Quality Assurance Agency in Higher Education

Akademia Pedagogjike, Tiranë

Licensing Document: VKM Nr. 894, datë 21.12.2011
Accreditation Document:
Category: Academy
Type: Private
Status: Closed
Address: Rruga :Frang Bardhi Vila 1 ,Selite Tiranë Albania
Tel: +355 042482446
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.akademia-pedagogjike.com
No. Study program Information
1 Bachelor Infermier i përgjithshëm me orientim për shkollat HEI Unit:
2 Bachelor Gazetari me profile: a. Kulturë; b. Arsim; c. Shkencë HEI Unit:
3 Bachelor Pedagogji Speciale HEI Unit:
4 Bachelor Pedagogji – Histori HEI Unit:
5 Bachelor Gjuhë Angleze HEI Unit:
6 Bachelor Cikël i Ulët HEI Unit:
7 Bachelor Cikël Parashkollor HEI Unit:
8 Professional Master Studime të thelluara në Mjeshtëritë e Mësimdhënies HEI Unit:
9 Master of Science Studime të thelluara në pedagogjinë speciale HEI Unit:
10 Master of Science Studime të thelluara pedagogjike HEI Unit: