Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Mediterranean University of Albania

Licensing document: VKM Nr. 177, datë 19.02.2009
Category: University
Type: Private
Status: Active
Address: Bulevardi "Gjergj Fishta", Nr. 52, Tiranë
Tel: +35542421774
Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Website: www.umsh.edu.al

Lista e RVJ

Akreditim institucional
Master i shkencave Sistemet e Informacionit në Biznes
Master profesional Sistemet e Informacionit në Biznes
Master i shkencave Marrëdhënie Ndërkombëtare
Bachelor Shkenca Politike dhe Administrative me profile: a. Shkenca Politike; b. Administratë Publike
Master profesional Shkenca Politike dhe Administrative me profile: a. Politikat Sociale; b. Administratë Publike; c. Qeverisje Vendore
Master i shkencave Shkenca Politike
Bachelor Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Diplomaci
Master profesional Marrëdhënie Ndërkombëtare me profile: a. Studime Mesdhetare; b. Studime Europiane
Master i shkencave Psikologji me profile: a. Psikologji Organizative; b. Psikologji Komunitare
Bachelor Shkenca Ekonomike, me profile: a. Administrim Biznesi; b. Financë Bankë dhe Kontabilitet; c. Biznes dhe Ligj
Master profesional Menaxhim Biznesi me profile: a. Menaxhim Turizmi; b. Menaxhimi i Pasurisë së Paluajtshme; c. Menaxhim Arti; ç. Menaxhim Shëndeti; d. Menaxhim Arsimi
Master i shkencave Financë Bankë