Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

University College "Qiriazi"

Licensing document: VKM Nr. 274, datë 10.05.2006
Accreditation Document: Vendim BA Nr. 52, datë 09.09.2022
Category: College
Type: Private
Status: Active
Address: Kodër Kamëz, Tiranë
Tel: +355 047200844
Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Website: www.qiriazi.edu.al

Lista e RVJ

Akreditim institucional
Akreditim institucional
Bachelor E Drejtë Biznesi
Master i shkencave E Drejtë Civile dhe Tregtare
Master profesional Jurist me drejtim biznesi
Master profesional Administrim Biznesi
Master i shkencave Financë
Master i shkencave Administrim Biznesi
Master profesional Financë
Bachelor Drejtues finance
Bachelor Menaxhim Biznesi
Diplomë profesionale "Teknologji informacioni", në profilet "Teknologji informacioni dhe komunikim", "Elektronikë" dhe "Web Design"
Diplomë profesionale "Teknologji ushqimore", në profilet "Teknologji e pijeve dhe ujit", "Teknologji e produkteve bimore" dhe "Teknologji e produkteve shtazore"
Diplomë profesionale Hoteleri- Turizëm