Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Institucioni
Programi
Lloji i diplomës
Gjendja

Nr. Programi i studimit

Akreditimet e fundit

Dp "Teknologji ndërtimi" 02/03/2019
Kolegji Profesional i Tiranës
Ba Arsim Parashkollor dhe Fillor 02/03/2019
Kolegji Universitar "Bedër"
MP Psikologji Klinike 02/03/2019
Universiteti Privat "Albanian University"
MSh-PI Farmaci 02/03/2019
Universiteti Privat "Albanian University"
Dp "Teknologji e Instalimeve Elektrike" 02/03/2019
Kolegji Profesional i Tiranës