Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Albanian University

Licensing document: VKM Nr. 197, datë 10.04.2004
Accreditation Document:
Category: University
Type: Private
Status: Active
Address: Blv. Zogu i Parë, Tiranë.
Tel: +355 042 223562
Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Website: www.albanianuniversity.edu.al

Lista e RVJ

Akreditim institucional
Akreditim institucional
Bachelor Menaxhim Biznesi
Bachelor Menaxhim Biznesi
Bachelor Shkenca Politiko - Administrative
Bachelor Shkenca Politiko - Administrative
Bachelor Shkenca Politiko - Administrative
Bachelor Financë Bankë
Bachelor Financë Bankë
Bachelor Psikologji e Përgjithshme
Bachelor Psikologji e Përgjithshme
Master profesional Shkenca Penale
Master profesional Shkenca Penale
Master profesional E drejtë Private
Master profesional E drejtë Private
Master profesional Qeverisje dhe Administrim Publik
Master profesional Pedagogji me profile: a. Didaktikë; b. Menaxhim Arsimi
Master profesional Pedagogji me profile: a. Didaktikë; b. Menaxhim Arsimi
Master i shkencave(PI) Arkitekturë
Master i shkencave Administrim Publik me profile; a. Politika publike dhe BE; b. Politika publike dhe qeverisje
Master i shkencave Menaxhim Bankar
Master i shkencave Menaxhim Bankar
Master i shkencave Administrim Biznesi
Master i shkencave Administrim Biznesi
Master i shkencave Psikologji Klinike
Master i shkencave Shkenca Juridike me drejtime: a. E Drejtë Publike dhe Administrative; b. E Drejtë Private; c. E Drejtë Penale
Master i shkencave Shkenca Juridike me drejtime: a. E Drejtë Publike dhe Administrative; b. E Drejtë Private; c. E Drejtë Penale
Master i shkencave Shkenca Juridike me drejtime: a. E Drejtë Publike dhe Administrative; b. E Drejtë Private; c. E Drejtë Penale
Master i shkencave(PI) Farmaci
Master i shkencave(PI) Farmaci
Master profesional Studime mbi Sigurinë
Master profesional Menaxhim Bankar dhe Financiar
Master profesional Menaxhim Bankar dhe Financiar
Master profesional Administrim Biznesi
Master profesional Administrim Biznesi
Bachelor Anglisht
Bachelor Anglisht
Bachelor Dizajn
Bachelor Dizajn
Bachelor Fizioterapi
Bachelor Shkenca Juridike
Bachelor Shkenca Juridike
Master i shkencave Inxhinieri Elektronike
Master profesional Psikologji Klinike
Master profesional Psikologji Klinike
Doktoratë E Drejtë Europiane dhe e Kontratave
Doktoratë E Drejtë Europiane dhe e Kontratave
Doktoratë Shkenca Administrative
Bachelor Teknologji Informacioni
Bachelor Teknologji Informacioni
Master i shkencave Teknologji Informacioni
Bachelor Mësuesi për Arsimin Parashkollor
Bachelor Mësuesi për Arsimin Fillor
Bachelor Inxhinieri Mekatronike
Master i shkencave Inxhinieri Mekatronike
Master i shkencave Psikologji Ligjore
Doktoratë Shkenca Farmaceutike
Doktoratë Shkenca Farmaceutike
Bachelor Inxhinieri Elektronike
Bachelor Inxhinieri Elektronike
Bachelor Inxhinieri Kompjuterike
Bachelor Inxhinieri Kompjuterike
Bachelor Infermieri
Master i shkencave Këshillim Psikologjik
Master profesional Psikologji shkollore
Master profesional Psikologji shkollore
Master profesional Psikologji shkollore
Master i shkencave Psikologji Zhvillimi dhe Shkollore
Doktoratë Psikologji Klinike
Doktoratë Psikologji Klinike
Master profesional Infermieri Kirurgjikale
Bachelor Inxhinieri Elektrike
Bachelor Inxhinieri Elektrike
Bachelor Inxhinieri Elektrike
Studime Specializuese Afatgjata Kirurgji
Studime Specializuese Afatgjata Ortognatodonci
Studime Specializuese Afatgjata Ortognatodonci
Studime Specializuese Afatgjata Kirurgji oro-maxillo-faciale
Master i shkencave Inxhinieri Kompjuterike
Master i shkencave(PI) Stomatologji
Master i shkencave(PI) Stomatologji
Master i shkencave Mësuesi për Arsimin Fillor
Master profesional "Sisteme të Energjisë"
Master profesional "Sisteme të Energjisë"
Master profesional Terapi Manuale
Master profesional "Interier Dizajn"
Studime Specializuese Afatgjata Kirurgji Orale
Diplomë profesionale Laborant i Lartë Dentar
Master profesional "Pedagogji" me profile "Mësuesi në Arsim Fillor" dhe "Menaxhim Arsimi"