Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

"EPOKA" University

Licensing document: VKM Nr. 281, datë 12.03.2008
Category: University
Type: Private
Status: Active
Address: Rr. Tiranë - Rinas, Rinas
Tel: +355 42 232 086
Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Website: www.epoka.edu.al

Lista e RVJ

Akreditim institucional
Master i shkencave Arkitekturë
Master i shkencave Inxhinieri Kompjuterike
Master i shkencave Shkenca politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare
Master i shkencave Financë - Bankë
Master i shkencave Administrim - Biznes
Master i shkencave Inxhinieri Ndërtimi me profile: a. Inxhinieri e Strukturave të Ndërtimit; b. Menaxhim i Ndërtimeve; c. Inxhinieri e Resurseve Ujore; ç. Inxhinieri e Materialeve të Ndërtimit
Doktoratë Inxhinieri Ndërtimi
Doktoratë Ekonomiks me profile: a. Ekonomiks; b. Financë - Bankë
Doktoratë Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare
Doktoratë Administrim Biznes
Bachelor Administrim Biznesi
Bachelor Inxhinieri Ndërtimi
Bachelor Inxhinieri Kompjuterike
Bachelor Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare
Master profesional Administrim Biznesi
Master i shkencave(PI) Arkitekturë
Master profesional Inxhinieri Ndërtimi
Master profesional Inxhinieri Kompjuterike
Master profesional Financë - Bankë
Master profesional Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare
Bachelor Financë - Bankë
Bachelor Ekonomiks
Bachelor Financë - Bankë
Master profesional "Menaxhim risku dhe mbrojtje ndaj zjarrit në inxhinierinë e ndërtimit"