Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

"Metropolitan Tirana" University

Licensing document: VKM Nr. 357, datë 12.05.2010
Accreditation Document: Vendim BA Nr. 05, datë 27.01.2023
Category: University
Type: Private
Status: Active
Address: Rruga "Sotir Kolea", Qyteti Studenti, Tiranë
Tel: +355 42452895/42452896
Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Website: www.umt.edu.al

Lista e RVJ

Akreditim institucional
Akreditim institucional
Akreditim institucional
Bachelor Inxhinieri Ndërtimi
Master i shkencave Inxhinieri Ndërtimi me profile: a. Inxhinieri Strukturash; b. Inxhinieri Infrastrukturë Transporti
Master i shkencave Inxhinieri Informatike
Master i shkencave Ekonomik - MBA
Master i shkencave Menaxhim në Inxhinieri
Master i shkencave Menaxhim në Inxhinieri
Bachelor Inxhinieri Kompjuterike
Bachelor Informatikë Ekonomike
Bachelor Financë me profile: a. Kontabilitet; b. Bankë
Master i shkencave(PI) Arkitekturë me profile: a. Arkitekt; b. Bio-Arkitekt; c. Arkitekt-Restaurues; ç. Arkitekt-Inxhinier; d. Arkitekt-Interier
Diplomë profesionale Dizajn grafik
Diplomë profesionale "Menaxhim në Turizëm, Hoteleri dhe Evente"
Diplomë profesionale "Topografi dhe Gis"
Bachelor "Inxhinieri Elektrike", me profile "Sistemet e fuqisë", "Elektronikë", "Komunikime Dixhitale", "Kontroll Inxhinierik", "Makineri Elektrike"
Bachelor "Inxhinieri Software"
Master profesional Marketing Dixhital
Master i shkencave Inxhinieri Financiare dhe Menaxhim Risku
Bachelor Administrim Biznesi me profile "Menaxhim", "Marketing", "Sipërmarrje dhe Inovacion"
Master i shkencave Inxhinieri Elektrike me dy profile: "Energjetikë" dhe "Automatizim Industrie"
Diplomë profesionale Sistem dhe pajisje elektrike
Diplomë profesionale Dizajn dhe Zhvillim Software