Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

University College of Business

Licensing document: VKM Nr. 651, datë 14.09.2011
Accreditation Document: Vendim BA Nr. 03, datë 07.01.2022
Category: College
Type: Private
Status: Active
Address: Rruga "Vangjel Noti", Nr. 25, Tiranë
Tel: +355 42 454893, +355 67 4063042
Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Website: www.kub.edu.al

Lista e RVJ

Akreditim institucional
Akreditim institucional
Bachelor "Ekonomi" me profile: a. "Banka dhe Institucione Financiare"; b. "Administrim Biznesi"; c. "Financë Kontabilitet"
Bachelor "Drejtësi"
Bachelor "E Drejtë Biznesi"
Master i shkencave "E Drejtë Penale"
Master i shkencave "E Drejtë Civile dhe Tregtare"
Master i shkencave "Menaxhim Biznesi" me profile: "Administrim Publik" dhe "Menaxhim Marketingu"
Master i shkencave "Menaxhim Biznesi" me profile: "Administrim Publik" dhe "Menaxhim Marketingu"
Master i shkencave "Kontabilitet Financë" me profil: "Kontabilitet Auditim"
Master i shkencave "Kontabilitet Financë" me profil: "Kontabilitet Auditim"
Diplomë profesionale "Teknik i Lartë" me tre profile: Sisteme Kompjuterike, Sisteme elektrike dhe Sisteme Motorike
Diplomë profesionale "Asistent Administrativ" me tre profile: Asistent i Lartë Administrativ, Asistent i Lartë Kontabël dhe Asistent i Lartë Ligjor
Bachelor "Informatikë Biznesi"
Master profesional Ekonomi me dy profile: "Kontabilitet Financë" dhe "Menaxhim Biznesi"