Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

University College "Bedër"

Licensing document: VKM Nr. 286, datë 06.04.2011
Category: College
Type: Private
Status: Active
Address: Rruga "Jordan Misja", Tiranë
Tel: +35542419200
Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Website: www.beder.edu.al

Lista e RVJ

Akreditim institucional
Bachelor Gjuhë dhe Letërsi Angleze
Bachelor Drejtësi
Bachelor Shkenca Islame
Bachelor Shkenca Komunikimi
Master i shkencave Drejtësi në profilet: a. E Drejtë Penale; b. E Drejtë Ndërkombëtare
Master i shkencave Shkenca Komunikimi në profilet: a. Marrëdhënie me Publikun; b. Gazetari
Master i shkencave Shkenca Moderne Islame
Master i shkencave Shkenca Themelore Islame
Bachelor Psikologji Këshillimi dhe Pedagogji
Bachelor Arsim Parashkollor dhe Fillor
Master i shkencave Psikologji Këshillimi dhe Pedagogji
Master i shkencave Gjuhë dhe Letërsi Angleze