Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Polis University

Licensing document: VKM Nr. 698, datë 11.10.2006
Accreditation Document: Vendim BA Nr. 74, datë 19.04.2024
Category: University
Type: Private
Status: Active
Address: Rruga Bylis 12, Autostrada Tiranë-Durrës, Km 5, Kashar Kodi Postar 1051, Kutia Postare 2995 Tiranë, Albania
Tel: + 355 (0) 4 240 74 20 / 21
Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Website: www.universitetipolis.edu.al

Lista e RVJ

Akreditim institucional
Doktoratë Arkitekturë dhe Planifikim Urban
Bachelor Art dhe Dizajn
Bachelor Studime Mjedisore
Master i shkencave(PI) Arkitekturë dhe Dizajn Urban
Master i shkencave(PI) Planifikim dhe Menaxhim Urban
Master i shkencave Dizajn i Aplikuar
Master i shkencave Menaxhim Mjedisor Urban
Diplomë profesionale Efiçencë Energjitike
Bachelor Inxhinieri Ndërtimi
Master i shkencave Inxhinieri Ndërtimi me profile Strukturë dhe Gjeoteknikë
Master profesional Dizajn Parametrik, me profile: a. Dizajn Arkitektonik dhe Parametrik; b. Dizajn Estetik Strukturor; c. Dizajn Urban dhe Peizazhi
Master profesional Politikat e Zhvillimit të Territorit me profile: a. Planifikim Hapësinor dhe Aplikime GIS; b. Strehim dhe Zhvillim Toke; c. Zhvillim Social Urban dhe Burime Njerëzore
Diplomë profesionale Mirëmbajtje Rrjete Kompjuterike
Bachelor Shkenca kompjuterike
Master i shkencave Administrim Biznesi
Master profesional Planifikim Territori dhe GIS
Master profesional Arkitekturë Dixhitale