Quality Assurance Agency in Higher Education

Vitrina, HEI

Licensing Document: VKM Nr. 608, datë 06.05.2009
Accreditation Document:
Category: Higher Education Institution
Type: Private
Status: Closed
Address: Rr. Donika Kastrioti, Tiranë
Tel: +355 42 42 09 90
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.vitrina.edu.al
No. Study program Information
1 Bachelor Gjuhë Angleze HEI Unit:
2 Bachelor Shkenca Politike HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 56 datë 2013-02-06 Vlefshmëria 02-06-2013 deri më 02-06-2019
3 Bachelor Marrëdhënie Ndërkombëtare HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 56 datë 2013-02-06 Vlefshmëria 02-06-2013 deri më 02-06-2019
4 Bachelor Drejtësi HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 56 datë 2013-02-06 Vlefshmëria 02-06-2013 deri më 02-06-2019
5 Bachelor Inxhinieri Informatike HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 56 datë 2013-02-06 Vlefshmëria 02-06-2013 deri më 02-06-2019
6 Bachelor Inxhinieri Elektronike HEI Unit:

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 56 datë 2013-02-06 Vlefshmëria 02-06-2013 deri më 02-06-2019
7 Bachelor Inxhinieri Elektrike HEI Unit:
8 Bachelor Mekatronikë HEI Unit:
9 Bachelor Administrim Publik HEI Unit:
10 Bachelor Gjuhë dhe Letërsi Arabe HEI Unit:
11 Bachelor Psikologji HEI Unit:
12 Bachelor Teknologji Informacioni dhe Komunikimi HEI Unit:
13 Bachelor Inxhinieri Telekomunikacioni HEI Unit:
14 Bachelor Gazetari - Komunikim HEI Unit:
15 Bachelor Sociologji HEI Unit:
16 Bachelor Mësuesi Arsimi Parashkollor HEI Unit:
17 Bachelor Mësuesi Cikli i Ulët HEI Unit:
18 Bachelor Infermieri HEI Unit:
19 Bachelor Inxhinieri Ndërtimi HEI Unit:
20 Professional Master E Drejte Penale HEI Unit:
21 Professional Master Menaxhim i Institucionit Arsimor HEI Unit:
22 Professional Master Edukim me profil Mësimdhënie e Përgjithshme HEI Unit:
23 Professional Master Inxhinieri Informatike HEI Unit:
24 Professional Master Mekatronikë HEI Unit:
25 Professional Master Shëndet publik HEI Unit:
26 Professional Master Shëndet Publik dhe Menaxhim Klinik HEI Unit:
27 Master of Science Psikologji Këshillimi HEI Unit:
28 Master of Science Inxhinieri Elektronike HEI Unit:
29 Master of Science Komunikim Politik HEI Unit:
30 Master of Science E Drejtë Civile dhe Tregtare HEI Unit:
31 Master of Science Mësimdhënie në Gjuhën Angleze HEI Unit:
32 Master of Science Inxhinieri Ndërtimi, me profil: a. Ndërtim dhe administrim HEI Unit:
33 Master of Science(IP) Arkitekturë HEI Unit:
34 Master of Science(IP) Mjekësi HEI Unit:
35 Master of Science(IP) Farmaci HEI Unit:
36 Master of Science(IP) Stomatologji HEI Unit: