Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

"University of New York, Tirana"

Licensing document: VKM. Nr. 397, datë 15.08.2002
Category: University
Type: Private
Status: Active
Address: Rr. "Kodra e Diellit", KP 1046, Tiranë, Albania
Tel: +35544512345
Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Website: www.unyt.edu.al

Lista e RVJ

Akreditim institucional
Akreditim institucional
Master i shkencave Financë dhe Kontabilitet
Master i shkencave Shkenca Kompjuterike
Master i shkencave E drejtë ndërkombëtare dhe tregtare
Master i shkencave Çështje (Marrëdhënie) Ndërkombëtare
Master i shkencave Administrim Biznesi me profile: a. I Përgjithshëm; b. Menaxhim; c. Menaxhim i Burimeve Njerëzore; ç. Marketing; d. Menaxhim i Sistemeve të Informacionit; dh. Bankë
Bachelor Administrim Biznesi
Bachelor Administrim Biznesi
Bachelor Sisteme të Informacionit
Master i shkencave(PI) Drejtësi
Bachelor 4 vjet Administrim Biznesi me profile: a. Kontabilitet; b. Financë; c. Marketing; ç. Menaxhim; d. Ekonomiks
Bachelor 4 vjet Shkenca Kompjuterike
Bachelor 4 vjet Shkenca Politike/ Marrëdhënie Ndërkombëtare
Bachelor 4 vjet Psikologji
Bachelor 4 vjet Administrim Biznesi
Bachelor 4 vjet Shkenca Kompjuterike me profil Sistemet e Informacionit