Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Institucioni
Programi
Lloji i diplomës
Gjendja

Nr. Programi i studimit

Akreditimet e fundit

Ba Financë - Bankë 27/10/2018
Kolegji Universitar "WISDOM"
MSh Psikologji Shkollore dhe Edukimi 27/10/2018
Kolegji Universitar "WISDOM"
Ba "Ekonomi" me profile: a. "Banka dhe Institucione Financiare"; b. "Administrim Biznesi"; c. "Financë Kontabilitet" 27/10/2018
Kolegji Universitar "I Biznesit"
Ba "Drejtësi" 27/10/2018
Kolegji Universitar "I Biznesit"
Ba "E Drejtë Biznesi" 27/10/2018
Kolegji Universitar "I Biznesit"