Quality Assurance Agency in Higher Education

American University of Tirana, HEI

Licensing Document: VKM Nr. 259, datë 27.02.2008
Accreditation Document:
Category: Higher Education Institution
Type: Private
Status: Closed
Address: Lundër, Tiranë
Tel: +355 (0) 67 20 01 100
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.uat.edu.al
No. Study program Information
1 Bachelor Mësues i Arsimit Fillor HEI Unit:
2 Bachelor Infermieri HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 209, datë 12.05.2011 Vlefshmëria 05-12-2011 deri më 05-12-2017
3 Bachelor Teknik Laboratori HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 209, datë 12.05.2011 Vlefshmëria 05-12-2011 deri më 05-12-2017
4 Bachelor Fizioterapi HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 209, datë 12.05.2011 Vlefshmëria 05-12-2011 deri më 05-12-2017
5 Bachelor Teknik Farmacist HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 209, datë 12.05.2011 Vlefshmëria 05-12-2011 deri më 05-12-2017
6 Bachelor Teknik Imazherie HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 209, datë 12.05.2011 Vlefshmëria 05-12-2011 deri më 05-12-2017
7 Bachelor Drejtësi HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 423, datë 01.09.2011 Vlefshmëria 09-01-2011 deri më 09-01-2017
8 Bachelor Jurist/Specialist Ndërmarrjeje HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me kusht me Urdhër Nr. 423, datë 01.09.2011 Vlefshmëria 09-01-2011 deri më 03-01-2012
9 Bachelor Administrim Biznesi HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 404, datë 18.08.2011 Vlefshmëria 08-18-2011 deri më 08-18-2017
10 Bachelor Psikologji HEI Unit:
11 Bachelor Fashion Design HEI Unit:
12 Bachelor Drejtësi me profile: E Drejtë Ndërkombetare dhe Europiane; Ligji në Teknologjite e Informacionit, Media dhe Komunikacioni; E Drejtë Nderkombëtare Biznesi; E Drejtë Bankare dhe Rregullim Financiar; E Drejtë Tregtare dhe e Koorporatave; HEI Unit:
13 Bachelor Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare HEI Unit:
14 Bachelor Mësues i Arsimit Parashkollor HEI Unit:
15 Professional Master Politika Arsimore dhe Menaxhim Arsimi HEI Unit:
16 Professional Master Shkenca Edukimi HEI Unit:
17 Master of Science Farmaci HEI Unit:
18 Master of Science Arkitekture HEI Unit:
19 Master of Science Stomatologji HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 327, datë 12.07.2011 Vlefshmëria 07-12-2011 deri më 07-12-2017