Quality Assurance Agency in Higher Education

EDUCATION PRIVATE INSTITUTION, HEI

Licensing Document: VKM Nr. 830, datë 29.07.2009
Accreditation Document:
Category: Higher Education Institution
Type: Private
Status: Closed
Address: Adresa Rruga Jordan Misja, Pallatet Genner 2, Tiranë
Tel: +355 44 50 90 13/068 20 44 330
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.cde.edu.al
No. Study program Information
1 Professional Master Menaxhim dhe Administrim i Arsimit HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 42 datë 2012-02-06 Vlefshmëria 02-06-2012 deri më 02-06-2018
2 Professional Master Shkencat e Edukimit HEI Unit:
3 Master of Science Mësuesi me profile: a. Gjuhë Shqipe; b. Gjuhë Angleze; c. Letërsi; ç. Histori Arti; d. Histori; e. Gjeografi; ë. Matematikë; f. Teknologji Informacioni dhe Komunikimi; g. Shkenca Ekonomike; gj. Qytetari; h. Fizikë; i. Biologji; j. Kimi HEI Unit:
4 Master of Science Mësuesi - Arsimit Fillor HEI Unit:
5 Master of Science Shkencat e Edukimit HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 42 datë 2012-02-06 Vlefshmëria 02-06-2012 deri më 02-06-2018
6 Master of Science(IP) Mësuesi - Arsimit Fillor HEI Unit: