Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

"University of New York, Tirana"

Licensing document: VKM. Nr. 397, datë 15.08.2002
Accreditation Document:
Category: University
Type: Private
Status: Active
Address: Ish Shkolla e Mesme Elektrike, Rruga e Kavajës, pranë 21 Dhjetorit (Sheshi Ataturk) Tiranë, Shqipëri
Tel: +35544512345
Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Website: www.unyt.edu.al

Lista e RVJ

Akreditim institucional
Akreditim institucional
Master i shkencave Financë dhe Kontabilitet
Master i shkencave Shkenca Kompjuterike
Master i shkencave E drejtë ndërkombëtare dhe tregtare
Master i shkencave E drejtë ndërkombëtare dhe tregtare
Master i shkencave Marrëdhënie Ndërkombëtare
Master i shkencave Administrim Biznesi me profile: a. I Përgjithshëm; b. Menaxhim; c. Menaxhim i Burimeve Njerëzore; ç. Marketing; d. Menaxhim i Sistemeve të Informacionit; dh. Bankë
Bachelor Administrim Biznesi
Bachelor Administrim Biznesi
Bachelor Sisteme të Informacionit
Master i shkencave(PI) Drejtësi
Master i shkencave(PI) Drejtësi
Bachelor 4 vjet Administrim Biznesi me profile: a. Kontabilitet; b. Financë; c. Marketing; ç. Menaxhim; d. Ekonomiks
Bachelor 4 vjet Shkenca Kompjuterike
Bachelor 4 vjet Shkenca Politike/ Marrëdhënie Ndërkombëtare
Bachelor 4 vjet Psikologji
Bachelor 4 vjet Administrim Biznesi
Bachelor 4 vjet Shkenca Kompjuterike me profil Sistemet e Informacionit
Bachelor Informatikë Biznesi
Bachelor Psikologji
Bachelor Ekonomiks dhe Financë me profile: "Ekonomiks", "Financë" dhe "Kontabilitet"
Bachelor Banking dhe Financë të Aplikuar
Master i shkencave Psikologji me profile "Psikologji Klinike", "Psikologji Shkollore" dhe "Psikologji Ligjore"
Bachelor Shkenca Kompjuterike
Bachelor "Shkenca Politike/Marrëdhënie Ndërkombëtare" me profile "Marrëdhënie Ndërkombëtare" dhe "Politikat dhe Legjislacioni i Bashkimit Evropian"
Bachelor "Administrim Biznesi" me profile: "Administrim Biznesi", "Marketing", "Ekonomi Biznesi" dhe "Menaxhim".