Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Njoftim 

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL) ju informon se për çdo informacion shtesë në lidhje me akreditimet e Institucioneve të Arsimit të Lartë si dhe të Programeve të Studimit mund të na kontaktoni në format e kontaktit të afishuara më poshtë. Nga agjencia do t'ju përgjigjet sa më shpejt një specialist.

Email: info@ascal.al

Tel: +355042243423

Njoftim 

Më poshtë gjeni bashkëngjitur udhëzuesin për aksesimin e programeve të studimit me të dhënat që ASCAL disponon.

UDHËZUES

AKTIVITETE

Vendimet e mbledhjes 2 Mars 2019

REPUBLIKA E SHQIPËRISËAGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTËBORDI I AKREDITIMIT VENDIMNr. 16, datë 02.03.2019 PËRAKREDITIMIN E PARË TË PROGRAMIT TË STUDIMIT 2 VJEÇAR, ME KA...

19-03-2019

Zhvillohet mbledhja e rradhës e Bordit të Akreditimit më 2 Mars 2019

Më datë 2 Mars 2019 u zhvillua mbledhja e rradhës e Bordit të Akreditimit. Gjatë kësaj mbledhje u shqyrtuan dosjet e disa programeve të studimit në kuadër të akreditimit si dhe u diskutua mb...

04-03-2019

LAJME

Zhvillohet mbledhja e rradhës e Bordit të Akreditimit më 2 Mars 2019

Zhvillohet mbledhja e rradhës e Bordit të Akreditimit më 2 Mars 2019

Më datë 2 Mars 2019 u zhvillua mbledhja e rradhës e Bordit të Akreditimit. Gjatë kësaj mbledhje u shqyrtuan dosjet e disa programeve të studimit në kuad...

04 / 03 / 2019

Thirrje për ekspertë

Thirrje për ekspertë

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL), në përputhje me Vendimet Nr. 44, datë 13.07.2018 dhe Nr. 15, datë 01.02.2019 të Bordit t...

21 / 02 / 2019

Emërohet Drejtori i ri i ASCAL

Emërohet Drejtori i ri i ASCAL

Bazuar në Urdhërin Nr.41, datë 08.02.2019 të Kryeministrit të Republikës së Shqipërisë "Për lirimin dhe emërimin në detyrë të drejtorit të Agjenc...

12 / 02 / 2019

ASCAL publikon materialet e aktiviteteve, 22-23 Nëntor 2018

ASCAL publikon materialet e aktiviteteve, 22-23 Nëntor 2018

Më datë 22.11.2018, në “Tirana International Hotel”, Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL), organizoi Workshop-in me temë: ...

27 / 11 / 2018

Miratohet Kodi i Cilësisë së Arsimit të Lartë, Shtator 2018

Miratohet Kodi i Cilësisë së Arsimit të Lartë, Shtator 2018

Në mbledhjen e datës 11 Shtator 2018 të Këshillit të Ministrave, është miratuar Kodi i Cilësisë së Arsimit të Lartë, si përmbledhje e standardeve s...

20 / 09 / 2018