Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Institucioni
Programi
Lloji i diplomës
Gjendja

Nr.. Programi i studimit

Akreditimet e fundit

Ba Mësuesi për Arsimin Fillor 05/10/2019
Universiteti Privat "Albanian University"
MSh-PI Mjekësi Veterinare 05/10/2019
Universiteti Bujqësor i Tiranës
MSh Inxhinieri Agromjedisi 05/10/2019
Universiteti Bujqësor i Tiranës
MSh Mjekësi Bimore 05/10/2019
Universiteti Bujqësor i Tiranës
Ba Inxhinieri Agrare profili: Hortikulturë 05/10/2019
Universiteti Bujqësor i Tiranës