institucional dhe të programeve të studimit si dhe shtyrjen e afatit të aplikimit për akreditim" pika 1.

Në pikë 4 citohet se: Për efekt të vlefshmërisë së akreditimit, kur vendimi final i Bordit të Akreditimit është pozitiv, Institucionet e Arsimit të Lartë që kanë paraqitur kërkesën për akreditim periodik ose plotësimin e rekomandimeve/kushteve, në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe që kanë qënë në proces vlerësimi në kuadër të akreditimit, konsiderohen të akredituara për periudhën midis akreditimeve.

Në pikë 1 citohet se: Të rishprehet se, të gjitha institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë, të cilat kanë aplikuar brenda afateve ligjore për akreditim periodik institucional dhe/ose akreditim periodik të programeve të studimit, të cilat ato ofrojnë, konsiderohen të akredituara deri në marrjen dhe shpalljen e vendimit të Bordit të Akreditimit.

Për të parë listën e plotë të Institucioneve të Arsimit të Lartë publike / private të cilat janë në fazën e riakredimit instucional KLIKONI KËTU.

 

AKTIVITETE

Ministria e Arsimit thirrje studentëve të bëhen pjesë e Sondazhit Kombëtar të Studentëve

Ministria e Arsimit Znj. Evis Kushi, përmes një vidio mesazhi fton të gjith studentet të marrin pjesë në Sondazhin Kombëtar të Studentëve.  Për më shumë ndiqni vidion.

19-05-2022

Drejtuesja e ASCAL, jep intervistë në studion e emisionit “Auditor Arsimi” në TVSH

Më datë 1 Prill 2022, Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL) filloi zyrtarisht Sondazhin Kombëtar të Studentëve (SKS), një proces i cili ka në qendër studentin dhe q...

19-05-2022

LAJME

Ministria e Arsimit thirrje studentëve të bëhen pjesë e Sondazhit Kombëtar të Studentëve

Ministria e Arsimit Znj. Evis Kushi, përmes një vidio mesazhi fton të gjith studentet të marrin pjesë në Sondazhin Kombëtar të Studentëve.  Për ...

19 / 05 / 2022

Drejtuesja e ASCAL, jep intervistë në studion e emisionit “Auditor Arsimi” në TVSH

Drejtuesja e ASCAL, jep intervistë në studion e emisionit “Auditor Arsimi” në TVSH

Më datë 1 Prill 2022, Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL) filloi zyrtarisht Sondazhin Kombëtar të Studentëve (SKS), një proce...

19 / 05 / 2022

ASCAL  pjesë e workshop-it  në kuadër të projektit “Supporting European QA Agencies in meeting the ESG (SEQA-ESG)”

ASCAL pjesë e workshop-it në kuadër të projektit “Supporting European QA Agencies in meeting the ESG (SEQA-ESG)”

ASCAL mori pjesë në workshop-in e organizuar nga ENQA në kuadër të projektit “Supporting European QA Agencies in meeting the ESG (SEQA-ESG)”. Takimi u ...

18 / 05 / 2022

Koordinatori Anti-Korrupsion pranë ASCAL

Koordinatori Anti-Korrupsion pranë ASCAL

Pranë ASCAL është përcaktuar Koordinatori Antikorrupsionit Z. Rahim Kaleci. Rrjeti i Koordinatorëve Anti-Korrupsion është një strukturë nën drej...

17 / 05 / 2022

Vizita në kuadër të akreditimit periodik institucional të Universitetit "Fan S. Noli", Korçë

Vizita në kuadër të akreditimit periodik institucional të Universitetit "Fan S. Noli", Korçë

Në datat 9-10 Maj 2022 Grupi i Vlerësimit të Jashtëm realizoi vizitat në kuadër të akreditimit periodik institucional të Universitetit "Fan S. Noli", Ko...

12 / 05 / 2022

Përmirësoni shanset tuaja për punësim dhe karierë me programin e bursave në Universitetin e Biznesit të Luksemburgut!

Përmirësoni shanset tuaja për punësim dhe karierë me programin e bursave në Universitetin e Biznesit të Luksemburgut!

Universiteti Evropian i Biznesit nga Luksemburgu dhe ERI SEE (Nisma për Reformën e Arsimit në Evropën Juglindore) ju prezantojnë Programin e bursave për k...

28 / 04 / 2022

Sondazhi Kombëtar i Studentëve: Takimin informuese dhe udhëzuese më datë 22 Prill 2022

Sondazhi Kombëtar i Studentëve: Takimin informuese dhe udhëzuese më datë 22 Prill 2022

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL), në kuadër të Sondazhit Kombëtar të Studentëve (SKS), zhvilloi sot më datë 22 Prill 202...

22 / 04 / 2022

Sondazhi Kombëtar i Studentëve: Takimin informuese dhe udhëzuese më datë 21 Prill 2022

Sondazhi Kombëtar i Studentëve: Takimin informuese dhe udhëzuese më datë 21 Prill 2022

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL), në kuadër të Sondazhit Kombëtar të Studentëve (SKS), zhvilloi sot më datë 21 Prill 202...

21 / 04 / 2022

Sondazhi Kombëtar i Studentëve: Takimin informuese dhe udhëzuese më datë 20 Prill 2022

Sondazhi Kombëtar i Studentëve: Takimin informuese dhe udhëzuese më datë 20 Prill 2022

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL), në kuadër të Sondazhit Kombëtar të Studentëve (SKS), zhvilloi sot më datë 20 Prill 202...

20 / 04 / 2022

Sondazhi Kombëtar i Studentëve: Takimin informuese dhe udhëzuese më datë 19 Prill 2022

Sondazhi Kombëtar i Studentëve: Takimin informuese dhe udhëzuese më datë 19 Prill 2022

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL), në kuadër të Sondazhit Kombëtar të Studentëve (SKS), zhvilloi sot më datë 19 Prill 202...

19 / 04 / 2022