Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Institucioni
Programi
Lloji i diplomës
Gjendja

Nr.. Programi i studimit

Akreditimet e fundit

Ba Teknikë e lartë në laboratorë mjekësorë 05/07/2019
Kolegji Universitar "LOGOS"
SSA Ortognatodonci 05/07/2019
Universiteti Privat "Albanian University"
MP "Sisteme të Energjisë" 05/07/2019
Universiteti Privat "Albanian University"
MP "Terapi Manuale" 05/07/2019
Universiteti Privat "Albanian University"
MP Infermieri Kirurgjikale 05/07/2019
Universiteti Privat "Albanian University"