Quality Assurance Agency in Higher Education

Planetar University of Tirana, HEI

Licensing Document: VKM Nr. 911, datë 26.8.2009
Accreditation Document:
Category: Higher Education Institution
Type: Private
Status: Closed
Address: Rr. Pjetër Budi, Tiranë
Tel: +355682090099/+355 682044669
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.universitetiplanetar.com
No. Study program Information
1 Bachelor Inxhinieri Mekatronike HEI Unit:
2 Bachelor Mësues i Arsimit Fillor HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 328 datë 2012-08-07 Vlefshmëria 08-07-2012 deri më 08-07-2018
3 Bachelor Mësues i Arsimit Parashkollor HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 328 datë 2012-08-07 Vlefshmëria 08-07-2012 deri më 08-07-2018
4 Bachelor Psikologji HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 328 datë 2012-08-07 Vlefshmëria 08-07-2012 deri më 08-07-2018
5 Bachelor Sociologji HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 328 datë 2012-08-07 Vlefshmëria 08-07-2012 deri më 08-07-2018
6 Bachelor Juridik dhe Administrim Publik HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 249 datë 2013-06-12 Vlefshmëria 06-12-2013 deri më 06-12-2019
7 Bachelor Inxhinieri Informatike dhe Elektronike HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 249 datë 2013-06-12 Vlefshmëria 06-12-2013 deri më 06-12-2019
8 Bachelor Inxhinieri Elektronikë dhe Telekomunikacioni HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 249 datë 2013-06-12 Vlefshmëria 06-12-2013 deri më 06-12-2019
9 Bachelor Teknologji Informacioni HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 328 datë 2012-08-07 Vlefshmëria 08-07-2012 deri më 08-07-2018
10 Bachelor Infermieri e Përgjithshme HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 328 datë 2012-08-07 Vlefshmëria 08-07-2012 deri më 08-07-2018
11 Bachelor Teknologji dhe Shkenca Farmaceutike HEI Unit:
12 Bachelor Inxhinieri Elektrike dhe Elektronike HEI Unit:
13 Professional Master Menaxhim për Transport, Trafik dhe Siguri në Rrugë HEI Unit:
14 Professional Master Infermieri Geriatrike HEI Unit:
15 Professional Master Infermieri Kirurgjikale HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 249 datë 2013-06-12 Vlefshmëria 06-12-2013 deri më 06-12-2019
16 Professional Master Infermieri Pediatrie HEI Unit:
17 Professional Master Infermieri Klinike HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 249 datë 2013-06-12 Vlefshmëria 06-12-2013 deri më 06-12-2019
18 Professional Master Drejtimi dhe Administrim i Arsimit HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 249 datë 2013-06-12 Vlefshmëria 06-12-2013 deri më 06-12-2019
19 Master of Science Mësues i Arsimit Fillor HEI Unit:
20 Master of Science Shkenca Sociale HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 249 datë 2013-06-12 Vlefshmëria 06-12-2013 deri më 06-12-2019
21 Master of Science Shkenca Edukimi HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 249 datë 2013-06-12 Vlefshmëria 06-12-2013 deri më 06-12-2019
22 Master of Science(IP) Farmaci HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 249 datë 2013-06-12 Vlefshmëria 06-12-2013 deri më 06-12-2019