Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Albanian University

Licensing document: VKM Nr. 197, datë 10.04.2004
Category: University
Type: Private
Status: Active
Address: Blv. Zogu i Parë, Tiranë.
Tel: +355 042 223562
Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Website: www.albanianuniversity.edu.al

Lista e RVJ

Akreditim institucional
Akreditim institucional
Doktoratë Psikologji Klinike
Studime Specializuese Afatgjata Kirurgji
Studime Specializuese Afatgjata Kirurgji oro-maxillo-faciale
Studime Specializuese Afatgjata Ortognatodonci
Doktoratë E Drejtë Europiane dhe e Kontratave
Doktoratë Shkenca Administrative
Doktoratë Shkenca Farmaceutike
Bachelor Menaxhim Biznesi
Bachelor Inxhinieri Elektrike
Bachelor Inxhinieri Elektronike
Bachelor Inxhinieri Kompjuterike
Bachelor Teknologji Informacioni
Master profesional Psikologji shkollore
Master profesional Studime mbi Sigurinë
Master i shkencave Këshillim Psikologjik
Master i shkencave Psikologji Ligjore
Master i shkencave Psikologji Zhvillimi dhe Shkollore
Master i shkencave Shkenca Juridike me drejtime: a. E Drejtë Publike dhe Administrative; b. E Drejtë Private; c. E Drejtë Penale
Bachelor Anglisht
Master i shkencave Mësuesi për Arsimin Fillor
Master i shkencave Inxhinieri Kompjuterike
Master i shkencave Inxhinieri Mekatronike
Master i shkencave(PI) Stomatologji
Bachelor Shkenca Politiko - Administrative
Bachelor Financë Bankë
Bachelor Psikologji e Përgjithshme
Bachelor Dizajn
Bachelor Shkenca Juridike
Master i shkencave(PI) Arkitekturë
Master i shkencave(PI) Farmaci
Bachelor Inxhinieri Elektrike
Bachelor Inxhinieri Kompjuterike
Bachelor Teknologji Informacioni
Bachelor Inxhinieri Elektronike
Master i shkencave Administrim Biznesi
Master i shkencave Menaxhim Bankar
Master i shkencave Teknologji Informacioni
Master i shkencave Inxhinieri Elektronike
Master i shkencave Psikologji Klinike
Bachelor Menaxhim Biznesi
Master i shkencave(PI) Farmaci
Master profesional Psikologji Klinike
Master profesional Qeverisje dhe Administrim Publik
Master i shkencave Administrim Publik me profile; a. Politika publike dhe BE; b. Politika publike dhe qeverisje
Master profesional E drejtë Private
Master profesional Shkenca Penale
Master profesional Administrim Biznesi
Master profesional Menaxhim Bankar dhe Financiar
Master profesional "Sisteme të Energjisë"
Master profesional "Interier Dizajn"
Master profesional Pedagogji me profile: a. Didaktikë; b. Menaxhim Arsimi
Master profesional Psikologji shkollore
Master profesional Infermieri Kirurgjikale
Master profesional "Terapi Manuale"
Studime Specializuese Afatgjata Ortognatodonci
Bachelor Dizajn
Bachelor Financë Bankë
Bachelor Mësuesi për Arsimin Fillor
Bachelor Mësuesi për Arsimin Parashkollor
Bachelor Shkenca Politiko - Administrative
Bachelor Fizioterapi
Bachelor Infermieri
Master i shkencave Shkenca Juridike me drejtime: a. E Drejtë Publike dhe Administrative; b. E Drejtë Private; c. E Drejtë Penale
Doktoratë E Drejtë Europiane dhe e Kontratave
Doktoratë Psikologji Klinike
Doktoratë Shkenca Farmaceutike
Studime Specializuese Afatgjata Kirurgji Orale
Bachelor Inxhinieri Mekatronike
Bachelor Anglisht