Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Albanian University

Licensing document: VKM Nr. 197, datë 10.04.2004
Category: University
Type: Private
Status: Active
Address: Blv. Zogu i Parë, Tiranë.
Tel: +355 042 223562
Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Website: www.albanianuniversity.edu.al

Lista e RVJ

Akreditim institucional
Bachelor Menaxhim Biznesi
Bachelor Shkenca Politiko - Administrative
Bachelor Shkenca Politiko - Administrative
Bachelor Financë Bankë
Bachelor Financë Bankë
Bachelor Psikologji e Përgjithshme
Master profesional Shkenca Penale
Master profesional E Drejtë Private
Master profesional Qeverisje dhe Administrim Publik
Master profesional Pedagogji me profile: a. Didaktikë; b. Menaxhim Arsimi
Master i shkencave(PI) Arkitekturë
Master i shkencave Administrim Publik me profile; a. Politika publike dhe BE; b. Politika publike dhe qeverisje
Master i shkencave Menaxhim Bankar
Master i shkencave Administrim Biznesi
Master i shkencave Psikologji Klinike
Master i shkencave Shkenca Juridike me drejtime: a. Marrëdhënie Ndërkombëtare; b. E Drejtë Publike dhe Administrative; c. E Drejtë Private; ç. E Drejtë Ndërkombëtare dhe Bashkimi Evropian; d. E Drejtë Penale
Master i shkencave Shkenca Juridike me drejtime: a. Marrëdhënie Ndërkombëtare; b. E Drejtë Publike dhe Administrative; c. E Drejtë Private; ç. E Drejtë Ndërkombëtare dhe Bashkimi Evropian; d. E Drejtë Penale
Master i shkencave(PI) Farmaci
Master i shkencave(PI) Farmaci
Master profesional Studime mbi Sigurinë
Master profesional Menaxhim Bankar dhe Financiar
Master profesional Administrim Biznesi
Bachelor Dizajn
Bachelor Dizajn
Bachelor Shkenca Juridike
Master i shkencave Inxhinieri Elektronike
Master profesional Psikologji Klinike
Doktoratë E Drejtë Europiane dhe e Kontratave
Bachelor Teknologji Informacioni
Bachelor Teknologji Informacioni
Master i shkencave Teknologji Informacioni
Bachelor Mësuesi për Arsimin Parashkollor
Bachelor Mësuesi për Arsimin Fillor
Master i shkencave Psikologji Ligjore
Bachelor Inxhinieri Elektronike
Bachelor Inxhinieri Elektronike
Bachelor Inxhinieri Kompjuterike
Bachelor Inxhinieri Kompjuterike
Bachelor Infermieri
Master i shkencave Këshillim Psikologjik
Master profesional Psikologji Shkollore
Master profesional Psikologji Shkollore
Master i shkencave Psikologji Zhvillimi dhe Shkollore
Doktoratë Psikologji Klinike
Master profesional Infermieri Kirurgjikale
Bachelor Inxhinieri Elektrike
Bachelor Inxhinieri Elektrike
Studime Specializuese Afatgjata Kirurgji
Studime Specializuese Afatgjata Ortognatodonci
Studime Specializuese Afatgjata Ortognatodonci
Studime Specializuese Afatgjata Kirurgji oro-maxillo-faciale
Master i shkencave Inxhinieri Kompjuterike
Master i shkencave(PI) Stomatologji
Master i shkencave Mësuesi për Arsimin Fillor
Master profesional "Sisteme të Energjisë"
Master profesional "Terapi Manuale"
Master profesional "Interier Dizajn"
Bachelor Menaxhim Biznesi
Doktoratë E Drejtë Europiane dhe e Kontratave
Doktoratë Shkenca Administrative
Master i shkencave Inxhinieri Mekatronike
Doktoratë Shkenca Farmaceutike
Doktoratë Psikologji Klinike