Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

University College "Bedër"

Licensing document: VKM Nr. 286, datë 06.04.2011
Accreditation Document: Vendim BA Nr. 57, datë 16.12.2021
Category: College
Type: Private
Status: Active
Address: Rruga "Jordan Misja", Tiranë
Tel: +35542419200
Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Website: www.beder.edu.al

Lista e RVJ

Akreditim institucional
Akreditim institucional
Bachelor Gjuhë dhe Letërsi Angleze
Bachelor Drejtësi
Bachelor Shkenca Islame
Bachelor Shkenca Komunikimi
Master i shkencave Drejtësi në profilet: a. E Drejtë Penale; b. E Drejtë Ndërkombëtare
Master i shkencave Drejtësi në profilet: a. E Drejtë Penale; b. E Drejtë Ndërkombëtare
Master i shkencave Shkenca Komunikimi në profilet: a. Marrëdhënie me Publikun; b. Gazetari
Master i shkencave Shkenca Moderne Islame
Master i shkencave Shkenca Themelore Islame
Bachelor Psikologji Këshillimi dhe Pedagogji
Bachelor Arsim Parashkollor dhe Fillor
Master i shkencave Psikologji Këshillimi dhe Pedagogji
Master i shkencave Gjuhë dhe Letërsi Angleze
Bachelor "Marrëdhënie publike dhe komunikim marketingu"
Bachelor "Teknologji informacioni dhe komunikimi"
Bachelor Shkenca Kompjuterike
Master profesional Komunikim Marketingu
Diplomë profesionale Programim në Web
Diplomë profesionale Multimedia dhe Dizajn grafik
Master i shkencave Shkenca Islame
Master i shkencave "Studime Religjioze" me tre profile: "Dialogu ndërfetar", "Edukim Fetar" dhe "Lidershipi Fetar"
Master i shkencave Shkenca Kompjuterike
Master profesional "Mësuesi, Gjuhë Angleze" me profile: "Mësues për arsimin e mesëm të lartë" dhe "Mësues për arsimin e mesëm të ulët"