Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Institucione të Akredituara

Nr. Institucioni Dokumenti Periudha
1 Akademia e Filmit dhe Multimedias "Marubi" Vendim Nr. 02 datë 24-01-2020 24/01/2020 deri në 23/01/2025
2 Akademia "Ivodent" Vendim Nr. 05 datë 24-01-2020 24/01/2020 deri në 24/01/2022
3 Kolegji Profesional i Tiranës Vendim BA Nr. 66, datë 21.09.2017 21/09/2017 deri në 30/09/2022
4 Kolegji Universitar "Bedër" Vendim BA Nr. 101, datë 10.11.2017 10/11/2017 deri në 09/11/2021
5 Kolegji Universitar "I Biznesit" Vendim Nr.53, date 27.11.2020 27/11/2020 deri në 09/11/2021
6 Kolegji Universitar "Instituti Kanadez i Teknologjisë" Vendim BA Nr. 116, datë 15.12.2017 15/12/2017 deri në 14/12/2022
7 Kolegji Universitar "REALD" Vendim BA Nr. 93, datë 20.10.2017 20/10/2017 deri në 19/10/2022
8 Kolegji Universitar "WISDOM" Vendim Nr.51, date 27.11.2020 27/11/2020 deri në 26/11/2024
9 Shkolla e Larte "Nehemia" Vendim BA Nr. 63, datë 21.09.2017 21/09/2017 deri në 30/09/2022
10 Tirana Esthetics & Style School Vendim Nr. 04 datë 24-01-2020 24/01/2020 deri në 23/01/2025
11 Universiteti Europian i Tiranës Vendim BA Nr. 46, datë 05.07.2019 05/07/2019 deri në 06/04/2022
12 Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani" Vendim Nr.49, date 27.11.2020 27/11/2020 deri në 26/11/2026
13 Universiteti i Mjekësisë, Tiranë Vendim BA Nr. 69, datë 21.09.2017 21/09/2017 deri në 30/09/2022
14 Universiteti i Tiranës Vendim BA Nr. 84, datë 27.10.2018 27/10/2018 deri në 26/10/2022
15 Universiteti Katolik "Zoja e Këshillit të Mirë" Vendim BA Nr. 112, datë 15.12.2017 15/12/2017 deri në 14/12/2023
16 Universiteti Polis Vendim BA Nr. 113, datë 15.12.2017 15/12/2017 deri në 14/12/2023
17 Universiteti Privat "Albanian University" VENDIM Nr. 01, datë 24.01.2020 04/02/2020 deri në 23/01/2023
18 Universiteti "Aldent" Vendim BA Nr. 114, datë 15.12.2017 15/12/2017 deri në 14/12/2022
19 Universiteti "Barleti" Vendim BA Nr. 9, datë 07.04.2017 07/04/2017 deri në 06/04/2023
20 Universiteti "EPOKA" Vendim BA Nr. 92, datë 20.10.2017 20/10/2017 deri në 19/10/2021
21 Universiteti "Fan S. Noli", Korçë Vendim BA Nr. 65, datë 21.09.2017 21/09/2017 deri në 30/09/2022
22 Universiteti "Ismail Qemali", Vlorë Vendim Nr.50, date 27.11.2020 27/11/2020 deri në 26/11/2025
23 Universiteti "Luarasi" Vendim Nr.52, date 27.11.2020 27/11/2020 deri në 14/12/2023
24 Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër Vendim Nr. 03 datë 24-01-2020 24/01/2020 deri në 23/01/2024
25 Universiteti "Mesdhetar i Shqipërisë" Vendim BA Nr. 62, datë 18.12.2020 18/12/2020 deri në 17/12/2026
26 Universiteti "Metropolitan Tirana" Vendim BA Nr. 45, datë 05.07.2019 05/07/2019 deri në 14/12/2022
27 "Universiteti i New York-ut në Tiranë" Vendim BA Nr. 61, datë 18.12.2020 18/12/2020 deri në 17/12/2026