Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Polytechnic University of Tirana

Licensing document: VKM Nr. 215, datë 15.07.1991
Category: University
Type: Public
Status: Active
Address: Sheshi Nënë Tereza, Tiranë
Tel: +35542278159
Email:
Website: www.upt.al

Lista e RVJ

Akreditim institucional