Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Mediterranean University of Albania

Licensing document: VKM Nr. 177, datë 19.02.2009
Accreditation Document:
Category: University
Type: Private
Status: Active
Address: Bulevardi "Gjergj Fishta", Nr. 52, Tiranë
Tel: +35542421774
Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Website: www.umsh.edu.al

Lista e RVJ

Akreditim institucional
Akreditim institucional
Akreditim institucional
Akreditim institucional
Bachelor Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Diplomaci
Master profesional Shkenca Politike dhe Administrative me profile: a. Politikat Sociale; b. Administratë Publike; c. Qeverisje Vendore
Master profesional Marrëdhënie Ndërkombëtare me profile: a. Studime Mesdhetare; b. Studime Europiane
Master profesional Marrëdhënie Ndërkombëtare me profile: a. Studime Mesdhetare; b. Studime Europiane
Master profesional Administrim Biznesi
Master profesional Menaxhim Biznesi me profile: a. Menaxhim Turizmi; b. Menaxhimi i Pasurisë së Paluajtshme; c. Menaxhim Arti; ç. Menaxhim Shëndeti; d. Menaxhim Arsimi
Master i shkencave Marrëdhënie Ndërkombëtare
Master i shkencave Marrëdhënie Ndërkombëtare
Master i shkencave Shkenca Politike
Master i shkencave Financë Bankë
Master i shkencave Financë Bankë
Bachelor Shkenca Ekonomike, me profile: a. Administrim Biznesi; b. Financë Bankë dhe Kontabilitet; c. Biznes dhe Ligj
Bachelor Shkenca Politike dhe Administrative me profile: a. Shkenca Politike; b. Administratë Publike
Bachelor Informatikë Biznesi
Bachelor Juridik
Master i shkencave E Drejtë Publike
Master i shkencave E Drejtë Civile dhe Tregtare
Master i shkencave Sistemet e Informacionit në Biznes
Master profesional Sistemet e Informacionit në Biznes
Bachelor Studime Psikosociale
Bachelor Studime Psikosociale
Master i shkencave Psikologji me profile: a. Psikologji Organizative; b. Psikologji Komunitare
Master i shkencave Studime Politike dhe Strategjitë Ekonomike të Zhvillimit
Master i shkencave Studime Politike dhe Strategjitë Ekonomike të Zhvillimit
Diplomë profesionale Teknologji informacioni dhe aplikime informatike, me profile "Specialist rrjetesh kompjuterike", "Teknik për pajisje elektronike" dhe "Teknik për software dhe digjitalizim"
Master i shkencave Administrim Biznesi me profile "Sipërmarrja dhe Inovacioni" dhe "Marketing Shitje dhe Komunikim"
Master profesional Hartim, Menaxhim Projektesh
Master profesional Auditim i Brendshëm dhe Kontrolli Financiar