Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

Institucioni
Programi
Lloji i diplomës
Gjendja

Nr. Programi i studimit

Akreditimet e fundit

Dip. 2v Database dhe Web Design 30/03/2018
Kolegji Profesional i Tiranës
Dip. 2v Teknologji Informacioni dhe Komunikimi 30/03/2018
Kolegji Profesional i Tiranës
Dip. 2v Gjeodezi 30/03/2018
Kolegji Profesional i Tiranës
Dip. 2v Mekatronikë 30/03/2018
Kolegji Profesional i Tiranës
MSh Inxhinieri Ndërtimi me profile: a. Strukturë; b. Gjeoteknikë 30/03/2018
Universiteti Polis