Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

University College "Canadian Institute of Technology"

Licensing document: VKM Nr. 781, datë 10.11.2011
Accreditation Document: Vendim BA Nr. 06, datë 27.01.2023
Category: College
Type: Private
Status: Active
Address: Kompleksi "Xhura", Nr. 12, Rruga Xhanfize Keko, Porcelan, Tiranë
Tel: +35542229778
Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Website: www.cit.edu.al

Lista e RVJ

Akreditim institucional
Akreditim institucional
Bachelor Administrim Biznesi
Bachelor Administrim Biznesi dhe Teknologji Informacioni
Bachelor Inxhinieri Softuerike
Bachelor Inxhinieri Industriale
Master i shkencave lnxhinieri Softuerike
Master i shkencave Administrim Biznesi
Bachelor Inxhinieri kompjuterike dhe teknologji informacioni
Master i shkencave "Inxhinieri kompjuterike dhe teknologji informacioni", me profile: "Inxhinieri kompjuterike dhe BIG Data"; "Rrjetet kompjuterike dhe Siguria Kibernetike"; "Multimedia-Dizajn"
Master i shkencave "Inxhinieri kompjuterike dhe teknologji informacioni", me profile: "Inxhinieri kompjuterike dhe BIG Data"; "Rrjetet kompjuterike dhe Siguria Kibernetike"; "Multimedia-Dizajn"
Bachelor Financë dhe Kontabilitet
Master i shkencave "Financë dhe Kontabilitet", me profile: "Financë dhe Bankë"; "Kontabilitet dhe Auditim"
Master i shkencave Marketing Digjital
Master i shkencave Teknologji Informacioni në Biznes