Quality Assurance Agency in Higher Education

Justicia, HEI

Licensing Document: VKM Nr. 671, datë 27.9.2006
Accreditation Document:
Category: Higher Education Institution
Type: Private
Status: Closed
Address: Bulevardi Zogu i Parë, Tiranë
Tel: +355 4 22 68322
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.universitetijusticia.com
No. Study program Information
1 Bachelor 4 year Drejtësi HEI Unit: Faculty of Law

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 200 datë 2010-04-09 Vlefshmëria 04-09-2010 deri më 04-09-2016
2 Bachelor Mësuesi për Arsimin Fillor HEI Unit: Faculty of Humanities
3 Bachelor Mësuesi për Arsimin Parashkollor HEI Unit: Faculty of Humanities
4 Bachelor Drejtësi HEI Unit: Faculty of Law

Historiku i akreditimit

1 - Akredituar me Urdhër Nr. 200 datë 2010-04-09 Vlefshmëria 04-09-2010 deri më 04-09-2016
5 Bachelor Studime për Zhvillim Human dhe Familjen HEI Unit: Faculty of Humanities
6 Professional Master Jurist në Administratë HEI Unit: Faculty of Law
7 Professional Master E Drejtë Private, me profile: a. E Drejtë Biznesi; b. E Drejtë Tregtare HEI Unit: Faculty of Law
8 Professional Master Mësuesi në AML në Histori HEI Unit: Faculty of Humanities
9 Professional Master Mësuesi në AMU në Histori HEI Unit: Faculty of Humanities
10 Professional Master Mësuesi në AML në Gjuhë Angleze HEI Unit: Faculty of Humanities
11 Professional Master Mësuesi në AMU në Gjuhë Angleze HEI Unit: Faculty of Humanities
12 Professional Master Mësuesi në AML në Gjuhë dhe Letërsi Shqipe HEI Unit: Faculty of Humanities
13 Professional Master Mësuesi në AMU në Gjuhë dhe Letërsi Shqipe HEI Unit: Faculty of Humanities
14 Professional Master Mësuesi në AMU në Sociologji dhe Shkenca Sociale HEI Unit: Faculty of Humanities
15 Professional Master Mësuesi për AML në Sociologji dhe Shkencat Sociale HEI Unit: Faculty of Humanities
16 Professional Master Mësuesi për AML në Gjeografi HEI Unit: Faculty of Humanities
17 Professional Master Mësuesi për AMU në Gjeografi HEI Unit: Faculty of Humanities
18 Master of Science Studime për Zhvillimin Human dhe Familjen HEI Unit: Faculty of Humanities
19 Master of Science Mësuesi në Drejtim dhe Administrim Arsimi HEI Unit: Faculty of Law
20 Master of Science E Drejtë Civile HEI Unit: Faculty of Law
21 Master of Science Studime në të Drejtën Europiane HEI Unit: Faculty of Law
22 Master of Science E Drejtë Publike dhe Politikat Publike HEI Unit: Faculty of Law
23 Master of Science E Drejtë Penale dhe Shkencat Penale HEI Unit: Faculty of Law