Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Institucioni
Programi
Lloji i diplomës
Gjendja

Nr. Programi i studimit

Akreditimet e fundit

MP Mësuesi në Edukim Fizik dhe Sporte 02/02/2018
Shkolla e lartë universitare, jopublike, "Universiteti "Marin Barleti""
MSh-PI Arkitekturë 15/12/2017
Universiteti Privat "Albanian University"
MSh-PI Farmaci 15/12/2017
Universiteti Privat "Albanian University"
Ba Financë Kontabilitet 10/11/2017
Shkolla e lartë universitare, jopublike, "Universiteti "Marin Barleti""
MSh Lidership dhe Vlerësim Arsimor 20/10/2017
Shkolla e Larte "Nehemia"