Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

"EPOKA" University

Licensing document: VKM Nr. 281, datë 12.03.2008
Accreditation Document: Vendim BA Nr. 54, datë 16.12.2021
Category: University
Type: Private
Status: Active
Address: Rr. Tiranë - Rinas, Rinas
Tel: +355 42 232 086
Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Website: www.epoka.edu.al

Lista e RVJ

Akreditim institucional
Akreditim institucional
Master i shkencave Arkitekturë
Master i shkencave Arkitekturë
Master i shkencave Inxhinieri Kompjuterike
Master i shkencave Shkenca politike dhe marrëdhënie ndërkombëtare
Master i shkencave Shkenca politike dhe marrëdhënie ndërkombëtare
Master i shkencave Financë - bankë
Master i shkencave Financë - bankë
Master i shkencave Administrim - biznes
Master i shkencave Administrim - biznes
Master i shkencave Inxhinieri Ndërtimi me profile: a. Inxhinieri e Strukturave të Ndërtimit; b. Menaxhim i Ndërtimeve; c. Inxhinieri e Resurseve Ujore; ç. Inxhinieri e Materialeve të Ndërtimit
Master i shkencave Inxhinieri Ndërtimi me profile: a. Inxhinieri e Strukturave të Ndërtimit; b. Menaxhim i Ndërtimeve; c. Inxhinieri e Resurseve Ujore; ç. Inxhinieri e Materialeve të Ndërtimit
Master i shkencave Ekonomiks
Bachelor Informatikë ekonomike
Doktoratë Arkitekturë
Doktoratë Inxhinieri Ndërtimi
Doktoratë Inxhinieri Kompjuterike
Doktoratë Ekonomiks me profile: a. Ekonomiks; b. Financë - Bankë
Doktoratë Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare
Doktoratë Administrim Biznes
Bachelor Marketing Ndërkombëtar dhe Menaxhim Logjistik
Bachelor Administrim Biznesi
Bachelor Administrim Biznesi
Bachelor Inxhinieri elektronike dhe komunikimi dixhital
Master i shkencave Inxhinieri Elektronike dhe Komunikacioni
Bachelor Inxhinieri Ndërtimi
Bachelor Inxhinieri Ndërtimi
Bachelor Inxhinieri Kompjuterike
Bachelor Inxhinieri Kompjuterike
Bachelor Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare
Bachelor Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare
Master profesional Administrim Biznesi
Master profesional Administrim Biznesi
Master i shkencave(PI) Arkitekturë
Master profesional Inxhinieri Ndërtimi
Master profesional Inxhinieri Kompjuterike
Master profesional Financë - Bankë
Master profesional Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare
Master profesional Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare
Bachelor Financë - Bankë
Bachelor Financë - Bankë
Bachelor Ekonomiks
Bachelor Ekonomiks
Bachelor Financë - Bankë
Bachelor Financë - Bankë
Master i shkencave(PI) Drejtësi
Master profesional "Menaxhim risku dhe mbrojtje ndaj zjarrit në inxhinierinë e ndërtimit"
Master profesional "Menaxhim risku dhe mbrojtje ndaj zjarrit në inxhinierinë e ndërtimit"
Bachelor Inxhinieri Softueri