Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Institucioni
Programi
Lloji i diplomës
Gjendja

Nr. Programi i studimit

Akreditimet e fundit

MSc Stomatologji 21/09/2017
Universiteti Privat "Albanian University"
Ba Shkenca Politiko - Administrative 21/09/2017
Universiteti Privat "Albanian University"
Ba Financë Bankë 21/09/2017
Universiteti Privat "Albanian University"
Ba Psikologji e Përgjithshme 21/09/2017
Universiteti Privat "Albanian University"
Dip. 2v Elektronikë 21/09/2017
Kolegji Profesional i Tiranës