Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Institucioni
Programi
Lloji i diplomës
Gjendja

Nr.. Programi i studimit

Akreditimet e fundit

MP "Siguria kibernetike dhe e informacionit" 18/12/2020
Universiteti "Luarasi"
Ba Financë me profile: a. Kontabilitet; b. Bankë 18/12/2020
Universiteti "Metropolitan Tirana"
Dp "Menaxhim në Turizëm, Hoteleri dhe Evente" 18/12/2020
Universiteti "Metropolitan Tirana"
MSh Administrim Biznesi 18/12/2020
Kolegji Universitar "WISDOM"
Dp "Agjent i Pasurive të Paluajtshme" 18/12/2020
Kolegji Universitar "WISDOM"