Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Nr. Institucioni Kategoria Lloji Gjendja
1 Universiteti Politeknik i Tiranës Universitet Publik Aktiv
2 Universiteti Bujqësor i Tiranës Universitet Publik Aktiv
3 Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani" Universitet Publik Aktiv
4 Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër Universitet Publik Aktiv
5 Universiteti "Eqrem Çabej", Gjirokastër Universitet Publik Aktiv
6 Universiteti "Fan S. Noli", Korçë Universitet Publik Aktiv
7 Universiteti "Ismail Qemali", Vlorë Universitet Publik Aktiv
8 Universiteti i Tiranës Universitet Publik Aktiv
9 Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës Universitet Publik Aktiv
10 Universiteti i Arteve Universitet Publik Aktiv
11 Universiteti i Sporteve të Tiranës Universitet Publik Aktiv
12 Universiteti i Mjekësisë, Tiranë Universitet Publik Aktiv
13 Akademia e Forcave të Armatosura Akademi Publik Aktiv
14 Akademia e Sigurisë Akademi Publik Aktiv
15 Shkolla e Lartë e Infermierisë SHLUP Publik Mbyllur
16 Akademia e Arteve, Shkodër Akademi Publik Mbyllur
17 Akademia e Studimeve Albanologjike Akademi Publik Mbyllur