Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

University College "Qiriazi"

Licensing document: VKM Nr. 274, datë 10.05.2006
Category: College
Type: Private
Status: Active
Address: Kodër Kamëz, Tiranë
Tel: +355 047200844
Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Website: www.qiriazi.edu.al

Lista e RVJ

Akreditim institucional
Bachelor E Drejtë Biznesi
Master i shkencave E Drejtë Civile dhe Tregtare
Master profesional Jurist me drejtim biznesi
Master profesional Administrim Biznesi
Master i shkencave Financë
Master i shkencave Administrim Biznesi
Master profesional Financë
Bachelor Drejtues finance
Bachelor Menaxhim Biznesi