Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Institucioni
Programi
Lloji i diplomës
Gjendja

Nr.. Programi i studimit

Akreditimet e fundit

Ba Drejtues finance 02/11/2019
Kolegji Universitar "Qiriazi"
MSh Shkenca Juridike me drejtime: a. Marrëdhënie Ndërkombëtare; b. E Drejtë Publike dhe Administrative; c. E Drejtë Private; ç. E Drejtë Ndërkombëtare dhe Bashkimi Evropian; d. E Drejtë Penale 02/11/2019
Universiteti Privat "Albanian University"
Ba Infermieri 02/11/2019
Universiteti Privat "Albanian University"
MP Financë 02/11/2019
Kolegji Universitar "Qiriazi"
MSh E Drejtë Civile dhe Tregtare 02/11/2019
Kolegji Universitar "Qiriazi"